Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed WFS for dekningsoversikt;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;19a5e9c7-ce23-46e9-916d-68e8a225b209;;; Barnehager WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;aa79c34c-7e20-4127-be84-85a2ca69386f;;; Stedsnavn WFS;service;Annen;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;edeadcaa-d7b2-4e57-9712-268971c34b5c;;; Skoler WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8e1765d3-6ec0-4745-8ff5-4aaa51fb9f2f;;; Grunnskoler WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b48ec4e6-03b1-4f87-bbfc-a1f203808642;;; Postnummerområder WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;237aad42-8e68-4e05-9886-98ac1d4364ef;;; Matrikkelen WFS;service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a9984104-30e3-4b00-8d1e-a86d118b2ee4;;; Markagrensen WFS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;bd4c56e8-383f-4048-acd5-86aea32e457c;;; Stormflo WFS;service;Annen;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;72f851eb-0ca8-4c24-8e7a-51b8ee8c1294;;; Matrikkelen - Eiendomskart Teig WFS;service;Annen;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;339d49c3-06a5-4310-9605-fced1fe465cb;;; Stedsnavn (komplett SSR) WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0ed31290-808c-487a-9baa-7ce3cd633d53;;; INSPIRE Cadastral Parcels WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9e53fe8a-354b-4cc8-bf1f-e98ed4b0315c;;; INSPIRE Buildings (ELF) WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Skjermede data;Det offentlige kartgrunnlaget;dc0f80e3-3f4d-486b-9393-da8244f37e47;;; INSPIRE HydroPhysicalWaters WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;37a362e9-df6a-4c07-ba92-566fa90a5da3;;; INSPIRE Addresses (ELF) WFS;service;Eiendom;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8450dff4-3d3c-46ce-a5f0-d382893dfe21;;; Matrikkelen - Bygningspunkt WFS;service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c750a3f5-1cb8-46aa-a5eb-e13ee0cb9689;;; Matrikkelen - Adresse WFS;service;Eiendom;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0c0f114d-a8ee-444d-8a88-93459bccf506;;; Befolkning på grunnkretsnivå 2016 WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d8760d68-e76c-4b59-9fa3-7d926972659e;;; Traktorveg og Skogsbilveg WFS;service;Landbruk;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f38e7e46-bbe1-49ea-b221-e034c81fce1d;;; Befolkning på grunnkretsnivå 2017 WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1ff382ea-f575-48bb-bea1-33fc1fa8a42a;;; INSPIRE Administrative Units WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9d04250e-ed32-4432-a772-bc098fe4b75f;;; INSPIRE Sea Regions WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9bb12a44-8f3a-469c-b78f-676e6e5f6a48;;; INSPIRE LandCoverVector WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c1f5f3de-ce2d-4104-bee3-2560c5a5a948;;; Tilgjengelighet - friluft WFS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e9bb34bf-5bc0-43b0-a406-4c6066ff2490;;; Tilgjengelighet - tettsted WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3bec7256-86c2-4d43-a122-0760a6a21790;;; Tur- og friluftsruter WFS;service;Friluftsliv;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;882e96f2-94c9-4119-91ed-692a09adbcf9;;; Sjøkart - dybdedata WFS;service;Annen;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9e01fc8e-e1d3-4d11-8b9d-22e1d132ddfe;;; INSPIRE Elevation Vector Elements WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1a0206f2-42b8-4fff-85f4-3a84a67a753a;;; Statistiske enheter grunnkretser 2018 WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;cda161f7-94d7-41ba-9f31-786a2e5c5ae7;;; Statistiske enheter grunnkretser 2019 WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a4b35740-dd0c-4fc7-ac6f-3a45dbec6023;;; INSPIRE Geographical Names (ELF) WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b10c5243-c629-4cd9-b13e-64bb03c981ca;;; Statistiske enheter grunnkretser 2017 WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d98b4ad5-5f97-4c93-bc6b-5b30e033b6bd;;; Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen WFS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c5b83478-8eaa-4fb7-a5a8-2ce99a89790e;;;