Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data WFS;service;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b6d9b34e-3450-480b-bf05-521c39d31422;;; Industriarven Rjukan -Notodden - Verdensarv;dataset;Kulturminner;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;192a6fbe-218b-4f79-9c83-afada37acbbc;;; Kulturminner - REST-API;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1e9b83e3-40e7-43ee-a96a-b9a084edc212;;; Gamle hus i Lillestrøm - Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3bb16596-83ad-46e5-9fa3-f2d2640a13a9;https://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Kulturminner/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS; Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;880d0855-0e06-42cd-b26b-34c328566026;https://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Kulturminner/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS; Kulturminner - Sikringssoner WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;6ee27514-1982-42ff-a2b2-27bd14ed6745;;; Kulturminner - Enkeltminner WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;edf2942d-fa03-4e7f-af3b-f8115381fba5;;; Kulturminner - Brannsmitteområder WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;cbe4baab-94c0-449b-bea9-ce1084cf373d;;; Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data REST;service;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8dfba59d-0370-43b4-9f03-69158941b4b0;;; Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data WMS;service;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;50c31e8a-bd23-4983-ad34-8077f8b267f5;;; Kulturminner - SEFRAK-bygninger WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;674aa14a-1c61-478f-9230-f2417baea240;;; Kulturminner - Lokaliteter WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b0c1513c-09da-4569-ae49-035f17081f2e;;; Kulturminner - Fjernmålte;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a36779ba-3f96-43cd-8194-74a0b0ad2435;;; Norsk Hydros hustyper på Rjukan;dataset;Kulturminner;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;f4adaf87-3fd0-4a2c-9e22-43b6236a9201;;; Kulturminner - Kulturminner WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;bddba6c6-0629-4d1f-b98c-5492bf637c9c;;; Kulturminner - Brannvern WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;Det offentlige kartgrunnlaget;6cbea7c0-885f-41c9-a931-3551fd140b01;;; Kulturminner - SEFRAK-bygninger WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;4b3d44cd-a866-4bb7-a053-e60181da3901;;; Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;68eb7647-cd2e-4d76-ad0c-44ff459b7656;;; Kulturminner - Kulturmiljøer WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;2ae18722-55bf-490c-a810-facd5c2b0c59;;; Kulturminner - Freda bygninger WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0dec383e-3d90-4fde-8d5b-1f7c460f640d;;; Kulturminner - Askeladden;software;Kulturminner;Riksantikvaren;Skjermede data;Det offentlige kartgrunnlaget;b05e2fc7-1f16-4533-99b0-737fd7cfedc9;;; Kulturminner - Kulturminnesøk;software;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7399496b-ea53-4e21-9c1a-279e504c2a4b;;; Kulturminner - SEFRAK-bygninger;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;93f06149-037c-48cf-b294-d166f65b6838;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.sefrak?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sefrakbygninger_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Sikringssoner;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.sikringssone?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sikringssoner_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Kulturmiljøer;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;17adbcac-bbb2-4efc-ab51-756573c8f178;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.kulturmiljoer2018?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Kulturmiljoer_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Lokaliteter;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c6896f24-71f9-4203-9b6f-faf3bfe1f5ed;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.lokaliteter?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Lokaliteter_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Brannsmitteområder;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;73f863ba-628f-48af-b7fa-30d3ab331b8d;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.brannsmitteomrader?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Brannsmitteomrader_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Freda bygninger;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a4bfd879-120f-490e-9907-68ba870664b1;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.fredabygninger?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Fredabygninger_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Enkeltminner;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;17150d2c-b50d-4792-80f4-0cb2ec5eaa79;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.enkeltminner?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Enkeltminner_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;420a0af3-135c-49de-bd14-e4dec9c858db;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.trehusmiljoer?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trehusmiljoer_AtomFeedFGDB.fmw