Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed N500 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;58e0dbf8-0d47-47c8-8086-107a3fa2dfa4;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel_bakgrunn;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N500Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N5000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c777d53d-8916-4d9d-bae4-6d5140e0c569;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel_bakgrunn;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N5000Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N2000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8d52075d-6ef6-4120-8041-d0c0901f21f7;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.norges_grunnkart?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N2000Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N250 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;442cae64-b447-478d-b384-545bc1d9ab48;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4.graatone?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N1000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;aee42bb6-d0e9-4d70-86fe-6ea76c381055;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel_bakgrunn;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N1000Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ea192681-d039-42ec-b1bc-f3ce04c189ac;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4.graatone?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-hy-p?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Kartdata_AtomFeedPostGIS.fmw N50 Kartdata - historiske data 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1668ec36-6cdc-413e-b96f-e596d3a42392;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2008_AtomFeedSOSI.fmw N50 Kartdata - historiske data 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d8334980-d762-4451-ab10-94a75ee5d963;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2016_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata - historiske data 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3905d686-bd06-4423-8d40-f4f757639f66;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2006_AtomFeedSOSI.fmw N50 Kartdata - historiske data 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0e3be04d-e0b5-4092-89ad-9c4c1d895607;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2014_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata - historiske data 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c4416736-ead3-492c-a71b-0a41a07ab890;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2013_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata - historiske data 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;65cc5a24-fb89-405f-bd1f-c0731a12c789;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2015_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata - historiske data 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f26b62fb-73f7-4df6-82f8-f15e4e93c27e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2009_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata - historiske data 2017;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ded5d5ef-8b14-420c-baa8-af739a67114d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2017_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata - historiske data 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;007d07e5-2db4-451e-a426-08e9a0e0dbc9;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2011_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata - historiske data 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c789dfd6-e6b4-4db2-81c0-63f1d239d45f;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataHistoriskeData2012_AtomFeedFGDB.fmw N250 Kartdata med svensk koding lik Översiktskartan;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;35157a06-5716-4819-a11c-a19616549ec3;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250KartdataOversiktskartan_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata med svensk koding lik Terrängkartan;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;6be1a769-cbf2-425d-86b9-fc075c0505c5;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataTerrangkartan_AtomFeedFGDB.fmw N50 Kartdata med svensk koding lik Vägkartan.;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c885e6ae-a7d0-44dd-aa2f-681fc0d4a344;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataVagkartan_AtomFeedFGDB.fmw Översiktskartan - Basis geodata for Sverige med norsk koding lik N250 Kartdata;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e2a75fe5-3159-441e-bfc6-6224bfb69b13;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Oversiktskartan_AtomFeedFGDB.fmw Terrängkartan - basis geodata for Sverige med norsk koding lik N50 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;15ae5e80-e643-430e-9124-848f2855ff26;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.lantmeteriet_topo?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Terrangkartan_AtomFeedFGDB.fmw Vägkartan - basis geodata for Sverige med norsk koding lik N50 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fded00fd-062b-4505-a552-3996176ceb23;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.lantmeteriet_topo?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vagkartan_AtomFeedFGDB.fmw N1000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;6a21de44-5a66-49b3-89e9-88c8bd0b948f;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N1000Raster_AtomFeedMrSID.fmw N5000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7e1b827e-3ccd-48a8-91ce-cc8125d6e4c1;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N5000Raster_AtomFeedTIFF.fmw N2000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3a62a8dc-39ac-4309-a9e8-9e03ff1bfa87;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N2000Raster_AtomFeedTIFF.fmw N250 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d2ae29bd-0692-40de-a173-833afcddfe22;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Raster_AtomFeedMrSID.fmw N500 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b466d866-8e32-438b-bb58-80e52fe85ada;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N500Raster_AtomFeedMrSID.fmw Arealstatistikk for Norge 2019 + 1 nautisk mil;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;db372271-e592-4b4d-b424-4dcbd51144f9;;; Arealstatistikk for Norge 2019;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e1e4064f-d403-44b1-81ad-eb2c4ee2c714;;; N50 Raster (UTM32) - Rutevis;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;bbe517ba-3b3a-4c96-a78e-104f6c4804d1;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50RasterUTM32_AtomFeedTIFF.fmw N50 Raster (UTM33) - Rutevis;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1a7d4919-fc5d-4278-9ae9-45ee23f26808;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50RasterUTM33_AtomFeedTIFF.fmw N50 Raster (UTM33) - Fylkesvis;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f89c916d-000c-4084-a2fb-d405dd65a7dc;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50RasterUTM33Fylkesvis_AtomFeedMrSID.fmw N50 Raster (UTM35) - Rutevis;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7938fc49-4550-4502-a438-d36e0d12783c;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50RasterUTM35_AtomFeedTIFF.fmw Høydetransformasjonsmodell (NNTrans);dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;87bb4a75-d2f4-47a2-b520-4b4200489bb2;;; Arealstatistikk for Norge 1994 - 2018;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ce353b52-910e-404b-8a61-f7805b021bc7;;; Norge, Illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a374f867-60c0-4524-9eda-b15ab4d12858;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/IllustrasjonskartNorge_AtomFeedAI.fmw Dybdedata - terrengmodeller 50 meters grid landsdekkende;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;bbd687d0-d34f-4d95-9e60-27e330e0f76e;;; DTM 10 Terrengmodell (UTM32);dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fd851873-f363-46f9-9fc6-bb1b403575df;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.terrengmodell?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DTM10UTM32_AtomFeedDEM.fmw