Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed O-kartregisteret WFS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8d1550dd-34d8-4171-8a1e-544af46a8093;;; Badeplasser;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f3fd56594a61492988b67563f8985145_29;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Fotballbaner;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;aebadccf7c4941c4b42a726364894cf0_59;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Utstiktspunkt;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;030caa8741514a74a5586135477a0d01_53;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Storviltjaktfelt;dataset;Friluftsliv;Statskog;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c23c14c6-63c4-40f4-bae4-2d40198a2f40;;; O-kartregisteret WMS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;;Det offentlige kartgrunnlaget;b9c31c0a-b2b4-4c35-b94c-0db14bab5fec;;; Fastgrill;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;30720052ca4b406c8dd1affe5b2243dc_31;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Søppelkasser;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;de6648d6c6e44a939b40f2a8e8a6a5ea_2;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Svømmeanlegg;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;82f4785651004fe4969cbceee1cea782_69;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Friluftsliv;dataset;Friluftsliv;Røros kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;71bd3bb4-4a40-4886-9c6f-1baf20d7b81d;;; Turkart Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Friluftsliv;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;8cd5937c-65aa-4d25-9dd1-7fd60fe3e619;;; Norske fjell med høyde over 1000 meter;dataset;Friluftsliv;Geonorge;;Det offentlige kartgrunnlaget;71ab2bae-00f3-4dda-a505-fa8d8029dd24;;; Tur- og friluftsruter WFS;service;Friluftsliv;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;882e96f2-94c9-4119-91ed-692a09adbcf9;;; Turkart Helgeland;software;Friluftsliv;Turkart Helgeland;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;73b5ea46-e49b-45c5-b555-287d3603c3e5;;; O-kartregisteret aktuelle kart WMS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;5569f537-5f60-46a1-a501-ef2459269e4c;;; Stier og løyper Larvik;dataset;Friluftsliv;Larvik kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;dfe8285c-d914-4075-9fdb-84f99be94573;;; Tur- og friluftsruter WMS;service;Friluftsliv;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;5eb2d447-752b-49f3-9acb-28d9461b2564;;; Potensielt tilgjengelig strandsone;dataset;Friluftsliv;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1b359df9-1d36-4e90-815d-5cf98c6a8cb2;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS; Isbane;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;78d7f9d064c54bd6b481c1ebcb7b4dd4_36;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Fiske- og krepsevann;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;49e42c856fac4b6a8cff56dbc3a68fe4_32;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Fylkesatlas Sogn og Fjordane - wms https;service;Friluftsliv;Fylkesmannen i Sogn og Fjordane;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0fd3739d-c890-4004-b47b-992665f9e65a;;; Friluftslivsområder - kartlagte;dataset;Friluftsliv;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;91e31bb7-356f-4478-bcba-d5c2de6e91bc;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_kartlagt/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Friluftslivsområder - kartlagte WMS;service;Friluftsliv;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0e937264-abb0-4bcd-b690-73832640a44a;;; Friluftslivsområder - statlig sikra WMS;service;Friluftsliv;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ef63146d-c689-4079-97b5-89f04bcfd1ff;;; Friluftslivsområder - statlig sikra;dataset;Friluftsliv;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e08ad2cb-3262-4a78-bc58-2f3b5c5ccfd2;http://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_statlig_sikra/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Tur- og friluftsruter;dataset;Friluftsliv;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.friluftsruter2?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.turogfriluftsruter?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/TurOgFriluftsruter_AtomFeedFGDB.fmw