Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed PAH-nivåer;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;e6e8ffe3-8345-4c2c-8ac7-99624ffdf086;;; Spesialavfall Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Forurensning;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;3005424f-1c4e-45a9-85ec-5c855388e1f5;;; Avrenning fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;fc6f710b-0196-4afd-9df4-5d472841516a;;; Kjemistasjoner pr år Mareano WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;bfd149c3-c37c-477b-b77c-5adc6040392e;;; PBDE sum nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;c12565a5-9491-446f-bbb8-f747177cb0b7;;; Perylen nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;ee674b14-cc1c-4d37-853c-05d009526cda;;; Pyren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;b24a48d0-2346-4237-ae1e-ffe6dc88261f;;; THC nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;07ba2870-bfc8-4971-ac0a-3f02772d72a5;;; Trålspor WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;fb00965e-01b8-47d2-972d-b21e98a378b3;;; NPD nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;cd1c79d7-3714-456f-808d-69ce419357b1;;; BenzApyren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;baf8dad7-e987-437f-920c-282be4f00762;;; Fenantren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;7ca5dac1-37fc-4153-9ad7-b53ab13498c7;;; Naftalen nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;b06e24a1-b8b5-4257-8573-a75e2f3f223d;;; PAH 16 WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;7f9c2b13-7957-4e71-b6d4-a31bac122c78;;; BDE 209 nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;fbe2bdf1-ceeb-4b49-9ea1-0406a372bb11;;; Støysoner lufthavn WFS;service;Forurensning;Avinor;;;4540f3cd-115d-4a35-951e-5da4a4dc8944;;; Utslipp fra landbasert industri;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;8f42b9c5-eaf2-4e6d-997f-5558cc4a5632;;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;60d160c9-559b-4ff9-a761-c236025b9599;;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvningsfelt WMS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;0cbd8848-834b-4774-bfe6-522863a0765e;;; Støysoner lufthavn WMS;service;Forurensning;Avinor;;Det offentlige kartgrunnlaget;7dc3bb2a-8929-49d5-a465-9af965fb556a;;; Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;cbb8b9d7-4012-4b28-be8b-246af3b5478f;;; Utslipp fra Petroleumsvirksomhet;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;304bac68-1c6f-4e2b-a08b-b66f88229a07;;; RADNETT - doseratemålestasjoner;dataset;Forurensning;Statens strålevern;;;e379ef5e-8851-4305-b900-44a4587cf14c;;; Antracen-nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;4bdc8251-c3be-46a7-b86a-f433f6794f65;;; Støysoner jernbane;dataset;Forurensning;Bane NOR;;Det offentlige kartgrunnlaget;47234f63-a9d1-43c7-b91c-db90c92d5008;;; Støysoner veg WFS;service;Forurensning;Statens vegvesen;;;a2b944a3-8edc-4b50-ad13-104c949c1353;;; Forurenset grunn i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Forurensning;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;6757fc57-8686-44e6-b1fa-24c0c91257bf;;; Advarsler mot sjømat;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;1594a50f-c114-4a6f-855a-5b7e7c8a22b9;http://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kostholdsrad/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;21d93ab2-868f-4ef9-986b-bf362746f4bd;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.stoyskytebane?service=wms&request=getcapabilities;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoyskytebane?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skytebanestoydata_AtomFeedGML.fmw Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;3d0fe246-ae76-4e88-af1f-c0b0405e83c1;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.skytefelt?service=wms&request=getcapabilities;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skytefelt?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skytefelt_AtomFeedGML.fmw Støysoner lufthavn;dataset;Forurensning;Avinor;;Det offentlige kartgrunnlaget;1489f7f8-40c8-4dc4-83b6-bcf277b56506;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.stoylufthavn?service=wms&request=getcapabilities;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoylufthavn?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Flystoydata_AtomFeedGML.fmw Støysoner veg T-1442;dataset;Forurensning;Statens vegvesen;;Det offentlige kartgrunnlaget;38ec2dd2-818d-4021-a7be-061c60e880c6;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoyveg?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vegstoydata_AtomFeedGML.fmw Avløpsanlegg;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;276db913-395d-4867-9717-eb86636806d9;http://kart.miljodirektoratet.no/ArcGIS/services/avlop/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Miljøtilstand i vann;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;bbaaee09-41f3-4a63-a98b-5f46083a62c1;http://kart.miljodirektoratet.no/ArcGIS/services/vannmiljo/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Forurenset grunn;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e48e71ac-16fc-4e47-9e7f-c0a4a4bbfad0;http://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/grunnforurensning/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; avlop (WMS);service;Forurensning;Miljødirektoratet;;;6fea713e-0d47-49b2-b71b-cb679d7e6b89;;; industri (WMS);service;Forurensning;Miljødirektoratet;;;c4a34358-dab5-4398-a195-52e20652d44f;;; Barium nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;1d72f4a5-1957-47df-aa81-f6b1b0ec29b3;;; Bly nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;7a86795a-be38-43b2-89f5-880841a8fec3;;; Bariumnivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;a1df8bc6-2f4b-46c5-9059-13a6413e6e3c;;; Blynivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;fba26dbb-c2dc-4266-a7d4-d72d703d7ce2;;; Kadmium nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;0cc9fe0f-fc12-46e8-b5f8-77bbe167dd3d;;; Kobber nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;e903f652-dbc3-4b57-ab46-613317676098;;; Krom nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;ba7ae589-d498-42e8-895e-bfbd5c3bc94c;;; Kvikksølv nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;c7caa09e-ff83-4e2a-a382-b3fef47cc1a5;;; Kvikksølvnivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;e887eb97-8c5b-401c-95c3-708bae927de7;;; Nikkel nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;1f18d77a-f2a0-4b9c-9d2d-e1d83fd22c0e;;; Prøvestasjoner - geokjemiske målinger;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;a179dc65-c8ab-4cc5-8962-8a8b7deb57ce;;; Svovel;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;83b0c46a-965d-4ded-ac94-6a76b73174ed;;; Slam;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;ec013935-1763-4d0e-99c3-56cb5e7498a1;;; Sink nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;;;947a9964-bb14-4cbd-9dd7-560749b639d6;;;