Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed Barmarksløyper WFS;service;Samferdsel;Fylkesmannsembetene;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e62be970-977b-4e5b-911b-3d31102c2679;;; Snøskuterløyper i Finnmark WFS;service;Samferdsel;Fylkesmannen i Finnmark;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1fcf58bd-4073-43fc-af65-ddf68edd1d10;;; Nødhavner WFS;service;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3eef614a-b82f-4779-8a30-02876b792d1a;;; Transport Networks - Water WFS;service;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;290e3e93-2811-4859-9b5b-08c608e4678f;;; Trafikkmengde WFS;service;Samferdsel;Statens vegvesen;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e4dce4f5-d7e0-400b-82e4-8fcf7fc1aa29;;; Vegnett cache;service;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b124f553-4f55-4111-bc1f-4abed634b65e;;; Trafikkulykker WFS;service;Samferdsel;Statens vegvesen;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;5d4bf63a-ebb0-427a-8e67-e9c2351b4eea;;; Vegnett WMS;service;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d89437af-03ba-40c4-bc9d-c977e9787636;;; Nasjonalt register over luftfartshindre WMS;service;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fd19fb25-a517-41f3-bc5b-5401e82f7d1f;;; Ising på fartøy (0-66 timer);servicelayer;Samferdsel;Meteorologisk institutt;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a6ffe796-aeb2-4015-8251-70083f978eef;;; Vegnett - Nasjonal Vegdatabank (NVDB) UTDATERT;service;Samferdsel;Statens vegvesen;;Det offentlige kartgrunnlaget;723c788d-f994-4d82-a850-25b7b28b150b;;; Snøskuter- og barmarksløyper WFS;service;Samferdsel;Fylkesmannen i Finnmark;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;11c7ad07-0da6-48df-b89f-a2f35fdece4a;;; INSPIRE Road Transport Network (ELF);service;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f6451bea-403e-4fa3-9648-a87d542e9a33;;; Eierskap vei;dataset;Samferdsel;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ff86ac68318443bbbba3a71f50faaeb6_85;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; El-ladepunkt;dataset;Samferdsel;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0ecfeab1aca543e294dd16d11221bf8f_111;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; INSPIRE Transport network Road;dataset;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a76704df-fdd4-4e09-92ac-a7ad1a77b328;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-tn-ro?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; Lufthavn - Byggerestriksjoner (BRA);dataset;Samferdsel;Avinor;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e0db7ab9-c1fc-4a52-b381-1e5273204ef9;;; Navigasjonsinstallasjon;dataset;Samferdsel;Kystverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;94b8c392-e2c8-426a-8dbe-ae828049a1df;https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS; Opplagsområder;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;14771301-a73b-4c95-8270-5822f9b1510c;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; Rekreasjonsløyper for snøscooter i Lierne;dataset;Samferdsel;Lierne kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;1fc774f9-f5c4-4b05-a89e-ea8f0d5b33ab;;; Riggområder;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;91a9a937-3c03-44e2-9dd8-c347031e52a9;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; Snøscooterløyper;dataset;Samferdsel;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;07e6b8af-84a7-43cb-9d91-887885a7342f;;; Transportnett Avinors lufthavner (punktdata);dataset;Samferdsel;Avinor;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;22485273-dc0c-4484-a8be-357105d65689;;; Sykkelparkering;dataset;Samferdsel;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;686894314a3e4ad6b9023c04c080a1f7_76;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Sykkelparkering;dataset;Samferdsel;Tromsø;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c0964ef04a5442f38a814f4b5fe44c59_0;;; Støykart - strategisk støykartlegging (Støydirektivet);dataset;Samferdsel;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;93a154a7-47d5-47b8-bdda-f156d92386cc;;; Støykart - strategisk støykartlegging - byområder (Støydirektivet);dataset;Samferdsel;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;bc5489d7-0461-411d-bbb0-a9a6b45f4c9e;;; Jernbane - Banenettverk WFS;service;Samferdsel;Bane NOR SF;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;05cb3f1b-51e7-455f-9c4c-b21f5d99cce2;;; Hovedled og Biled;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8ff1538a-a93c-4391-8d6f-3555fc37819c;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.farled;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/HovedledBiled_AtomFeedFGDB.fmw Jernbane - Banenettverk - Lineære referanser;dataset;Samferdsel;Bane NOR SF;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;dc4b671f-f354-4e1f-a23b-dd717ae48e1b;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BanenettverkLineareReferanser_AtomFeedFGDB.fmw Hovedled og Biled, arealavgrensning;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1e8d7811-87ea-429a-8d97-4ea6bbf6e010;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.farled;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/HovedledBiledArealavgrensning_AtomFeedFGDB.fmw Hovedled og Biled, havneavgrensning;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;65c79481-a2da-4095-b47d-d7744d903d9b;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.farled;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/HovedledBiledHavneavgrensning_AtomFeedFGDB.fmw Trafikkmengde;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;af2c4a0a-1978-4e62-b08d-ed1f36bd5023;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.trafikkmengde?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trafikkmengde_AtomFeedGML.fmw Elveg;dataset;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ed1e6798-b3cf-48be-aee1-c0d3531da01a;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?service=wms&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Elveg_AtomFeedSOSI.fmw Vbase;dataset;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;96104f20-15f6-460e-a907-501a65e2f9ce;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-tn-ro?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vbase_AtomFeedSOSI.fmw Nasjonalt register over luftfartshindre;dataset;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;28c896d0-8a0d-4209-bf31-4931033b1082;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Luftfartshindre_AtomFeedGML.fmw Nødhavner;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7d76ca2a-31c7-482c-8557-e477c9ac12a2;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.nodhavner?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Nodhavner_AtomFeedGML.fmw Snøskuterløyper i Finnmark;dataset;Samferdsel;Fylkesmannen i Finnmark;;Det offentlige kartgrunnlaget;1828d312-3646-49a8-8421-bfa3467c80bf;http://wms.nordatlas.no/wms.ashx?;http://wms.nordatlas.no/wfs.ashx?service=wfs&request=describefeatureType&version=1.1.0;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Snoskuterloyper_AtomFeedGML.fmw Trafikkulykker;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;;Det offentlige kartgrunnlaget;2c47f033-b877-4885-a0ea-50333afd8fab;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.trafikkulykker?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trafikkulykker_AtomFeedGML.fmw Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner;dataset;Samferdsel;Avinor;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;edddd150-1cec-4edb-90fd-06806c1f585d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/LufthavnRestriksjonsomrader_AtomFeed.fmw NVDB Ruteplan nettverksdatasett;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8d0f9066-34f9-4423-be12-8e8523089313;https://www.vegvesen.no/nvdbkart/geoserver/ows?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/NVDBRuteplanNettverksdatasett_AtomFeedFGDB.fmw