Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed Advarsler mot sjømat;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;1594a50f-c114-4a6f-855a-5b7e7c8a22b9;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kostholdsrad/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Avrenning fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;fc6f710b-0196-4afd-9df4-5d472841516a;;; Fenantren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;7ca5dac1-37fc-4153-9ad7-b53ab13498c7;;; Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;cbb8b9d7-4012-4b28-be8b-246af3b5478f;;; Forurenset grunn i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Forurensning;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;6757fc57-8686-44e6-b1fa-24c0c91257bf;;; Grunnforurensning 2 WMS;service;Forurensning;Miljødirektoratet;;;9f51ffea-549b-48a7-9d6e-19cf7c84cc40;;; MOB;dataset;Forurensning;Kystverket;;;0a5ecd08-3d0e-4f47-bdc9-f99e55215f14;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; Naftalen nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;b06e24a1-b8b5-4257-8573-a75e2f3f223d;;; NPD nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;cd1c79d7-3714-456f-808d-69ce419357b1;;; Perylen nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;ee674b14-cc1c-4d37-853c-05d009526cda;;; Radioaktivitet i marint miljø WFS;service;Forurensning;Statens strålevern;;;96d173e1-f34d-4a9b-a63a-cde180c084b0;;; Radioaktivitet i marint miljø WMS;service;Forurensning;Statens strålevern;;;ca357671-e26b-4fea-831a-082ef2b1e18f;;; RADNETT - doseratemålestasjoner..;dataset;Forurensning;Statens strålevern;;;e379ef5e-8851-4305-b900-44a4587cf14c;;; Spesialavfall Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Forurensning;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;3005424f-1c4e-45a9-85ec-5c855388e1f5;;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;0cbd8848-834b-4774-bfe6-522863a0765e;;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;60d160c9-559b-4ff9-a761-c236025b9599;;; Støysoner Avinors lufthavner WMS;service;Forurensning;Avinor;;;7dc3bb2a-8929-49d5-a465-9af965fb556a;;; Støysoner Avinors lufthavner WFS;service;Forurensning;Avinor;;;4540f3cd-115d-4a35-951e-5da4a4dc8944;;; THC nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;07ba2870-bfc8-4971-ac0a-3f02772d72a5;;; Støy Veg WMS;service;Forurensning;Statens vegvesen;;;4bbae38e-4718-481d-9827-237cd5e115c8;;; Støykartlegging veg etter T-1442;dataset;Forurensning;Statens vegvesen;;Det offentlige kartgrunnlaget;d6db9f39-9725-4630-909e-5e62f09a0766;;; Strategisk støykartlegging veg;dataset;Forurensning;Statens vegvesen;;;3f4e08c5-f6d6-413f-bfa3-82e916bf58eb;;; Avløpsanlegg;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;276db913-395d-4867-9717-eb86636806d9;https://kart.miljodirektoratet.no/ArcGIS/services/avlop/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Forurenset grunn;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e48e71ac-16fc-4e47-9e7f-c0a4a4bbfad0;http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/grunnforurensning2/MapServer/WMSServer?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Miljøtilstand i vann;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;bbaaee09-41f3-4a63-a98b-5f46083a62c1;https://kart.miljodirektoratet.no/ArcGIS/services/vannmiljo/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Støysoner jernbane;dataset;Forurensning;Bane NOR;;Det offentlige kartgrunnlaget;47234f63-a9d1-43c7-b91c-db90c92d5008;;; Utslipp fra Petroleumsvirksomhet;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;304bac68-1c6f-4e2b-a08b-b66f88229a07;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/petroleumsvirksomhet/mapserver/WMSServer?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Utslipp fra landbasert industri;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;8f42b9c5-eaf2-4e6d-997f-5558cc4a5632;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/industri/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Radioaktivitet i marint miljø;dataset;Forurensning;Statens strålevern;;;7704fe93-c609-4b3a-9d10-e5a7d08979a2;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.radioaktivitetmarintmiljo;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.radioaktivitetMarintMiljo?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/RadioaktivitetMarintMiljo_AtomFeedFGDB.fmw Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;3d0fe246-ae76-4e88-af1f-c0b0405e83c1;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.skytefelt?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skytefelt?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skytefelt_AtomFeedGML.fmw Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;21d93ab2-868f-4ef9-986b-bf362746f4bd;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.stoyskytebane?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoyskytebane?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skytebanestoydata_AtomFeedGML.fmw Støysoner Avinors lufthavner;dataset;Forurensning;Avinor;;Det offentlige kartgrunnlaget;1489f7f8-40c8-4dc4-83b6-bcf277b56506;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.stoylufthavn?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoylufthavn?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Flystoydata_AtomFeedGML.fmw Antracen-nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;4bdc8251-c3be-46a7-b86a-f433f6794f65;;; Barium nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;1d72f4a5-1957-47df-aa81-f6b1b0ec29b3;;; Bariumnivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;a1df8bc6-2f4b-46c5-9059-13a6413e6e3c;;; BDE 209 nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;fbe2bdf1-ceeb-4b49-9ea1-0406a372bb11;;; Avløp (WMS);service;Forurensning;Miljødirektoratet;;;6fea713e-0d47-49b2-b71b-cb679d7e6b89;;; BenzApyren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;baf8dad7-e987-437f-920c-282be4f00762;;; Bly nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;7a86795a-be38-43b2-89f5-880841a8fec3;;; Blynivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;fba26dbb-c2dc-4266-a7d4-d72d703d7ce2;;; Industri WMS;service;Forurensning;Miljødirektoratet;;;c4a34358-dab5-4398-a195-52e20652d44f;;; Kjemistasjoner pr år Mareano WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;bfd149c3-c37c-477b-b77c-5adc6040392e;;; Kadmium nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;0cc9fe0f-fc12-46e8-b5f8-77bbe167dd3d;;; Kobber nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;e903f652-dbc3-4b57-ab46-613317676098;;; Krom nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;ba7ae589-d498-42e8-895e-bfbd5c3bc94c;;; Kvikksølv nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;c7caa09e-ff83-4e2a-a382-b3fef47cc1a5;;; Kvikksølvnivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;e887eb97-8c5b-401c-95c3-708bae927de7;;; Nikkel nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;1f18d77a-f2a0-4b9c-9d2d-e1d83fd22c0e;;; PAH 16 WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;7f9c2b13-7957-4e71-b6d4-a31bac122c78;;; PAH-nivåer;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;e6e8ffe3-8345-4c2c-8ac7-99624ffdf086;;; PBDE sum nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;c12565a5-9491-446f-bbb8-f747177cb0b7;;;