Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed Havvind;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;eebb5348-a2cf-44f2-a09f-7f715fcbdc08;https://gis3.nve.no/map/services/Havvind/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Kraftanlegg WMS - avsluttet 01.01.16;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f9640fe8-38a7-4c32-be1f-813123217596;;; Area with stratigraphic licencing;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f60de3d2-62f5-4041-9762-d796b42b5f0f;;; NPD FactMaps 2.0 WMS;service;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;89d006f0-864b-4b94-af08-b0beb7cca963;;; NPD FactMaps 2.0 WFS;service;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;21b50118-857f-4c9d-806c-27cd1d864e41;;; Vannkraft WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;2dcecff9-70b6-4f14-b934-af377bff88d9;;; Vindkraftverk WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;9960bcf1-de21-46c5-a4d8-ec4e1dddc362;;; Seismic area (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;748e7d8b-c2eb-4901-9eec-98cfc59ebcff;;; Nettanlegg WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ac9533a0-03e7-4127-8e96-109a20ab6b9c;;; Arealdekke - skannet;dataset;Energi;Statkraft;;Det offentlige kartgrunnlaget;2c175460-dbe3-4c9d-bd77-73b8bccd5cb6;;; Petroleumsvirksomhet WMS;service;Energi;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c73bf950-ca32-44f0-af93-6689d468ca48;;; Vindkraftverk;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ac249604-cd82-490c-83cc-9cd24fe18088;https://gis3.nve.no/map/services/Vindkraft/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Magasin;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;5d13cd67-dc03-458d-8715-548bafbeb2c1;https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Delfelt vannkraft;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;220f22c9-d415-4b20-bd0c-c3842be4874e;https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Dam;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8c906c83-5192-4c2b-86ca-0d85759d37b8;https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Nettkonsesjonsområder;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;890fe9ea-5111-459b-aebd-450480c7713a;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Kraftlinjer;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;4ab8c70a-215a-4e1a-847b-b3c044526d5e;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Transformatorstasjoner;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;ae55f901-480d-4fdc-8f1e-58ef3004d169;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; NPD FactMapsData;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0b096caa-3244-41fb-a801-332ac3a9f6b4;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; blcAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d5c89426-417d-4868-8b73-7679ff491446;;; prlAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;361fc452-4420-4b86-b203-b451d0d33c7b;;; Felt, status;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;26f622e8-1d47-426e-bd4e-72e87ed0eecb;;; Utvinningstillatelser, aktive med operatørfarger;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3ab4b5f9-7eab-4edb-9559-ba9e66b3e318;;; Blokker;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7ffd4092-5ce3-4bcb-8bde-543ca964b40a;;; Seismic surveys, ongoing;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3e521b67-224d-4ef6-b2db-271f088697ad;;; prlCurrentByOperator;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a17966d4-a501-45b2-a2a2-f96c98e064d3;;; Utvinningstillatelse, aktive;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;49f7ebea-d9ff-4271-9e58-27f4a895b9b5;;; Seismic surveys, planned;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8c4d96eb-0725-4f08-9fcf-f1e7be6a25d3;;; Kvadranter;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;65623857-b3e1-4e99-8b2e-aa0158fabf82;;; Subområder;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;590975fb-e795-41eb-90ce-7c9812cec3c9;;; TFO brutto;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;83807674-cd45-4c26-990c-4f11ab1e2a83;;; Utvinningstillatelser, alle;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f63b6329-8970-4ef9-a915-b6e24de79dc9;;; Rørledningssystem;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;77d88d63-8c57-4d6b-818b-ccb849969a2d;;; Aktive letebrønnbaner;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;dc7e2505-5bf5-4df1-ab35-b3d0c7ca70a9;;; Innretninger, faste;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8c04f804-a91a-497b-a73c-931a33255151;;; Funn, alle;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;375dde86-7c3b-40c1-9c86-30aa6a216216;;; seaSeisOngoing;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7007ab9c-dc1d-4e8d-b113-cb4a8f279b75;;; pplAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ed80b0f1-7956-428a-adc4-062d87286e6d;;; prlCurrent;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;25aa2501-8124-481b-b9bf-4ef009b543b9;;; fclFixed;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ab49b9f1-9f55-44d2-8fbc-f10b422a9dc2;;; dscAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8714f6a7-c981-493b-afb1-2e4133b621de;;; qadAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ac362432-3909-485c-8e73-37f41bd80bc7;;; wlbExplorationActive;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fa5df2ef-373d-48b3-8944-6b12f84af0c4;;; fldByStatus;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1ccbddfe-9374-4e5b-b4bc-692765b33774;;; Subområder;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;82d99220-1004-4904-882b-4bda4a0f2797;;; seaSeisPlanned;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;59f32eed-7355-46a4-91bf-ed797eb9b9ab;;; Nettanlegg;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9f71a24b-9997-409f-8e42-ce6f0c62e073;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Production licences;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a2dffbcd-1a6a-4b20-81d0-ddca6cf56c32;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; APA open;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9daa76dc-837e-418a-a8ee-bf53b58d3ce6;;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Rørledninger;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3a31a1f1-f836-4565-937f-731286fb8baa;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Surface facilities;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;180ed23d-e229-4d8b-95f3-c702108ec6a1;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; TFO Omsøkbart;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;be11a863-e7c3-4b00-8a48-3578db7cd924;;; Måleserie;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fa5e17ee-ed0c-4786-bb5f-25619b7ac3fb;https://gis3.nve.no/map/services/HydrologiskeData2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Business Arrangement Area;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7a565562-7c75-49eb-8725-2c5ec5d7d564;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Development wellbores;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;34daec0a-f727-40a7-bf2d-4681474219d2;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Discoveries;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8b846f28-dc35-43c6-8e0d-6b356ad8eac5;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Letebrønnbaner;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;283c5da6-3955-469a-9ea8-529adbc901f8;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Seismisk innsamling;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;522550de-3c58-45dc-9cd4-791263c2b8c9;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Fields;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b6155f32-ed42-4e96-ad64-dd8ab559ecae;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Havbunnsinstallasjoner;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9d64dbe8-50e3-4019-a239-f8a9f00ad438;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Hensynssoner kraftledninger;dataset;Energi;Statnett;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7893680e-183b-4f22-9d43-876d51764675;;; Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f587a15a-c72a-4b21-aae9-4132df1bdd27;https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.vannkraft?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vannkraft_AtomFeedGML.fmw