Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed Administrative enheter kommuner;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-au?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/AdministrativeEnheterKommuner_AtomFeedGEOJSON.fmw Adressepunkt-enkel, vektor;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;0674c9d0-a72e-43b9-a9d4-327f374b2a32;;; Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a8456aed-441a-40c4-831f-46bcbe4e6ff1;http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/artnasjonal/mapserver/WMSServer?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Kulturminner - Brannsmitteområder;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;73f863ba-628f-48af-b7fa-30d3ab331b8d;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Brannvern/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.brannsmitteomrader?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Brannsmitteomrader_AtomFeedFGDB.fmw Matrikkelen - Bygningspunkt;dataset;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;24d7e9d1-87f6-45a0-b38e-3447f8d7f9a1;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel.v1?;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.matrikkelen-bygningspunkt?service=WFS&Request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/MatrikkelenBygning_AtomFeedFGDB.fmw Corine Landcover 2012 (CLC) - Arealdekke;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;ab61e547-da05-4f4c-8828-9ad87bc20b0b;https://wms.nibio.no/cgi-bin/clc?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/clc2012?; Digitale ortofoto;dataset;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;d5b180dd-0cef-4c4a-9174-ba5af69c3551;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nib-mosaikk?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;; DTM 10 Terrengmodell (UTM33);dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;dddbb667-1303-4ac5-8640-7ec04c0e3918;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.terrengmodell?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DTM10UTM33_AtomFeedDEM.fmw DTM 50;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;e25d0104-0858-4d06-bba8-d154514c11d2;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dtm50?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DTM50_AtomFeedDEM.fmw Dybdedata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;2751aacf-5472-4850-a208-3532a51c529a;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dybdedata?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Dybdedata_AtomFeedSOSI.fmw Dybdekurver;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;871960a1-0f01-4c47-8f79-5d338b65197e;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dybdekurver_havomraader?;; Dyrkbar jord;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8252baea-5bad-428b-8f18-fe236fa4ced6;https://wms.nibio.no/cgi-bin/dyrkbarjord?service=wms&request=getcapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/dyrkbarjord?; ELVIS elvenett;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;3f95a194-0968-4457-a500-912958de3d39;https://gis3.nve.no/map/services/Elvenett1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; FKB-AR5;dataset;Landbruk;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5oppdateringsbehov?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Ar5_AtomFeedFGDB.fmw N1000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;6a21de44-5a66-49b3-89e9-88c8bd0b948f;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N1000Raster_AtomFeedMrSID.fmw N2000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;8d52075d-6ef6-4120-8041-d0c0901f21f7;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.norges_grunnkart?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N2000Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N2000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;3a62a8dc-39ac-4309-a9e8-9e03ff1bfa87;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N2000Raster_AtomFeedMrSID.fmw N20 Bygning;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b187c449-04ac-42fe-9eab-83d81bf338bc;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N20Bygning_AtomFeedSOSI.fmw N250 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d2ae29bd-0692-40de-a173-833afcddfe22;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Raster_AtomFeedMrSID.fmw N5000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;7e1b827e-3ccd-48a8-91ce-cc8125d6e4c1;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N5000Raster_AtomFeedTIFF.fmw N500 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;58e0dbf8-0d47-47c8-8086-107a3fa2dfa4;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.norges_grunnkart?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N500Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N500 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b466d866-8e32-438b-bb58-80e52fe85ada;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N500Raster_AtomFeedMrSID.fmw N50 Raster (UTM33) - Rutevis;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;1a7d4919-fc5d-4278-9ae9-45ee23f26808;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50RasterUTM33_AtomFeedTIFF.fmw Flomsoner;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e95008fc-0945-4d66-8bc9-e50ab3f50401;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Flomsoner_AtomFeedGML.fmw Grus og pukk;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501;http://geo.ngu.no/mapserver/GrusPukkWMS3?request=GetCapabilities&service=WMS;; Hovedled og Biled;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8ff1538a-a93c-4391-8d6f-3555fc37819c;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;https://featureservices.kystverket.no/deegree-webservices/services/wfs.inspire-tn-wa?service=WFS&Version=2.0.0&service=WFS&acceptversions=2.0.0&request=GetCapabilities; Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;dataset;Friluftsliv;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;91e31bb7-356f-4478-bcba-d5c2de6e91bc;;; Kulturminner - Freda bygninger;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a4bfd879-120f-490e-9907-68ba870664b1;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.fredabygninger?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Fredabygninger_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;420a0af3-135c-49de-bd14-e4dec9c858db;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.trehusmiljoer?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trehusmiljoer_AtomFeedFGDB.fmw Kvikkleire;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a29b905c-6aaa-4283-ae2c-d167624c08a8;https://gis3.nve.no/map/services/SkredKvikkleire1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.kvikkleire?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Kvikkleire_AtomFeedGML.fmw Løsmasser;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3de4ddf6-d6b8-4398-8222-f5c47791a757;http://geo.ngu.no/mapserver/LosmasserWMS?request=GetCapabilities&service=WMS;; Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister;dataset;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e77e6fdc-591d-4b1b-91b2-bd9d13fb33b7;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.matrikkel.v1?;https://www.nd.matrikkel.no/innsynapi_v3/docs/index.html#WFS; Mineralressurser;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;378d5f88-de1f-4d1e-b99a-7b0f0dd52951;http://geo.ngu.no/mapserver/IndustrimineralerWMS2?request=GetCapabilities&service=WMS;; Naturvernområder;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;5857ec0a-8d2c-4cd8-baa2-0dc54ae213b4;http://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.naturvernomrader?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Naturvernomrader_AtomFeedGML.fmw Navn fra Sentralt Stedsnavnregister (SSR);dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;30caed2f-454e-44be-b5cc-26bb5c0110ca;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.ssr2?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stedsnavn50?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Stedsnavn_AtomFeedSOSI.fmw Norges maritime grenser;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e106adf4-c9d8-4fce-a9b5-7886a4126d23;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.felleskyst?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/MaritimeGrenser_AtomFeedSOSI.fmw Radon aktsomhet;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;dc0605f3-2301-4abe-a91f-6da42464c281;http://geo.ngu.no/mapserver/RadonWMS2?request=GetCapabilities&service=WMS;; Reindrift - Flyttlei;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f9c1e228-892f-4f1a-9e4e-b6d6149f373c;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/flyttlei?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftFlyttlei_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;6383f5a8-3a4d-48fc-8c67-f1eeec24fd8b;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/hostbeite?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftHostbeite_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Trekklei;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;95b0d396-a6fe-462b-8753-120efd0b60f3;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/trekklei?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftTrekklei_AtomFeedGML.fmw Kulturminner - SEFRAK-bygninger;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;93f06149-037c-48cf-b294-d166f65b6838;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/SEFRAK/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.sefrak?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sefrakbygninger_AtomFeedFGDB.fmw Sjø terrengmodeller DTM 25;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;39e022aa-c352-4351-b172-b980b03c578c;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SjoTerrengmodellerDTM25_AtomFeedENH.fmw Sjøkart - raster;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;09d3a23e-7652-4f15-8248-968afae350f5;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.ecc_enc?service=wms&request=getcapabilities;; Sjøkart - papirkart;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;19d0a0df-3320-4984-9340-f11f143ff14a;;; Statistiske enheter grunnkretser 2018;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;75461f65-eaea-4495-b2ab-3bc04d261669;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Grunnkretser_AtomFeedFGDB.fmw Statlig sikra friluftslivsområder;dataset;Friluftsliv;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e08ad2cb-3262-4a78-bc58-2f3b5c5ccfd2;http://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_statlig_sikra/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Støysoner Avinors lufthavner;dataset;Forurensning;Avinor;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1489f7f8-40c8-4dc4-83b6-bcf277b56506;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.stoylufthavn?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoylufthavn?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Flystoydata_AtomFeedGML.fmw Trafikkmengde;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;af2c4a0a-1978-4e62-b08d-ed1f36bd5023;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.trafikkmengde?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trafikkmengde_AtomFeedGML.fmw Vassdragsområde;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;390afc10-ea03-46b0-821e-fad606a99a7f;https://gis3.nve.no/map/services/Nedborfelt1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Vbase;dataset;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;96104f20-15f6-460e-a907-501a65e2f9ce;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-tn-ro?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vbase_AtomFeedSOSI.fmw Verdifulle kulturlandskap;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a6368bed-4896-41d3-92aa-cc2b4261adc3;http://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kulturlandskap_verdifulle/mapserver/WMSServer?;; Test;series;Annen;Skedsmo kommune;;;e6841603-51f5-4471-9042-d03614179b8f;;; Villmarksnatur Svalbard;service;Natur;Miljødirektoratet;;;1d590469-411f-4d1a-a459-5c7d35a19fb9;;; Test_grønnstruktur-bergen;dataset;Annen;Kartverket;;;6c7943c6-bb12-48c4-8d8c-1a50ce0e3a57;;; Norge i bilder WMS-Ortofoto;service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;;dcee8bf4-fdf3-4433-a91b-209c7d9b0b0f;;; NPD FactMaps 2.0 WMS;service;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;89d006f0-864b-4b94-af08-b0beb7cca963;;; Matrikkelen Enkel WMS;service;Eiendom;Kartverket;Åpne data;;0fa5fa99-27ce-49fc-adb1-551b93b7b4d4;;; Advarsler mot sjømat;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;;1594a50f-c114-4a6f-855a-5b7e7c8a22b9;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kostholdsrad/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; NatursteinWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;6d24e783-0af1-47d3-a413-f3309fa186d5;;; Utslipp fra Petroleumsvirksomhet;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;;304bac68-1c6f-4e2b-a08b-b66f88229a07;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/petroleumsvirksomhet/mapserver/WMSServer?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Ortofoto Os-Askøy-Osterøy 1951;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;efed78f5-4515-49e9-abdb-1197a69f8e13;;; Felles KartdataBase (FKB);dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e90ca71-6a02-4036-bd94-f219fe64645f;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fkb4?request=GetCapabilities&service=WMS;; Topografisk Norgeskart;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;f004268c-d4a1-4801-91cb-daa46236fab7;;; Hovedled og Biled, arealavgrensning;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1e8d7811-87ea-429a-8d97-4ea6bbf6e010;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;https://featureservices.kystverket.no/deegree-webservices/services/wfs.inspire-tn-wa?service=WFS&Version=2.0.0&service=WFS&acceptversions=2.0.0&request=GetCapabilities; Sjøforsvarets skytefelt;dataset;Annen;Forsvarsbygg;Norge digitalt-begrenset;;b7f89a26-75af-4ab8-9c78-8b232cfb4e5c;;; IndustrimineralerWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;2bad294a-c21b-4244-8ac8-b8fca95521e4;;; BerggrunnWMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;3a3eda68-f6ae-4a44-a934-c91a1e8fb562;;; Kadmium nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;0cc9fe0f-fc12-46e8-b5f8-77bbe167dd3d;;; Fjordkatalogen WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;7c0198f4-b579-45c7-b4e2-a5d6350318af;;; Subområder;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;82d99220-1004-4904-882b-4bda4a0f2797;;; Bariumnivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;1d72f4a5-1957-47df-aa81-f6b1b0ec29b3;;; Nikkelnivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;1f18d77a-f2a0-4b9c-9d2d-e1d83fd22c0e;;; Sedimentkornstørrelse;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;7c6fb277-7069-4b7f-9cc8-ed26cfca2d16;;; Skyggerelieff;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;1a5f37cb-ba8b-40a9-aa30-56722875746d;;; Israndavsetninger på sokkel;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;0f12f077-4ae6-4b48-be8e-eb2642858cbb;;; Subområder;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;590975fb-e795-41eb-90ce-7c9812cec3c9;;; fldByStatus;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;1ccbddfe-9374-4e5b-b4bc-692765b33774;;; Kornstørrelse_oversikt;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;62978174-e699-4402-bbee-0f0abfdf5144;;; prlAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;361fc452-4420-4b86-b203-b451d0d33c7b;;; Dybde 2m-grid;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;c05f3707-7919-4fe9-8b76-c5f47889d441;;; Israndavsetninger i fjorder;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;c20c852e-f80e-473e-ad01-2764b07ace30;;; Mattilsynet - Varsomhetsområder for innsjøer;servicelayer;Annen;Mattilsynet;Åpne data;;c018305a-de63-4314-8999-a870b23b234b;;; Marine grunnkart - datadekning;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;e48e1b45-9a6e-40d1-a9fc-19bb22c0afd5;;; Datadekning_dannelse_detaljert;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;d28b1ef6-1603-4998-89d6-ba62f1c05e13;;; Bunnreflektivitet;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;c97a86ec-fc63-4e81-8195-2173ad48f82b;;; Holocen mektighet;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;d38ef748-2ef9-4d3b-81b8-038d4f9dc059;;; Kvikksølvnivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;c7caa09e-ff83-4e2a-a382-b3fef47cc1a5;;; Arsennivå i overflatesedimenter;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;da6e1783-8e55-491f-9f18-bc9fead0518a;;; Dybdeforhold;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;d4e39f46-f0b5-47eb-8d7a-1c866bd65e44;;; blcAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;d5c89426-417d-4868-8b73-7679ff491446;;; Kobbernivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;e903f652-dbc3-4b57-ab46-613317676098;;; Helning;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;ea261179-f76c-48f9-9b88-cd9687dfeaa9;;; DSBs WFS-tjenester;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;e4ca461a-a23c-48a0-8659-b72af0b231fc;;; Løsmassemektighet Oslofjord;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;eb2c53b3-f853-472b-a420-1bbdb5f783c2;;; Gjel;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;f3615fcd-383b-4cd7-b166-0426e1be03d6;;; Vegnett - Nasjonal Vegdatabank (NVDB) UTDATERT;service;Samferdsel;Statens vegvesen;;;723c788d-f994-4d82-a850-25b7b28b150b;;; Stedsnavn i sjø;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kartverket;Åpne data;;c0e22b3b-4db2-42a0-aaae-55eb0d308045;;; pplAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;ed80b0f1-7956-428a-adc4-062d87286e6d;;; Arealressurskart - AR50 - WFS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;a7949917-033c-4e78-8c0f-e30323ce353a;;; Fiskeriaktivitet utenlandske fiskefartøy årlig;servicelayer;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;162ec2f8-78a1-4943-9636-ed921b12b836;;; Sjøkart - elektroniske WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;ac6273ff-e4a8-48c8-90bc-eb401b275cf7;;; Reguleringsplaner Mandal;software;Plan;Mandal kommune;Åpne data;;10664ce2-d0b2-4ea1-907e-2a4905abb409;;; Felt, status;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;26f622e8-1d47-426e-bd4e-72e87ed0eecb;;; WMS- Kartdata- Notodden;service;Basis geodata;Notodden kommune;;;3ff252c6-42ba-4151-a458-7e4c63a15591;;; Vær, hav og bølgekart WMS;service;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;7b02437b-f664-41b9-bed7-de058c2d199f;;; Glasitektonisk skrent;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;15c9b8b7-765c-4719-a3d2-2a1c165c8221;;; Villrein WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;c431a4c5-22fd-4f37-9040-5c38e3a8402e;;; Hoved- og biled;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;409eff00-f18b-4dd8-abfd-1f92c6e9c361;;; Mattilsynet - Innsjøer for drikkevann (10.04.2018);servicelayer;Natur;Mattilsynet;Åpne data;;3fdabf1c-8ca3-40dc-a46a-2384e77a83e6;;; Vossa kart;software;Basis geodata;Voss kommune;Åpne data;;c4d26761-5829-4a86-b96e-b3c19bbff577;;; Trondheim bakgrunnskart;servicelayer;Basis geodata;Trondheim kommune;;;95da01c0-374f-4f41-af0a-b813bd0cd536;;; "Vær og klima; Nedbør varsel";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;11fa752f-62f5-4fc5-9907-aae7c58f4ba2;;; Sjøkart - raster WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;e76d4a94-ea03-41c4-b2d9-493fad5b0a43;;; naturtyper_naturbase WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;04917289-2e3e-4145-a87b-be270d2d83d4;;; Nasjonale grenser;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;8f1a7a13-095e-43f8-8e97-81ed57be40ad;;; Høyde DTM 1 (UTM33) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3776e807-8ae6-4a9c-8481-e2c9f6333e23;;; Høyde DTM 10 (UTM32) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2387e511-b9a2-4de7-a0a1-d9704bd5bc3c;;; Høyde DTM 1 (UTM35) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bac437e4-748d-4748-b2b0-975a1a694cf0;;; Reguleringsplan - Arendal Kommune;service;Plan;Arendal kommune;;;8b7213fb-2c4c-450b-831b-f7eb5c3a1151;;; Høyde DOM 10 (UTM33) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;18d6334b-cd89-4a8e-ba87-0c6c859b4c39;;; Høyde DOM 10 (UTM35) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a8a9021d-ba15-4a50-9e16-9bd99f6ecd90;;; Høyde DOM 10 (UTM32) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;10147006-648d-4b81-8d86-e7113dd6f0f6;;; Høyde DOM 1 (UTM32) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;08edfa0c-0e8f-44eb-80a6-ddbf3d1b3a64;;; Høyde DOM 1 (UTM33) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;550a532d-53ff-4199-b146-b9264c3e2e71;;; Høyde DOM 1 (UTM35) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e08ee470-6ad1-4059-829f-32918b15d410;;; Høyde DTM 10 (UTM35) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7d6ea007-15ce-41a8-9929-eb613156e291;;; Høyde DTM 10 (UTM33) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;118d2bc3-de2e-4f52-a589-39a203475d71;;; Høyde DTM 1 (UTM32) WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;600e3b86-64bd-4c31-8b26-a552a621c5a8;;; MarineGrunnkart WMS;service;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;5f219fd8-abee-4947-9983-8a764ac89fab;;; Hoved- og biled, arealavgrensning;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;b485b76a-aa58-4fa5-a983-85af6d35d4a0;;; Fiskeridirektoratets WMS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;e247c30c-4099-42ce-b080-2e8690f2861b;;; Mattilsynet - Bigaardsplasser;servicelayer;Annen;Mattilsynet;Åpne data;;b034b79a-df1f-41c1-a6d0-b7df88f391e7;;; Prosentandel vindhastighet > 10m/s;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;f91cb7c4-7df4-4251-98d6-01ae4a42182a;;; Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;3aca47ee-7cae-44cc-aa80-91b9add27962;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 4m;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;abb82db1-aa3b-4dcf-a26c-7b33546b2c36;;; Observert sjøtemperatur;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;b56a5a40-954b-4e75-8c03-d716092afdbf;;; Utvinningstillatelse, aktive;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;49f7ebea-d9ff-4271-9e58-27f4a895b9b5;;; Kornstørrelse_regional;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a3a3fba1-9d41-4ee2-af26-c0115feffbc4;;; BunnsedimenterDannelse_regional;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;39f9e5f2-564f-4668-bf35-5af68916863a;;; Sedimentasjonsmiljø;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a436fcd5-ccd3-4e79-a16f-ae85d0217e94;;; Parallellfuret overflate;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a4c27259-bfcd-406c-86ca-2b5eb17c1f21;;; Skredvifte;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;36339f92-f7f3-41fb-9b75-e59120120629;;; Havs navn;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;3fffd512-b3b9-452e-939d-9a27343cbc8c;;; Havområder;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;3b8ba7da-1126-43b2-9232-d9e3a7dc788e;;; Bunnstrømmer;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;b38603fc-816b-4275-93c7-cfac41fa86c4;;; Rygg uspesifisert;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;bdc0f755-e199-47eb-a082-be27de0e5d71;;; Sedimentbølge område;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;54c1043d-84ba-4f30-94c2-2932742965d4;;; Krom nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;ba7ae589-d498-42e8-895e-bfbd5c3bc94c;;; Mattilsynet - Innsjø drikkevannforekomster;servicelayer;Natur;Mattilsynet;Åpne data;;50f62bbe-b216-4e38-bd75-1a54744c1a53;;; Trondheim bakgrunnskart vinter;servicelayer;Basis geodata;Trondheim kommune;;;b27bcafa-0747-4613-80ca-7bd7a4402124;;; fclFixed;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;ab49b9f1-9f55-44d2-8fbc-f10b422a9dc2;;; qadAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;ac362432-3909-485c-8e73-37f41bd80bc7;;; 1 m skyggemodell av DTM;servicelayer;Basis geodata;Trondheim kommune;;;4254ee5b-856e-4247-a16f-48aa0238ef96;;; Biotoper Tromsøflaket/Eggakanten;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;67cdc8be-204e-45b3-976d-49919b3470ed;;; wms svekket is;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;660fe58a-11ff-47df-b6a1-bec9593404ec;;; Strømrenne;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;fdb6ca80-ac29-4117-82e4-ebe5da4c2950;;; Sjøkart - kystkart;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;8f789e8c-97fe-4b12-a10a-73858a0fd475;;; Fiskerigrense;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;ea4a00b3-c791-4257-a499-f76d747202df;;; Nedbør (0-240 timer);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;eb5e9985-5386-4fbf-b982-a8e354271369;;; Production licences (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;3645d4c5-a590-42c9-a9d2-e45d874a9f36;;; Sjøkart - overseilingskart;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4dec69fd-81d5-4932-bdbd-967f699a993a;;; marin_vp_ikke_oppstart;servicelayer;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;7433f715-3300-4615-a14b-7ca7fbbf70ef;;; marin_vp_oppstart;servicelayer;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;d3790f07-5ac1-479b-a104-b53775b0c64c;;; Discoveries (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;3ffd38f4-1d0a-4533-94dd-d8f64921004d;;; Mattilsynet - Grunnvannsforekomster;servicelayer;Annen;Mattilsynet;Åpne data;;a2a5c3b3-8bf4-4127-a2fb-859890a7228b;;; Fiskeriregulering - Tråling forbudsområder;servicelayer;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;b2c6f249-0c19-45c0-a91a-8f873d2c3c4f;;; Faststående bruk (passive fiskeredskaper i sjøen nå);servicelayer;Kyst og fiskeri;Forsvaret;Åpne data;;7c1db3fa-e5d9-4e1b-9889-bdc319a4e1b1;;; Sjøkart - spesialer omriss;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c025fdd1-9e0d-449c-9601-f7392fcfd04d;;; Sjøkart - spesialer;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;889574f8-6c20-4acb-95c6-197cc812f812;;; Faults and boundaries (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;fa37f189-f3b2-48f2-8452-1fff97b43b08;;; Isbre og snøfelt;servicelayer;Natur;Kartverket;Åpne data;;bd9fb2a9-6885-4b39-916f-802dad8f4e63;;; Utvinningstillatelser, aktive med operatørfarger;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;3ab4b5f9-7eab-4edb-9559-ba9e66b3e318;;; marin_vp_ikke_oppstart;servicelayer;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;9c7dcce0-c24f-49ed-8c41-4020db23c4d6;;; Kommuneplaner WMS;service;Plan;Kommunene;Åpne data;;c09665da-f82b-4414-b2c2-daf5a54957d3;;; Område med stratigrafisk utvinningstillatelse (WMS);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;06a29450-97f3-4569-a1e1-fccb807b23f5;;; Pipelines (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;b57fbd26-d484-41e6-87f5-6ae161e793fa;;; WMS- Kartdata- Midt- Telemark;service;Basis geodata;Nome kommune;;;75f6b36d-44a5-42c1-a634-0ae725726bbb;;; Ice chart;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;aa1498bb-ac1f-4247-91f6-758ed818f481;;; MarinBunnsedimenterWMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;25554d65-3471-4bb1-8903-7495f3aeabbb;;; Ringerike kommune kartløsning;service;Basis geodata;Ringerike kommune;;;ed5399eb-09b6-48e0-a34a-c6fce4401e38;;; WMS- Kartdata- 12K;service;Basis geodata;Tønsberg kommune;;;ac71516e-6628-4753-9496-608466f322b6;;; prlCurrentByOperator;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;a17966d4-a501-45b2-a2a2-f96c98e064d3;;; Gjennomsnittlig årlig signifikant bølgehøyde;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;d6b0b2d2-124f-44fb-8afb-24ce575d4f9c;;; Foreslått;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9ec1fb2f-41a1-4b3c-bb69-e28129669fb6;;; Ferskvann;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;8d71a203-99fe-4030-85fc-fb97cce6f47b;;; Nordsamisk;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;a54dbefe-402c-4793-95d9-b0a5a8b4b3e3;;; Privat_;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;eee804ce-db07-4d7d-a9c2-4705983caa6a;;; Kvensk;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;bf15bf10-e9b7-4552-95f8-ed49c508c10c;;; Landareal Norge;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;1d6537ae-2f5c-4772-a864-6af00c54fcaa;;; Akvakultur lokaliteter;servicelayer;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;d11673b4-cd79-474e-bf34-49e3384ea2a7;;; Matrikkelen WMS;service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;63c672fa-e180-4601-a176-6bf163e0929d;;; Kystnære fiskeridata;servicelayer;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;b86024a7-7421-47ea-8b4d-640fd9436259;;; Mattilsynet - Dyrehold med produksjonsdyr;servicelayer;Landbruk;Mattilsynet;Åpne data;;2212f9a1-d7e2-470f-93d2-7402b78b5a91;;; Kornstørrelse_detaljert;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;30faadea-ac50-440d-b87d-209ac0f647a6;;; Isfjellpløyemerke;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;31b3d687-ccc8-4e14-9d80-dc2ee1dd9de2;;; Blokker;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;7ffd4092-5ce3-4bcb-8bde-543ca964b40a;;; Kvadranter;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;65623857-b3e1-4e99-8b2e-aa0158fabf82;;; Innretninger, faste;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;8c04f804-a91a-497b-a73c-931a33255151;;; Aktive letebrønnbaner;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;dc7e2505-5bf5-4df1-ab35-b3d0c7ca70a9;;; ILA bekjempelsessoner;servicelayer;Kyst og fiskeri;Mattilsynet;Åpne data;;6f74f388-c8c4-4a0a-9b77-f7903f2e50ab;;; Iskant (manuell analyse);servicelayer;Kyst og fiskeri;Meteorologisk institutt;Åpne data;;1a6fd247-1ff0-4c6d-bf25-e4ef15df3a26;;; Surface facilities (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;16867451-8ccc-49fa-8817-eb284afa8240;;; Seismic surveys, ongoing;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;3e521b67-224d-4ef6-b2db-271f088697ad;;; Seismic surveys, planned;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;8c4d96eb-0725-4f08-9fcf-f1e7be6a25d3;;; Rørledningssystem;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;77d88d63-8c57-4d6b-818b-ccb849969a2d;;; BunnsedimenterDannelse_oversikt;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;8a3b1035-6242-4a90-a0ac-c9d38e0fba72;;; Navnesak forenklet vedtak;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;93606dd4-ff07-4ef9-8774-e9a3190c3eb6;;; Infrastruktur;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;488241fb-000c-4492-8dce-015bcb26fc8e;;; Andre;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;dd6a86fe-db33-4ace-900a-6e9bd4391fea;;; Bebyggelse;servicelayer;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;8cfb0a9a-e85b-4409-8def-99d7677aff9e;;; seaSeisPlanned;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;59f32eed-7355-46a4-91bf-ed797eb9b9ab;;; seaSeisOngoing;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;7007ab9c-dc1d-4e8d-b113-cb4a8f279b75;;; Klage, iverksatt vedtak ikke trukket tilbake;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;aa07ab3d-178b-40d6-a311-33e6b5c93f02;;; Klage, iverksatt vedtak trukket tilbake;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c063eb5c-3a35-40e2-b134-b5e8ba42353d;;; Klage, iverksatt av klage vedtak utsatt;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d1af2d21-aec5-4af4-8897-18ffcb2fc2f4;;; Offentlig administrasjon;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c63d2593-cf64-48f6-a62a-014afebad3de;;; Vedtak siste måned;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d90ba668-36a9-480f-a5de-c0c504a5a0d5;;; Mattilsynet - Drikkevann fra brønner;servicelayer;Annen;Mattilsynet;Åpne data;;a41c3acf-e871-4e22-89da-88e45756fc88;;; Planområde WMS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;;d70cedfc-fdb2-45cc-a9c6-0b7f09a1e746;;; Artskart rødlistearter WFS;service;Natur;Artsdatabanken;Åpne data;;a9e500fb-c188-4601-81b4-072c36a60c8c;;; Dybde 50m-grid;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;5ef9def3-2e7e-475d-9b31-b000fa75c61d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Dybdedata50mGrid_AtomFeedXYZ.fmw Sjøkart - svalbardkart;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c1f4e20f-1928-4386-85d3-fbd1bb716f39;;; Norges økonomiske sone;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;2e9f96de-5229-4d7b-a535-6392d8400dc3;;; Navnesak vedtak, iverksetting utsatt;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;fef33c2c-0b51-497e-9b09-a3588a639fc6;;; 200 nautiske mil;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b7f49a78-9651-4659-8f1c-54099bf07311;;; Planregisterstatus WMS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;;560eab89-41a7-49a1-97f3-690d9745f1a7;;; Havbunnraster;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;5dbd203f-d2f3-4551-bccf-cc131454ddba;;; DTM WCS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;ba960aa9-91c9-4791-bbd2-d76ce2632e9f;;; Sjøkart - hovedkart;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;917a592f-9a7c-48a8-91e5-63f12287f102;;; WFS for ELF Cadastral Parcels;service;Annen;;;;;;; Antracen-nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;4bdc8251-c3be-46a7-b86a-f433f6794f65;;; BDE 209 nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;fbe2bdf1-ceeb-4b49-9ea1-0406a372bb11;;; BenzApyren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;baf8dad7-e987-437f-920c-282be4f00762;;; Bomtrål arter WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;02d041d2-e928-4340-8493-a93a1e0368ee;;; Bomtrål biomasse WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;18b5c0c5-7e20-4d78-ac3a-c7702c6ff31d;;; Brosme WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;c8d5a287-225c-4c5e-a8ab-dfba846942fb;;; Brugde WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;6dd5ebe0-6aeb-4029-9920-8064e00a08fc;;; Finnhval WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;48feaf52-79aa-4a73-b4ab-c5c8704c592e;;; Bomtrål individer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;bf17b380-de9a-4d3e-bab1-1854d07918f8;;; Fiskesamfunn WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;8594d7a3-3f13-4eee-b74e-b49829e77e13;;; Fjesing WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;d3b130ea-4f71-413d-8e55-d166c6aaa3f7;;; Dypvannsreke WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;59c5b0fc-4444-4dc5-8e4c-e360833ee323;;; Grabb arter WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;bd20ee32-2c15-446d-8f6b-3d1dcc4ad93f;;; Gråhai;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;c0398f88-3c4e-4507-872c-ea200dc9bc0f;;; Haneskjell WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;25a9a6a8-130d-4dfc-9f19-956b635abbbf;;; Atlantisk laks WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;bd8cc7dd-84f1-4793-8147-31d4c565a0b4;;; Blåstål Rødnebb WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;c7d9e8d0-d38a-45e9-983d-5f6d4ea2fa32;;; Blålange WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;6aa517ad-4c90-40d2-88c9-b49f01da35d0;;; Bergnebb WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;024c2c5c-f64e-4065-9cfa-274281e192a8;;; Blåkveite WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;b34d1d04-c765-44bc-973c-c465badccaec;;; Havstrømmer Barentshavet Arktisk vann WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;606a3e36-3a15-4ff7-a54b-06b3f05a3476;;; Havmus WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;febc694b-6331-4017-b7ef-4548842187fd;;; Grønngylt Berggylt WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;d15a651f-861c-4d93-9115-781580ea065d;;; Grønlandssel WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;2255d8eb-36c9-4336-952a-0f15cafd952c;;; Gressgylt WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;177b803a-61df-4416-963f-1db4792558c7;;; Hvalross 45W80E WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;43f2cc83-8f45-4f48-b058-618073ac7c95;;; Hvalross WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;aa0e260e-f459-4b21-bf84-2cad13a36672;;; Hvithval WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;db6a1a06-5d5a-43ef-ba5c-5f395248c102;;; Narhval WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;37e83a0e-44e4-4c4a-81b7-79fbf7ab435f;;; Nise WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;d971104a-de8e-4f51-927a-2833d2323e87;;; Pigghå WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;30ed170a-b8ea-4463-a243-536abf4d8b7e;;; Polartorsk WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;8e063e70-69f7-4963-829f-b87653bc8a6d;;; Spekkhogger WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;333aeb7c-a2e2-4c35-becc-62a0ad065166;;; Rødspette WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;83d238ed-a840-4985-8f69-36a55c400124;;; Ringsel 80W - 80E WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;175e6164-7a4d-4822-936e-f109fa49da8a;;; Pyren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;b24a48d0-2346-4237-ae1e-ffe6dc88261f;;; Steinkobbe WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;16e8d415-29d8-49c2-b058-7e8511bfa0f0;;; Skjellbrosme WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;8dfc8fe4-919a-4ea0-a5b5-66aeeb5ae0ad;;; Springere Kvitnos WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;63c6449a-10a9-4d02-8bba-26f238ec95de;;; Springere Kvitskjeving WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;1ce17a25-51cf-430c-bb32-f314a9e14db5;;; Spermhval WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;5aa15e6e-41bb-4153-9b74-89ba533d6ac0;;; Storkobbe 80W-80E WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;e6785e9b-07c5-4ba8-92b9-95cedb620045;;; Storkobbe WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;e062f19c-5a38-48f8-b0f3-cb440f279836;;; Svarthå WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;f0203976-5717-4bdc-abcf-b27ea973d0ab;;; Svamper WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;a6cfdb4a-d732-4ce5-88dc-97dd1cf2e34f;;; Taskekrabbe WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;0a60aa12-9a68-48d5-beb4-87bfc6f9eda8;;; Topp 10 arter WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;f26b04a2-403f-4fce-b147-ec514252f522;;; Tobis WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;f3e8793d-382f-450f-bbf3-599367710399;;; Uer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;23dd5865-e7e6-479d-8dae-f847a6935dec;;; Vågehval WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;ac5a9734-b2c4-45f9-b60d-295bb02633bb;;; Trålspor WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;fb00965e-01b8-47d2-972d-b21e98a378b3;;; Øyepål WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;20b9d4e9-fb70-4478-b438-ffdb789729f1;;; Biotoper i Astafjord;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;f9543855-460b-45f5-8c42-9391c37d73b5;;; Avløp (WMS);service;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;;6fea713e-0d47-49b2-b71b-cb679d7e6b89;;; vern WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;fa6a495d-05a1-4c0d-ba67-45a1d47fca92;;; Industri WMS;service;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;;c4a34358-dab5-4398-a195-52e20652d44f;;; kart.ssb.no;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;b14af383-353c-48c9-8c63-970e124acbf6;;; Statistikkbanken;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;c174d1ae-1595-4a8b-8c0a-73438ce879fd;;; Norges grunnlinje;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b347b68f-c02f-4ece-ad0e-0c8d0aef61cd;;; Vannområder;dataset;Annen;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;6705ade7-5785-4611-9110-17bcb21d2ff9;https://vann-nett.no/arcgis/services/WMS/AdministrativeOmraaderOGC/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Nasjonalt register over luftfartshindre i Norgeskart;software;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;1767f58b-0f10-47a4-a303-bb34ac982604;;; Administrative områder vanndirektivet WMS;service;Annen;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;50263c33-74bc-4ea8-b44e-a0c470e57904;;; Ortofoto Evenes 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;09903775-f4a8-42a6-a274-5c883afd31d4;;; Ortofoto Evenes 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8c5a8fee-c05f-4ce9-bab2-8a6919b69f19;;; Ortofoto Einunndalen 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7cd84904-2fa3-48ef-a4f3-5ca5299dfdc0;;; Ortofoto Fet IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b6854b93-5f90-4dc6-9b78-21bd24690237;;; Ortofoto Finnmark 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f75a9b56-ccf5-4a6d-a2be-46e60c8d9cf3;;; Ortofoto Flekkefjord Kvinesdal 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;65b8f3b1-5929-41da-a60f-3af9c24c3922;;; Ortofoto Etne Åkrafjorden 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a30af723-330c-4f96-bfa9-86bbcdf223ab;;; Ortofoto Fidjeland Blåsjø 1957;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4aedcee3-5636-436a-a7b6-1b76f0381b67;;; Ortofoto Evenes 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0f06e07d-1c8b-49d1-85d9-ec5a1c83e352;;; Ortofoto Etnedal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eadfab19-9f09-4a4a-b047-bd9688c09e5f;;; Ortofoto Fet 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dbe753c1-86b8-4cb9-9041-dc4a6a0b69ef;;; Ortofoto Flaum Storelva Utvik 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7c249a89-f181-4745-8613-7d5aa86c5b07;;; Ortofoto Fauske Sulitjelma 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e7476f4a-36df-447e-a2e3-3976e506f4be;;; Ortofoto Farsund sentrum 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;794f7280-be01-4de2-a614-3e32df9ac40f;;; Ortofoto Fauske 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dd2a61db-8919-4867-9514-f2488d052896;;; Ortofoto Farsund 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;963db089-aab3-4ef3-b03e-9172d326c472;;; Ortofoto Elverum-Solør 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c40cd179-4fec-4b26-bbce-bb68f9d5b102;;; Ortofoto Farsund sentrum 1949;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5c8b3b54-564c-4bdd-bd71-c4dbd5641ef7;;; Ortofoto Etne 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;319eb535-27e9-4e63-b08c-8a0c8c1d861e;;; Ortofoto Enebakk 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e02ad8f-f94e-497d-b3bc-660c3a1ea116;;; Ortofoto Fedje 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ba620aa2-d5f2-4a66-95a5-790efac673aa;;; Ortofoto Fosnes-Nærøy IR 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6987b15c-76d3-432c-b336-dc0c62414a33;;; Ortofoto Fredrikstad 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e5ee8709-33bd-4c9b-9ea4-db5e489d6250;;; Ortofoto Forsand Sandnes 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8531564d-849d-4521-97ec-aa927c40a983;;; Ortofoto Fet Gjerdrum 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;58cccd3b-ef39-4fac-b2c6-a910f7f1f9f1;;; Ortofoto Fosnes 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7d123129-abc5-4b5d-b7f7-abacb05779c2;;; Ortofoto Forsand 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2fb864c3-7895-48f3-9728-ad97354cf38b;;; Ortofoto Flom Skiensvassdraget 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3d712b1a-32a0-4f9b-b0d4-8266f0a5347e;;; Ortofoto Flom i Agder 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c644cfbc-a247-4db0-97fd-661fae971d4f;;; Ortofoto Flom Nidelv 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d1908c37-a995-4c45-acfe-f45ae6a736fe;;; Ortofoto Fredrikstad sentrum 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;57e56993-73ed-43ba-912a-5d30d62f1a58;;; Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e7eb0611-522c-47b9-9fa8-3953bba2c08e;;; Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg 1988;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;200afc94-5d12-4d23-9c49-b965c4819d2b;;; Ortofoto Flesberg-Rollag 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8a3e7f8b-e358-47a4-b5bf-a85a8a71c609;;; Ortofoto Flora 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6a3b7fdf-1139-4a2b-9f7d-a216a19898ab;;; Ortofoto Flora 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;55a1e16f-dfea-4e5b-9bdb-db71e9c881ba;;; Ortofoto Frøya 1954;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cc1eb622-a900-4b07-9c20-91898163d708;;; Ortofoto Flom Eggedøla 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;962113cc-08e2-45cc-8e35-3d4b515ef7e3;;; Ortofoto Fredrikstad 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8077d94b-0eb7-429b-acb6-628842e1673f;;; Ortofoto Follo IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ea0d4846-5706-4721-a04f-ed0f47e8468b;;; Ortofoto Fræna Molde Eide 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;13a386bb-2456-4e98-808d-79848107bcf9;;; Ortofoto Follo 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0515ae58-14a5-4ad0-8484-11f338076187;;; Ortofoto Frogn-Vestby 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8c0ce2f9-fa77-45fd-a2b6-aca83a754444;;; Ortofoto Fredrikstad 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7a1dc97d-9202-4598-b6e8-63e77a7365c1;;; Ortofoto Froland 1983;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;371d10a1-1578-421c-a4ac-b875ac8c36a4;;; Ortofoto Follo tett 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2aafbb4f-f0b0-4112-b9a0-b4b24182744e;;; Ortofoto Follo 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e6b776ef-b294-47ba-947e-2f372dfd12cb;;; Ortofoto Klæbu bebyggelse 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bba4b8ac-90f3-462d-91cf-2969051dafde;;; Ortofoto Klettkoven 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;98bbad6a-ee7b-4d96-a531-c34ba54fab75;;; Ortofoto Klæbu bebyggelse 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1ce44f57-4135-436a-b124-931a788f3c06;;; Ortofoto Klæbu-Malvik 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;59928b26-6955-4662-8f3d-e7a69ef23146;;; Ortofoto Karlsøy 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;61959fe2-3782-4ace-a4b4-bfa19e9a3498;;; Ortofoto Kristiansand øst Lillesand vest 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0099eac2-0e3a-480e-94c7-4957621f8f41;;; Ortofoto Kristiansund 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ad662bc6-2bc0-4c64-83df-d2dffd6a98ad;;; Ortofoto Kristiansund 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;53090f8a-bb3d-4ede-b260-385950029221;;; Ortofoto Kristiansand Øst 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;72c161ed-1258-43cd-86c2-5945500139f3;;; Ortofoto Kongsberg 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;19af0791-8a7d-42a4-9642-7148a236210b;;; Ortofoto Knaben Tjørhom 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6dda4835-6be2-40a3-8b3b-ca73e5ef1045;;; Ortofoto Koppang 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e5e12c16-c6f8-47ff-8909-c362300e5eed;;; Ortofoto Kongsberg 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;14d8a154-718a-4b2b-a1b3-29ee9d91bfbc;;; Ortofoto Korshavn 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;61371a82-d16b-4833-9f58-139b4a619435;;; Ortofoto Kongsfjorden 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d55f08f-1748-4fe0-a34d-7a72be0cfd8e;;; Ortofoto Kilboghamn-Tonnes-Sila 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;874feb03-c59a-411d-817d-d9ea314e8905;;; Ortofoto Konsmo-Bjelland-RV9 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4fc31faa-e6b7-49bf-a18d-d3bec5a790dc;;; Ortofoto Kongsvinger 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ad13ac4c-0c6a-4be4-80ad-fcdfa8a53686;;; Ortofoto Kautokeino Masi 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fa268511-5d37-4feb-91b7-d735730172e8;;; Ortofoto Klepp 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7511fbf0-18cd-48b0-8f02-d459928a76c4;;; Ortofoto Kongsfjorden 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;38b8b7b6-3ee6-4744-8aaa-2d4b648f25c7;;; Ortofoto Kragerø 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7002ebc9-2ffa-47db-8363-a3d92ffb191b;;; Ortofoto Korgen 1993;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc55c106-5cba-455e-8c26-4e687a187d5b;;; Ortofoto Kongsberg sentrum 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a17e01e6-bd3e-4812-8f6d-cf7a780c1754;;; Ortofoto Kongsberg by 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;61ac56c2-6387-4d7a-b16c-f52699523f6a;;; Ortofoto Kautokeino 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3bead556-b078-414e-91be-ed5478081b32;;; Ortofoto Kvænangen 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a80bd9b3-8a85-49da-8b6a-d1307b022b8f;;; Ortofoto Kongsberg 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;42587884-9992-4773-a36a-3da0a6cc0ab3;;; Ortofoto Kvås-Vigmostad 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1f961705-5226-466c-8855-1bf1edca6bf3;;; Ortofoto Kvaløya 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6ae0a9c1-304b-4a4e-bf19-a8ebb46bd353;;; Ortofoto Kvam 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6daa72fd-215b-4156-b074-8cefbdac32db;;; Ortofoto Kristiansund 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9bf74c1e-8650-4440-b901-6dff5c6cf93a;;; Ortofoto Levanger-Verdal-Inderøy 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d669a08e-b597-4442-a129-5d3c40ddee1d;;; Ortofoto Lenvik 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4eded787-5514-4034-927a-ebc83d845d8f;;; Ortofoto Larvik 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;24fb202e-ba52-468f-952c-f6f52de0a8f6;;; Ortofoto Lenvik 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0866d003-dd04-487c-a8d9-6219146e4360;;; Ortofoto Lier 1947-1948;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;23b9bc29-c498-4244-b87c-8cbbb355863e;;; Ortofoto Lenvik 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cd7a7dc8-f289-461c-a3ad-659ad37a06a9;;; Ortofoto Lier 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;caadb19b-aa2d-443f-8514-570850a982ce;;; Ortofoto Lena skråfoto 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ff1598a1-7a69-43ef-86fb-81735a5d8ae9;;; Ortofoto Lenvik 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;82f903e0-0495-4a88-a0ef-40add2904e0e;;; Ortofoto Meldal bebyggelse 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5cc62ba2-5498-42b1-9d1f-d38bc1eeb2ba;;; Ortofoto Lebesby B 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9668e35e-f032-4a50-9c92-da70f523dc37;;; Ortofoto Meldal-Orkla gruver 1937;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2f98f826-7b41-45d0-9f0d-0f048e1483f8;;; Ortofoto Lødingen 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4c876f7c-f3e2-47f0-ad38-a87486e8745e;;; Ortofoto Liland Kulivatn 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;12f8db40-455d-43fc-b20a-e3174a965fbd;;; Ortofoto Lier 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fe9f8807-d877-4732-987d-6a53df2e5ae3;;; Ortofoto Løddesøl 1987;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d0b2b388-6d3e-4047-b187-f715533f984e;;; Ortofoto Melhus 1956;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b095b05-2c40-49e7-ad2b-7d5d59b3c276;;; Ortofoto Lier 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1e6eeb39-aef7-421a-b877-647f1b12879c;;; Ortofoto Nordland Sør 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;17fe28a7-5054-48d8-9ee4-7c03224b385c;;; Ortofoto Nøtterøy 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3ccfff72-6235-419f-a120-c03d7e9b9596;;; Ortofoto Notodden 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0816b37e-2771-4f1a-ac83-2126211c01e0;;; Ortofoto Nore og Uvdal 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b9fa8acb-6a9b-45d3-b986-4ad2c8231acc;;; Ortofoto Nord-Trøndelag 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1dc8ff81-2ebc-45c1-adea-3113a421fe78;;; Ortofoto Nøtterøy Tjøme 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a994b96-fbff-4b93-956b-4bc1dbc9a5b8;;; Ortofoto Odal-Kongsvinger-Nes 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1d09bd91-7775-4192-96ab-427817aa3aa4;;; Ortofoto Nord-Rogaland 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;44dc5df3-c5a1-4969-bff4-86487ee75815;;; Ortofoto Ogndal-Steinkjer 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c9fbcd29-ae45-4dc1-a7ba-464cec276490;;; Ortofoto Nordre Land 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f362d108-a5d5-4095-9df7-de9d86480d4b;;; Ortofoto Ofoten 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;34a394e1-596d-4b77-ba37-d5f313d8e2d6;;; Ortofoto Odda 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;31102aa0-b0ef-478e-bab1-cb879342145e;;; Ortofoto Odda 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1ce3c8e6-ef81-48a0-b4d9-a01baadefa6c;;; Ortofoto Nordkinnhalvøya 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;336f025f-6adc-476e-997b-610689379589;;; Ortofoto Nordkapp-Porsanger 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;100d3035-5bf5-4677-9a65-0cef2dda0d31;;; Ortofoto Nærøy-Vikna 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b0f60cd-2cb1-4b64-aa42-d1300efaf6c4;;; Ortofoto Rakkestad 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1727f96c-965d-4942-9e6c-48db36ece4bf;;; Ortofoto Porsgrunn øst 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1339ef4b-be8f-4f5c-9577-1e99fcd44187;;; Ortofoto Numedal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;539b4bb3-5922-455c-89cd-53e83ee90237;;; Ortofoto Radøy 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d4a4624f-47bd-4cd1-801f-45c6d70318df;;; Ortofoto Radøy 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;adae5a6e-a087-414b-8e1a-d2b5ce758b30;;; Ortofoto Notodden 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b035f678-6f2e-4ed6-8f9a-fc37ef4f3111;;; Ortofoto Rogaland IR 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;84db72c1-0367-476a-8b69-be8b5ed05869;;; Ortofoto Rogaland 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;967ac3ad-55a7-4981-90c8-541f88a31ebc;;; Ortofoto Ringsaker-Hamar-Løten-Elverum 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1f96fd30-7752-4dfa-ae0b-4f984015e519;;; Ortofoto Risør 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d3f057c9-8485-4b8a-80b0-ed2a830b0eb9;;; Ortofoto Risør Tvedestrand 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f48a388c-7330-4ea7-a8af-1b10eaca1f7b;;; Ortofoto Ringsaker 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7288f358-9a1a-4e5d-abe7-eafe53c6b289;;; Ortofoto Ringebu 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;00ac43f3-019c-4604-9f29-8c19f0d0cea5;;; Ortofoto Rindal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;96b98e6a-3f27-48ec-8b61-7c4676f451a2;;; Ortofoto Risør 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;35c06a74-c0be-4cbf-af1f-c7def766a250;;; Ortofoto Risør-Tvedestrand kyst 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1db0723f-befd-4a97-80db-a54210a6cca2;;; Ortofoto Rissa bebyggelse 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a7bffd9d-ce83-4c57-beae-b8eb6c20b8c3;;; Ortofoto Rennebu-Midtre Gauldal 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0df28ace-4b53-46f4-bb15-3e17666a5414;;; Ortofoto Ringerike 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1ac47cc0-8546-435b-9e17-59110addad12;;; Ortofoto Rissa-Orkdal 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4c1f0fd9-71eb-4c51-9b6a-2d86df3dd006;;; Ortofoto Ringerike 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e6d9ca36-00fe-4a4d-b932-1463ad173f10;;; Ortofoto Rissa 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1d3f232c-4eea-4367-a6a0-82b29b3302df;;; Ortofoto Roan 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;045d6a0f-ccc6-4c2e-87fd-248ecd2db6e0;;; Ortofoto Rissa 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;58cb42eb-50a6-474a-b991-06881d478e32;;; Ortofoto Rennebu bebyggelse 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;21bc9e01-7949-475f-ae35-c728fc9d30ba;;; Ortofoto Roan bebyggelse 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0351c5f5-2b77-49bb-a9ec-436bd29d4600;;; Ortofoto Ringerike 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8193c33e-9195-4fb0-97dc-be0420cbd8fc;;; Ortofoto Rennebu 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7d5a131a-c2f1-4b41-bacd-1598497e5069;;; Ortofoto Sandøy 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;67105d3c-fb7c-49f1-b002-393a45c209c3;;; Ortofoto Rena 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;177cf0d8-796b-4737-bea5-9b6e2cb271c3;;; Ortofoto Rendalen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb854a1a-2be4-4047-a7aa-b6de254d6b05;;; Ortofoto Rennebu 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;695bf06c-dc34-414d-af1e-ca23f1f01fd5;;; Ortofoto Roan 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;edb69699-429f-48ae-94a4-faf2bf04272c;;; Ortofoto Sarpsborg 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b750f296-176d-43e7-aa1a-68955713ea79;;; Ortofoto Sandøy 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f3f4f3be-2dda-4e68-ab41-084f6b5ebdae;;; Ortofoto Sandøya 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;56205c48-42ad-4190-a55a-d15869cce64b;;; Ortofoto Sunndal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b5f26ac0-cf9c-41d6-893d-ed4f6b5208aa;;; Ortofoto Troms 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f9180e59-90d0-41ac-a314-23474f0cf935;;; Ortofoto Stryn 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d397e714-7487-4649-a756-fecc709aeccf;;; Ortofoto Storfjord vest 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;964344e9-7cb8-41e2-87d7-76988e88d5b9;;; Ortofoto Stryn sentrum 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;84d0a008-2fcf-4a5e-a5bb-e3fdb3016310;;; Ortofoto Tingvoll tett 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5fff1979-a95a-4c59-aec8-d57ac61cb1e5;;; Ortofoto Stor-Elvdal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;af94c7cf-e160-4781-beaf-a308151b3260;;; Ortofoto Sunnhordland 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c5efae99-2406-4a4d-add3-787c2e083db3;;; Ortofoto Stordal 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;01eebfa6-a2d1-455f-8f4c-ce19aeafc7e5;;; Ortofoto Tinn 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb821b5e-f46d-4793-9258-30e3533eb0dd;;; Ortofoto Troms 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;18dcbe5c-8049-4041-9067-e206c4b38696;;; Ortofoto Troms 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;86904fc7-c5e5-4034-a1d6-49e85b558327;;; Ortofoto Tromsdalen 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;534d6b16-d1de-4f4b-9c15-100428396e80;;; Ortofoto Tromsø 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ad59201c-efda-4cdc-8665-2ef349f7cf75;;; Ortofoto Tromsø 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;56cc3e3c-0b03-4633-9aec-5e1e94dafb1c;;; Ortofoto Tranøy 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;04ecca73-e61a-4dda-a7eb-249800ac11b4;;; Ortofoto Toftenes Ime 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a4fec1f-481b-4804-80e2-89bbfd8276f6;;; Ortofoto Tromsø A 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b3735b8e-a3b9-43ee-92da-584d68f646df;;; Ortofoto Tokke 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0bd20093-3fa1-4397-89d3-db15f4e6f409;;; Ortofoto Telneset 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0cf7efa0-3754-42b0-8095-88eda14ccffe;;; Ortofoto Troms-Finnmark 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b273c593-f4d4-4785-8b7a-a799634c9c06;;; Ortofoto Troms 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bc6f3dc9-6c86-4ee3-b76e-76604a5baf64;;; Ortofoto Tjeldsundet-Kåringen 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bb8683b7-0945-40fe-b889-850f405b6560;;; Ortofoto Tokke og Vinje 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;05c0b927-c74a-4d6a-bb97-569e01c5e0f4;;; Ortofoto Troms 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4fd3e026-4ddc-4120-aa8b-b4fd1647f01b;;; Ortofoto Toten Hurdal 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fa96ccc9-4086-4917-8578-80167a8e0629;;; Ortofoto Toten 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5c20b601-be2c-4133-822d-207ce2dad492;;; Ortofoto Time 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;55a9f903-125b-462e-b58e-ab84e90d544b;;; Ortofoto SÅTE skog 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e02fd90b-85aa-46d4-aa36-79a24c39a601;https://wms.nibio.no/cgi-bin/satskog?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Telemark 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e2e747ef-9f50-4588-9b84-d15b7549d3e3;;; Ortofoto Tjeldsund Fjelldal 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c1c63c11-ebaf-4bbf-a725-d475bfaa421d;;; Ortofoto Tjøtta-Låvong 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ea4f2959-d5b5-45f0-b206-317c85eec208;;; Ortofoto Tjøtta-Leland 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7541a650-a172-47dd-b84d-30222195a09b;;; Ortofoto Trofors 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;becb4b96-c06e-4afb-90d6-d77d1cf06467;;; Ortofoto Tranøy 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;709b6a20-89d0-445a-8039-8f1c93d49216;;; Ortofoto Tjerland Liknes 1951;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ed170393-4c5a-4062-8a17-087cebfd44f6;;; Ortofoto Tana 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;692f0c62-52b5-40b4-9ac3-f48d87359c43;;; Ortofoto Telemark 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a90c1ed0-ac3d-4b50-ab92-4ca451dac79b;;; Ortofoto Tinn-Notodden 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b5f2b2bb-3402-4d16-94fc-99d58db2824c;;; Ortofoto Torsken sør 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0cd2ed23-c77a-48d1-8680-77e72a98ed72;;; Ortofoto Sørvågen-Å 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fad6bbe9-00df-4e57-86d2-9fdd9c8de8fb;;; Ortofoto Tonstad 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c095931a-f222-43ff-9c3d-b8cf956ca169;;; Ortofoto Tokke 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0cba21db-c5fb-41b6-8ac1-3e4d5c31bcd8;;; Ortofoto Tinn 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a04de427-e390-4d06-91b2-e27ba7beb630;;; Ortofoto Tinn 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1135c5d8-92c4-4155-b510-dfb2280960e3;;; Ortofoto Voss og Vaksdal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;34a0bd17-7112-4d50-9a8b-4c7e8dda62f1;;; Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data WFS;service;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;;b6d9b34e-3450-480b-bf05-521c39d31422;;; Kartinnsyn Andøy kommune;software;Basis geodata;Andøy kommune;;;12d1501f-1163-4e66-bef1-2dc88c7ff2a0;;; Viltpunkter;dataset;Natur;Trysil kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;e4c08213-ff4e-478f-9651-422015fc8e79;;; Metatest;dataset;Basis geodata;Bø kommune - Telemark;;;238f0235-1e5c-4914-8482-458de3493d19;;; Ortofoto Bodø Tverlandet 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4533398e-e7f0-4274-ba60-ee9f476acda2;;; Ortofoto Aurskog-Høland 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b9ad75ea-3ecd-46fc-a6de-db9177c38c51;;; Ortofoto Bamble 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3b489bd3-2029-4024-8722-9af74fb73b5f;;; Ortofoto Bardu 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e6b04796-c23e-47b7-9e09-5106a7643343;;; Ortofoto Bardu 2001-2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;876dcd5c-5196-4946-8f39-8bd18ee9113b;;; Ortofoto Bjarkøy 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf30ca57-f19e-4514-836f-764b2a5a7834;;; Ortofoto Bamble 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;be79d8d2-c9b1-4278-bf77-b3cf124f9dfa;;; Ortofoto Bokn 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;97347e1f-d5a0-4a14-b5e8-f9a0b7e6d6cc;;; Ortofoto Alta 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c506cf6d-0e72-4ee6-bf84-ebf7ea9cadce;;; Ortofoto Aurskog-Høland utkant 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;851fe576-3261-40ec-9f2a-e1db03c150cc;;; Ortofoto Aurskog-Høland 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;81446828-fb43-4fa3-9368-b8da3ba30264;;; Ortofoto Bokn stripe A-G 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a1584175-4160-440a-8afe-5a92a094aea1;;; Ortofoto Brannsletta-Bugøynes 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;348d5a38-4f96-488e-8299-4efde2cb5ef8;;; Ortofoto Averøy-Eide 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e12348ff-bbea-414b-926b-01fd2b29b2ad;;; Ortofoto Basevuovdi 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5a3a9029-b0c7-4d1f-b0e4-bb761959deeb;;; Ortofoto Balestrand 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c3fc55fc-d477-4e5b-86ce-4efdc1ec4136;;; Ortofoto Bjugn 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;85f348a8-3960-498e-9935-c26bf636abf8;;; Ortofoto Bjugn 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9ed1d37e-3f09-4de7-a846-f67babb83e7e;;; Ortofoto Brannsletta-Bugøynes B 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;93ba3df6-374f-40e4-a903-e01316075714;;; Ortofoto Aurskog-Høland 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;11613592-f8fb-4414-957f-44786b477d12;;; Ortofoto Audnedal-Marnardal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;34494100-fd13-465c-a4b9-dd98490fd672;;; Ortofoto Arendal Strengereid 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5003304f-3217-4632-bf49-6f119e75b6ac;;; Ortofoto Ballangen 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1be5157c-4bd7-4c0a-aee8-cc1fe567f1f3;;; Ortofoto Astafjord 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d51f6fb3-794b-4bf8-a8e0-7d3088193114;;; Ortofoto Aurskog-Høland 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;31d9ad30-8f03-4534-ba44-f0e69b9c5a2d;;; Ortofoto Averøy 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9a8a03d5-0d4e-4fc9-8a2f-c626cff7b3f4;;; Ortofoto Bokn 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a4a24e67-1a25-491f-93a9-0f501c70be57;;; Ortofoto Brennåsen Kjos Kvadraturen 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;47f0efd8-2c77-4f84-8a68-e4e1ff344ac3;;; Ortofoto Brønnøysund Horn 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;920fa356-f6b2-4b27-b54a-14144cc6d4e2;;; Ortofoto Byglandsfjord Vegusdal 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;383d4e42-7dff-40be-949f-e06d99291139;;; Ortofoto Bråstad Gullknapp 1982;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db30ef66-391b-4594-85b9-a3ec2a168d01;;; Ortofoto Bygland 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ab3b8ca7-d15e-421c-b2d8-0debdbe72e93;;; Ortofoto Bykle 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8fb1c04f-8c54-4330-b403-d938f1948f1e;;; Ortofoto Brattekleiv 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;94443837-d204-47a6-baab-f6a9dbe2f98a;;; Ortofoto Bremanger 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e111e2f3-3723-4723-9a05-93884c580100;;; Ortofoto Bykle 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;46b6a823-0d32-4f98-b52f-38c65997c242;;; Ortofoto Frøya-Vikna 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;55bd2cec-d469-4318-a3ee-45ad98ecb514;;; Ortofoto Bodø by 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2b420bc3-913f-4bed-8073-d3c06102fea3;;; Ortofoto Atna Rena 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;510f71a6-adc7-4f11-890d-0c383a72409b;;; Ortofoto Balsfjord 2000-2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;02f7e4f6-0768-4bfa-ad21-2f194431bc26;;; Ortofoto Balsfjord 2003-2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1fd4355e-fd0a-4ccc-a3a5-82f65446cf4c;;; Ortofoto Auran 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;193ef38e-a0db-471d-b346-3da02dc9625c;;; Ortofoto Austevoll 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2eae226f-7344-44a0-9b0a-01131eef2911;;; Ortofoto Askøy 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bcd02505-05ee-4418-bb0e-58a5f10eca05;;; Ortofoto Bergen 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;85ad27d9-1fd8-4b8a-923b-e1bef92c7f60;;; Ortofoto FV 172 Rykene Omholt 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fcb9727d-32dc-411f-8bc1-76646c94424e;;; Ortofoto Frolands verk Eydehavn 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a62573a4-5192-46af-b317-e00120b2f10c;;; Ortofoto FV Arendal 1989;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;644691ec-e509-4451-9269-f182d53a392c;;; Ortofoto Gårzevarri 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;79775b94-3163-48e4-9578-10372b5a47b9;;; Ortofoto Lofoten 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f48a4b90-089a-4544-85a4-764315f6041f;;; Ortofoto Lillesand sentrum 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ce276b2b-27b5-4a9b-a85f-4adb2e118134;;; Ortofoto Lillehammer sentrum 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7ee3184f-e8e5-42be-84e9-a01a5c59e162;;; Ortofoto Lillehammer detaljert 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5261cd79-0255-41f8-9d76-cd2db6480652;;; Ortofoto Lillehammer sentrum 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d3fc7b31-0595-47bf-8700-4c4bc7249aa2;;; Ortofoto Liknes-Farsund-Lyngdal 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fd0432bc-bb3e-49dc-8296-cfada8905cef;;; Ortofoto Longum Haslestad E18 1983;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0ad06463-fbf6-4bd2-9b8e-0c08a59123ef;;; Ortofoto Lenvik B 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b3818c6-ccc2-405e-a1b7-aacfb19fce1f;;; Ortofoto Lindesnes 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b6ec64b3-9301-4aab-a82b-8e32b74a230c;;; Ortofoto Lillehammer detaljert 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bc4bca0f-3cae-4383-a2d2-8528ccddda3b;;; Ortofoto Luster Sognefjellet 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e06a1884-c898-4001-bcae-39117142a831;;; Ortofoto Lyngdal sør 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d8b4c16a-836d-42c3-8b40-6c81e27c56aa;;; Ortofoto Ljosland Bortelid 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;92b8431b-4bd1-46cd-98c2-a0903e3da220;;; Ortofoto Lindesnes sør 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2a4a5d14-0e24-40a2-aad1-ef9cd48d75f5;;; Ortofoto Lund Justvik 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;67bdd1b0-aeb8-41cd-be1d-d033dd3da1d9;;; Ortofoto Loppa B 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;163b4dfa-dcfc-48bc-940e-91143c44d1c6;;; Ortofoto Lyngdal 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9949c53c-411e-4f5e-baef-a4220addc8eb;;; Ortofoto Lutnes 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c897e1ed-5c70-4e20-9c33-0189dd6c5dab;;; Ortofoto Meløy Holandsfjorden 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b629864e-8b55-48d1-af43-0d2df15a2a97;;; Ortofoto Lier bebyggelse 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;86b23cac-5e08-43a3-bd0e-fecc9c92cef5;;; Ortofoto Meløy-Rødøy-Lurøy 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a7350cdd-bb5c-494d-8e26-d716b60d54da;;; Ortofoto Mosjøen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5b9a6381-585c-4904-abeb-f357c1738489;;; Ortofoto Meløy sør 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;879d1569-dd21-48cb-881d-44a4139e1b60;;; Ortofoto Lindås 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a92b6372-d67d-4996-82e6-d5e6ff0fc5bf;;; Ortofoto Lier 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8f3db3ba-5495-4184-8c1c-2fb7acb769f3;;; Ortofoto Lista 1956;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;19fc11a8-4ddb-4793-8e40-aa8c65ae5194;;; Ortofoto Midtre Gauldal 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d8b9d46d-b115-414a-9ff3-5b0b52e06d24;;; Ortofoto Nord-Odal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;53b47e7b-73d8-493e-83c8-a2096f280287;;; Ortofoto Nordland-Nord 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ad04891e-a3b0-4f75-bb65-ac7a543c3eba;;; Ortofoto Levanger-Verdal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bcd014df-51c1-4bc7-9943-fc644e9ade48;;; Ortofoto Nordhordland 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;357ae2c4-a2ce-497a-ae30-bab7bb5f9e4f;;; Ortofoto Lillesand 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1274070b-5284-4d8f-9296-c1d4892ec16c;;; Ortofoto Lillesand 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dabe3c22-7646-4a33-a977-2a2d5d16dad0;;; Ortofoto Lillesand 1999-2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;386fb5be-c53e-4bee-9d1f-b401e7b91cbc;;; Ortofoto Nord-Fron 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5bd4223d-a39e-4198-b9ad-a012db913937;;; Ortofoto Lillesand 1946;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9d7aed75-80b6-46ae-b7e7-f45566e937b8;;; Ortofoto Oppdal bebyggelse 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;605c3f3a-06e9-4e43-aeb4-a51f3dc7e472;;; Ortofoto Oslo lufthavn 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9c747f87-fa18-400f-af4b-53d6725fb09d;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;20385393-1273-4952-8fb0-0a690caa98c5;;; Ortofoto Nordreisa 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;370c17b0-df42-46cf-9c45-e9e908f786be;;; Ortofoto Ousdal Ljosland 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cea23e73-3e9a-4a42-a55d-bc546c8b78bb;;; Ortofoto Orkdal 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7a9ef892-e02b-4fb5-a244-91cbb4e4faca;;; Ortofoto Røros bebyggelse 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c2628ff7-2807-4c91-b8de-fd7650b88049;;; Ortofoto Nordreisa 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3c94634a-e0f7-46e0-b8be-a1ce0c0c6f29;;; Ortofoto Orkdal 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b16001e6-8889-4df5-abf4-a660bbc3795c;;; Ortofoto Røros lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;576870fd-5167-4bd3-9715-77e85fcf2087;;; Ortofoto Røros sentrum 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b64f5cc6-58d2-4ddb-88b9-7e6dcefba3ce;;; Ortofoto Romeriksåsene 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bed08995-55e9-44f4-b07c-8a53ea1e530b;;; Ortofoto Vanylven-Volda-Ørsta 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3ae6c01e-879a-4f63-9583-d8566e291221;;; Ortofoto Varanger 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a4cdefe5-7a73-4275-8535-20ea04c41d81;;; Ortofoto Vaterholmen-Verdal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9cb17dee-2295-4404-a008-5aed9b5a5ead;;; Ortofoto Valevatn Kvinen 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2adaaab3-c5a8-4257-9323-b3058996ce06;;; Ortofoto Vegusdal Mykland 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4ed55354-1bca-46db-a11d-7893b8f04ef3;;; Ortofoto Valle 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;31b01ede-0394-4ae7-9a1a-893fa8e0083b;;; Ortofoto Verran 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;18da4944-a37b-4049-85e3-d6423c067d36;;; Ortofoto Valle 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3f59b690-937d-449e-80ea-7c62f92166f6;;; Ortofoto Vegårshei 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5ad950a5-0800-4d2c-83e5-07400db85403;;; Ortofoto Valle Bjåen 1959;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;33bc8fce-fb5c-4da7-84bf-3905b08b47f3;;; Ortofoto Troms 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2b133ad3-80a1-466c-884e-e50aa26f88f8;;; Ortofoto Vegårshei og Hillestad 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;209ae1ff-76b6-4f11-8570-497f572283ba;;; Ortofoto Valle Bjåen Grytestøl Rv 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;211a1938-f621-450a-b68b-4ae883d14226;;; Ortofoto Tromsø sentrum 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4dbd976d-3b1b-432c-bd0a-f146936c9db9;;; Ortofoto Trofors-Krutvatn 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;baf0b494-9a0a-4bae-ae2b-0be2530ea513;;; Ortofoto Tromsøya 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;49777b93-3928-4ceb-b8d2-af5060f83510;;; Ortofoto Trondheim 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;03e22b85-c765-4b9e-9119-d468b611a5d3;;; Ortofoto Valdres 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6d6efee7-e1e8-48b5-8bab-bfb9f45a3f7e;;; Ortofoto Varangerhalvøya 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;650b4e01-7ea2-4722-a6c2-d5223fb3652d;;; Ortofoto Troms 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cff30369-fd15-4f9f-b1c9-0344300a0a64;;; Ortofoto Vang-Vestre Slidre 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0c45b828-0b80-4297-a142-acd38292e3d1;;; Ortofoto Tromsøya 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c0295a3f-6c8a-44fd-8083-c60508414f75;;; Ortofoto Vennesla 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;62498b5e-147d-4805-9d07-dadc3f35c1fe;;; Ortofoto Vennesla 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;039d2d81-fa45-4cc3-a006-964699e7d142;;; Ortofoto Tromsøya 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;348deab2-370b-416c-a229-928a6e80c31e;;; Ortofoto Velfjord 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;32fc10e9-9979-4453-bc51-2b5fcbd35eeb;;; Ortofoto Vennesla 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;370b1ba2-5bcf-43e7-bb11-08c529e2ccb7;;; Ortofoto Tromsøya 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3f6c4d3c-0d34-4b51-ac26-ea28389029f0;;; Ortofoto Vestlandet sør 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fb2f77cb-62e1-4ca9-b3ad-8b17921bd806;;; Ortofoto Vesterålen 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2b25b62d-2d47-448e-af65-89e5ae34f200;;; Ortofoto Vesterålen 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5655c696-d6de-4d5a-81ab-03c65a2bc7d7;;; Ortofoto Vesterålen 2003 Tettsteder;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;63fb7cbb-c0e5-4817-8b70-353f55386e04;;; Ortofoto Tromsøya sør 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;99001cfd-601d-499a-87cd-d9a3dfd9f9fc;;; Ortofoto Tromsøya 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;028e2383-8aed-401d-a791-a27d8ba66168;;; Ortofoto Trondheim 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3307b840-5e07-4be6-b730-8c5b56913b72;;; Ortofoto Vigeland 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1ed43a94-6adb-4147-b66d-514a7f63983d;;; Ortofoto Vennesla 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;202af826-c1fa-48ba-94b2-fde5897c5338;;; Ortofoto Vikna 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cfdc45fe-9602-4ada-81e4-9a2973d15a39;;; Ortofoto Årdal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d7806906-290f-4c36-b1e2-20e51d225a1e;;; Ortofoto Vindafjord 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;caae45cb-218e-4705-8413-9de87c42541c;;; Ortofoto Vinje Rauland 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;42757a13-662e-47f7-9131-1a10b286bf42;;; Ortofoto Vindafjorden 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6d6b9db9-d999-40b6-b6f7-967d2734c526;;; Ortofoto Vestfold midtre 1954;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bd54cafe-9b42-483d-adc7-4146305792fd;;; Ortofoto Vattafjellet 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f38a315f-a583-45e0-a68e-f40fa9ac53ef;;; Ortofoto Ørsta 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3ed0f242-f8e1-43bb-82ef-c74417c67f4c;;; Ortofoto Vestfold Innland 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb02cba5-685c-446c-bd0f-e4131e4d07ed;;; Ortofoto Arendal-Tvedestrand 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fee26ad1-9f30-4bdd-911e-908ed8c123f2;;; Ortofoto Balsfjord 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a6e94f0-d58a-41f9-a880-4e5e3975eec8;;; Ortofoto Andøy 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f7d78829-01a0-41f1-b4c7-7a6d50dc26f1;;; Ortofoto Asker 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4f925e21-ed20-4a0c-92a2-0d2d7183bc6f;;; Ortofoto Asker 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf1a8a4d-414c-476c-a2b1-9226f4097911;;; Ortofoto Arendal 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;992a0c7a-8ca7-4906-a9eb-ac21e4ccef61;;; Ortofoto BalsfjordMålselv forenkla 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;78897319-3d4d-41d5-b9b4-9cdc72f11481;;; Ortofoto Lørenskog 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6e1b1653-e25a-4fa7-aa3a-ba8753f5a458;;; Ortofoto Melhus-Trondheim 1986;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4dd49325-3cf7-4e47-aab2-ae80336d7285;;; Ortofoto Longum Haslestad 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a0e155a9-8961-4d37-8740-50a2dfd98b93;;; Ortofoto Meløy 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ec4813be-6d9a-41b2-8b22-8c264c613a0f;;; Ortofoto Lom-Skjåk 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8f1fc160-6bb0-4a81-8900-984ebdf7150d;;; Ortofoto Kvam 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0956efca-cb54-4a4f-b1f3-ff48cc93e4c2;;; Ortofoto Midt-Telemark 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d06365eb-7098-4fc7-9367-88d8a81ed4a0;;; Ortofoto Kristiansund 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5a52b191-c85c-4672-b6e9-015594e2a222;;; Ortofoto Kvaløya A 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a977993e-8875-486d-ad7e-5f89e0ec3169;;; Ortofoto Misvær 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5b3dd889-4604-4595-9f80-eba27cd9a76b;;; Ortofoto Kvinesdal 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;13b0af18-bb36-4857-80af-7cc5f6674948;;; Ortofoto Kvinesdal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e464552f-0b6e-43fd-aa30-14bdda4d6b53;;; Ortofoto Kvam-Steinkjer 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;55456913-0aae-4eda-b5e3-45a5c0d9ad34;;; Ortofoto Måsøy 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5ea2f36f-4f94-408b-a135-5b1220bad472;;; Ortofoto Midsund 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;301df5de-172f-41e8-90ba-41466e39bb64;;; Ortofoto Nord Trøndelag 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4c9ac4f0-b2dc-4c0a-b5f4-fa223e1662da;;; Ortofoto Nordland 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8bdd00f6-49f9-4819-9391-4bc27ec37518;;; Ortofoto Midt Norge 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f2684574-5ad5-4e05-9f1c-84dec9f87230;;; Ortofoto Melhus-midtre Gauldal 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;216a3e4e-faed-4529-b398-1ff6986050b4;;; Ortofoto Nome 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b311095-f613-4aff-84f7-12a2dfee9654;;; Ortofoto Meløy 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e6acfc3-c1b5-451e-922c-44f945fac6ec;;; Ortofoto Midtre Gauldal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0795fc9a-a472-426c-8317-7898090a379f;;; Ortofoto Nord-Aurdal 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;11d9083e-42e6-454f-adf6-db1cce16f7be;;; Ortofoto Molde 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0f30aca2-78b2-4cab-8ed8-7a0631c5bef7;;; Ortofoto Oslo 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;442388a8-5385-4ca1-8f8b-57a580323135;;; Ortofoto Porsanger-Karasjok 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a09c3733-36c9-45a4-869b-13030a39873f;;; Ortofoto Osen bebyggelse 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5fd2675a-957e-4589-9504-8af23170ba7a;;; Ortofoto Målselv B 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;14cf37e1-f50f-453f-a3f0-d48f7de9eea8;;; Ortofoto Namsskogan 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9f54908f-beea-477c-9873-e252e0b4e8d6;;; Ortofoto Porsanger 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a1d5563-3940-4e3c-93c3-ba4fbfb9d044;;; Ortofoto Nasa 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a337c12b-2161-41ff-9250-6f85ad4ecaa7;;; Ortofoto Nordagutu 1990;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f54f55fc-351c-48a1-8db2-3f649ca99825;;; Ortofoto Porsgrunn 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b1681b9-530d-4a70-ad15-4e5fbbd88ee7;;; Ortofoto Sør-Varanger sentrum og tettsteder 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;82357cc7-a0a8-4e52-9dbe-21b9e6d3ac01;;; Ortofoto Sør-Varanger Neiden 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d08543c2-4242-4603-826c-3446722b18df;;; Ortofoto Oppdal bebyggelse 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6cf48cc9-eb2a-4844-9d84-b575baa5af4a;;; Ortofoto Birkeland Herefoss R41 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;04bdb83a-fdc6-4fbb-b570-7bf9aec36680;;; Ortofoto Sørum 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a423620-4895-4342-8d56-e1faa39c0b6e;;; Ortofoto Sør-Varanger 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;06d20c1b-b322-4508-8bea-32d01e81e3c2;;; Ortofoto Oslo 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6fafbdc0-165e-4310-919d-1089e32e6af6;;; Ortofoto Oppdal-Vognill 1998;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;00b93fd1-10e9-4dc3-aef8-4908a3686c4c;;; Ortofoto Søndre Land 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9af74d30-8d97-400e-87b0-c8b6c1aae112;;; Ortofoto Sør-Varanger 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d76d577-a3ed-4ce6-a652-5517d177233d;;; Ortofoto Søgne vest Songdalen sør 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b9ada516-7b36-454b-b543-7d3026e2dbd8;;; Ortofoto Søgne sentrum 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a4f049b9-722d-4672-b92c-2211d6792267;;; Ortofoto Sørfold 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1d675f6d-3ff8-4f3b-a3f7-e18ef93e7841;;; Ortofoto Sørum 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;03f8f6c1-bca7-4e1f-8183-40938e5262aa;;; Ortofoto Sørum 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c446e792-5f83-4086-a77c-57c29ccf3d39;;; Ortofoto Sør-Varanger 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c5f78ea1-0ba6-4e0a-a779-b45f6a37999f;;; Ortofoto Sørum 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b996c6a-c76f-42da-a34c-5341f047436b;;; Ortofoto Sogn 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;18b047f1-4f3b-49c3-887d-0b862e634bdb;;; Ortofoto Skien sentrum 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b70faf25-75d7-46a2-acfc-0ae64a185590;;; Ortofoto Smøla 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf610957-00d7-41e4-b1de-ed42a349dda5;;; Ortofoto Smøla 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;141b02e7-9f85-4cff-80b3-d04e2867092c;;; Ortofoto Skaun 1957;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e2866c43-9494-4161-8512-045947ccc6e1;;; Ortofoto Stavanger-Randaberg-Sola-Sandnes 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7228d960-9bbc-4166-8923-f52b17c1cb78;;; Ortofoto Smøla Veiholmen 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6a6bc12a-f7b0-4d3e-8923-104cdc7ebaa0;;; Ortofoto Steinkjer 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fe5beb1b-eb0d-4257-9326-37f7caca1e04;;; Ortofoto Stokke 2005 Farge;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d74b07ba-8e80-4ca2-929c-447d63e66fa6;;; Ortofoto Skogn-Frol 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;173897ca-201b-4306-ba3c-142374d76505;;; Ortofoto Snillfjord 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;051cbb3b-e91d-4874-86fd-824572ccb104;;; Ortofoto Snillfjord 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a78f3f0f-b143-4258-a2c8-3f308270f56d;;; Ortofoto Stokke 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;73d5dac1-bb75-4800-868b-f0d8ca679e2a;;; Ortofoto Stord 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fe041d07-e256-4fd1-9108-7e63cf9899dd;;; Ortofoto Voss 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6a96f42f-47ea-4a11-aec1-a3f47dd76706;;; Ortofoto Stjørdal 1949;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4ce2f340-0d02-4721-9cd5-0f4062640b49;;; Ortofoto Stjørdal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4b693409-16fd-40c0-8a51-2f7f224cfe60;;; Ortofoto Stavanger 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;291a24b1-389d-470b-9666-fdeedfa409ee;;; Ortofoto Stavanger 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb9d3457-393d-4984-8ac0-5005bfd94400;;; Ortofoto Åfjord 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;265cefd8-6056-494a-a074-d7e341523a07;;; Ortofoto Åfjord 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f8c1ea8a-6835-48e9-a766-821a2444ed44;;; Ortofoto Åsnes 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3c90c924-d14d-4e25-a9bd-e34ddb1ae114;;; Ortofoto Åseral 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;66bf29f9-b4bd-4847-a2ce-6f9da647a762;;; Ortofoto Tromsdalen 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1646bb9b-84f5-4b00-a4f4-15a089e443a7;;; Ortofoto Ulstein 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fcf8cde4-6e00-49a3-b0d7-d231376ac6dd;;; Ortofoto Trondheim 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7039dc6a-b6b3-4f46-a6c5-e8c6d50c7b52;;; Ortofoto Ørland 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cb532890-dbdf-4984-870a-2ac52d0225cb;;; Ortofoto Skien sentrum-Porsgrunn 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b40fc170-bc5b-4a19-b10e-ebead9bdacb1;;; Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data REST;service;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;;8dfba59d-0370-43b4-9f03-69158941b4b0;;; Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data WMS;service;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;;50c31e8a-bd23-4983-ad34-8077f8b267f5;;; Høyde DOM 1 meter (UTM35) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;032d93eb-f888-4eec-9758-bf59ab0a896f;;; Kommuneplan - Arendal Kommune;service;Plan;Arendal kommune;;;e2eb4ee1-2853-46eb-964e-515aea796c85;;; Ortofoto Ørskog-Skodje-Vestnes 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bcf4aa03-50fd-4f0a-82d6-6f13638d3273;;; Ortofoto E-18 Haslestad Moland 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ab26c4e7-33f6-4616-934e-72a00301f080;;; Ortofoto Birkenes 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;256d9dff-125f-47dd-8425-88b8a4721e0a;;; Ortofoto Volda 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;63f9f802-5d31-44df-b2a8-292a9e3aa7d8;;; Sivilforsvarsdistrikter WFS;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;951593f0-414e-4df7-b330-f27a417c6ed3;;; Supplerende naturdata;dataset;Natur;Sørreisa kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;83f5abdf-1cc7-4204-b7dc-4fc6b6a59863;;; Stadnamn i Tinn;dataset;Basis geodata;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;7e94e810-9722-45ad-9cc6-60a0b58dbf8b;;; Skredfaresoner i Tinn;dataset;Samfunnssikkerhet;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;8fb84157-37a3-4e2c-8364-f2593a517dff;;; Norsk Hydros hustyper på Rjukan;dataset;Kulturminner;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;f4adaf87-3fd0-4a2c-9e22-43b6236a9201;;; Ortofoto Nord-Trøndelag 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;18d6edb0-724e-4c44-b46c-44b85195bb63;;; Ortofoto Vindholmen Tvedestrand RV 1983;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ce4e8ef1-897f-4124-8d96-fa6db180ac21;;; Ortofoto Øksnes 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;26219620-df12-43f7-b1c4-8bb10901f42c;;; Ortofoto Volda-Ørsta 1961-II;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9ef540f0-b6e4-4194-af44-493ed937f80f;;; Ortofoto Ålesund 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4b6d9c1d-5460-43ae-b96f-825a8e7dfeea;;; Ortofoto Kvam 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7ffa6557-b728-45db-a3f5-7d177a50ae5e;;; Ortofoto Voss 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;57685966-c33a-48c0-bfa3-3b8555ef1ec2;;; Høydedata Bakkebygdi Lenningen 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f40e397f-0c1a-40e2-90e4-51954b106db4;;; Høydedata Aust-Agder 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a36ccf19-012e-4389-a966-29db08f8385a;;; Høydedata Bergen 2pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5a061f37-d50d-4eb1-a891-bca0884a40d3;;; Høydedata Bamble 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ab4c0b3c-bf3a-4c1c-9091-63ea48495640;;; Høydedata Arendal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cdcf3da5-444a-448c-bdf8-8ba1c9d84d4c;;; Høydedata Bindal 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;da10fe1e-97d5-4a9f-a886-4ac369eb17d8;;; Høydedata Bergen 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;44a6a23f-89a3-40d0-8522-25832b7b33c4;;; Høydedata Drangedal Nome 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5e79ba6e-b1f9-4481-9df9-cac3649022ae;;; Høydedata Bergen 5pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f234a4b6-5c6d-4b04-bdcf-c69f7fae213f;;; Høydedata Bergen 2pkt 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7bcd88a1-0dc2-486b-99b2-c3dd9986e99f;;; Høydedata Andebu 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;16fce525-cf41-4148-9ebc-7362e9f171d1;;; Høydedata Agdenes 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0b9055e2-b0fa-43f4-88ec-267804687ee0;;; Høydedata Askøy 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;03c1e1b7-aabb-4cd1-b9a1-25c991d87e3c;;; Høydedata Asker 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;33437237-5418-4f96-afed-be81a4d16129;;; Høydedata Askim 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5f7c04c1-b9b3-4ff5-81ab-b76647689323;;; Høydedata Gråmyra-Vist 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;e2c6a662-652c-47c4-89e9-10a4abbb75a0;;; Høydedata Aurskog Høland 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;479939b6-b167-41bc-b557-9966576532e7;;; Høydedata Etne-Kvinnherad 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b6d59f4d-ff68-449a-8eb6-d51eed93c6b8;;; Høydedata Harran-NesBru 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;99ee9b51-d9ba-4124-b52f-0e3238e5dd06;;; Høydedata Hedmark Øyer 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;78802d0c-92df-41f7-bd8b-b99f6c957eb7;;; Høydedata Finnmark 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7728c411-ea48-4ce4-bc01-e9bcb9d55626;;; Høydedata Eidefoss 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c2f3ffa5-8594-4649-839d-88c8754e46c8;;; Høydedata Bømlo 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0d18016d-4205-461e-9691-b3df9ecdd69f;;; Høydedata Bø 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;45e40dba-5979-4f7a-a186-dba34a2625c2;;; Høydedata Gudbrandsdalen 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e4feae18-c649-4822-8668-df573c08e386;;; Høydedata Grimstad syd 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d5e0300d-869a-4f93-8b31-73c517569367;;; Høydedata Eigersund 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;36e89b84-6abf-4388-9045-42676eaa83aa;;; Høydedata Hadeland 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;93715302-0bce-48c6-9963-62c4c45e58fa;;; Høydedata Helgeland 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dde21471-0054-4e7c-a667-42aafd25cdd6;;; Høydedata Hadeland 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a82d0d91-3fb4-4da4-bc72-77954a9166cc;;; Høydedata Hamarøy 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fee4aa0a-382e-404a-9b48-a24c31d39e26;;; Høydedata Gloppen 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ae319616-ce9b-4829-9599-bb6f46505dfc;;; Høydedata Grane 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;990d7a44-df55-43d0-b76c-0a7bb64ff60d;;; Høydedata Hedmarken Samkopiering 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4ad28dae-ad8d-4926-8044-888a392557b5;;; Høydedata Hemne Snillfjord 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c53b00dd-f47b-48aa-896d-0cee7769dd04;;; Høydedata Luster-Stryn 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;de1d5bd4-ced0-43bc-99d2-da3d9dc86027;;; Høydedata Lørenskog 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;37175e2a-7f80-471e-a133-66884badce99;;; Høydedata Grenland 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ee17306d-8e87-4250-b305-4eb50b41417c;;; Høydedata Froland 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;827f6acf-e57b-4e7f-a37d-3478811c8151;;; Høydedata Gulen 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8c5ad3d9-ba80-4847-99f4-1ce41f38d45b;;; Høydedata Narvik 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1686734b-f536-4c87-951f-2cc8171b7b9c;;; Høydedata Gaular 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;43b1eeb0-ab61-4ad4-ac72-d93cc5063396;;; Høydedata Leksvik-Mosvik 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dc6c88f0-585c-4260-8f0f-55e2b0a4a319;;; Høydedata Kvitfjell 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;28057520-417a-44cc-8b5b-28c1a78202ea;;; Høydedata Larvik 10pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;658d20da-7043-4ca7-94a0-2e45030d0d48;;; Høydedata Klæbu 2pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b6191d63-76a3-4985-80dc-7ba38dd9340b;;; Høydedata Jæren 5pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;481b2f07-ff99-4548-badb-627869074dba;;; Høydedata Kvinesdal 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b663c75f-b31b-4098-9e02-7d3889b141c4;;; Høydedata Kvinesdal 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;86ec725c-86aa-48d1-8cbc-7d2ba2ff5adb;;; Høydedata Gloppen 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;72631953-906d-4a26-97fd-ad8435231a73;;; Høydedata Lier 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a81db68a-11cb-4f58-88b1-0835f32b8d29;;; Høydedata Nordland 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b0b024f4-d70d-4ced-821d-cdcef3c48f56;;; Høydedata Vardø Vadsø 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d8777cc0-303e-409a-9c3b-28110e54c466;;; Høydedata Voss Vaksdal 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4c8e93e2-70f9-45e9-9535-ff8dc25836e1;;; Høydedata Utsira 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d19df146-f34f-4a11-a3a8-f557fb1cafb2;;; Høydedata Verdal 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1a5ce872-946d-4114-8a7a-a79133fe6278;;; Høydedata Vefsn Syd 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f8122b35-13b8-4bf1-8ddb-3a23ff7ef3b5;;; Høydedata Kongsberg 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fa3b96c4-c8b1-46c8-ba34-ef7d26a7bd84;;; Høydedata Søgne 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ff6f4e5c-828e-4a61-b61c-5b01ca0d5429;;; Høydedata Vennesla 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8e50cf4c-b262-4b99-bb0d-13108a125aa2;;; Høydedata Åsnes 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;864b4dcc-ad68-4154-9304-44689426fd2e;;; Høydedata Verdal 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8b3ac9dd-0355-41ef-931c-0781c40be027;;; Høydedata Stokke 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c0a63c46-7d67-4dbe-9cfc-803d82af8e6c;;; Høydedata Øyer 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8f635c16-092d-4313-8578-9d6928b602ad;;; Høydedata Frosta Levanger 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6fe98784-c301-4bc5-8992-9e008333784b;;; Høydedata Midt-Buskerud 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9330d1f3-5d9e-4cd1-96be-c01f8746ab7e;;; Høydedata Vaagstranda 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a621b73c-7f32-4605-838a-48dfaedfc905;;; Høydedata Vesterålen 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7649d021-86f9-4ae5-ab4e-0ce758caf8ea;;; Høydedata Vindafjord 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ac0fd17f-4fce-4c9f-b59e-3671a2c642c8;;; Høydedata Tønsberg 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;780a2857-1f12-418f-a5dc-8a9bb8e7a52f;;; Høydedata Hemsedal 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e1950088-220f-4540-ae89-464898ac522e;;; Høydedata Verran 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e1fbb74a-6652-46ec-970a-343442483faa;;; Høydedata Jondal 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;af647470-304b-439b-98df-87820a1486df;;; Høydedata Sogndal_Aurland_Lærdal 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fcceec2e-a8cf-47ae-86d4-1ef8bb9716c3;;; Høydedata Vågå Vågåvatn 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3733c356-357a-4826-9759-498b48ae46ed;;; Høydedata Verdal-Sandvika 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;573c8352-3bf2-452b-ab36-679773413eb7;;; Høydedata Hordaland indre 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fff48c30-dec4-4fa1-9ef3-6eb2f634bf02;;; Høydedata Frøya 1pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;19b90bbf-83e6-4a77-bb23-a593e469ccee;;; Høydedata Flå Nes 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;90532f98-3408-404b-a9f7-5b21e9a49c1e;;; Høydedata Kongsberg 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3a87912a-8390-4b86-b4cd-a9988031f08f;;; Høydedata Stavanger 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;24db3c05-2eeb-40b0-a8aa-1edb438b3c97;;; Høydedata Fyresdal 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6e2e7940-ac8d-4d5a-9945-a75ae8c55007;;; Høydedata Gjerstad 2pkt 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8abf282f-559d-4abd-af45-3c54b81e454b;;; Høydedata Åmli sentrum 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;72e913ba-85c7-41f6-a37e-61b8d9b80e29;;; Høydedata Ørsta Volda 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0a7da430-0204-4c94-91f4-f69b13c6fbf0;;; Høydedata Kvinnherad 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c548bb63-a39d-466c-a40c-166f58256b5a;;; Høydedata Holtålen 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;988f7f5a-5298-4676-8e58-0fcebfd892db;;; Høydedata Vest-Agder 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;89ca1df9-0cfb-4d70-b970-e8d23477f62e;;; Høydedata Holmestrand 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;abbafaa2-3d70-403e-95f8-8de81633b95f;;; Høydedata Hammerfest 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;aea5aae4-ee91-48b7-98f7-97ec916232c8;;; Høydedata Meldal 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0286beb2-dd72-4161-8649-8a54d288b0cc;;; Høydedata Kristiansund 10pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ebf212b3-dc68-4834-a5a9-3bc095d6979c;;; Høydedata Høyanger 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;71590787-3ad6-42a9-87bb-d8d44446abf1;;; Høydedata Høyanger 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3758023a-272c-4405-85b7-188698b32070;;; Høydedata Kristiansand 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a655b7fc-a07e-4b7c-80ae-0d91bbbbf814;;; Høydedata Hurdal Toten 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;afd1b197-335d-48ba-8f58-2ec0e36fe591;;; Høydedata Fedje 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0a3f0507-21a2-4998-9eae-13befee94df8;;; Høydedata Bærum 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a2529f5e-7712-4f98-9e11-c73df23de11b;;; Høydedata Frøya 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;83c7190c-de63-4509-9cb0-6a77da4861f1;;; Høydedata Eidfjord_Ulvik_Granvin 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;519cc67b-5a0d-42d5-9ca3-b69ae6720196;;; Høydedata NVE Mandalselva 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fb520110-c510-4b32-b33d-6025325372fd;;; Høydedata Bergen 2pkt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b0f1f8af-1b48-4414-bf62-ef61535788d5;;; Høydedata Bø 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;48d4bcfe-e433-4451-8c0e-3fa351479402;;; Høydedata Åseral 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0bf9fe56-1de8-4cd8-9c19-83a22d79bad7;;; Høydedata Skien Siljan 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9c2996b9-2b80-414d-b7a2-e961c70b6f6e;;; Høydedata Fyresdal 2pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c4098b1a-c141-4014-a6cb-7665455a7449;;; Høydedata Lillehammer Sør 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5c97e3ef-4309-41b5-96ef-898e8e8e9b6f;;; Høydedata Finnmark 10pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3f3a4417-c394-4bc1-ab31-e4a7399469b0;;; Høydedata Stjørdalselva 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cc708703-1451-469b-a284-aab8a469a99d;;; Høydedata Bodø 5pkt 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cc48824c-d9d8-47f3-882c-7cd9ce94e442;;; Høydedata Lørenskog 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;185e677f-fb17-4758-8aa0-3d424d121dfe;;; Høydedata Askvoll 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d456a6e4-f3fd-4024-b325-34c771dc8a29;;; Høydedata Bjugn 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;05a4ff1e-9602-4236-969b-78062f032fa5;;; Høydedata Finnmark 2pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;11a362f3-9d78-447a-9f81-d730dba5a63b;;; Høydedata Skred Sørum 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ba51a373-6754-46d8-af96-290dc78fb62a;;; Høydedata Sandefjord 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a73bb82a-d09b-425d-bacf-d101a1ec1825;;; Høydedata Høyanger 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;da418cd3-b69b-4110-94f3-1340f404f6ef;;; Høydedata Garberg 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6196d398-f6c4-4f9e-b9ce-048b3b3c49d3;;; Høydedata Hordaland 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7149b066-802e-4310-98ca-f3a4d8f1ef1a;;; Høydedata Rogaland 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7db26006-fe52-4741-a9b5-48c1e048c727;;; Høydedata Horten 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;194d02c8-a993-4ca1-8fa0-0897d0e44dad;;; Høydedata Salten 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;79e63778-00dd-4c96-ba50-e3e79f8d7478;;; Høydedata Porsgrunn 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;89210f89-4706-41a6-9d1c-d9ea24b14c73;;; Høydedata Ofoten 2pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1adaaa75-2fe2-4ee8-9a69-14baf5086133;;; Høydedata NDH Stordal 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0f8b630c-9ddc-4a0f-9e35-52a02958e47d;;; Høydedata Nordre Land 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;32b63611-42ac-4509-8268-bec50ad21887;;; Høydedata NDH Gauldal 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;79649a3c-f90c-4af2-b610-3b304f03fecb;;; Høydedata Troms 2pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fb63f005-b4c5-4d45-94b8-bafdd674089e;;; Høydedata Sulitjelma 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5db78066-e5a6-4233-81cb-b1ac1d2fd353;;; Høydedata Sandefjord 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;beee188c-58bc-4cfe-b646-e6f9403a193b;;; Høydedata Fjaler 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;07181193-2dd2-4fe2-bc04-c0e91b9b82a3;;; Høydedata NDH Nordkjosbotn 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5bef17c2-e8b3-4a8d-a39a-01b475a4e37f;;; Høydedata Nord-Trøndelag del1 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3edeb3ef-59a7-47c8-804e-03a975c564b2;;; Høydedata NDH Vikna 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7c1d3c73-7374-4145-859e-4e18517c96d5;;; Høydedata NDH Vadsø 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2687b3cb-c751-43f3-aec8-a8e0844b9e43;;; Høydedata NDH Voss 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;12e6995f-2d1c-47e0-a766-83347c74140d;;; Høydedata Sogn og Fjordane 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bcd71a1d-044e-4fe9-be5d-c9ef3729fcc5;;; Høydedata Nordre Land 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4f7389d7-ecb0-4fbd-9d82-c0c5a94fb4de;;; Høydedata Snillfjord 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0270bbca-5973-42a2-b2d3-87a0a0d6c87d;;; Høydedata Mevik 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;91ecf5c9-a485-4b0f-853a-787d35b4c1de;;; Høydedata NDH Sennalandet 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;622aa711-90bb-412b-8266-48b14705f9b0;;; Høydedata Midtre Gauldal 07pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bcc6e343-fa4f-4786-b8a0-a155fe99a371;;; Høydedata NDH Kviteseid 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e32e8098-ed49-4429-bdfe-ac2e2fb3a2fa;;; Høydedata NDH Oppdal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0967fa2f-5f2c-4a16-9ced-1ce975e11bcb;;; Høydedata NDH Narvik 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;283ec7e8-8141-490a-8ad6-7e0e07817171;;; Høydedata NDH Haukeli 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b56a949c-a4dc-4d47-a4b8-c025a6f1a9f0;;; Høydedata NDH Røros 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e9a2122d-e117-4c24-a9c5-6fcc5c521b3b;;; Høydedata NDH Larvik 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ae22c757-7b0d-42cc-bfb9-e8724e54a79c;;; Høydedata NDH Kviby 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7c514821-61b8-4468-bc4e-fa2a6199ca15;;; Høydedata NDH Eidskog 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6e33350b-c0c5-47ed-91a2-ad90c4655c1f;;; Høydedata NDH Drangedal 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3ae51fc0-d9e5-4f2c-86ce-9ccf4103bd82;;; Høydedata NDH Suldal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b01dc5e4-04e3-4311-89e3-8267b1028e29;;; Høydedata NDH Jølster 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3a1b15a5-f85e-45d1-959f-b3af417933f3;;; Høydedata Trøndelag del2 3pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;64dd38d2-e713-49c3-b005-5a8cd4668247;;; Høydedata Trysil Engerdal Skog 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;45015155-28ca-4b73-8fe5-90c5c6081f6b;;; Høydedata NDH Mørkedalen 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ed96f854-df20-4f1c-ab1d-6e47084e811b;;; Høydedata NDH Årdal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e1909449-9db9-46e3-bad2-0b083ca918bb;;; Høydedata Nordland Sør 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;db7a260b-2e4f-406b-83d6-d49002caa3a7;;; Høydedata Tinn Notodden 2pkt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b871345c-5efa-4dd7-af37-4ab179165bc6;;; Høydedata NDH Lindesnes 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;659014cc-bf49-461c-b803-bb1ae6a7b957;;; Høydedata NDH Grue 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2fd7f521-46e6-4055-9244-f3de32d65a7c;;; Høydedata NDH Bykle 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6ae9f46f-f9f8-4f22-90b3-86456f166c94;;; Høydedata NVE Skiens og Porsgrunnselva 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;961ae238-afc9-46e1-a84a-b2d16d036540;;; Høydedata Trøndelag del3 3pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;73ed6f9f-b272-4642-9e0c-e66806e9b66b;;; Høydedata Trøndelag del4 3pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;21bb8edc-aa59-4135-a927-9c05823d198f;;; Høydedata Sirdal utvidet leveranse 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8c24178e-e185-414a-b298-86c157a812d3;;; Høydedata Trøndelag del1 3pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b7100837-79c6-4e01-ad02-232dd4e491a3;;; Høydedata NDH Skjervøy 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;71ccb0aa-4819-471a-9796-cb2239edfae1;;; Høydedata NDH Sykkylven 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cf2f70f3-411a-43c0-906e-4b480815f245;;; Høydedata Sarpsborg Halden E6 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bcfb92f0-a32f-47be-9b5f-b381e90978a4;;; Høydedata Flaum Opo Odda 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;603271f6-e1b5-43dd-a5cb-5da2f07a5c16;;; Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 10pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f55c5c47-ebb5-4425-89d9-463da968ceda;;; Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;83366a24-b40a-4bb7-9801-4d93cbbdb355;;; Høydedata NDH Telemark 4pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;47ec493f-0ae1-4157-bb3b-ecb9e9796e63;;; Høydedata Melhus-Midtre Gauldal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3e8c8155-0c27-4ac4-b29b-294022994e7e;;; Høydedata NDH Overhalla 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;55406952-68e7-4262-bf81-8a0d9571d8b6;;; Høydedata Elverum Solør 2pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;389693ef-4195-43c1-a77b-af9560a789f8;;; Høydedata NDH Sørfold 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a1f097cf-8012-4c54-a169-7df48f420aff;;; Høydedata NDH Overhalla 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;96d578e1-c66d-4e00-8b21-f7a46c81f035;;; Høydedata NDH Røldal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3d45a8b8-f6bf-47e5-8c01-39d87b4fa244;;; Høydedata Lillehammer Øyer Stor-Elvdal 02pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;89b61908-98e3-4bd2-a3af-e0c6d8fdc066;;; Høydedata Hasvåg Halmøya Villa Sør-Gjeslingan 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;050e5416-3a74-451d-a275-ddc9b3f2efc2;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Stor-Elvdal 07pkt 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6f3ccc43-ff43-49f8-9d2c-8d0b22c6dc4e;;; Høydedata NDH Eidsvoll-Hurdal Totenåsen 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;951b2f35-b95d-47c0-b5e9-da050a3ae456;;; Høydedata NDH Sørfjorden og Storfjorden 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ef15e998-9342-4c04-840c-267a6b624f80;;; Høydedata Fv715 Roan-Namdalseid 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;86c7675d-8336-4a65-887b-b53d0c4810d2;;; Høydedata Haram-Skodje-Vestnes-Ørskog 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;08475ab2-8847-4475-9ca0-b8ed64050eec;;; Høydedata NDH Stonglandet-Silsand 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ce67a31e-bd67-4102-b148-179a014299c1;;; Høydedata NVE Storelva Randselva Begna 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d811fec6-a6ba-4cba-a7a5-a65c41f2a1a2;;; Høydedata Kristiansand Songdalen Hægebostad Flekkefjord 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a477478c-5011-4a36-8124-c7acb90c748c;;; Høydedata NDH Froland-Tvedestrand-Vegårshei 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;507dddf2-83d8-4f8a-baf0-5b72e54df1b8;;; Høydedata NDH Eidsvoll-Hurdal-Totenåsen 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0fcb8083-104d-4ff8-abb5-addd1f28a2db;;; Høydedata NDH Farsund-Lyngdal-Hægebostad 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;992c2ede-258c-447d-8f7f-47dbc6d20d95;;; Høydedata Verran Steinkjer Namdalseid Flatanger 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9ad140ad-4bbd-4971-92bd-d087623f4930;;; Høydedata NDH Jæren-Randaberg-Sola 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;355d6b84-de9b-4236-abd3-14a94b20010c;;; Høydedata NDH Gjøvik-Søndre Land 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;64f2fd43-bfc1-49ea-a4c7-c67ebdcf6978;;; Høydedata NDH Verma-Øksendal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;31f2a246-04a6-4937-8ec8-39b0ce374c17;;; Høydedata Såte RV3 Rena Koppang 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;97c11cf1-6071-43cc-8ea2-459cf3261eac;;; Høydedata NDH Sokndal-Flekkefjord 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;384c5bdc-a4e2-4c8f-80b8-0389d41cb61f;;; Skogbruksplan - Miljøregistreringer i skog - MiS-figurer - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;9ae66d3b-8ea0-4e0c-8e25-01511a98e683;;; Norge i bilder WMTS (Mercator);service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;1b690a65-4fed-4e5e-ad77-1218e2bf315f;;; Strømretning og -fart (20km prognose);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;d943e24d-73c7-43ff-a83c-0de1362eb134;;; Høydedata NDH Tranøy 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2024b56c-d78e-4a90-85b8-4781922b332b;;; Høydedata Rogaland 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0d0f9233-b36a-43ab-b186-9cb9fd18f90e;;; Høydedata Kristiansand 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;89b15b19-5ef4-47bb-bc7e-c2a9c8b13bec;;; Høydedata Byneset 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6a00f80c-2a74-4ef6-a028-f6e93df48eb8;;; Høydedata Odda 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ebf47f41-cc61-4b4c-9058-513f51fb3923;;; Kommuneplan WMS, Modum;service;Basis geodata;Modum kommune;;;99aeed7a-c41d-4e5f-bfe9-8378d336ad91;;; Transport Networks - Water WFS;service;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;;290e3e93-2811-4859-9b5b-08c608e4678f;;; SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl WMS;service;Annen;NINA;;;9a0ad485-383f-4903-9212-c425d6e24544;;; Hydrologiske data WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;e5e2e820-adea-456a-821d-5de3d38d2fbe;;; Kraftanlegg WMS - avsluttet 01.01.16;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;f9640fe8-38a7-4c32-be1f-813123217596;;; Særlig verdifulle og sårbare områder WMS;service;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;;;3ffa635f-7ae1-462a-9fbb-0888eb99b8ad;;; Kartinnsyn Stokke kommune - arealplan;software;Plan;Stokke kommune;Åpne data;;d104fdf8-20c9-4de3-8a54-99377e928a17;;; Høydedata Ørland 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;9543fd00-5773-4e68-b64c-35a284beb71b;;; Høydedata Hedmark E6 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ea7c47b7-43fb-459f-9017-7c9f8651b65f;;; Høydedata Namsos 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;78f0b320-bdc2-4e61-afb7-647209e205f1;;; Vann og avløpsdata i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Basis geodata;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;c920f64a-8024-4080-b68a-11eaf94dae4e;;; Jordsmonn - Jordkvalitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;112d6261-f649-4668-ab3a-8d6ed3fc63d9;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordkvalitet?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/jordkvalitet?; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert korndyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;77f6b446-d308-4d7e-a454-8c23566271c8;;; Beitebruk - Sau og lam sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;3c4652a5-45d1-4704-bba7-07bc324534db;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Beitebruk - Storfe sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;7605f390-4ecf-4cca-8e1f-0174135c3882;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; SAT-SKOG - Treslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;3a6837cc-174f-47f0-800d-3008eea85c14;;; Beitebruk - Sau og lam per km² tilgjengeleg areal;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;9b1ca3cf-435d-41de-b989-2b5d5a4a8edc;;; GEBCO Cache;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;6100902c-40e1-4ee6-b984-7fb4b4e7adeb;;; Ortofoto Oslo 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d104ee11-5f0a-4044-a93d-948f8d348732;;; Høydedata NDH Fauske 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;49cb4f36-540b-4182-9686-093a3124e8b5;;; S100 Raster;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;01e02abb-0aa9-46f6-96ff-f7e97ecff726;;; D250 Kartdata (Dronning Maud Land);dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;7881411d-c844-4ad1-81a3-4a825b551093;;; D0 Stedsnavn (Dronning Maud Land);dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;89c59fdf-8849-4ab2-9bcc-a5dca64ca92b;;; SEAPOP Relative bestandstall for sjøfugl;dataset;Natur;NINA;;;16eadf10-d9fb-4a46-997f-3411f7a074eb;;; Sjøis 2008;dataset;Natur;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;e5b92be2-90f8-4ec8-89f8-63e378d041f2;;; Kartdata NIB;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;cfbac836-7892-4b30-a49e-7b555e503656;;; Utvalgte naturtyper;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;2c0072de-f702-401e-bfb3-5ad3d08d4c2d;http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_utvalgte/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Norges maritime grenser tillegg;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;ce2292be-e181-488f-8ccb-b9ef82385d58;;; Vindressurser WMS;service;Annen;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;d9698234-baf6-4085-ad3f-e1a72050dac9;;; Vernskog;dataset;Landbruk;Fylkesmannsembetene;;Det offentlige kartgrunnlaget;1ee8b824-809a-41f9-8877-01bb717cbd8f;https://wms.nibio.no/cgi-bin/vernskog?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Sila-Nordfjorden 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a35a1634-ad70-42c5-9488-1703375ae365;;; Høydedata Eiker 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;446cf864-a534-4f28-b2e8-10f601ad5757;;; Høydedata Hitra 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7eaf461c-abd3-47e2-b475-9f91f3ba2960;;; Kartinnsyn Bjerkreim kommune;software;Basis geodata;Bjerkreim kommune;Åpne data;;32d1b901-bcc7-4166-a5a5-14ba4ce97e1a;;; Høyde DOM prosjekter WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9eff176f-5707-4756-80d2-ffbdd44e11cd;;; Ortofoto Porsanger Skarvberget 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;10a3f23c-fa11-4f2e-b89c-30979a8d5696;;; Skredfaresoner WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;f5f79615-8ce0-49d5-995b-0674f046f435;;; Høydedata Bygland Jordalsvatn 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;db81d280-1af5-42b9-a7f1-0b51a601d379;;; FKB4 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9c2bda8c-2af0-4458-90ad-5686d9e2d777;;; Matrikkel Bakgrunn cache;service;Annen;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;c72d8722-9de0-449f-a230-0d5b6148a00f;;; Ortofoto Hedmarken 2005 WMS;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;;;9261e4ed-0d76-43d6-a8d1-745e620372f9;;; Ortofoto Kristiansand lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c676a722-8356-4ad5-ae1d-cadfbd58fdf4;;; Ortofoto Nedre Romerike 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;64c97909-87cb-4273-a3c6-c7bcd98a14f1;;; Ortofoto Nesflaten - Sand 1989;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;0ff5af11-fd43-48f2-94ac-3362b4d8c075;;; Ortofoto Narvik 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;96d96159-c48f-4e4e-996c-e43c014e26ed;;; Ortofoto Kjøsnesfjorden 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;587ea611-fdca-4fc3-a2c4-501fed146a00;;; Ortofoto Hyen 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8eb48977-3ee5-488d-9c3e-b4464638fb73;;; Ortofoto Kongsberg C 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;303d019d-ddca-4398-9869-71d44331f6b8;;; Ortofoto Sandane lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;fdb736b7-d7d3-4be4-85ea-244fcbbc8f28;;; Ortofoto Nesset og Sunndal 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;76479fbe-28e2-49a0-abb2-edda7a46e1ca;;; Ortofoto Nes-Flå-Vassfaret 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8afab24c-9fc7-4101-9f7c-682a7b3baeb5;;; Ortofoto Nesflaten 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5802c6f7-1a30-47e3-bfc1-07cebb1555ae;;; Ortofoto Nord-Aurdal 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;326c2853-fbdc-4b7e-baa4-5e4553b15058;;; Ortofoto Sel A 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;704b81c1-9fac-4016-bdcb-c6a0fa527e30;;; Ortofoto Sauda 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3051d135-99e5-414a-ad7b-31026600d5f9;;; Ortofoto Røyken 1954;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;7c510cc1-0bca-43fa-bec4-3cd1f4e93f99;;; Ortofoto Sel 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8aedc197-6121-49fe-88fe-c4dd8c4415c2;;; Ortofoto Troms 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;0bc7fd1f-15bb-4743-8784-ab63c6e20764;;; Ortofoto Trysil-Åmot-Rendalen 1982;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8ec8c35a-403e-4383-a8aa-4d656c513881;;; Ortofoto Tolga-Os-Tynset 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8ccafa1f-400f-4c99-bfa1-9d201a5581b3;;; Ortofoto Tvedestrand 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9aae0b5c-81e4-48af-9bc2-ce11a07a9b59;;; Ortofoto Tysfjord 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8814c86b-21e3-43f2-8748-6415c809a07a;;; Ortofoto Tysvær - Vindafjord 1960;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a2751fa8-7fa8-46bf-864b-702248afc50a;;; Ortofoto Tromsø 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;54a9e37b-a27a-4764-97dc-dfe069c7482c;;; Ortofoto Tomma 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f2b9cefa-bd45-44b9-b2d2-54ceb2d27b22;;; Ortofoto Vang-Slidre 1982;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;93398dea-ffa4-4f1d-9bc1-c40c1a4d82e7;;; Ortofoto Vestfold skråfoto 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;900beb6b-014e-4af3-85a8-f539a57d0ec0;;; Ortofoto Vennesla 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a00e73ff-d2c9-4a02-a657-1a1634920e16;;; Ortofoto Vardø 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e7d53fe5-4ba3-4173-a667-acd5ca07ee70;;; Ortofoto Vågan 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5ef8890f-38f7-4e28-b50c-6cc63da1cd32;;; Ortofoto Øystre Slidre 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;6aade3bc-004a-4261-a571-101f27b59dd1;;; Ortofoto Vestre Slidre 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;71271150-0997-4434-b854-896f98923363;;; Ortofoto Vågsøy-Selje 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;72d64a34-7b30-4632-ab73-6bd314cd61ee;;; Ortofoto Vågå 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e4c477bf-255a-43f9-aca3-2237a35468da;;; Ortofoto Østfold syd rektifisert 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dc5f0185-f637-4345-9a06-5df5315867b9;;; Ortofoto Sør-Aurdal-Søndre Land 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5d3024fa-f296-472a-8f74-a49177adc33c;;; Ortofoto Vinje Tokke Seljord 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e63955f6-1bb3-4ddb-abc7-19ffd725c6a5;;; Ortofoto Vindafjord - Suldal 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;1db0fc3e-390a-4caa-a954-c4004b6bcf55;;; Ortofoto Vestvågøy 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;846a809a-68dd-497c-aa2a-ef2bce20ad81;;; Ortofoto Tjeldsund 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a8dec72d-52bd-4581-b840-a494154cc47f;;; Ortofoto Værøy 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;69524991-ed87-4008-aafe-ad1e69311b4f;;; Ortofoto Tolga-Os 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9786b8df-6bee-4233-ad85-b85d99de3ffe;;; Ortofoto Tolga-Os 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9080170e-5143-4b0e-b5ea-77f925e1d4b3;;; Ortofoto Vik 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2473a63c-96cd-4315-bbfd-918938dc461b;;; Ortofoto Surnadal og Rindal 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;4d827667-8356-4352-9cc5-d714e303ccf8;;; Ortofoto Ålesund lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;81d60095-974c-4298-bafa-56bbc63fb8f1;;; Ortofoto Svelvik 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;7d7d13be-5c4f-4c54-9c64-b45c347e50db;;; Ortofoto Sør-Aurdal 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;091afe6f-611f-402c-b6c7-e653960dbfdd;;; Ortofoto Hemnesberget 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;41159345-5742-46fc-9187-eec4fc79cfdf;;; Ortofoto Fiplingdal 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7896e995-00d6-4309-a4ec-c5c6dac9a573;;; Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg sentrum rektifiserte 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;44070652-69a9-4419-b483-68861e0fca63;;; Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3dbc4fd1-207b-41ad-9d91-d1767adde275;;; Støysoner Avinors lufthavner WFS;service;Forurensning;Avinor;Åpne data;;4540f3cd-115d-4a35-951e-5da4a4dc8944;;; DTM, DOM over Trondheim kommune;service;Basis geodata;Trondheim kommune;;;6b6f887d-ecc7-44ca-b9bc-7172392d2993;;; Ortofoto Nordre Land IR 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;61e3572c-3ffa-4f9b-9a4b-6ea384e48a92;;; Høydedata Lødingen Tjeldsund Narvik 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1e38fc8b-1c25-436b-96d2-2b2edb073dfb;;; Beitebruk - Geit sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;ca0e5e6a-2eb1-42c0-b426-0ad79ad81d24;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Høydetransformasjonsmodell (NNTrans);dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;87bb4a75-d2f4-47a2-b520-4b4200489bb2;;; artnasjonal WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;74de64a7-14b2-4582-984b-631ee4dcfc9f;;; Grunnforurensning 2 WMS;service;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;;9f51ffea-549b-48a7-9d6e-19cf7c84cc40;;; Innsjødatabase WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;a7cbda94-e62e-471e-8f47-cca1c6228535;;; Husmannsplasser - Vang historielag;service;Annen;Norsk institutt for kulturminneforskning;;;6bead333-1a83-4f31-b2c9-0b80ce5df506;;; Værdata API;service;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;169ba527-36e2-41e9-913f-25cb0fda4b03;;; Snøskred - aktsomhetsområder WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;b9ac457d-9158-49b2-96dd-4bcba0c641c0;;; Jord- og flomskred aktsomhetsområder WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;b1de138e-e482-4089-864c-8cb7f10dc1fd;;; Hav og is - Havtemperatur;dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;966ef136-d1e3-4912-ad8e-c3f44a50207d;;; SAT-SKOG - Volum Furu;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;b2c0d7a4-7e1b-40ea-8462-738137d7ecca;https://wms.nibio.no/cgi-bin/satskog?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;Åpne data;;60d160c9-559b-4ff9-a761-c236025b9599;;; INSPIRE Protected Sites WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;8406c157-70cc-40bc-999d-87ebdb94dcdb;;; Faults and boundaries;dataset;Geologi;Oljedirektoratet;Åpne data;;d19c485f-8b42-4dda-b2b2-b1cbe2d613cb;;; Høyde DOM skyggerelieff WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7c3471c5-2f58-4759-b094-6a3197fbb833;;; Barnehager WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;aa79c34c-7e20-4127-be84-85a2ca69386f;;; Høydedata NDH Lifjell-Mælefjell-Sauherad-Notodden 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;92c11f65-53d4-493b-9cfb-e076c8b47c2e;;; Høydedata NDH Vevelstad-Vefsn sør 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c5064fb9-4870-400f-8c76-41d455c21f7d;;; Høydedata NDH Meløy-Gildeskål 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5f7b16a5-6fb0-49b4-bf2f-2700952d49e5;;; Høydedata NDH Trysil sør 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d471abe6-a79d-4e84-8ab9-df3818ce943a;;; Høydedata NDH Valdres 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bff68730-d105-4de1-b27b-0f481ed3d4dd;;; Høydedata NDH Mehamn 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;db7e11c7-64cd-4998-b359-493c84f5b7bd;;; Høydedata NDH Åmot 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d003a6dd-507c-41bd-a493-a2d16fa34e27;;; Hav og is - Saltholdighet;dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;e3f4cc0e-9378-4f97-8f84-14d15572d55e;;; Arctic cascading WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;6e85c132-0490-48db-af2c-55c3df852d80;;; Digitalt markslagskart (DMK) - Historisk datasett;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;;ee64e4fb-70b2-485f-9d98-cec0b7d41deb;https://wms.nibio.no/cgi-bin/markslag?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Arealressurskart - AR250;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;544abd7d-2cd1-43b6-a9df-a2931c761eb3;;; TromsAtlas;software;Basis geodata;Fylkesmannen i Troms;Åpne data;;68e79212-cd2f-443a-9e04-307b5cba5de8;;; Høydedata NDH Møre Øst 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cb5b574f-7e5d-4d78-9328-662190892072;;; Kartinnsyn Vestnes kommune;software;Basis geodata;Vestnes kommune;Åpne data;;ce65b0f7-3a35-4d1f-ae26-038e6b6d6ca9;;; Beitebruk - Tapsprosent sau og lam sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;a646fab0-8e40-4e94-be4c-0cf985141144;;; Kartinnsyn Tinn Kommune;software;Plan;Tinn kommune;Åpne data;;cd8b93b2-e16e-432c-82cd-62c155688993;;; Snøskuterløyper i Finnmark WFS;service;Samferdsel;Fylkesmannen i Finnmark;Åpne data;;1fcf58bd-4073-43fc-af65-ddf68edd1d10;;; Kartinnsyn Vardø kommune;software;Basis geodata;Vardø kommune;Åpne data;;fb53d102-c5d8-4efd-99f9-376527a189e3;;; Nasjonal arealinformasjon;software;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;07e8797b-a918-4865-9143-9a9ecdec7f3c;;; Verneområde - bunnhabitat;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;a7990a45-ca9f-4791-98ac-22caf0e80656;https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities;https://ogc.fiskeridir.no/wfs.ashx; Høydedata Flora 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;aa262e85-9f68-4c98-8528-0c77c8ffcde3;;; Kartinnsyn Orklakart - Meldal og Orkdal kommuner;software;Basis geodata;;Åpne data;;f57baf88-ff10-458e-8fdd-b143b982dbeb;;; "Hav og is; Iskart i arktis";service;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;d0452c81-39c9-4a21-a85a-cb1d67f8d29f;;; Høyde DTM 50 meter (UTM35) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7ccc687d-b95e-4e63-80ac-603af6db38c5;;; Planregister Trondheim kommune;software;Plan;Trondheim kommune;Åpne data;;21c83653-b9c2-4931-bad0-a67e4c0f6be6;;; Grunnkretser WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;fef17a36-bd9a-4262-af34-8943cd712157;;; Høydedata Kautokeino Karasjok 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3af11169-6c25-4807-ae6c-33b2ba50f6e5;;; Høydedata NDH Kvaløya 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;068b6ca2-bb6f-4c66-9a43-61b1f5efec17;;; Høydedata NDH Nes 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0b57b8e9-5aee-4ca1-aa64-f6cfb8a9161c;;; Høydedata Kvænangen 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3aad143a-fd65-4880-b15f-bb8e2a926fa4;;; Ortofoto Kongsberg 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;10a23511-7ef8-4065-920c-9223457d435a;;; Ortofoto Ringerike 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4360b998-780a-40af-9f24-5349514a530b;;; Ortofoto Lier 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b432202b-e31e-4fa2-97e9-f9e75d65dffd;;; Ortofoto 32VNM falsk fargekompositt 5 juni 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a2221cc5-0082-4345-a2f7-46e5c571f981;;; Ortofoto Nore og Uvdal rektifisert 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f0884798-05d9-4955-a239-4420bbf6d75d;;; Ortofoto Fredrikstad og Sarpsborg 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e784927d-bd8c-473d-bf2b-967251613ce7;;; Ortofoto Nedre Romerike 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8c4642d2-10a1-4953-9361-daacb14943fe;;; Ortofoto Moss og Rygge 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4a8a4bf4-c93b-4ae0-bab3-df051bfe8778;;; Ortofoto 32VNM 5 juni 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9d3eb5ca-b138-4442-a3f7-01e0d8f7f769;;; Ortofoto Balestrand-Høyanger 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;075de2f6-66a3-4193-88d7-1b96f38cb2b8;;; Høydedata NDH Volda-Ørsta 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8e72c50d-f095-4a3f-9cd4-5acb3af352c4;;; Høydedata NDH Åmli 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e7282882-4d49-455f-9deb-e41663c8310c;;; Høydedata Troms Nord 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1c44bc29-4541-465f-a754-ec0b71e3883e;;; Høydedata Nordkapp 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1c29dbc1-01eb-4d5f-a554-8d774aa521e9;;; Ortofoto 33WWS 22 august 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;02b53edd-949f-4782-8b39-45fa43e082f9;;; Ortofoto Flom Gudbrandsdalen 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e616f368-4fda-4393-8a12-50eb11b869a5;;; Ortofoto 32VNM 5 oktober 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0c4f839e-aa80-4bd9-b405-42ba8d7c7317;;; Ortofoto 33WWS 4 august 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a9400685-d8aa-4fde-9d96-600f58f7a980;;; Ortofoto Skedsmo 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;85c073be-3075-4a8c-8ebc-aa6dc5532f33;;; Ortofoto Skedsmo 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;20fd916c-6fe3-4db7-95de-84353f6122f7;;; Ortofoto Sigdal 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b0b1dd67-d81a-4dbe-b00c-43623118d248;;; Høydedata Veines 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4355ab62-293e-4048-8ea1-5cc4a6a03ff2;;; Ortofoto 32VNM 5 september 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d9307906-1971-4fbc-9016-c3944e3def88;;; Ortofoto Nes forenkla 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;41efc5dc-8a12-4a37-b97f-5d554785e371;;; Ortofoto 33WWS 20 september 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4a0569c7-4008-4f93-a1af-84b924b15bd6;;; Ortofoto 33WWS 10 oktober 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2bb952f7-5c42-4f6c-8e6a-2238896cc88a;;; Ortofoto 32VNM 18 mai 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a06894e1-ddff-4554-bd58-f1a3e3a66409;;; Ortofoto Skedsmo 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb08db4c-6ff4-4c19-9bb8-92e9e5cba060;;; Ortofoto Hol 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3d85e643-3076-47dd-881d-5848d6fb2a30;;; Ortofoto Geiterygghytta - Strandavatnet 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;56473a32-123f-4192-a0e0-71fb871131cf;;; Ortofoto Ullensvang-Jondal 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d169c455-fdbc-4c71-92b0-acc9c2cc4b74;;; Ortofoto Fjaler-Gaular 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2aa89425-d22d-4861-a2e6-ff4dd913394e;;; Ortofoto Flora fjell 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ecb29785-d462-443c-88a0-b6da8e09311c;;; Ortofoto Sveio-Ølen 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ef407eef-5f19-4529-bede-6243cadb0551;;; Ortofoto Flora 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8b76712d-9537-4b17-b0ac-a03f8b44b1e7;;; Ortofoto Skedsmo 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;006a37ac-ae1f-4ab9-9e12-c95d400491d6;;; Ortofoto Leikanger-Sogndal 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bf1d9b87-d86c-444b-afd4-b1e63fb6e8eb;;; Høydedata NDH Skien-Porsgrunn 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;67894eef-4f18-48a7-af0e-0a4d5b3d1eb1;;; Ortofoto Øvre og Nedre Eiker 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;620e7910-ee9f-4258-8700-b1f846a6bbd3;;; Ortofoto Nannestad 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf0d02e4-5781-447c-9553-78a2000101af;;; Ortofoto Nes 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;69c2577d-4ac6-41b0-9d50-382b53c49ab0;;; Reindriftskart;software;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;;579eddd7-4e5e-4ec1-abb2-666eca73dbce;;; Kartinnsyn for Vikna og Nærøy kommune;software;Basis geodata;Vikna kommune;Åpne data;;707925b6-8925-42d4-920c-9050cef6d472;;; Topografisk webbkarta;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;69dfb64f-dbdf-4c4a-96d3-64ee3325c319;;; Finnsenderen.no;software;Annen;Nasjonal kommunikasjonsmyndighet;;;3acccad4-b4eb-4143-ab97-c10a8f4700ca;;; DSB kartinnsyn;software;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;a192a05c-0b9c-44ab-972e-428aa1ff9ada;;; Kartinnsyn Vang,Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal;software;Basis geodata;Vang kommune;Åpne data;;862f4749-0808-473a-b165-6e4751e93f1a;;; Høydedata Valdres 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;354c31fd-9c04-41ad-b7ea-4aa53bcd9939;;; Sjøkart - raster Kystkart;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e747fc47-c65d-488f-851d-926a85853643;;; Kartinnsyn Orkidé-samarbeidet;software;Basis geodata;Orkide;Åpne data;;ffa9be8d-fd9e-430e-a71b-79d649d9b761;;; Ortofoto Tarva 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;363750fc-33f5-4e03-8f06-7cff618d577c;;; Kartinnsyn Hvaler kommune;software;Basis geodata;Hvaler kommune;Åpne data;;42de5984-8a74-4023-a6e8-78c088a3fa81;;; Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM32);service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;;61ed45e1-2ef3-4f94-873c-e9dcb6be4aa6;;; Kartinnsyn Modum kommune;software;Basis geodata;Modum kommune;Åpne data;;cd9fd55a-a687-476b-8d42-4b7d270f3b66;;; Kartbladinndelinger wms;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;948b4251-f84b-4073-8aa1-92ca3be2005b;;; Plandialog Trondheim kommune;software;Plan;Trondheim kommune;Åpne data;;c97348a9-2fb3-464b-9e1c-afd8f02a2ddc;;; Befolkning på grunnkretsnivå 2016 WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;d8760d68-e76c-4b59-9fa3-7d926972659e;;; Ortofoto Våler - Hobøl - Spydeberg - Askim - Trøgstad - Eidsberg - Rakkestad - Sarpsborg 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c473ef0c-c09a-42c6-a076-caa79e87fd77;;; Ortofoto Moss - Rygge - Råde - Fredrikstad 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;69cdca95-fe29-4fb7-b3f8-18d60c926e4f;;; Ortofoto Rygge - Råde - Fredrikstad - Sarpsborg 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e130827a-fa9e-4aa6-a67b-07cdc93d4cf6;;; Ortofoto Ørsta-Volda lufthamn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a9ff04dd-fa4b-4f34-89a7-091bd3e9bf36;;; Ortofoto Bodø lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;27cfad57-e9a9-4821-8f3e-b7feaf4dddc7;;; Ortofoto Hønefoss 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c8a351bc-dc79-40b9-b2c8-d359ba70140c;;; Ortofoto Lier 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a0cc6499-65aa-4842-9f9d-08408cb9863e;;; Sjøkart - elektroniske sjøkartdata;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;0d05dc08-6da5-4d84-b31f-db3114c475f6;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.ecc_enc?service=wms&request=getcapabilities;; Arealdekke - skannet;dataset;Energi;Statkraft;;;2c175460-dbe3-4c9d-bd77-73b8bccd5cb6;;; Ortofoto Høgevarde 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;fc3f7e05-627c-4aec-8207-efbf84e92784;;; Ortofoto Harstad Narvik lufthavn Evenes 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;063ff766-702b-4a3f-bb6d-348dce10f2b7;;; Ortofoto Flesberg - Kongsberg - Øvre Eiker 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;cdb8a13d-0737-40b0-8b8a-2af2466879f0;;; Ortofoto Råde - Våler - Hobøl 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;0c07cf5c-aef5-424a-b0f5-d5136a0d0728;;; Ortofoto Hol - Nore og Uvdal 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b0aedfb0-cd77-4688-996e-4f4853576444;;; Ortofoto Kongsberg 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;bf9ed611-fd61-4c82-af16-082529be920a;;; Ortofoto Hemsedal 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a07f58ed-23e6-4cae-8caa-b517c9a1c116;;; Ortofoto Vestby 1950;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;eb8081ac-3849-4a19-9bfd-fb79537c8f41;;; Ortofoto Lier-Røyken-Hurum rektifisert 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;28e59e78-ca45-4add-ba67-12447c45c7d5;;; Ortofoto Ringerike - Hole - Modum - Eiker - Drammen - Hof - Holmestrand 1959;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;986440ac-745d-43be-8888-eb7467492dc9;;; Ortofoto Nore og Uvdal - Rollag - Flesberg 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ed2b7aa2-b40c-4a98-a683-b19a84ac639e;;; Ortofoto Ringerike - Hole - Modum 1983;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b36e6f55-19bc-48be-844a-bf9483b02fe8;;; Ortofoto Førde lufthamn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;6a4aed69-3443-4a9d-89cb-e5640fbd2aea;;; TopoSvalbard;software;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;ed64a121-efbb-4818-8228-d892299176cc;;; TopoJanMayen;software;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;0b7e1ed3-d9c8-44a9-8038-2b4ea2c9aeec;;; NP Ortofoto Svalbard WMTS 25833;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;4ee8f4e7-437f-4a5b-8ce8-7ef86f9f6698;;; Administrative enheter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;2277a770-56f4-4e58-913b-0ae463700bb8;;; Ortofoto Askvoll-Førde-Naustdal 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6431d85d-41f6-4cf0-a7b2-50f0cd5cb2d9;;; Ortofoto Skedsmo 1950;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;636ba95b-5346-4fb2-a2cf-4db2c9f33385;;; Høydedata NDH Finnmark vest 4pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;32f7b2bd-bc2d-4896-b1c4-1d4bac5b3592;;; Høydedata Lyngseidet 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;3d26d446-39a9-4ec7-8055-57f8b75368b2;;; Høydedata Lifjellet 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;04211663-19a5-401d-b363-173f8e00bf3f;;; Høydedata Bekkebotn 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9ac91f9e-6ff3-4b4f-947c-041ab833445e;;; Høydedata Tromsøya 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d164b3e4-65e5-4899-8c24-22198ed4edba;;; Sjø terrengmodeller DTM WCS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8896c751-f3e0-4e4c-86e2-7579cea1f111;;; INSPIRE Cadastral Parcels WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;9e53fe8a-354b-4cc8-bf1f-e98ed4b0315c;;; Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG);dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;bf45a463-434d-4b4d-84dc-9325780ab5fb;;; Artskart;software;Natur;Artsdatabanken;Åpne data;;7640dafa-cab6-4899-9008-c2253c7ae12d;;; Navigasjonsinstallasjoner WMS;service;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;80b7eab8-d5da-4136-8ec6-2002867a2b2b;;; Høydedata Tromsdalen 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;6300b82f-8649-4e98-a250-2e0596aeb93e;;; Kartinnsyn Asker kommune;software;Basis geodata;Asker kommune;Åpne data;;45bab301-0769-4c39-8a24-2f541e4d17a4;;; Artsfunn;software;Natur;NINA;Åpne data;;7a62f16f-9aeb-4c39-bf5f-e710232fa366;;; Kartinnsyn Lindesnesregionen;software;Basis geodata;;Åpne data;;9212bdff-862c-4046-8b99-2ba6dab51dc7;;; Friluftspunkter vann;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_5;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Skogbonitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;596180d5-1e0b-4409-8cc1-8e073535f015;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Flom aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;60c5024f-bf93-4d7a-888a-5fe001427195;https://gis3.nve.no/map/services/FlomAktR/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Skiløyper;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;5ec53482e45c4353a5988979d12c9a7b_7;;; Utfartsparkering;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;4192ada7ab6a4ba190c75d2161772e57_6;;; Barnehager;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;21bb17b564354cec8e986bf86ffbad33_4;;; Bydel;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;9e013d53b9c24a3b992c626b6c9e82e4_1;;; Berggrunn N250;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;7c39be66-77b6-4b74-b58d-53b6bee90067;http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnWMS?request=GetCapabilities&service=WMS;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Grunnforhold;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;739810c2-ac22-4fb1-b5d4-19014194804b;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Navigasjonsinstallasjoner WFS;service;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;73e46cf4-d9f5-4d75-b148-bb5edf888c4a;;; Jordsmonn - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;20497e23-38f5-442b-b001-bdf181b1028e;;; Berggrunnsstrukturer N250;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;681afc76-5bc1-4f23-abea-6bed625c94ea;http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnWMS?request=GetCapabilities&service=WMS;; NIBIO - nedlasting av kart;software;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;491b3eca-b21a-4e1c-81ea-64e720fcda66;;; Kystinfo kartløsning;software;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;12e9e25b-437c-4fcc-a024-123d04255342;;; Kystinfo Beredskap;software;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;9915c864-8321-46d8-b916-26a7716e2c83;;; Kystinfo - Farledsforskrift;software;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;5ea430a8-989f-4b24-ac6f-e57fca705466;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert grasdyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;9682eb0a-7ef9-4a0e-bd53-773e0c7036fc;;; Kart i skolen;software;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;5a88ba72-7497-40d6-8b37-dbe6a22bedac;;; Hav og is - sjøiskonsentrasjon;dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;af549e74-39d0-48f6-aeb3-c0500c7313cd;;; Landskap - WMS;service;Natur;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;19f5d1b3-1007-48e5-b762-183ce51b457b;;; Kartinnsyn Notodden kommune;software;Basis geodata;Notodden kommune;Åpne data;;15aca022-e83c-4a20-b5bc-356820ccdc1d;;; NordAtlas;software;Basis geodata;Fylkesmannen i Finnmark;Åpne data;;ee109439-3003-493b-a69f-c6c51bf17d85;;; Kartinnsyn Malvik kommune;software;Basis geodata;Malvik kommune;Åpne data;;4afc6008-6488-4e8c-9727-b71b1979cabb;;; "Ruteinndelinger (""velg fra kartblad"")";dataset;Basis geodata;Geonorge;;;71555ce0-638a-4fc2-87e6-e771854e2dbd;;; Kartinnsyn Folloportalen;software;Basis geodata;Ski kommune;Åpne data;;f4dede55-1717-4764-a769-f0a3081f377d;;; Ortofoto Hornindal-Gloppen-Stryn 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;260a6122-2a7d-4a15-b540-c5863de2b582;;; Høydedata NDH Finnmark øst 4pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;e924c221-675b-4fdb-89d2-67c9fba1ff67;;; Flom aktsomhetsområder WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;834179b8-d189-4bc0-b00f-533ffe80faed;;; Flomsoner WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;bbb09c4e-f025-455c-81a0-37ee26bd3e15;;; Kartinnsyn Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå kommune;software;Basis geodata;Lom kommune;Åpne data;;fb0f305d-e8e5-4313-a30e-ba67c3449e56;;; Kartinnsyn Vadsø kommune;software;Basis geodata;Vadsø kommune;Åpne data;;f9194add-eef2-44fe-9935-add3230e9d7e;;; UTM-rutenett WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;af3409eb-fd28-4480-8da0-0292aaad723e;;; Toporaster 3 cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;2070733b-272f-4f49-9e2d-33357b28d9d1;;; Arealressurskart - AR50;series;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;4bc2d1e0-f693-4bf2-820d-c11830d849a3;;; Ortofoto Nedre Eggedal 1985;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;db5e3bcd-9b7e-4fea-93af-d86f2bbac411;;; Høydedata Gålå 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;15c912fa-f899-46d6-b1d8-607564ee54d5;;; Norge i bilder;software;Basis geodata;Norge i bilder;Åpne data;;e7cd5f9b-20e1-4f59-b379-64828cd38062;;; Kartinnsyn Tromsø kommune;software;Basis geodata;Tromsø kommune;Åpne data;;ae8941c5-c52a-41d0-91a7-441271c0ad29;;; Kartinnsyn Frøya kommune;software;Basis geodata;Frøya kommune;Åpne data;;66753317-76b0-4903-9066-5f091d47a5e6;;; Vindkraftverk;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ac249604-cd82-490c-83cc-9cd24fe18088;https://gis3.nve.no/map/services/Vindkraft/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Se Plan;software;Plan;Kartverket;Åpne data;;37c878f6-c318-47be-a6e7-dc0356ee680a;;; Kartinnsyn Horten - arealplan;software;Basis geodata;Horten kommune;Åpne data;;b68c584f-f2f1-4693-9eda-374d24613504;;; Kartinnsyn Midt-Troms;software;Basis geodata;Midt-Troms;Åpne data;;a100aee2-8e32-425b-98ee-aff6361c2cfe;;; Kartinnsyn for Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog kommune;software;Basis geodata;Eidskog kommune;Åpne data;;b9d91302-c15c-4bde-84e4-fb6b52b60c3f;;; Ortofoto Elverum Solør 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c238d805-54b6-41a4-a6bd-68f008601ec5;;; Ortofoto Elverum skråfoto 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7c1f1a79-e38e-4e6e-85d5-ee0aeb2b6f3e;;; Ortofoto Husby IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;92c4df07-38e6-4550-b41c-da657d5ca3d8;;; Ortofoto Gjøvik-regionen tettsted 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bd5688b2-32b1-423f-a429-f365dc255122;;; Ortofoto Gamvik Lebesby Tana 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;389a7585-bea5-402e-af0b-804743d0b2dd;;; Ortofoto Indre Namdal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;414e0711-7500-4c0e-9202-d3f5c88d1aff;;; Ortofoto Gjøvik-regionen skog 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6c9e2504-be6d-4d47-ae33-7e86e73ef91b;;; Ortofoto Gjøvik-tillegg 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dc292228-99af-42e8-b357-10b3edf813f5;;; Ortofoto Indre Hardanger 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fffb50db-8668-4ece-a143-7a0142c39b30;;; Ortofoto Gavdnjavarri 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d71f5485-42ae-4d6c-9552-06b2ee86106f;;; Ortofoto Gausdal 1959;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1027cce9-9f1b-4693-8b4e-d3d7edfa8805;;; Ortofoto Indre Sogn 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9f458480-7cae-4bc5-91c5-9deeb0ff2e85;;; Ortofoto Indre Sogn 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a0b29e07-c4f7-4e41-ae62-266db88becff;;; Ortofoto Gjøvik-regionen 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5e08594f-1df0-42fe-91ca-dd3e63d7fd6f;;; Ortofoto Frøya flyplass 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c08b8148-58a2-4af0-b47a-f2ba0971d514;;; Ortofoto Hof-Holmestrand 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;efbe57f1-fc82-444e-a1b1-7b8d5215d29d;;; Ortofoto Førde sentrum 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;24667c69-5216-4d3e-902f-010f8ba216b0;;; Ortofoto Gjesdal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;33b584af-ea7f-4fb7-94ec-3090fdd7fa5b;;; Ortofoto Galmatskaidi 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bedd7207-dec1-4c89-949e-13e9a0afe63c;;; Ortofoto Husnes 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;62b74dca-6345-482c-8938-a50aea1c7145;;; Ortofoto Frøya-Vikna 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2e50b07e-15cb-4855-9488-162faaac35b2;;; Ortofoto Høylandet-Grong 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;94ca8267-3a41-4568-9e0e-36072d9187f8;;; Ortofoto Hole 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;085c9bd8-1ea8-4105-a705-b37ecd370ea1;;; Ortofoto Hole og Lier 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d9cf635e-3e95-459b-9a23-ff2f7a41e142;;; Ortofoto Hå - Bjerkreim 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1025b279-bfec-4274-a1aa-159ff519b37d;;; Ortofoto Hå 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;21a8b021-ea8e-4b9d-8a7f-16138313010c;;; Ortofoto Hå 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7a61cc73-721d-4b37-a54b-d19744075415;;; Ortofoto Hornindal 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;512192f6-ca43-4e37-8a23-346ff057903f;;; Ortofoto Gausdal 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b51d739f-1e2c-4fd0-b6a8-f6c1d89fcc0e;;; Ortofoto Gjerstad Risør Vegårshei 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d3b91f2-a249-4b21-b2a1-fbc559af2fb6;;; Ortofoto Gjerstad kommune 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c06f1d10-1230-470a-b5c1-13ecfdc54068;;; Ortofoto Grue-Kongsvinger 1981;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3c963b05-e498-4a18-8dee-a6717420c6cf;;; Ortofoto Horten 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a9198b1e-8ca3-4bf1-b5c5-aef96f8b5644;;; Ortofoto Hurdal almenning 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7e54ccce-2ad5-48d9-8a25-2474f825cefa;;; Ortofoto Grimstad 1999-2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fd760988-0a8b-49bd-9d5e-d61576c92837;;; Ortofoto Gråkallbanen 1937;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;64aa3eeb-b2bb-463c-a590-54fb2ba6a405;;; Ortofoto Gråfjell 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e23281d1-dda2-44d0-b00b-c2a95792379e;;; Ortofoto Gulen 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;88c5fccc-f8d6-468d-a7a2-cf68e512b6ed;;; Ortofoto Inderøy IR 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dfcbdaac-b481-4bd9-944b-ac6afb2ea888;;; Ortofoto Inderøy 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;40c84c93-3845-44c8-828f-f5ab4be4db00;;; Ortofoto Hadsel 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;832e05cb-ff97-434e-8e99-20bcfd2fd427;;; Ortofoto Inderøy 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b5f3657e-0ff1-4dcb-8eb9-48d42b072095;;; Ortofoto Hadsel 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;741d21f3-fb4f-4d8a-bd08-9bcb3f24188f;;; Ortofoto Lillehammer 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;01d45673-71e0-4b9d-8e27-2daf2bcfc74d;;; Ortofoto Grimstad 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d37b220f-b653-4e4c-a479-475b16350a8e;;; Ortofoto Hadeland 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;12e4655f-a5d3-463b-a113-8cddec1cb374;;; Ortofoto Grimstad 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;265b3be5-5b18-46db-9244-d7021ff998e6;;; Ortofoto Lesja 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b3da1286-028e-41a5-863a-65867a2cad74;;; Ortofoto Lavangen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9671fad4-d918-4785-8757-867294119268;;; Ortofoto Levanger 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f15ff114-9535-4655-ba98-40829c6f8311;;; Ortofoto Lesja 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;daeb2b9c-20ee-4a04-82da-dd653f4fc410;;; Ortofoto Levanger-Verdal 1950;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ff961b60-09c9-48d4-9070-af84adbb302d;;; Ortofoto Mandal sentrum 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f5e1daf9-835b-4959-a35c-6e73cf3d3822;;; Ortofoto Loppa A 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8e611296-9875-4b32-bbbe-be424c4c60b1;;; Ortofoto Lørenskog 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aca95c9f-0a34-4cd3-b796-e4e342267eeb;;; Ortofoto Lørenskog 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dd9fa821-7a84-4e19-aa56-8dca39775069;;; Ortofoto Lørenskog 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a695c83b-7bd4-42ab-85da-dcc556172024;;; Ortofoto Re 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;97666783-ac8b-4b07-b8ef-3ffa2cf02c22;;; Ortofoto Mandal 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1909ec8e-8970-4301-a6c6-7ceff412a702;;; Ortofoto Ringerike 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d8acda1-ba41-493a-95af-8f3b25f1cea3;;; Ortofoto Skånland 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;069e1e9d-4be8-4010-9ead-5a52706e4517;;; Ortofoto Sokndal 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e83333ec-9f1c-41d6-a85a-cd2594baca19;;; Ortofoto Sokndal - Lund 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a65e818-2cac-4b76-b2aa-b1025d3d33ae;;; Ortofoto Rebbenesøya 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3bb35c99-eda2-4cd6-a17d-e16eab0a86ca;;; Ortofoto Skoganvarre 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;112c2be9-ee9d-4183-b98e-441faa8608bc;;; Ortofoto Skogbygda 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;16e33112-c356-42df-a579-31cdd5698ace;;; Ortofoto Ringsaker 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9968489e-2c7c-47b2-9451-f5ba31dedace;;; Ortofoto Reisadalen 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4edf7b28-cc6d-431b-84cf-73700b3e1e2e;;; Ortofoto Ringerike 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;18d83464-489d-483a-afc0-52d020d6fefe;;; Ortofoto Selbu bebyggelse 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a851a5a-b49b-4a8c-9677-464ccd2c97d6;;; Ortofoto Sinnes Knaben Austad 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c44ca0d4-2dac-42a8-8859-4af41548139b;;; Ortofoto Selbusjøen-Tya-Nea 1952;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f747a7a8-48e6-4f1c-b497-443861bd111d;;; Ortofoto Stavanger 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2fa1856a-d104-44dc-8276-17ce65c50ad7;;; Ortofoto Songdalen 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a278aa79-d72e-4267-8dd9-56a4deaec6b6;;; Ortofoto Sirdal 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a0c7b1bf-fae5-4acf-9d2d-92550cb6a207;;; Ortofoto Sira-Galdal 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b817e543-c7d4-4ed1-9599-badec6153d4e;;; Ortofoto Sinnes 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;51563f89-453b-4dad-8c4f-b1ad8b35713c;;; Ortofoto Selbu 1959;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c8d52614-3724-4812-856a-4911b6bdf785;;; Ortofoto Nord-Trøndelag-Tillegg 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;971eb1cb-79c4-4c44-816e-23b6711309e2;;; Ortofoto Nore og Uvdal 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;47008322-7262-4022-89e2-1120e8aeb6a9;;; Ortofoto Nord-Østerdal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f46636ad-d8c7-4c10-8ff0-6a1119bf728f;;; Ortofoto Stange-Våler-Åsnes 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;43bc34cf-bdc2-4496-ba70-a6e29a0b7536;;; Ortofoto Rennebu_E6 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;75730e50-5e25-4715-8be4-b5364d7a62c1;;; Ortofoto Sola 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;da7151a5-1680-43b7-9655-c7caa68b9f8f;;; Ortofoto Stanghelle 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;82de3547-7c7b-4df5-ad77-60e74553ee27;;; Ortofoto Oppdal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d2f288fa-c27e-43d9-881a-52448035d7a7;;; Ortofoto Oppdal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bb2b126a-6506-4281-b864-8bffa934da3e;;; Ortofoto Sør-Hedmark tettsteder 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;75c25bff-7827-45ab-91fe-86af1b758dd8;;; Ortofoto Svolvær-Helle 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a752ed41-d15e-4786-b7f0-fdadf6252200;;; Ortofoto Sogndal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e79fe7d3-97e2-4c6f-80df-b39db2f3cfd9;;; Ortofoto Sør-Hedmark 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;605915e2-3163-47c3-9360-136ec34250b7;;; Ortofoto Søgne sør 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b5d268de-dad9-442d-8922-4c1b7193ce33;;; Ortofoto Stavanger 1937;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2b7265bb-5a7c-4fd9-b929-2e9f5aa2a80b;;; Ortofoto Sunndal 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;96e73586-452f-452b-ba24-b6be0e15bb5b;;; Ortofoto Søgne 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8d0cf912-5c28-4bdf-b2ef-078763912f11;;; Ortofoto Søgne 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;230c907d-5bc6-41d0-b16b-8dd48af40136;;; Ortofoto Troms Finnmark 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;95b089a5-eff2-406a-9f05-42233a77c81d;;; Ortofoto Trondheim Elgeseter 1937;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7ddd1271-9f0e-46d1-8586-f51eb214f4cc;;; Ortofoto Tvedestrand 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;470ac7ef-7658-4131-8c00-669d47976853;;; Ortofoto Tvedestrand - østre del 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a30f0277-d12e-4020-93a3-a649dfbc90ae;;; Ortofoto Troms øst 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a534821-025f-40ee-8d6f-8619f9fb202c;;; Ortofoto Tunhovd 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;efdd0182-313c-4a05-9b44-6a8aeae94e45;;; Ortofoto Sunndal 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;518a9b80-6350-47e9-ab4e-4c7290d2f697;;; Ortofoto Sunnmøre 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;308100a7-8ee5-4062-9190-2eab07ed7e37;;; Ortofoto Storfjorden 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9b9a5534-840e-476e-a0d8-4b3fe64fd847;;; Ortofoto Asker 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e8959c7-468d-4093-97d9-b0677c2d3926;;; BarentsWatch FiskInfo;service;Kyst og fiskeri;Barentswatch;;;2910c905-0ae5-4d8f-9fe2-2cd4feca0533;;; Høyde DTM prosjekter sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ff2b9b80-70b4-4280-95a5-19ed679d6933;;; Vedtatte reguleringsplaner og planforslag Skedsmo kommune;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;;0395b91c-4560-4517-a445-5a96041c88c1;;; Ortofoto Enebakk-Solberg 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f36ac4b8-77ad-420c-8901-5076365c19a9;;; Ortofoto Eide tett 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5c4cce74-4db9-450e-a416-4fff5e7bc25a;;; Ortofoto Eidsberg Marker 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a130b221-7f66-4560-bcad-aa1d555cf35c;;; Ortofoto Engesland 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fd2c25ea-889d-4241-85dc-fe8c5af97226;;; Ortofoto Eidskog 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cdfcf42f-031f-4281-9523-9abbd28c28b6;;; Ortofoto Eidskog 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;805f601c-f4de-421e-b64e-482937610c3d;;; Høyde DTM lokal høyde farge WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;5d1dfef6-048f-4164-af22-221c4b510b7c;;; Høyde DOM 1 meter (UTM32) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;8045628b-230a-4ba4-a6e0-7f368731447f;;; 1617 Reguleringsplan forslag;dataset;Plan;Hitra kommune;;;f1e872b5-273b-4736-af3c-016817aa0482;;; Ortofoto Hol Bygdin 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c1dde89a-9012-495c-a15b-fde961a2dfea;;; Ortofoto Hobøl-Spydeberg 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4cef0850-7239-4859-a216-8079d846759f;;; Ortofoto Hamar sentrum 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;78b57c33-dfaf-49ff-becf-43a6f24593c0;;; Ortofoto Halden 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b4c1b97d-4071-4297-bff3-545cf370cfaf;;; Ortofoto Hemsedal 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c30d7618-f846-4e43-96d0-5dd229738399;;; Ortofoto Hobøl 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8504bda8-0c02-45b6-b5df-7be976970d58;;; Ortofoto Bergen 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;371f7449-2be6-4d1d-a504-753fe45c0d92;;; Ortofoto Halden 1948;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;259d4c39-2b4f-4f42-aa67-0407f4e794bb;;; Structural elements;dataset;Geologi;Oljedirektoratet;Åpne data;;f1680c76-e328-48ec-afdc-78d822cd589b;;; Ortofoto Karmøy 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2af0aedb-164e-4829-8030-7a1cbceab85d;;; Ortofoto Ifjord-Kunes 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4b481ee4-0ddf-41d7-8c66-51d157b86d71;;; Ortofoto Harstad 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ce6f8cda-0a2e-486a-8138-cabfcac6d2d3;;; Ortofoto Hamarøy 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;48d9a067-8310-4452-bcf4-8ddfd08d1b78;;; Ortofoto Jølster 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f8517289-9edd-420c-8bca-999820de3b3e;;; Ortofoto Karmøy 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e1801d5-0c47-465a-b8b9-24a9218d1832;;; Ortofoto Karasjok 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;89cada6d-3cb9-4235-be1d-56bd94be624a;;; Ortofoto Karasjok 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eeb2e9ec-66ea-41a8-85fe-d87b711c8409;;; Ortofoto Jølster 1957;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fe2b26cd-e0a3-44ae-ac0a-0bceed0fb4a3;;; Ortofoto Karasjok-Tana 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8560a0c7-7040-412c-a1d3-d437ee9b9077;;; Ortofoto Karasjok 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2f9eee14-e842-4b79-962d-389d26fe4320;;; Ortofoto Kvænangen 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db1620a4-fba7-42af-9f95-6599ea0bb0c3;;; Ortofoto Kvænangsbotnen 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d8a15334-aacb-459c-ad50-bdcfbe6943a1;;; Ortofoto Hoslemo 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a855bcf3-6de4-4581-8fff-723225ad3dc9;;; Ortofoto Helgøya 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4cfdf3e6-308a-4b49-b1f1-6078095db0e7;;; Ortofoto Jæren 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;745d707c-56ed-4883-b086-8b561cc1fea9;;; Ortofoto Kvænangen 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8e2f1649-e376-4b50-9575-f2fdc03985e3;;; Ortofoto Horten 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8637a69d-669b-463f-bb72-36a1801c64e4;;; Ortofoto Hurdal almenning IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;39c07afd-020e-4807-8c44-4b67115d879b;;; Ortofoto Hornnes-Iveland sentrum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;96b16b82-0dc7-412c-ae57-0c60328f3724;;; Ortofoto Lauvsnes og Årgård-Levatnet 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5c039c65-94b0-4eb1-8d1a-3698daeecb96;;; Ortofoto Kjøpstad-Nordsandnes 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d3c03f78-44e8-4c98-84d0-7da6397fb21b;;; Ortofoto Hjelmeland 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ad95d7a3-1861-4dad-bed4-b80172522dd3;;; Ortofoto Hurum 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e504ddd-e625-483c-b159-1f2640e50316;;; Ortofoto Klepp 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aaa7fdd1-74a0-4c86-a492-657b43f39cd8;;; Ortofoto Steinkjer IR 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f163bf70-a5c0-4ef5-904d-b32bbe05aa8e;;; Ortofoto Kleppstad-Brenna 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;536e061a-bc6e-40db-9800-f624ba733afd;;; Ortofoto Sørreisa kommune 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;24636ec5-4d21-4b34-ba7a-4ff4b2f18b6f;;; Ortofoto Inndyr 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2e102cff-475c-4117-b368-00cd2f99b78c;;; Ortofoto Steinkjer-nord 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8f26fe67-40d7-422e-95ff-4ceb68224e06;;; Ortofoto Hyllestad 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d202c5a1-e70f-4894-9eb2-13c37810816e;;; Ortofoto Farsund IR 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;45b97def-aec2-4474-8e6c-0c22f10f9437;;; Ortofoto Kirkenes lufthavn 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1abff911-56ff-4e87-bbf3-3e9a42f55611;;; Ortofoto Hemsedal rektifisert 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;79c35f25-2f64-4e83-843b-b90c3d68aa8f;;; Ortofoto Kile Byglandsfjord Rv 1958;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;752e73bc-62b9-44a9-8c24-cabf8330e587;;; Ortofoto Hemne 2001 Tettbebyggelse;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;536e42d8-a936-4943-91fc-495a22845d34;;; Ortofoto Hemne-Snillfjord 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;62e2e681-6968-4130-b420-44763a883759;;; Ortofoto Helgeland nord 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7df33a16-dec6-4bcf-9002-da68863f822a;;; Ortofoto Hemnes tillegg 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;32193b6a-202d-4bbe-a461-ee244fe0e44b;;; Ortofoto Iveland 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4b9326ee-efd4-4ddd-8016-995d740bebd2;;; Ortofoto Giske-Sula-Ålesund 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e1cf1294-3906-4d6b-9a4b-f12279876732;;; Ortofoto Gyland stasjon Snartemo 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;19275a7c-667f-4902-8ddc-29b5ae40ded5;;; Ortofoto Gol og Ål rektifisert 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;79b97af2-e100-435f-94d7-032cb1d4e5af;;; Ortofoto Grimstad sør 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ece3c12b-fc9f-4609-9a96-9b62f2930fc4;;; Ortofoto Kautokeino 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;14665aee-b371-44d7-b351-6860ee20ce51;;; Ortofoto Gyvatn Landeskogen 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6a13f102-b134-406a-80d2-5825968aa00e;;; Ortofoto Karmøy 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3865d2db-5dd8-4912-b765-843df7eed8fc;;; Ortofoto Hallingdal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;66188bdc-5725-42f2-8a22-2c86ac25b51a;;; Ortofoto Fjaler 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;351ea851-cde8-4c3a-868a-31bdb81b00ca;;; Ortofoto Kautokeino 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;02d1e1ab-6e35-4373-a5bf-65250d89935b;;; Ortofoto Hårskallen-Sønningen 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;72624bf6-b723-488d-bff2-3efe309d0a69;;; Ortofoto Jondal 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ca5c3e59-c775-4e1f-bbc9-754794e96338;;; Vannkraft WFS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;4d65f0a5-e2c5-493c-b641-73c24577f685;;; Ortofoto Kvæfjord forenkla 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d61bad71-2c0e-4aa1-b196-d1a613f20577;;; Gamle hus i Lillestrøm - Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3bb16596-83ad-46e5-9fa3-f2d2640a13a9;https://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Kulturminner/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS; Høyde DTM prosjekter punkttetthet WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;3ef882e4-fb2b-4a6f-a60b-5c15ac1ba626;;; Høyde DTM helning prosent WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;1c50a56a-4f02-4844-9d52-3a14cb3b61bb;;; Sand_Grus_Ressurs;dataset;Geologi;Røros kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;3cc544aa-6fb0-46de-960c-78f404743e1c;;; Ortofoto Furutangen Trysilfjellet 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;23dc6ff8-141f-4cda-b4fb-88fb0459f410;;; Ortofoto Froland sentrum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b1fe06bb-2552-4689-aa93-1bc362d7607d;;; Ortofoto Finnøy Hjelmeland 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f60d4ca0-0d73-4fd8-9f8a-ef47ae7d393d;;; Ortofoto Froland 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc45a1f3-fdd5-411e-b64e-f9af8651b96b;;; Ortofoto Froland 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;991e4352-14d4-43b7-8513-7daf14d5bb35;;; Ortofoto Flom Heddøla-Hjartdøla 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e3b1afc2-b5cf-4b19-a867-a0758e144fe7;;; Ortofoto Flisa skråfoto 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5762e30b-9aa4-42de-a563-05cbdcd47962;;; Ortofoto Flom Eidselva 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fdd5aa6b-60ae-4ffd-a6e0-67f4f1e3b470;;; Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Kulturminner;Skedsmo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;880d0855-0e06-42cd-b26b-34c328566026;https://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Kulturminner/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS; Ortofoto Grimstad Arendal 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d14d0b3d-05dd-4edd-beb4-a188f789d152;;; Ortofoto Sør-Varanger 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;500f61ee-6fda-459a-8a53-563f23a3e5e6;;; Ortofoto Halsa-Surnadal 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4066c3af-9524-4bad-9bed-960e42f8e084;;; Ortofoto Halsa 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2191f8db-44da-432a-a25e-eddae1e3843d;;; Skjelsandskonsesjonsområder WFS;service;Kyst og fiskeri;Fylkeskommunene;Åpne data;;7b9270dc-1ddd-4012-aeac-0f1fdbdcd704;;; Seismisk innsamling (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;3a005dbc-f7a1-48cb-933c-f840778c26b6;;; Sirkumpolære stedsnavn cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b664d29e-95e4-491e-8588-e906d2ebcb43;;; Viltområdekartverk;dataset;Natur;Sørreisa kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;66ff92a6-b871-4934-9ac8-6841ff874e0c;;; SeNorge;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;a8e578af-b3b9-48c9-8ab1-ca1e3afd1395;;; Ortofoto Ytre-Helgeland tettsteder Nesna 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5f1059b2-b342-4dc1-8439-f30ecb0f880f;;; Ortofoto Østerhus Hasseltangen 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;56666561-074c-4a4c-afc8-35692c14c36c;;; Ortofoto Tromsø B 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4f1dbfdd-bc1c-4c34-9690-9785906b0aca;;; Ortofoto Vågan 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;af54ca11-fc63-4587-aa8a-baecaee58f17;;; Ortofoto Eidsvoll IR 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a110b8c9-7c05-4713-855c-e7834be35435;;; Ortofoto Vestlandet Sørvest 2007-2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d19e003b-2dc7-4c9a-bbad-a6c2022a4032;;; Ortofoto Ytterøy-Hestøya 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;75dcf90f-f5f0-448b-bbd9-9a1106e2df19;;; Ortofoto Drammen sentrum 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ece6dd4e-e658-4350-bb81-e805bac33902;;; Ortofoto Tromsø 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3ef99c62-0170-406e-80bc-66ac80def203;;; Ortofoto Midt-Gudbrandsdal 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e79f681a-3bc1-4335-9762-12d17ccf4971;;; Ortofoto Volda-Ørsta 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dd805e51-ea6f-4fbb-a6e6-dea2ee29d1fe;;; Ortofoto Eidsvoll 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;427419a7-9a3c-40d2-a221-2a4db219921d;;; Ortofoto E18 Tvedestrand - Arendal 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;da5e7524-d912-4360-83c6-089d40098ebf;;; Ortofoto Våler vest 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bc683699-c542-424b-ad4a-9790e7dc23b0;;; Ortofoto Vardø Vadsø Nesseby Sør-Varanger 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d6ab09d4-8f34-4b57-99cf-6a2a7034b736;;; Ortofoto Verdal-Øra-Vuku-Vera 2000-2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;33389e71-ffdf-4e80-95d2-c7852a452e98;;; Ortofoto Valle Bjåen 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4fe67eb9-4d41-42fe-8f2a-7452ffbcbb38;;; Ortofoto Voie 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4fe46127-18aa-439e-94fa-37eb4d4cffff;;; Ortofoto Ulvik 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a6a84680-2b1a-4214-a89b-7d6aa0d4af09;;; Ortofoto Land 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ea7affe5-f5ea-4deb-8e41-41f230eefb96;;; Reindrift - Oppsamlingsområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;;fc042eab-9694-4ec8-ae50-64a7afdc4893;;; Ortofoto Skien omland-Bamble-Kragerø 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cd155280-90ee-4873-ac24-3c1008e9ef36;;; Nordlandsatlas;software;Plan;Fylkesmannsembetene;Åpne data;;37284570-b942-449c-974e-6f77a6ff8c39;;; Ortofoto Ullensaker 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3d10998b-5b7c-466e-9951-54016139dde3;;; Ortofoto Rørvik 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4290f463-2d7f-43b2-99f9-884f8181f774;;; Brannalarmsentraler WFS;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;e234a43b-72a5-4fa3-8ed1-8dfa29de6ecf;;; Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM35);service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5ff24214-87ec-4154-9de3-73df67a2d66d;;; Norge i bilder WMS-Mosaikk;service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;;705ef837-09a6-4d89-b451-76ceafdedd19;;; Mapserver WFS - www.nordatlas.no;service;Basis geodata;Fylkesmannen i Finnmark;Åpne data;;14f65997-f8b2-4a4a-8f12-0e825c0cd7c7;;; Høyde DTM helning grader sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;59553777-fc47-4103-bc0d-d2e6a63611be;;; kostholdsrad (WMS);service;Samfunnssikkerhet;Miljødirektoratet;Åpne data;;658e776a-bdbf-4916-9760-d60b1b342fea;;; Ortofoto Ytre-Helgeland tettsteder Alstahaug 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3415662e-5fef-45a5-9bec-05c444995357;;; Ortofoto Kvinesdal Hægebostad 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;46a30e96-df8c-4df3-bddf-e3e2a033b2fc;;; Ortofoto Storliheia-Tavlåa 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e15ad9bd-ef39-4abd-98a7-5c6073b243b2;;; Ortofoto Midtre Gauldal øst 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2c9da726-0065-43ed-8ffd-f59a9be85853;;; Ortofoto Tromsøya 1956;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;adf5e55b-365b-45bd-8937-4373ebdeba77;;; Ortofoto Kvarstein Grasli 1946;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;acaf855a-2b29-4fa7-ba9d-77d64de0f1cd;;; Ortofoto Larvik 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3b8f49e7-48be-475d-8574-476ad7c15b10;;; Ortofoto Modum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;462a926a-cee3-4834-b794-00298036ecd9;;; Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM35);service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;819a7ab4-dad6-4db3-8096-32c18c429d38;;; Ortofoto Ørsta og Volda 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d3c32498-ce07-400e-a71d-b902636649dc;;; Ortofoto Vindafjord 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6f30afb4-344a-4f25-944b-db272643a056;;; Ortofoto Trondheim 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f0101d9d-cd60-405e-ae59-6d8721bcdb15;;; Ortofoto Trondheim 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dbad2cdc-e3ac-469a-9f2a-dbd68034b200;;; Ortofoto Tromsø 1952;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9fe48c98-1c7d-4124-a8c3-9c7ac4e881bb;;; Ortofoto Orkdal-Meldal 1958;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7e2b55a1-8a8c-4f20-9718-ea654c1959ab;;; Høydedata Farsund Lyngdal 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;63fdceb9-147c-4dd0-a975-4eb15b8d3492;;; Høydedata Måsøy 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;192bf2ec-6fe3-472d-a1ac-d03c274e05d0;;; Høydedata Namdal 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;79b525de-d71d-44e7-979a-41b582f24807;;; Høydedata Fyresdal 5pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;31d0a1c6-2e7a-4711-98c0-4292f96cf65d;;; Høydedata Hadeland 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;338af261-928e-479b-a94d-5655a448b81f;;; Høydedata Hallingdal 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8a120c98-adef-48c7-9c44-8a1cc1b606d0;;; Høydedata Hadeland 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;478504cf-63a8-40d6-8b2a-8e1d104757a4;;; Høydedata Gulen 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b4c258e6-cba6-4f10-9a04-7e2a9c7bad29;;; Høydedata Hitra og Ørland 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;76801c94-53eb-4aac-b6c2-6b1a8fcdbc3a;;; Høydedata Hårskallen 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b900fe8d-f57f-4f90-b52d-6c712d10e735;;; Høydedata Innherred 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;91844142-3d72-4ef8-9117-49d41e583c9d;;; Høydedata Hornindal 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3ae26b6b-8cb9-4fe9-a91e-47dab79814d2;;; Høydedata Hafjell 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5908cd97-b0d2-4aec-afe2-a0c68818d5c6;;; Høydedata Hoset 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4d076ff8-c97b-40c4-afa1-5ce4a42d11ee;;; Høydedata Hidra 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3b69a983-f3e9-4946-be3a-ceaf8d2766da;;; Høydedata Hof 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9527c6b9-d335-4edd-be7f-4a16e5707d91;;; Høydedata Hjartdal Notodden 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c404a4d7-7cf6-4428-a43a-1e9234272e7c;;; Høydedata Drammen Eiker 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;12f4c046-4199-4925-85a4-36b720e0c5f1;;; Høydedata Elverum Solør 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e72298a7-9480-4a1b-bdf3-d809eca7b832;;; Høydedata Førde 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bd78e005-e888-45b6-97db-fb016f685e63;;; Høydedata Hægebostad 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f304fefe-4ed8-4f85-b1a8-c02e0580b3a8;;; Høydedata Hurdal 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0cb27761-f1fb-4244-8882-0b30e2ec41e9;;; Høydedata Helgeland 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1a2f8661-c90f-435d-b56c-866442aee5d5;;; Høydedata Hovden 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;046f0790-b33f-4f5b-8e5d-2fca8b7f4dcb;;; Høydedata Follo 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2c2f3ddb-5d1f-4a27-9c43-dd0fd265af86;;; Høydedata Lillehammer Gausdal 02pkt_2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8f4c8c1d-969e-46cb-9533-082e60036f96;;; Høydedata Gjerstad 1pkt 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;352e1f8f-f91a-47cb-a666-2cee2da61084;;; Høydedata Molde 10pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2ec8173d-d6ef-4507-a8ea-d78bf81ef4d7;;; Høydedata NVE Driva 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;240d5af7-7ce9-486c-80e9-d9433f2fb299;;; Høydedata Valdres 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;787fe317-8415-4f2f-bb13-fbf88df3622a;;; Høydedata Sirdal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6faa4283-951b-4455-a347-8b038ad085c2;;; Høydedata Utnes 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5afc004f-1582-495f-8539-3ee020f7baa4;;; Høydedata Dovre 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;41be6f9d-ee11-49b1-94d4-a7a6bf25236f;;; Høydedata Vefsn 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;49d82ca5-a243-4a4b-982a-4f1e79e489d1;;; Høydedata Ekne Markabygd 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9e935629-15ba-4f9f-bdbc-dfcd65fca59b;;; Høydedata Trondheim 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;42278d2d-c6c0-4b22-bba7-4392ed1a3452;;; Høydedata Sør-Salten 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d7b1ec9a-a649-4b86-8db5-5920daf527f6;;; Høydedata SÅTE 5pkt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;aa1c553e-1ca7-4bc1-957c-b1c31e44fb10;;; Høydedata Tromsdal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cd8f61d7-bea5-42b8-95ff-c30426d84034;;; Høydedata Skaun 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1c0d9422-fe31-44fe-a4c8-ea9510da3bc3;;; Høydedata Fron 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4ccd91f8-d828-4f54-84c8-9511811a70a7;;; Høydedata Time 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;93c6710e-fcec-4770-b81d-056ed5df01e3;;; Høydedata Lofoten 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2298bb38-9f23-4ffa-a4f3-d25b6a77ba75;;; Høydedata Troms 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5b73d6ae-da45-4d64-997e-cde71a7dc15b;;; Høydedata Ullensvang 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;19a5cf7d-38c8-4ee9-a460-b8bc0b80530f;;; Høydedata Ullensvang 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a547d50d-e207-4e1a-b68b-21108ee8c811;;; Høydedata Vellamelen 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;20275b85-2088-4801-95a2-409035c7395f;;; Høydedata Troms 8pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9e47ab8b-044f-4f40-b4a1-f68f28d4c998;;; Høydedata Follo 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3bff6516-4893-42fb-8ea5-cc893bb23227;;; Høydedata Valdres 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6ec783fa-23d9-4a39-b18b-7f80b7d8a469;;; Høydedata Bærum 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6b0295fc-a5c2-4e19-bcca-f1e366f99f97;;; Høydedata Solund 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f26ec7e0-e8a2-438d-8777-90a9b8c9bbe8;;; Høydedata Hedmarken SVV Tillegg 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fb067a2e-a559-432e-a818-4b96c4053d3d;;; Høydedata Fron SVV Tilegg 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3cd9ad7f-63bb-43da-8b4d-65d9e5abdc3f;;; SÅTE;software;Basis geodata;;Åpne data;;f1ac8000-c16f-4691-9a70-b865e9489aa4;;; Kartinnsyn Nome kommune - arealplan;software;Basis geodata;Nome kommune;Åpne data;;d9d3d588-2e15-41de-8c44-36c7d424b77e;;; Digitalt Markslagskart (DMK) - WMS - Historisk datasett;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;;af6bb75c-b10b-4ef4-8fed-1ea01b6d37c6;;; Ortofoto Tana-Berlevåg-Båtsfjord 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;81c82a1a-8686-41b4-92cd-d9aab3729edc;;; Ortofoto Bamble Porsgrunn 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5fe3353f-2870-46eb-8e1d-83475480d2a4;;; Ortofoto Namsos 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ed6f46c9-b2a1-439d-b80e-cc56914262d7;;; Høydedata Vefsn 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1b3c2446-402c-4b87-8356-99f1c1748432;;; Gyteområder WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f1eb6110-66a7-4e8b-a55a-4e43ad347443;;; Vindkraftverk WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;9960bcf1-de21-46c5-a4d8-ec4e1dddc362;;; Kartinnsyn Tysfjord kommune;software;Basis geodata;Narvik kommune;Åpne data;;38fbdf5b-17b5-4d72-a0aa-15dd1a46eda9;;; Kartinnsyn Stjørdal kommune;software;Basis geodata;Stjørdal kommune;Åpne data;;147801f6-81aa-45c0-a79f-b4c26cd63119;;; Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;bfa4fb1f-23f6-4d22-872b-b56dac559cbd;;; Reindrift - Reinbeiteområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;4c462901-2c58-44ca-9987-15abf566ed51;;; Reindrift - Reinbeitedistrikt - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;;4899555a-d270-4e08-8b72-ae1963a19e34;;; Ortofoto Tune 1952;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;201f5334-17ef-43d4-a1f3-a13ccd4ba85d;;; Høydedata Oslo kommune Laserskanning 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;ede461c2-4e34-48f1-94b5-ed9c56a3d9ae;;; Høydedata NDH Østfold 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;963210b1-7e72-4195-8b33-0b8bc6e37663;;; Reindrift - Ekspropriasjonsområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1de00b66-216e-44be-8724-04ac62f3f530;;; Salten wms;service;Basis geodata;Salten regionråd;Åpne data;;692ef5ce-8c03-42ee-af03-e4b71db9a91a;;; seSolstorm;software;Vær og klima;Kartverket;Åpne data;;dc65fbac-dc6f-4548-8c36-f9b913469daa;;; Ortofoto Frøya bebyggelse 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8ff24dde-3e8f-4e1e-9e88-5573ed4db8e2;;; Kartinnsyn Våler kommune;software;Basis geodata;Våler kommune - Østfold;Åpne data;;36baebee-4197-472d-80ce-995d22a17b30;;; Høyde DTM 50 meter (UTM32) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a1c0b73a-a87a-457f-b2e4-590a06d58fac;;; Høyde DTM helning grader WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0511648f-1e55-46a9-92b3-10bcbcff3477;;; Kartinnsyn Vestvågøy kommune;software;Basis geodata;Vestvågøy kommune;Åpne data;;fbfed917-275d-4f6f-94c6-fc255fd497de;;; Kartinnsyn Re kommune - arealplan;software;Plan;Re kommune;Åpne data;;dc117a12-04b8-421b-952b-5c49f1855563;;; Seismic area (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;;;748e7d8b-c2eb-4901-9eec-98cfc59ebcff;;; INSPIRE basemap (ELF);service;Annen;Kartverket;Skjermede data;;f845e0a0-a8b4-4a5a-8bc5-174c892d35ce;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Stor-Elvdal 02pkt 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f4845b2b-93b1-4b0a-8ab8-1c13f936519d;;; Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3d2fcc60-f755-4aad-9e2b-637233954306;;; Høydedata NDH Høyanger-Vik-Stølsheimen 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ce59b067-922e-409c-a68c-599c0a63fd46;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Flom Ras 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;df3362f7-efcf-4990-8781-13a709a997e1;;; Høydedata NDH Repparfjord-Skaidi 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6b073dc6-3651-4965-a253-390f3cc22cf9;;; Høydedata NDH Harstad-Skånland 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9ca6025d-8fae-45eb-ba1f-2a1146b8d1eb;;; Høydedata NDH Repvåg-Magerøya 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bff2dcbc-73f7-47b1-a82e-f1c8aa8ab603;;; Høydedata NDH Halsa-Tingvoll 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;09d7b506-7932-4a65-b2ac-b9f0e9ee64bd;;; Høydedata NDH Malvik-Stjørdal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c951a5ec-f32b-491b-ac16-9f3da36301ea;;; Jordsmonn - Driftstekniske begrensninger;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;9b7a45c5-8a32-401f-9938-a7c1b3cc3feb;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert grasdyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;30e2c3de-fc1a-43f9-b43a-de770c0ba534;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert potetdyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;4b304f4f-7178-4d73-9baa-c8bdb1625e16;;; Høydedata NDH Kvalsund-Sennalandet 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;913d45bc-af9b-473e-adf8-d935887452c9;;; Høydedata Molde Aukra Fræna 10pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d296859b-4007-428a-ba3e-e0b616879d67;;; Høydedata NDH Inderøy-Asphaugen 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;57965ef2-030f-42d7-a1c2-adde0ae352f5;;; Høydedata NDH Sunnmøre Nord 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fd19bddc-1ada-4636-9cc5-40e9e9b23406;;; Høydedata NDH Smøla-Tustna 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;886a18be-1287-4a90-82b6-285aaef2ac53;;; Høydedata NDH Høyanger-Vik 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d371a843-cd7d-462a-8a5b-3f810dfc6e6d;;; Avrenning fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;Åpne data;;fc6f710b-0196-4afd-9df4-5d472841516a;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert korndyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;ce4b9578-0f23-4a59-8bee-3ca5d7ede037;;; Havvind;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;eebb5348-a2cf-44f2-a09f-7f715fcbdc08;;; Historiske flyfoto - skråbilder;dataset;Annen;Kartverket;;;36581b33-03a0-4c7c-9fb0-7eac51b5fc55;;; Ortofoto Stor-Elvdal-Rendal-Sel-Fron 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;1006ce57-c2be-4d36-987a-74ac0b6ce900;;; Ortofoto Stor-Elvdal-Trysil 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e2638154-34ab-4715-87ed-3f742054543b;;; Ortofoto Stjørdal 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ab92e989-c998-4d63-accb-521df8d03d84;;; Ortofoto Stor-Elvdal-Åmot 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a98e09c3-5851-4b5f-983d-5d2d52d2fafe;;; Ortofoto Stor-Elvdal-Åmot 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;196ac9f2-151b-47d6-bd65-b35860c2be07;;; Ortofoto Lurøy 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;31b8007e-1c00-4e0a-b2a1-bf903b76331a;;; Ortofoto Lærdal 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;52acf3ab-eef1-4ae7-a9ef-b2c53f54d168;;; Ortofoto Brønnøysund 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d1100793-8c79-42d8-8c65-c550c5e304d9;;; Ortofoto Børselva 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;160fd4c3-cf1a-478b-aa4d-7d8f995a6390;;; Reindrift - Beitehage - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c007d5d8-5abb-40ee-a5e3-c29a44ab3500;;; Ortofoto Nesna sentrum 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;584e531e-e8c8-4a50-86bd-1a21766aa11c;;; Ortofoto Hallingdal 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b1bb20fc-a073-4332-97f1-fac4d97af2ce;;; Ortofoto Hommelstø 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1be158c6-7214-4ced-bd12-a445eab121d7;;; Ortofoto Kongsberg 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c51e8429-3633-4a2a-be6d-4a8ac7423248;;; Ortofoto Drevland 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e04426d4-3a3e-4c45-9962-c80a666895a9;;; Ortofoto Buskerud Sør 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d20124c-d143-4335-b053-054be4a3ee1c;;; Reindrift - Ekspropriasjonsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;cf0e40f0-6a8f-40b7-8c22-789a950c4559;;; Reindrift - Konsesjonsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;;10a1d85f-399e-4c33-92be-66cf52dac21f;;; Ortofoto Oslo kommune 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b8022232-3143-4395-889f-db2bac52efe8;;; Ortofoto Oslo-Østlandet 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6d9505f3-8f70-4b1c-956a-2ef42361b1e2;;; Ortofoto Sandnes 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2c5b39e6-5c2c-4341-ba7c-3548320879fb;;; Ortofoto Klepp 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;0035f1f2-bf7a-4a81-be31-77aa72bafa05;;; Ortofoto Hareid-Herøy-Ulstein 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cdfaaa0f-4fd4-45dd-b4de-0057156d444e;;; Ortofoto Terråk 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cd78c0f7-c23e-442d-a67f-3a17dbe33795;;; Ortofoto Sømna 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ae3f401f-342c-4cdb-bb26-0ebbefa8db54;;; Reindrift - Konvensjonsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d1ebc4c1-bdff-4ca0-ab94-86689b2f3852;;; Ortofoto Tromsø forenkla 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;496fe162-df81-4675-abfb-70371ff65b94;;; Nødhavner WFS;service;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;;3eef614a-b82f-4779-8a30-02876b792d1a;;; Ortofoto Voss Fusa Samnanger 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e658634e-2628-4eb3-bf21-f2658876f073;;; Ortofoto Troms 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b61031c-c0c9-4c7f-8b07-208ee8c9377b;;; Reindrift - Oppsamlingsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;adee0d1d-502a-4829-a446-dc227829f019;;; Ortofoto Vega 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc57dffe-8512-44d2-bb22-cc5958cbad4f;;; Corine Landcover (CLC) Norway - WMS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;372ee653-4453-404e-83d1-c3be7b87478c;;; Ortofoto Øvre Romerike 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9ee1ae4e-59a1-4914-9465-5d8a7abe7ecf;;; Reindrift - Reinbeiteområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0882168b-3bb7-4c21-8c88-1473ba4745fc;;; Høyde DTM prosjekter WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3ed89924-76a8-48bf-998f-544fded315df;;; ISPS Havneanlegg;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;dc9b4d63-8597-4971-92a4-9f665abc3e21;;; Nedbørfelt WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;269ed5de-d561-4420-a996-61d294da93df;;; Vannkraft WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;2dcecff9-70b6-4f14-b934-af377bff88d9;;; Stedsnavn WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;0ed31290-808c-487a-9baa-7ce3cd633d53;;; Predikert utbredelse og tetthetsfordeling av sjøfugl i åpent hav;dataset;Natur;Norsk institutt for naturforskning;;;41ccca92-2ae9-43c9-9a45-b3d6424d1633;;; Høydedata NDH Rendalen 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;29ce7f3d-6bdc-4e62-9536-f3ca82b76e3a;;; Høydedata NDH Hopseidet 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;37ec64f3-d5cb-459d-9d5e-bd3e2cd893a3;;; Høydedata Nedre Romerike 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;16a8d9de-9827-465f-b577-9a9e4a9598c5;;; Satellittdata - Sentinel-2;dataset;Natur;Norsk Romsenter;Åpne data;;848590cf-a34f-49eb-a991-08101e39ae1a;;; Fjellskygge WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;57bcf66a-1333-498f-a1f1-13f27a9cee1f;;; SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl WFS;service;Annen;NINA;Åpne data;;1559d17b-b807-4dee-91a1-c7891f19a52a;;; SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav WFS;service;Annen;NINA;;;f853e52a-2ede-4ca4-a6cb-a306da513cf2;;; SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav WMS;service;Annen;NINA;Åpne data;;ab5a16be-70ff-499f-95d3-28576cf5bb03;;; Kartinnsyn Osen kommune;software;Basis geodata;Osen kommune;Åpne data;;d20c6aba-8e3d-4960-90dd-418e40c2dc0f;;; Høydedata NDH Ringebu-Fron-Gausdal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fa5312d6-8d41-4db6-a7d1-2faa3b3f4517;;; Høydedata NDH Troms midt 4pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;40b4f532-a626-471a-8002-fac2ad8dc23f;;; Høydedata NDH Hægebostad 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b04d3a29-cce6-4ffd-a2f5-416f0e8fd614;;; Høydedata NDH Lofoten 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fa6de555-9888-485a-bbef-8929c55fe6d9;;; Høydedata Karasjok Tana 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c23fa7e7-c40f-4695-a887-6cf733364f4b;;; Høydedata Karlsøy 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3b05dfb2-291a-4753-bf78-aedd5fb87c66;;; Høydedata Kinsarvik 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f4966995-5fc7-45f1-8375-8d22548afb9c;;; Høydedata Lyngen 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c8f3e3fe-fd11-4eee-b4f9-c118ac11e8eb;;; Høydedata NDH Balestrand-Leikanger-Sogndal-Fjærland 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cdc43870-6d84-4b86-8618-4038a73fe4be;;; Høydedata NDH Nissedal 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;432e4536-b10d-4e38-9bd0-103dd7221888;;; Høydedata NDH Bodø 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;60a7a2a0-6c69-4f00-a990-5ad559503de5;;; Høydedata Hammerfest 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1373a5ed-5363-4494-bf8a-e3cb618beae3;;; Høydedata Honningsvåg 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;99dd7e60-f406-4c4c-b580-2a845df179f1;;; Høydedata Kaggelv 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bd08b79f-edfa-49c5-a627-25f1cb8b1a6a;;; Høydedata Mehamn 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;17cf1d3b-a29f-4b8a-b9cb-01e4bff45731;;; Høydedata Kafjord 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7953f2ae-0da5-4c4c-9340-c8d30b281845;;; Høydedata Hasvik 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;12e00caa-6d30-4de9-8d56-55f640b4ebef;;; Historiske kart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;a8b1ad90-e0fc-4ea0-bab8-dd80a8494052;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.historiskekart?;; Elvenett Elvis WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;d847521e-cca5-4934-a2cf-0cf134757f09;;; Høydedata NDH Hopseidet 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;da29ee48-fccd-4665-966b-8c46bfd4709f;;; Høydedata NDH Akershus 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b496598a-8df7-4bd6-94d6-62741d30aee5;;; Høydedata NDH Berg 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0ad1bf1a-73cc-43ab-ac65-4f62b3d5cb81;;; Matrikkelens GeointegrasjonsAPI;service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;fd905fcc-f5c3-450a-83d9-f35880aae1d7;;; NP Satellitt Svalbard WMTS 25833;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;8bb10280-2419-4601-bf8f-720645ba65d0;;; Norges Grunnkart Cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;860f8b53-1dcf-4a39-87a4-71b3e9125dcb;;; Tur- og friluftsruter WMS;service;Friluftsliv;Kartverket;Åpne data;;5eb2d447-752b-49f3-9acb-28d9461b2564;;; Ortofoto Vestre Slidre 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;60201ea2-589e-4993-a143-a654f5eef946;;; Kartinnsyn Skaun kommune;software;Basis geodata;Skaun kommune;Åpne data;;f60ce50c-a06e-4973-a67c-073d0ede265b;;; GEBCO skyggerelief WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;25549b7e-53e2-4493-bb9f-2a708fd5d9bb;;; Nasjonale laksefjorder WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;a2408b67-1e66-4393-b258-e78ee3853fe2;;; Terrengmodell WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;8c233f06-2327-46ed-b330-c57c86e70d79;;; INSPIRE Administrative Basemap (ELF) WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;778180e9-c5ec-480f-aab8-1193fa93a08b;;; Kartinnsyn Bjugn kommune;software;Basis geodata;Bjugn kommune;Åpne data;;7cf085e3-5fc2-421c-ac7a-094c07b9ceae;;; Kartdata2;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;678a94c7-4ede-4bc3-a96b-5931792d6e3b;;; Ortofoto Kongsberg 1981;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c265415e-4e6c-4aeb-a512-ca0816e32a88;;; Ortofoto Moss - Rygge 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5d280115-0a5d-4dbb-9964-bea678412dce;;; Ortofoto Modum - Eiker 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;6c51dd86-e0dd-47ba-90ab-27ed2a2735a1;;; Ortofoto Gol 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8293d53a-10b6-4e3e-916e-fdc1d3dc7a8c;;; Kartinnsyn Gjøvik, Land og Toten;software;Basis geodata;Gjøvik-Land-Toten;Åpne data;;428a4e24-bc20-4788-bd7e-af673769f2ab;;; Høydedata NDH Vågen-Hadsel sør 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f0de7ba0-8a12-491a-a164-d7628d196cce;;; Kartinnsyn Vest-Telemark;software;Basis geodata;Vest-Telemarkrådet;Åpne data;;ca71d62b-e6e9-4c20-8800-be4b52fb0439;;; Dekning sjømåling WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;80206d7b-b5a5-4936-ad4c-a0267e471c8b;;; Rovbase;software;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;c13efe1e-c3f9-4b6f-b8f1-357304d86565;;; Kartinnsyn Gausdal, Lillehammer og Øyer;software;Basis geodata;GLO-kart;Åpne data;;7afb04d1-c6a0-41f1-adc7-549ee2105856;;; Arealplanområder Svalbard;dataset;Plan;Sysselmannen på Svalbard;;;982c1c55-b96c-4021-aad1-a4a2d1bdbdee;;; Turkart Helgeland;software;Friluftsliv;Turkart Helgeland;Åpne data;;73b5ea46-e49b-45c5-b555-287d3603c3e5;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;56c4f49f-556d-46df-aff7-f96079d65d47;;; Høydedata Lillehammer 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;871fffe5-84d2-4826-a21b-86dcf5517352;;; Friluftskart for Salten;software;Basis geodata;Salten regionråd;Åpne data;;4668ad22-3e90-48d2-8d2d-439516ff4678;;; Kartinnsyn Sortland kommune;software;Basis geodata;Sortland kommune;Åpne data;;804e96f8-f04d-458a-9b77-bae546a26a95;;; Høydereferansemodell NN1954;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9219f396-b9e9-47e7-a8de-d7ea03e29e5e;;; INSPIRE Buildings (ELF) WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Skjermede data;;dc0f80e3-3f4d-486b-9393-da8244f37e47;;; Høydedata Midtre Namdal arkeologi 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;2a5a82ec-f866-47a7-8841-16b8479a32f9;;; Høydedata NDH Revsbotn 5pkt 2017;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;fc0a8c3a-eb60-4277-a110-cc454da6c502;;; Høydedata Skjervøy 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;406f3997-bf6d-4660-a954-12a8574a5bb5;;; Høydedata Ramfjorden 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;dca94f5a-1d37-431e-be50-9116c832b0aa;;; Friluftspunkter vann;dataset;Friluftsliv;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_5;;; Benker og bord;dataset;Plan;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_4;;; Skiløyper;dataset;Friluftsliv;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_7;;; Inntakssoner ungdomsskole;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;7035559d74614fe5993cb04adcf99d8a_3;;; Benker og bord;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_4;;; Lokalsamfunn;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;35719234a38144afb3f67413dc6bcd0b_0;;; Parkeringsplasser;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;e05d6219917f4bcb999ef18da7b6246e_1;;; Barneskole;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;bad71b59d1c749aab43137327d831d3b_0;;; Klatrefelt;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_10;;; Ortofoto Askvoll og Gaular 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;17bd1211-08ff-4246-a6c6-b29aa769a62b;;; Ortofoto Askøy 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;38fad31a-828c-4307-9fca-7569b82e8a52;;; seNorge.no;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;a9817ec7-76cb-474d-b555-b1c40a0b6ecf;;; Historiske kart WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;f0ef87bf-91a1-4f00-b864-9655d3d7c1de;;; Kartinnsyn Os kommune;software;Basis geodata;Os kommune - Hordaland;Åpne data;;b7f5cb63-3b3a-465d-9aa4-7b3c44cf4ba1;;; Kartinnssyn Porsgrunn - arealplan;software;Plan;Porsgrunn kommune;Åpne data;;97a81136-6718-43fc-a6a7-5ccc29d058d2;;; Kartverkets Elevation WPS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;92299496-8836-4fc1-b685-6d14bd0eb749;;; Åpne hytter;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_1;;; Avfallsbokser;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_2;;; Ortofoto 7 kommuner Vest-Agder 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aef6af8e-8465-47df-8116-11e543da7f54;;; Ortofoto Arendal Flosta Gullknapp 1985;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d181a24d-30d7-4228-83db-f62968953b9b;;; Ortofoto Askim 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b405dde5-bc0f-4050-95f6-7fb80e05fa75;;; Ortofoto Agdenes bebyggelse 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;38bcf86b-17b1-4288-8185-eaa25864060e;;; Ortofoto Agnefest Rom 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8d9b9897-79ae-4ba5-840c-20ca83232785;;; Ortofoto Addjit 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e05ffc4-f3cc-432b-ae3a-884e3b72b713;;; Ortofoto Agdenes 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9178d97e-7d55-492d-985b-f1210ac1d037;;; Ortofoto Agdenes 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8c62bde3-6527-475b-92d5-d192c4296df0;;; Ortofoto Asker rektifisert 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e6171135-84b7-4f27-993a-1f5e38bf77be;;; Ortofoto Alstahaug Tjøtta 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d72aefda-53a5-467c-bd92-f2f4843f94f2;;; Ortofoto Fjell_Askøy_Øygarden 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7ae239bb-c462-42e8-8d4a-0aff1117a3db;;; Ortofoto Alta Kvalsund 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7d743d97-71ae-4c49-b094-4882729608ae;;; Ortofoto Alta Nerskogen 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4faac0ae-6191-4fc8-8850-d2028b9711a3;;; Ortofoto Alta Saga 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;867c8d60-f606-4246-b9ed-8467d210383a;;; Ortofoto Brønnøysund 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;103cc75b-50f0-4672-919d-ec49900c0646;;; Ortofoto Alta 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5f6573cd-18db-4398-91bb-36a043f5bd97;;; Ortofoto Farsund sør 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c7c30ea0-7190-472b-b3a1-2173e097f133;;; Ortofoto Elverum og Våler IR 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eedb61b3-93d2-4759-9aea-0349c478bdd4;;; Ortofoto Dønna-Meløy kystområder 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;91d94e5c-3186-47d8-bdd6-530d09998467;;; Ortofoto Drangedal Nome 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;42f88b6f-0c0c-454c-b176-e57e527b6056;;; Ortofoto Elverum Solør 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;27c2e892-4592-48fd-90aa-9e69003ba6cd;;; Ortofoto Bryne - Klepp 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d025d31-e9ec-4760-a775-3e89e246b009;;; Ortofoto Elsfjord 1993;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4498f756-503a-4cb5-9c66-362705798271;;; Ortofoto Dyrøy B 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a1de1d8c-688f-49ca-a90f-08c93bd45c61;;; Ortofoto Bømlo 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7543e9f0-0bc4-4777-b438-2c3df2dcac21;;; Ortofoto Eide 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ab549162-2f07-4fe8-a066-b23a3527a422;;; Ortofoto Risør kommune 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a8540c54-76c9-44b1-9bf6-57bab46b65c9;;; Ortofoto Roavvoaivi 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;727b3306-5598-4e8f-90d6-15eac6894d6e;;; Ortofoto Røros 1937;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8e53991c-b945-4bb7-95d0-e6e18af547cf;;; Ortofoto Sigdal rektifisert 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a6ed7287-5f1f-435d-8c51-bcf68b96759e;;; Ortofoto Sigdal Rollag Flesberg 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;832a436a-1109-4356-a77b-c550416efa9e;;; Ortofoto Sarpsborg-Skjeberg 1939;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ded9cc66-425e-4553-b858-c9ed569af833;;; Ortofoto Lillehammer 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3c4d5729-3682-41b8-aec3-adb844d2853f;;; Ortofoto Lillehammer 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;16662a7b-136f-47cb-b535-02296f59596a;;; Ortofoto Sinnes 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b2045c44-6866-47ad-a6f6-688d8815d9b9;;; Ortofoto Sigdal tettsteder rektifisert 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb9a4ba2-f34d-4a0d-b0f5-960a0ab65435;;; Ortofoto Sarpsborg Sentrum 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9e1f046f-cdc7-44a0-b95e-c3f0cf504743;;; Ortofoto Lena 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;36798462-3353-423e-b756-cc1d4ef8133c;;; Ortofoto Siljan 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b0f8f7b6-8fbf-40e6-b17f-4ee069dcc78c;;; Ortofoto Rogaland 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4ef3697d-8dbf-445d-8aa3-455098fb62c6;;; Ortofoto Narvik Elvegårdsmoen 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e1d8766e-bd0e-419f-a983-a3a010eee48f;;; Ortofoto Stryn sentrum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d1511ac2-e591-445c-a650-4b5803d3def9;;; Ortofoto Lillehammer 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5266e444-a979-4058-9ef9-a5ed6f132ace;;; Ortofoto Sunnfjord Høyanger 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e18f1f49-db04-4ab3-8ad9-1ec44a3203d4;;; Ortofoto Sømskilen Stoa 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dfd3c266-912c-405e-8257-7f5ced634c39;;; Ortofoto Målselv 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3080bff0-b4de-4ff5-9eda-0ec88ec351a3;;; Ortofoto Kragerø 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf64717a-b0d0-4daa-94d4-368d3f08a78e;;; Ortofoto Sunnmøre Ytre 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d3f43882-a9d1-49cd-a57a-1b5292e0faaa;;; Ortofoto Snillfjord bebyggelse 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e55de0a5-5de7-4540-852e-3eacd306f216;;; Ortofoto Storforshei 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;42364e00-22b3-42bb-afa6-9d2c8ee71e24;;; Ortofoto Ringerike 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5396d22d-1540-471c-a5f1-6f3ee15e11df;;; Ortofoto Rauma 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;96fe0779-3abc-4b11-94fb-8fbe8bb7b5a2;;; Ortofoto Suossjavri 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;83fbf546-851c-4a50-8f51-f9114701d700;;; Ortofoto Sykkylven 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f1910bd5-ab39-44d1-97de-10cb14d2b7cc;;; Ortofoto Randaberg 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1772ccc7-5cf1-4d6b-9c83-e6512828a56d;;; Ortofoto Sykkylven 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ee76969a-98fc-4f05-81e5-6376628bcb16;;; Ortofoto Solund 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8a078ef8-0d45-46d8-a4bf-bbf58eedfc6a;;; Ortofoto Nordhordland 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1c83b40e-5804-40d1-8b11-2db5773c93fd;;; Ortofoto Nordland Nord 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4f1d4d80-2b04-4f26-80b8-8e67ce4f4132;;; Ortofoto Keiservarden-Løpsfjellet 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dc34228d-6ced-42f4-9cc9-8f2f11b749b6;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;df847492-d5ba-4f99-97c2-3319fe98f615;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal Skjåk 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bee161ac-7a25-4639-947d-a2436283c2fd;;; Ortofoto Hønefoss 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;284c7d31-724b-4f57-9ebc-5d88f7498b7f;;; Ortofoto Nittedal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aeb0beaa-7783-4096-9607-2d38ef3c3935;;; Ortofoto Rannekleiv 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b5955e01-7436-4a26-9de1-2883da8a273e;;; Ortofoto Rauma 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;28c734dc-6cb0-4dad-a697-31d7f11a9c67;;; Ortofoto Eidfjord-Ulvik-Granvin 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d8476f9f-02e2-4adc-b896-c305e5c681b6;;; Ortofoto Elverum-Solør spredt 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;492c4075-c339-44c3-abbe-12a5fbdc5ee9;;; Ortofoto Brennåsen Kjos Kvadraturen 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a17ab85-e5fa-45bc-b280-d58ecb0c8034;;; Ortofoto Eresfjord-Eikesdal 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7de9c5f7-6965-4863-84ab-64d5607c4179;;; Ortofoto Frostating 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c1b17c97-28c0-4b01-b73c-470247d316c9;;; Ortofoto Fjell og Øygarden 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f3e808a8-ca8c-4bf4-922a-abca77ab41cd;;; Ortofoto Bodø 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b00b083-4ad0-4ae9-bf69-c910ef56fbfb;;; Ortofoto Evje og Hornnes 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;86cf1825-668a-4508-bcf7-e8f8c0d671e7;;; Ortofoto Flom Storelva-Randselva 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a564b8e-aa90-4e95-a6ca-b7513c55dc87;;; Ortofoto Flom Kragerøvassdraget 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e43617f1-ed9f-4965-8464-f399a20584ee;;; Ortofoto Elverum sentrum 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3b11e593-bf9b-4dca-9be9-257ea2ff3015;;; Ortofoto Kvaløya B 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4050d0ca-e954-4a31-9492-2f28a7662d66;;; Ortofoto Kviteseid 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;12f02bc3-0238-421f-ade2-c5344f910bd1;;; Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e19e7e0f-07a8-4636-b3f6-4ba560b1136d;;; Ortofoto Arendal Tvedestrand Vegårshei 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;17082ed3-bde2-4b03-b346-44576723e53d;;; Ortofoto Åfjord 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8fb27ce3-ddb8-4634-b7fd-155edcba959b;;; Ortofoto Tromsøya nord 1998;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bfda3b0c-c743-4cb2-a142-d4aface0528f;;; Ortofoto Alta 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4e025968-3f38-44ae-9849-6ab640043cfc;;; Ortofoto Øyer nord 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;41aacd34-14b0-4274-b8f4-f1930494534e;;; Ortofoto Arendal vest 1949;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3ad4d78b-0ab6-40d8-b8ab-cd4f27401ce7;;; Ortofoto Arendal 1946;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eeaee682-999f-46a2-b347-d56949c109c4;;; Ortofoto Sørreisa 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc8022e7-813d-4436-9199-96a8e7134211;;; Ortofoto Vigeland-Holum-Try 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;94df2780-7ed9-44b6-b6fd-848f33ca7028;;; Ortofoto Sykkylven-Volda 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3762a97d-5bb6-4102-a4f5-89e9f47bb6e0;;; Ortofoto Træna 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e81797be-7e1c-44f9-bf9f-67443864f8db;;; Ortofoto Vefsn 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6f47b562-b901-40e1-9979-45191a588eeb;;; Ortofoto Syltefjorddalen 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;525c1e0d-6b25-4c57-a7ab-a1631ba6377e;;; Ortofoto Krødsherad 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3329db4c-1823-47c1-998e-c6d8498be91d;;; Ortofoto Varanger 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;015073ff-bffa-4327-960e-a69ada9eb91f;;; Ortofoto Valle 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;042931db-31bf-46e5-bfb3-798de18b2799;;; Ortofoto Hareid-Herøy-Ulstein 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9ed947b1-95d1-42e2-805a-28cd3c8855be;;; Ortofoto Kristiansund sentrum 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;32efc706-f6e3-44a0-86b6-41f4bb39d6d8;;; Ortofoto Trondheim Strinda 1937;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;54440067-7770-45f1-901e-7f80ad5afee4;;; Ortofoto Helgeland Bindal 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a86bf9b9-7e08-4da5-9ea5-19a651cb8c86;;; Ortofoto Trondheim-Gauldal 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e9c9c28e-ffd1-41bb-b7db-ea35529dbbb0;;; Ortofoto Kristiansand 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc980a7e-dc68-4551-b9cb-44ff60c608bb;;; Ortofoto Etne 1993;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d722adf7-61df-4251-aeb8-efa8001957a9;;; Ortofoto Skien 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;76e9093e-f728-45ed-af12-36415a833bdb;;; Ortofoto Skjærvika-Skjeberg-Ingerøy 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db00987e-0119-4c4b-9b2e-c5887e9f7cef;;; Ortofoto Drammen sentrum 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;12003aa8-1472-4ea0-b35b-d9b582a24232;;; Ortofoto Bortelid-Ljosland 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6a1411a7-e2ea-4b0c-8e39-1c956cac5ccf;;; Ortofoto Brattvåg 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4b779f81-d054-48bf-a6dc-5ad518bd404c;;; Ortofoto Blokken 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0c8b6d0d-a8e4-4a76-b1c7-ba77bb4e3c82;;; Ortofoto Etne Kvinnherad 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aee04dc3-dddf-4cbb-b686-a478795beae4;;; Ortofoto Eidsvoll 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;34f016ff-46e1-4385-8f89-7a1991db3515;;; Ortofoto Eidsvoll 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;329a8976-2970-47dd-b259-eb33b3013ffe;;; Ortofoto Fyresdal 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4103a152-f334-43df-a36d-8d600c36bf58;;; Ortofoto Fyresdal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;44737d5a-dd6f-4368-b27a-1f7e7ff2d8c9;;; Ortofoto Porsgrunn 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f50ad1b1-8547-4f61-a1ff-55a2c8b219f5;;; Ortofoto Ringerike 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c851b578-a6b2-464c-b79f-24e905a37beb;;; Ortofoto Eiker 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5b06ad5e-b873-4ccc-9a2e-550a89b98eee;;; Ortofoto Ringerike 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;de3dddf1-3be8-4086-a9d8-8768af61879d;;; Ortofoto Kvalsund 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;577bb45d-8b16-4c84-ab8b-28e984aade18;;; Ortofoto Skedsmo 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2d18a7cf-4bb2-4edb-addc-e8d549d284a3;;; Ortofoto Strand - Gjesdal 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3d394051-3dee-4410-b9d9-1ddff9b99de0;;; Ortofoto Eiker B 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;22b999a9-534f-4f68-85aa-ee76b2c3c61a;;; Reindrift - Reindriftsanlegg - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;42bba2c3-59ef-4ee8-9463-5bd9bdc8af9b;;; Ortofoto Figga-Vist 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0cabe682-a1bb-4f08-bb61-66c4c5f87a8d;;; Ortofoto Drangedal-Nissedal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1281415c-b1af-43d3-9d8d-ef69804d0a5d;;; Ortofoto Orkdalen 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c3c8fdb7-eb44-4e08-ba85-8934830439fd;;; Ortofoto Strand - Gjesdal 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e6b2abb1-aa06-463f-8290-4b08ee925a3d;;; Ortofoto Nesna 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;933a41a3-7795-4f51-9996-c5f17769644b;;; Ortofoto Plassen 1995;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;75d846ec-62c7-4b34-874a-7fa7d407cd5c;;; Høydedata Evje og Hornnes og Iveland 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;690fe61a-8a6e-422e-ab5c-7a189adb6c26;;; Høydedata Bømlo-Austevoll 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4fd9bd96-c20a-46a2-9324-2d86193fceca;;; Høydedata Skaret-Istad 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f15656b0-f18b-45a7-bf55-0bded6ef1f83;;; Høydedata Sunnhordaland 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;93db933e-8773-48d3-a646-452abfc25b81;;; Høydedata Svenningdalen 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8aa3bc87-a5c3-4e28-83b1-5bb6f64a79cc;;; Høydedata Svenningdal 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;be4d8b78-7065-419e-9763-e274b1622a8d;;; Høydedata Stange 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;48391ee9-cd50-4ad7-bdf6-89b856736649;;; Høydedata NDH E6 Oksfjordvannet-Alteidet 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;53915c1e-fc27-4968-8fa1-08c1d97afeb3;;; Høydedata NDH Kragerø-Drangedal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;826bc230-ef61-4085-9f6b-611639fbfc7a;;; Høydedata NDH Beiarn-Skjærstad 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;71e02af5-807c-46d5-8fe5-3ff7cc8b9cd3;;; Høydedata NDH Lardal-Tjøme 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2215c387-9cd4-4ad3-ae69-84f572570bad;;; Høydedata Sør-Trøndelag 2pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;87d473ef-7459-4329-b9b1-e024aa89e1d3;;; Høydedata NDH Hemne-Aure 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fbd42717-01c2-4fb2-b730-11a05c514ac2;;; Høydedata Tinn Notodden 1pkt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ae5fceab-2c99-4d92-b6a3-51335e04eb69;;; Høydedata Elvegårdsmoen 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;08690a40-c034-4cd6-a800-d7667877297d;;; Høydedata Bodø 2pkt 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ad210ff1-f76c-4c50-9db4-eed75a39e452;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Bildematching 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a64d20ff-5759-48bf-91ba-de3e57b41f4b;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Skog 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8d3c1182-6964-4bcb-81fd-eec32fa222d3;;; Høydedata Steinkjer Skei-Hystad 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0cfe7984-1e1c-47f2-ae1c-673375208edb;;; Høydedata Søndre-Land 07pkt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d79000cb-6992-484a-8905-bfdebfd36121;;; Høydedata Hole Bærum Ekstra 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4dc2d2f0-64b8-4a97-bb33-620437d6841c;;; Høydedata NDH Stange 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6032fcfd-0a0d-4613-9209-960320009586;;; Høydedata Lom isbre 03pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5024c762-3346-40bd-aebe-ff488d80b9f6;;; Høydedata NDH Vadsø 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bb9456ed-7796-4d5c-b5fa-60d9342a1ad6;;; Høydedata NDH Vega 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ffc0276b-d123-4cc8-82d7-e728ced63316;;; Høydedata Ullensaker Nes Nannestad 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6f128f6a-d123-4e83-8bdc-2148172b94be;;; Høydedata Risør-Tvedestrand-Arendal_Grimstad 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;47552bfe-fe2a-466a-b3c8-fd392f61086e;;; Høydedata NDH Karmøy-Haugesund 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1db07695-37ac-491e-977d-fe5580b8767c;;; Høydedata Oslo Byggesonen tynnet 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ae80197f-7670-490d-a371-0e1c7989e585;;; Høydedata RV78 Drevjo og Leirelva 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;32081f9b-1317-488f-8b36-f054bd14176b;;; Høydedata NDH Møre Vest 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;61d6da1a-5acd-45ae-8ef8-39321b259260;;; Høydedata RV2 Kongsvinger Nes 2004;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;867a752d-89e9-4a3b-8fb4-ef836424798c;;; Høydedata Sør-Hedmark 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;900a87ac-d535-49ff-a336-d46cdff3f46d;;; Høydedata Sula 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;02e57d1e-386e-4319-810c-a553d9950bc7;;; Høydedata NDH Averøy-Eide-Kristiansund 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3ce843ff-c3b5-4776-9b6e-77ad5bef4cbe;;; Høydedata NDH E6 Setermoen-Heia 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;100a2705-1616-44c2-b9a9-fc844fd34358;;; Høydedata NDH Agdenes-Snillfjord 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;364569e4-093a-470c-a7bf-2c4be7ead511;;; Høydedata NDH Laksvatn og Nakkedalen 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dc1365da-a2e6-45a5-a83a-31789692926f;;; Høydedata NDH Leikanger-Sogndal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ac889cc2-ac60-41dd-86f7-a48535789187;;; Høydedata NDH Midtre Gauldal 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7d86cf43-a8c5-4023-9792-79a5ac211af5;;; Høydedata NDH Oslo Nordmarka 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7e58d011-e4a5-4db5-9101-27190ca6469d;;; Høydedata NDH Modum-Sigdal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e542aba5-c071-46af-82ec-b55c8bcfaf3e;;; Høydedata NDH Nordre Land 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c147bb12-7a67-44c9-a6b9-80c9311961d9;;; Høydedata NDH Tjeldsund 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8bfdffb8-f232-4ecc-a480-8fa6f8c68f44;;; Høydedata Snillfjord 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;00c4e946-61e5-41a0-bdc8-8b5219af4ec0;;; Høydedata Sande 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5740fe6d-6e54-442b-9064-82f55011e612;;; Høydedata Nøtterøy 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;492abb0a-56de-4c47-9396-5afeb648fb66;;; Høydedata Songdalen 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c0d014a7-dd45-4af5-9bfd-3e992bb540f2;;; Høydedata Ogndal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fccaee48-e062-4887-b6da-362add4ac2c9;;; Høydedata Etne 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;af466e74-979f-44e4-8c07-c710c178e4a1;;; Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen WFS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c5b83478-8eaa-4fb7-a5a8-2ce99a89790e;;; Høyde DTM multiskyggerelieff WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;2b3d2911-ab9a-467d-8636-fde7adf3cb84;;; Søketjeneste for Inspire-data;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;820ba841-ebe6-4881-a6a2-fbb51aff15da;;; GEBCO WMS;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;92e8f0ec-b627-41aa-ab66-0217657554ed;;; BarentsWatch FiskInfo;software;Kyst og fiskeri;Barentswatch;;;8372c43f-e85b-486b-bb39-bf538f7c1a74;;; Forurenset grunn i Skedsmo kommune - REST;service;Forurensning;Skedsmo kommune;Åpne data;;b08d1ca6-7785-4534-b820-ec90b8545dac;;; Sjømålingsdata;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;2fe7b56c-334d-4660-ac50-6fcf973a0f70;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dekning_sjomaaling?;; Kvikkleire WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;e4aed7d6-a0ef-4e48-9628-fadaa3e7f53b;;; Jordsmonn - Lokale jordressurser (utgått);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;f3a6c924-e818-4072-b8e1-4736c5a48a1e;;; Høydedata NDH Narvik nord 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e3638a36-aa67-4f10-8d7f-9c5d03b114cf;;; Høydedata NDH Russelvdalen 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;697882a7-714d-458a-9f68-9d6b18f3f93e;;; Høydedata NDH Lødingen 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a677db27-0369-465d-9c20-fb5ad917c47f;;; Høydedata Bergen 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;de526aa9-5e62-4f60-b6d5-fcfaa9925442;;; Ortofoto Harstad forenkla 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0c7acf56-c803-403d-b93d-233418f7268a;;; Kartinnsyn Vinje kommune - arealplan;software;Plan;Vinje kommune;Åpne data;;0bb68603-71c8-4079-96da-3d1d0352a96e;;; Ortofoto Nittedal 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e905f0a9-45d2-4cb9-9299-35e223ac8308;;; Høydedata NDH Tinn-Hjartdal 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ba88ff7a-6360-47ea-a736-1898181a5303;;; Høydedata NDH Gaular-Høyanger 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f4570f34-19d5-45d2-8ff5-4a70bfcc0b51;;; Høydedata Trondheim 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;983720a8-266a-4742-a37f-ffd6b6330730;;; Kartinnsyn Lofoten;software;Basis geodata;Vågan kommune;Åpne data;;0374f196-a051-45c0-b3e9-7cfe411e1d5d;;; Kommuneplan Skedsmo Kommune;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;;aa531713-9f92-4f33-86c1-80d6fcd3beda;;; Konsesjonsområde fjernvarme Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;95867501-5b48-402d-8cb9-1d8a9b1c7bfc;;; Militære forbudsområder innen Sjøforsvaret;dataset;Annen;Forsvaret;;;9042ecf7-157b-4925-801f-28db34bdd028;;; Høydedata Bergen 2pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c2e59b39-1744-4a4e-95a3-f5864f7c0c39;;; Høydedata NDH Gulen 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d3175efd-60bb-4cb5-acaf-93f8f1d8c79f;;; Høydedata NDH Kvæfjord 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;70c04a50-6c48-4ab0-84a5-82bb027670a6;;; Høydedata Årdal 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;64229d99-1136-449e-8329-1aef1cc58daf;;; Fylkesatlas Sogn og Fjordane;software;Basis geodata;Fylkesmannen i Sogn og Fjordane;Åpne data;;027eda52-2ed1-423f-a5c3-6b1abca3837e;;; Sjøkart - raster Overseilingskart;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;41c4e637-cc05-4e07-bdfe-c630abbc6635;;; Høyde DTM lokal høyde farge sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;c8a60dae-c914-4b67-95b8-f96c0e82a73d;;; Naturtypekart etter NiN (Natur i Norge);service;Natur;Artsdatabanken;;;ac2c87e4-c379-4f28-adf3-36f8e62ed987;;; Høydedata NDH Olstappen-Heidalsmuen 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;79c57fad-807c-4ba8-873e-d77899d10de6;;; Høydedata NDH Folgefonna-Odda 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ded33100-443d-4241-a1f9-eec5e6886462;;; Høydedata NDH Evje-Bygland 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d0a0f897-7be0-482d-a296-ae46909a509a;;; Høydedata NDH Ifjordfjellet 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;87f97248-4d48-41ae-a7bf-572b2fcaaf9d;;; Ortofoto 33WXT 23 juli 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9c4bad05-8bd0-4967-98c1-4b4bc3f25081;;; Kulturminner - Kulturmiljøer WFS;service;Kulturminner;Kartverket;Åpne data;;2ae18722-55bf-490c-a810-facd5c2b0c59;;; Kartinnsyn Fredrikstad kommune;software;Basis geodata;Fredrikstad kommune;Åpne data;;50f28d21-e865-4e43-a006-369883754e68;;; Befolkning på grunnkretsnivå 2017 WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;1ff382ea-f575-48bb-bea1-33fc1fa8a42a;;; Gravplass;dataset;Annen;Kulturdepartementet;;;261a2a6a-bcae-43bd-b7c3-cde40b22ee55;;; Aktsomhetskart for gamle gruver WMS;service;Geologi;Direktoratet for mineralforvaltning;Åpne data;;424ae763-1a82-4c2a-aaa7-e90ed5dc30ec;;; Ortofoto Arendal og Tvedestrand IR 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;aad18aca-52cf-4a7e-9506-5c07a325d783;;; Ortofoto Drammen - Lier - Sande - Svelvik 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f15a2b37-e99b-49fb-84a9-59d217905ef7;;; Ortofoto Eidfjord 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;630caf32-65d9-4603-bd23-f037a465345a;;; Ortofoto Aust-Agder rektifisert 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;d3968e05-67a1-4c40-a782-1d3fd045d61b;;; Ortofoto Vestby 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;24284a49-543c-414d-8865-37b889570f63;;; Ortofoto Lillestrøm 1939;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f8fa2adf-643d-4a12-abb6-fd208f2d49d4;;; Fylkesatlas Sogn og Fjordane - wms http;service;Basis geodata;Fylkesmannen i Sogn og Fjordane;Åpne data;;849597c5-2a4e-4b30-bb6b-78346ef04135;;; Kartinnsyn Alta kommune;software;Basis geodata;Alta kommune;Åpne data;;e2864091-6185-4775-96ef-c3f50a554340;;; Trafikkulykker WFS;service;Samferdsel;Statens vegvesen;Åpne data;;5d4bf63a-ebb0-427a-8e67-e9c2351b4eea;;; Ungdomskole;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;6caab1d5136e4ee792aca4b4aa7d8403_1;;; Grunnkrets;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;04f3e833008040a59d0285dc444f8294_3;;; Valgkrets;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;21c561d7502f421f9ac430641d13cc34_4;;; Ortofoto Kongsberg 1985;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9e81fe83-352b-41f3-9b48-0c9594b857db;;; Ortofoto Alta 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1025b5bc-d11d-4151-b252-1457d30f95cc;;; Havvarsler for de nordiske hav (døgnmidler);service;Kyst og fiskeri;Meteorologisk institutt;Åpne data;;207c9621-0066-404a-bd30-82a9a10ad0e5;;; Dekningsoversikter - ortofoto;dataset;Flyfoto;Kartverket;Åpne data;;4a3c2af7-4826-4322-9fb4-926f0c68a37e;;; Kystinfo - Sjøtrafikkforskriften;software;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;26787545-c203-4124-a211-a1341bf1a1ab;;; Kartinnsyn Holmestrand kommune;software;Basis geodata;Holmestrand kommune;Åpne data;;eacfef8b-48db-43da-8525-af2bd5438d2b;;; Barnehager;dataset;Befolkning;Tromsø kommune;Åpne data;;2613ce0bcac44ec0a41707af449008a2_0;https://kart.tromso.kommune.no/arcgis/services/Temadata/SkolerOgBarnehager/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Fjelltopper;dataset;Friluftsliv;Tromsø kommune;Åpne data;;1a0268475af1407cb57f6ec5d5ac33e6_0;;; Barnehager - WMS;service;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;76889dd8-f633-4540-89ac-f0b4275f58da;;; Ortofoto Froland NV 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e37fa8e-0781-4105-ad63-231b9af41148;;; Ortofoto Færvig Eydehavn 1993;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e9369f03-8724-434c-909c-af6083a98a87;;; Ortofoto Frøya 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e4dce86d-ecb7-40ca-8543-52cbcf49188a;;; Ortofoto Gjerstad 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;03e6f02e-46e2-4d0a-986d-fd5cab8e304e;;; Ortofoto Galbajavri 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;01e0fe9c-eb81-4c23-abbb-015e228e89d6;;; Ortofoto Førde 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;86ce98de-8254-4f78-8b42-f45df7e8282d;;; Ortofoto Frøya 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6207e178-9669-4a23-a486-2f0d94195ea7;;; Nevina;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;4da6f0f7-f208-4a72-8e32-94aaeae9b895;;; Graveforbudssoner i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;84a81fde-9fd0-441e-b1bc-b260903a01f5;;; Ortofoto Gievdneguoika-Karasjok 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5af2aab1-6691-42f9-ac4b-75aa7bbadde2;;; Ortofoto Herefoss Vegusdal 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;abca0725-130e-4375-a6b0-c22a4077fc6c;;; Ortofoto Kristiansand 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1b3e28b2-3bd5-42b5-95bb-3672d009b232;;; Ortofoto Kristiansand nord 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6e38cc8d-b0a5-41db-a811-a811d3831580;;; Ortofoto Gildeskål 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;27dd528b-c1f0-4b17-842b-50aec74dc6cc;;; Ortofoto Forsand 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2d7bbfb8-de96-4b1f-9e52-01e24b9adbf4;;; Ortofoto Fugløya 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3773c1dd-ddd8-4f7d-8bec-0c28936366be;;; Ortofoto Gjerdrum 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d3717ddf-129f-45f8-b64a-7118a73b8aec;;; Ortofoto Hol rektifisert 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ade06c68-40fd-4039-87c3-44a82f0eabfc;;; Ortofoto Bygdin 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;938562ab-11af-444e-a60f-9b086639209c;;; Ortofoto Kristiansand sentrum 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0c006537-6874-4fcf-8748-5b14d5b3c63a;;; Ortofoto Kongsberg sentrum 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2e90ddbf-8bb1-4ee0-8f51-c08853d23e50;;; Ortofoto Fyresdal 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;836cbf8b-0183-4acd-afe9-38ab52f499a8;;; Ortofoto Drangedal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dcfd9323-7edc-493a-89bc-0e50983080cd;;; Ortofoto Buvatnet 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;589e662a-4b94-4443-95f6-242c2c7b0940;;; Ortofoto Dønna 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c56bc64e-0713-49dc-8d1c-9eaa599a1af0;;; Ortofoto Brønnøysund 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e51fc5f0-eb48-43eb-9638-c542a456d9d6;;; Ortofoto Bøylefoss 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;54ce9bc9-4ac6-48af-8e9c-18b4d74feee2;;; Ortofoto Aremark og Idd IR 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;32441595-fc74-4513-b315-31a1c0f071d1;;; Ortofoto 5 kommuner Vest-Agder 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c68b8c10-c952-45e1-9a9e-703151df5912;;; Ortofoto Kristiansand Vennesla 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb5cd80a-0407-484a-97f0-078ff877b530;;; Ortofoto Asker og Bærum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d37e25e2-9db2-4863-8407-78436050f76b;;; Ortofoto Alta 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3e23cf8d-b282-416c-b676-668f4a75cbcf;;; Ortofoto Asker og Spikkestad 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;659bdf29-796e-4e88-8eca-576799bfc353;;; Ortofoto Frosta-Åsen 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;85e8b7c1-68b2-4a5e-b12b-69e80f24e1b6;;; Ortofoto Fredrikstad 1998;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a082434c-fd5b-40c7-9286-67faa78135d6;;; Ortofoto Fræna 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6d3dd4b1-d518-4963-b838-227f3fa48dd1;;; Ortofoto Gjemnes 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cfc1951c-4269-49e1-b6d9-1bd6eaa4793f;;; Ortofoto Fredrikstad 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8e66c281-c75e-4c7e-b6be-f868eac59738;;; Ortofoto Gol 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c09a267c-e029-460c-810d-be56ef485fe8;;; Ortofoto Gloppen 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2b397922-e675-4b24-9df8-d5ba380ca85d;;; Ortofoto Skedsmo IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a3dd794-2e41-4102-b38b-e92e29e178dd;;; Ortofoto Bygdin 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3f48c91a-8f5f-42ef-ba5f-8a4e71b141c8;;; Ortofoto Kristiansand 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;51ccf664-0309-47fb-8ea0-ad5cf527c12b;;; Ortofoto Midtre Gauldal vest bebyggelse 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a9a4db71-78af-4bc7-ac63-6dc19e312f89;;; Ortofoto Åsenfjord-Husby 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3e22cea7-a97e-4881-82d4-919f3add4388;;; Ortofoto Selje A 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1f8b2944-c793-4301-af0b-1fbcef62c602;;; Ortofoto Gjerdalen 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;da563f41-8e53-4435-ba36-188672fa00c6;;; Ortofoto Vågsøy 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e4bea7c4-17ce-4877-9cbc-45ed2a895770;;; RADNETT - doseratemålestasjoner..;dataset;Forurensning;Statens strålevern;Åpne data;;e379ef5e-8851-4305-b900-44a4587cf14c;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;68f9570c-1602-4e43-bcc5-e85a29b4588d;;; Høydedata Finnmark 3pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;429cd68a-1926-469d-88c9-ccc01c5f67d9;;; Høydedata Oslo tynnet 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;033ccd6c-ea55-47aa-b45a-f228f6772f14;;; Høydedata Flatanger 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f463ad6e-3f2c-446a-8228-f9fadbfe7a7a;;; Høydedata Romerike 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;344c48fe-2192-4e40-9a9c-236a7daf676f;;; Høydedata Birkenes 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ea848158-eea9-4f10-8171-075c1e66281d;;; Høydedata Nittedal 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8d85b6e2-243d-4045-8d74-c7d7dea28a9b;;; Høydedata Fauske 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2ce2cdcd-3614-43f2-9bd6-5bfdff6462c5;;; Høydedata Fjell 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;73c4e3fa-2677-4b54-9a15-51589185ecc6;;; Ortofoto Ifjordfjellet 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2df655a5-584d-4e39-b0d5-b2a91d7cd51c;;; Ortofoto Gjøvik-regionen spredt 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;424cabaf-9a5f-4995-a62d-b92b6a1f23a3;;; Ortofoto Andalsvågen-Vistnes 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;de726869-d5ca-42f0-b017-9575ea54a617;;; Ortofoto Jæren tettsteder 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d6436c7e-5ea1-4c1a-b3c7-b0cfe86e0171;;; Ortofoto Karasjok Valjok 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2a41eb5c-9ae2-40eb-8430-7c1901beb511;;; Ortofoto Grimstad Arendal Froland 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ac666056-a291-40ed-93dd-2854b7e04ea4;;; Ortofoto Stavanger 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c702bbaf-2eab-4df9-af85-980cd4982f49;;; Ortofoto Gloppen 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cb8f2374-67c2-4b19-a06f-900133afb269;;; Ortofoto Gjøvik-regionen rektifisert 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1630770f-5c67-4ed0-b1e7-be81093e5a9d;;; Ortofoto Trøndelag 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;313a9cbc-b9ef-4cfb-ae9b-60295b3ad02c;;; Ortofoto Trøndelag grense-Majahaug 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e65a762e-04be-46be-be9f-1dbf8ce49c46;;; Ortofoto Trældal-Bjerkvik 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f06c67cc-dc2c-47f7-94b9-48eb4674271a;;; Ortofoto Eggum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a3c611ca-1d7b-4a12-919f-53f86c12ad05;;; Ortofoto Tromøysundet 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b0c27ec8-a1fc-431d-9cb5-33cabbb017d9;;; Ortofoto Ringsaker 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;671778d1-505b-4840-9e7a-05af506b4bac;;; Ortofoto Rogaland 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;87e9f6e9-1204-4adf-a03e-7c901f98cbb4;;; Ortofoto Stryn 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ecba8285-05e0-49cc-a28a-70ea7a3790d3;;; Høyde DOM prosjekter punkttetthet WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;e45ac474-df3e-41e9-aa77-2f66691357df;;; Ortofoto Ålesund sentrum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e6a5bc4c-ea8e-4d6c-8cd0-a5f0e8e91208;;; Ortofoto Kristiansand 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aa4d89f2-be2a-4a65-8026-6afea13a1337;;; Ortofoto Stjørdal 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;332b3549-d15a-4e62-bd1f-98d2352630d8;;; Ortofoto Krøderen 1990;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;25dc522e-29c0-4374-a54c-848f7260fa37;;; Ortofoto Steinkjer 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;658dbcc6-639b-434a-8da8-e947e15a57fa;;; Høydedata Skåbu 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dff6d1b1-3b88-41f0-b49d-53a23b0015c8;;; Dekningsoversikter for geonorge datasett;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;3ff218b7-81ad-4af3-b826-2860877fe907;;; Georef Nib;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;7c762b00-b8f4-4086-8247-435366980cba;;; Høyde DTM 1 meter (UTM35) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;9ecc47f9-2d10-4387-b033-90d99e104980;;; Høydedata Åsnes 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f38f3fe4-20eb-4cf4-ab84-d1fc8397d202;;; Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e9049a30-a333-44cc-9ef0-c3d5d9e5bba5;;; Ortofoto Meråker 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5e52e89f-f526-43c1-a542-71d986673dd2;;; Ortofoto Bindalseidet 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6261c4db-6921-4bd7-bb21-baeced658948;;; Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b9cb06f7-0a87-4a55-8399-9c8118705b63;;; Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;cbe491fd-59cd-496a-bcd6-4e074de68d50;;; Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;2c68e458-8b2d-44c3-8aa6-2a5cd742738c;;; Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;6e9802d8-d2ef-470c-8d68-57f6086f0743;;; Ortofoto Alta lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;af898965-10d2-4991-9242-0032787e233e;;; Ortofoto Svolvær lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;984425ed-1eaa-4ff6-9b4f-d006224007da;;; Ortofoto Leknes lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9a684a12-e851-4293-98c8-3523ba2a9f14;;; Ortofoto 33WXT 16 august 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a64b1f54-4611-47cc-8ed7-e29a254fbe97;;; Ortofoto Hedmark sør 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;15c1a1b2-c221-43f3-b118-243ee2545eba;;; Ortofoto Hjelmeland 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;4ee2e1a8-9073-48d8-a819-2ed776ffaffa;;; Ortofoto Hurum 1956;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2a80538f-0601-4073-89c6-57773d801be2;;; Reindrift - Restriksjonsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e572ce5d-80d6-483a-9edf-f1a034b173f2;;; Høydedata NDH Berg 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6d8bde56-29bb-44b4-bc01-a486ac4d61d4;;; Ortofoto 32VNR 26 september 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8ffb9978-f77f-48e8-b665-75f4be7a1776;;; Ortofoto Hole rektifisert 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;06ef7c51-cae9-4bf9-af64-c3750353a06b;;; Ortofoto 32VNR 30 juni 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;bcdb2ea4-b7db-457c-b30b-04fc0e2e2301;;; Reindrift - Restriksjonslinje - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;24afc316-de19-4dba-b85e-0bc8bd4096a6;;; Ortofoto Moss og Våler 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b97ef855-8f59-416d-ba6a-e30f18c0c958;;; Høydedata Bergen 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;894bae5d-82fd-474a-b2a8-76b584d103a8;;; Ortofoto 33WXT 20 september 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ba78c377-7732-491f-9b9b-910d25bb22e0;;; Høydedata Lardal 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4bb7a0ec-3a7e-44db-9785-1cfa3786961a;;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;Åpne data;;0cbd8848-834b-4774-bfe6-522863a0765e;;; Ortofoto Tromsø 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a467e0fa-9667-42fb-9e2a-fc4f0e487f37;;; Vegetasjon;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;cf86c8d3-5fb6-44eb-9ae3-a33897447f05;;; Spesialavfall Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Forurensning;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;3005424f-1c4e-45a9-85ec-5c855388e1f5;https://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Forurensning/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Forurensning/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS; Kystinfo - Fartsforskrift;software;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;778df04a-3ab3-4ec9-bef2-86d0b6572390;;; Ortofoto Sogn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e09943ee-0200-44d0-8ce8-b0bd2a3be175;;; Ortofoto Porsgrunn Larvik 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;12d5335a-ec3b-4bb0-bc74-eb0159a26f5b;;; Ortofoto Osterøy-Vaksdal-Modalen 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c97f1698-9b47-4fa1-8b06-c1ce1bd9b444;;; Ortofoto Sortland 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c3b4b986-8d13-401a-bd64-f7288e1467f7;;; Ortofoto Harstad 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c037f30b-0f18-4a59-ad89-89740cbf4f65;;; Ortofoto Solund 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;734c3478-b297-43ba-91fa-668efa25785c;;; Ortofoto Stavanger 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ae8ba5b5-c74f-4410-b3dc-7343d7b01745;;; Vegnett cache;service;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;;b124f553-4f55-4111-bc1f-4abed634b65e;;; Kartinnsyn Bø i Telemark - arealplan;software;Basis geodata;Bø kommune - Telemark;Åpne data;;ce9e3996-6d3c-4d67-b3fb-eab951b9a1af;;; Lakseregisteret;software;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;Åpne data;;b97c3584-2308-426c-8b42-1a1658c58666;;; Ortofoto Stokmarknes lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9280ec2d-162d-4696-89aa-31c758599cca;;; Ortofoto Vaksdal-Voss-Ulvik 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f1f40bef-9260-4e63-8d98-0872f649d8c6;;; Ortofoto Børgefjell 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;755fd472-65d9-4de9-b693-710031d75525;;; Ortofoto Ulvik 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;141ef6ff-66e9-4642-86d8-1a7448a54262;;; Ortofoto 32VNR 11 oktober 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f7869c8e-806c-4019-b8e5-7ba3fc654bbe;;; Ortofoto 32VNR 3 september 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;71d5535d-d7bc-4bc9-a118-26cec70968f8;;; Ortofoto 32VNR 27 august 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;6c8ea0d9-b0a7-4601-a468-374ba8926647;;; Norske fylker og kommuner (klippet etter kyst);dataset;Basis geodata;Geonorge;Åpne data;;cbbdf78c-fa3a-48bf-8f3f-9eec74e428fd;;; Kartinnsyn Oppdal kommune;software;Basis geodata;Oppdal kommune;Åpne data;;7135b165-a682-441f-be5a-8a9c064cc95d;;; Ortofoto Valljohka 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;80b4cc63-1b12-4f5c-b7cb-dc7d764a35c6;;; Ortofoto Tydal 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;95203973-89b3-4161-847d-c773ed4edd30;;; Ortofoto Valjok 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7fb69b57-ede7-46db-b7e8-2e0328cb14b0;;; Ortofoto Uvdal IR 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e7551bcb-7b64-4ebf-8bb0-7b45a5f2ad7a;;; Ortofoto Telemark 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1ac6e999-b7d2-42d1-96a8-694bdfe8c52d;;; Ortofoto Telemark 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2448d865-ae7f-4532-adbc-053bd089f2ee;;; Ortofoto Stjørdal-Frosta-Levanger 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;37a800d3-9106-4ee2-9945-1acca51de247;;; Ortofoto Time sentrum 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ce61e3dd-c765-4048-95a8-ce3ab9c4cb4e;;; Ortofoto Stavanger 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e9955482-b17b-4a26-8ed1-769e6829bf82;;; Ortofoto Sørum 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c84dd518-6acb-43fe-903b-06a60311c735;;; Ortofoto Tana 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2bed99b1-7fa9-4dc7-a25a-2f9c5d800d4c;;; Ortofoto Stryn 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;300880d3-9c3c-4c0c-9d2f-0546add04d6c;;; Ortofoto Alta sentrum flyplass 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;042f4cdd-725a-4bc9-8562-cfbde6e53737;;; Ortofoto Krødsherad 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;adbb77a6-39a7-4601-ac4a-2d77485a6054;;; Ortofoto Karlsøy 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f011012c-c69a-404b-80bc-daaf9a41ba8c;;; Ortofoto Indre Østfold 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ddcfa4d6-0589-4630-b059-2933bbc048f8;;; Ortofoto Hjartdal 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;934572b7-0edd-49d1-bb95-774f055d96b8;;; Ortofoto Åmli 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d4c48698-fd39-4624-87ab-e0736980aa27;;; Høydedata Kvinesdal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b5ecaddc-f1de-47cb-ba99-478b9ea05d73;;; Ortofoto Østfold skråfoto 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5b6d3057-4e43-4bdf-94e1-60378facb7ec;;; Høyde DTM multiskyggerelieff sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;6050aef8-b51a-43fe-a340-e2772fc182fb;;; Høydedata NDH Klæbu 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4a4f784b-c75f-4b9c-a3c0-227220c6aaab;;; Høydedata NDH Lærdal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a890e9fa-bc10-4f64-8ff5-d5cfb0be4f75;;; Høydedata Åseral Audnedal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2648964c-cc84-49ee-a846-871382e9c079;;; Høydedata Sør-Varanger 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;954bc491-e0c8-4609-9365-dfa1a52d31cb;;; Høydedata SÅTE 07pkt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;874c0113-5f42-421a-99a7-b4669603da95;;; Høydedata Froland 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fc7f4c8d-ba22-41a2-ae14-d7caa63976ee;;; Høydedata Øygarden 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3e6be234-0c2b-49c1-b243-ede48e4c08a4;;; Høydedata Hvaler 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2760f509-62b4-4859-abdc-68567d815373;;; Høydedata Åmli 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;da46a800-61cf-495c-bfcd-f51a35e10220;;; Ortofoto Moss Rygge 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ffc5da2d-c3b4-45f1-8f29-e8d21e6de002;;; Ortofoto Hedmarken 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9a7c82ae-7f52-4f36-a7cf-c5aaf5830ae2;;; Høydedata Sørfold og Steigen 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;59143051-bd15-4c4f-8417-d0cf42377614;;; Høydedata Tingvoll hele 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a77b2157-08a7-4675-ac2c-9e3976f6cf00;;; Høydedata Sykkylven Volda 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a716a0d7-01ac-4c2e-9f4e-56e04981b2b7;;; Høydedata Sunnhordaland 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fbcd354f-ebc8-4678-8246-c6a601bd4fd8;;; Høydedata Sunnmøre 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d425953c-7bfb-430d-9354-02d70727c8ad;;; Høydedata Sunndal 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e44a6677-2c74-48cb-824a-fd2968fbcc6b;;; Ortofoto Hedmarken 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0be2089f-7872-4343-a81a-02343da7375a;;; Ortofoto Marker - Rømskog - Eidsberg 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;71f1afc9-9eff-4634-8462-fc69851e6460;;; Vegetasjon - Beite for storfe - Utforming;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;e6d306bf-8de2-4405-bdf6-06e18c5f1cb0;https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Brekka Kilsund 1986;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2bf2d63a-7e56-43ba-9c96-34bb54462dde;;; Ortofoto Haltdalen 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4a2921fc-2941-43bc-ad50-58fb392ce3ed;;; Høydedata Lurøy og Rødøy 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b0204802-2382-460c-87f5-eba73b84e87b;;; Høydedata Verdal sentrum 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2ff83810-e8c3-4191-bf51-328de09b30ae;;; Høydedata Tyinkrysset 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;63944735-cb58-4d71-846d-b59c09aff052;;; Kartinnsyn Meldal kommune;software;Basis geodata;Meldal kommune;Åpne data;;e5fcdbb2-13ce-48fd-95dc-686d139223ae;;; Sognekart.no;software;Basis geodata;;Åpne data;;b36f806c-6575-466b-8f15-885589768ea0;;; Ortofoto Stjørdal IR 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;adb4985b-fb6b-4682-9aeb-130e5199cf62;;; Ortofoto Hemne 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;74016547-556d-48c9-bb2d-66c9091fc576;;; Høydedata Troms 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2c190f74-706a-4d4b-ac3e-13e6867ef291;;; Losbordingsfelt;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;f0083871-0d21-44e2-945f-9de9ea94d484;;; Reindrift - Trekklei - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1baa68c7-d248-4825-95d7-421a31f496db;;; Ortofoto Molde lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f589d8db-f65d-46fa-8411-375c202fb1d3;;; Høydedata Kristiansund Gjemnes 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ab46cc2b-9a97-442d-904c-8968d0fa19d8;;; Høydedata Drangedal 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8e44a84a-2978-45c6-a576-c56bc845706d;;; Ortofoto Moss 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;4427af08-b877-4584-ad3b-074d038486bb;;; Kartinnsyn Lier kommune;software;Basis geodata;Lier kommune;Åpne data;;b726ebc9-4aa4-4485-8464-baca9c59f379;;; "Hav og is; Havvarsler for de nordiske hav (døgnmidler)";dataset;Kyst og fiskeri;Meteorologisk institutt;Åpne data;;0f2faf58-e1e8-4718-bb9b-b512c0f2520f;;; Kommunale data - Web Service;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;4afd09a8-7139-48a4-8324-713b36298782;;; Sirkumpolar grunnkart WMS;service;Annen;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;ebf51cbe-8468-444e-93e8-8d2acba7ddda;;; Bergrettigheter WMS;service;Geologi;Direktoratet for mineralforvaltning;Åpne data;;9d8026d6-c08c-4c7d-afe8-d2983771840c;;; Arealressurskart - AR50 - Skogbonitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e95e0c36-1651-4724-951b-eaef54394248;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar50?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Landskap - Landskapsregion;dataset;Landskap;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;c6cd5ab4-6392-45b7-9d25-414821ebebb1;https://wms.nibio.no/cgi-bin/landskap?service=wms&request=getcapabilities;; Ortofoto 32VNR 18 august 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c9e448b4-fd37-4e8a-b46c-641d439f8bfe;;; Ortofoto 33WXT 15 august 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;901ceaf5-ce5e-445f-9b54-64831e62927e;;; xGeo;software;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;b67c2a83-a72d-41b9-a42a-f556cdc1157d;;; Kartinnsyn Harstad kommune;software;Basis geodata;Harstad kommune;Åpne data;;f939407c-2949-4869-9dda-72dbded027a0;;; Matrikkelen Enkel WMS graatone;service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;21768df3-ad90-4aca-8d5b-06ad563b304c;;; Låssettingsplasser WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;81261f68-0895-42fa-ac81-99c6341608fb;;; Tur- og friluftsruter WFS;service;Friluftsliv;Kartverket;Åpne data;;882e96f2-94c9-4119-91ed-692a09adbcf9;;; Ortofoto Namsos lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;257ea925-83fa-4f45-871d-d407c121f35f;;; Ortofoto Måsøy 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f6ca8467-b1df-419c-b449-0b3737e46027;;; Ortofoto Fjotland Virak Bjerkreim 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;989cc4e2-18c1-4c40-b1d9-64c71b54e78f;;; Ortofoto Tønsberg 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;558fcfaa-b2c0-47c3-9956-53422d39bf1c;;; Ortofoto Valle 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4399b9b8-0734-434c-ba40-7427e7e98994;;; Ortofoto Evje Hornnes 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9bd7bb37-1f41-4772-bdbc-25d380e2e942;;; Ortofoto Flora 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b0ed6f67-d877-4a4f-b2b8-5e2ef20d1a3f;;; Ortofoto 32VNM 9 august 2018;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3506c6cc-2788-4a35-ab68-b337aaceb5fc;;; Marine landformer;dataset;Natur;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;5e8d9286-4d94-4e95-8546-2ef4b891c007;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinTerrengWMS2?request=GetCapabilities&service=WMS;; Ortofoto Stavanger lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;aeb14f66-9cf6-4ffc-b0fb-fd61b1b15600;;; Ortofoto Alvdal-Folldal-Tynset 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;85f9c335-43a3-479e-a1f6-acb848b8b7b7;;; Ortofoto Alvdal-Rendalen 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;541b225d-50aa-42b9-ab16-21a29d2dccff;;; Ortofoto Frøskeland-Elvenes 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;61fff217-dd9f-4d1f-ae56-7e306177e094;;; Vegetasjon - Beite for sau - Utforming;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;69f30af6-e3bc-4df4-b856-0619d1ba1823;https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Hønefoss 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;256bcd2c-f5dc-4be2-854b-c4f5ccedc8cb;;; Ortofoto Hægebostad nord 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;76ad4ade-9147-4164-9259-0138f58acc0e;;; Ortofoto Flå og Krødsherad 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0bc92460-fa76-42e3-afbd-6bf5f1856397;;; Landskap i ruter;dataset;Befolkning;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;9235d441-5b28-470b-930b-b09f12adb16c;https://wms.nibio.no/cgi-bin/landskap?service=wms&request=getcapabilities;; Rapporter etter undersøkelser på statens mineraler WMS;service;Geologi;Direktoratet for mineralforvaltning;Åpne data;;3f59e82c-217b-4092-a1dc-6327a9c3bfbf;;; Landskap - Underregion;dataset;Landskap;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;0d0decb1-3745-498d-8d3f-2947c5cd9020;https://wms.nibio.no/cgi-bin/landskap?service=wms&request=getcapabilities;; Ortofoto Aure-Smøla-Halsa 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9ef63527-b6b4-4571-9560-e0548797cf42;;; Ortofoto Kvinnherad 1962;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b0d685f8-ac19-484b-88d3-74c749ee10a3;;; Ortofoto Aremark 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;6fb17c23-71a2-4ddf-8f69-61b83d28418f;;; sjøis-type;dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;5058d889-9afd-4d25-b45d-90ae4de44808;;; Kartinnsyn Sarpsborg kommune;software;Basis geodata;Sarpsborg kommune;Åpne data;;fbcff977-09d7-4bd8-a4ca-780be21bb3a9;;; Hallingkart wms;service;Basis geodata;;;;71a67b3b-4c42-4759-bf39-d8a1f00c542b;;; Høydedata Trondheim 5pkt 2017;dataset;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;bec4616f-9a62-4ecc-95b0-c0a4c29401dc;;; Numedal;software;Basis geodata;;Åpne data;;bfc8ccb0-72a2-4061-ae57-9fc98db0ea78;;; Kartinnsyn Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (HALD);software;Basis geodata;Alstahaug kommune;Åpne data;;efd98cf6-e843-4e31-b17f-3eea1441d9b7;;; Kartinnsyn Bamle kommune - arealplan;software;Plan;Bamble kommune;Åpne data;;b677ccd7-1e86-450f-b724-6859b9d18e4d;;; Arealressurskart - AR50 - Arealtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;41f6b000-c394-41c5-8ebb-07a0a3ec914f;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar50?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Arealressurskart - FKB-AR5 - WMS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;;;b1966b1e-8920-4405-bf0e-b8e7394ec8d5;;; Landskap - Jordbruksregion;dataset;Landskap;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;ea46cdee-fbe8-4dd4-9017-c8f85ebe2253;https://wms.nibio.no/cgi-bin/landskap?service=wms&request=getcapabilities;; Akvakultur - lokaliteter WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;1765495c-cfce-49d1-899e-321e2c421f39;;; Ortofoto Tromsø sentrum 1956;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1508eaba-dcbc-4f80-823e-927e0168e681;;; Vegetasjon - Naturtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;39d420fd-fe7b-46ae-ac2c-26c46c16d18f;https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Statistiske inndelinger - LAU;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;f7be9f83-e5e0-4914-8076-e37424221930;;; Statistiske inndelinger - NUTS;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;96193eb8-3ce7-4e9e-aa79-486c9e3c6079;;; Anlegg med farlig stoff;dataset;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Skjermede data;Det offentlige kartgrunnlaget;12fa3360-ce91-4f02-82c8-22ff85cf0c67;;; Nord-Troms;software;Basis geodata;;Åpne data;;3fe12169-d666-48f3-8cea-3f2ffd056eac;;; Kartinnsyn Hadeland;software;Basis geodata;Hadeland;Åpne data;;49e56736-7849-47e0-8a24-7c2bb47ba2c6;;; GranadaWMS3;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;4a0f9676-7cd0-4555-a8f3-763bb769d5d4;;; Kartinnsyn Nøtterøy - arealplan;software;Plan;Færder kommune;Åpne data;;fe8e8da0-4c98-4369-8347-fccf252b5dc2;;; Norgeskart bakgrunn cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c0d063aa-59fc-42db-bc5d-a1c88f2bf256;;; Matrikkel Bakgrunn WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;f2d7664f-538e-41d2-940b-a9aba225527b;;; Europeiske grunnkart WMS;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;f7549c2f-376f-49f7-a9b0-a1650a8cfcba;;; SAT-SKOG - Alder;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;90c5ffb6-2e0d-4df8-84e7-49d2e0c69f5a;https://wms.nibio.no/cgi-bin/satskog?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Høydedata Karmøy 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cc2c41bf-93ce-49ca-9749-c11838cf3357;;; FKB data Stavanger;dataset;Basis geodata;Stavanger kommune;Norge digitalt-begrenset;;33ca3117-08ad-4c38-86c2-f467db7f2ca7;;; Bærumskart;software;Basis geodata;Bærum kommune;Åpne data;;97f29dab-e890-44b9-9051-d798d6eb91e8;;; Fjellskygge cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;cca7c129-fe66-4c96-9091-40d92290dd81;;; Terreng norgeskart WMS;service;Annen;Kartverket;;;b85de734-b9b4-4719-ad80-fe55ee7415d2;;; Kartdata2 cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;56940ccf-b3c4-4aa1-98f1-c7ca4c654e40;;; Bunnsedimenter (dannelse), detaljert;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;8baa6e54-774e-4789-9e64-1c50f32098f4;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinBunnsedimenterWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Kystverkets WMS;service;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;768a3ca6-0655-45d5-8cd5-76bd7e0e59d2;;; Høydedata Kragerø 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;105e862f-d83d-4963-b81c-8d9c46bbbc78;;; Kartinnsyn Hitra kommune;software;Basis geodata;Hitra kommune;Åpne data;;18be90a9-51c7-4ef4-a42b-26985844b480;;; Nordfjordkart;software;Basis geodata;Eid kommune;Åpne data;;ec306dd6-4c0a-429e-98f2-57d4a25beaad;;; Kartinnsyn Rauma kommune;software;Basis geodata;Rauma kommune;Åpne data;;bb523c50-8946-4b89-875a-a1cce4624559;;; Interkommunale brannvesen WFS;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;eab0d424-d810-4b24-8462-a49ccab14314;;; Stier og løyper Larvik;dataset;Friluftsliv;Larvik kommune;;;dfe8285c-d914-4075-9fdb-84f99be94573;;; Digital 3D-bymodell Trondheim;dataset;Basis geodata;Trondheim kommune;;;b3af4052-f734-4a2b-9b46-04c10e0f473f;;; Barnetråkk;dataset;Befolkning;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3b1cbed1-5537-4f61-90df-3b396c656813;;; Artsutbredelse Andre Arter;dataset;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;7c36da6f-3bb3-49cc-8968-5d246ee9eb46;https://maps.imr.no/geoserver/wms/ows?request=GetCapabilities&service=WMS;; Bløtbunnskorallskog WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;acf16629-f89e-4eb8-9e29-b95b70c0dff4;;; Glassvampsamfunn WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;64cb0374-6c4d-4945-8feb-7bb2973ec6b2;;; Artsutbredelse Andre Arter WMS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;4ced872a-abd6-4800-9b52-fc12266229bd;;; Artsutbredelse Fisk WMS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;f2231766-e5f2-4076-b7f8-b45a02bf7221;;; Antall Arter Fra Video WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;0c23ce38-1f42-4b56-b61b-e0ffeefdcd53;;; Fenantren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;7ca5dac1-37fc-4153-9ad7-b53ab13498c7;;; Atlantisk laks;dataset;Natur;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;228c1abd-b567-41cd-88a1-03e59631d4c9;http://maps.imr.no/geoserver/ows?;; Artsutbredelse Sjøpattedyr WMS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;d135ac5c-1ce8-4852-aaa0-42e28d489e9d;;; Havstrømmer Barentshavet Polar front WMS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;40cda225-8fed-463e-b743-aec2f23fdb19;;; Havstrømmer Barentshavet Atlantisk vann WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;48f6d4f3-67e8-4ea9-915e-4f487b256992;;; Havstrømmer Barentshavet Kyst vann WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;d7afa346-6a4b-449e-b27f-528a9f60a684;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert potetdyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;3cf9a044-aa3c-4d38-8d23-ed91aa9a7e24;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Bergen sentrum 1951;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;42921816-7198-4dee-8935-d9ac2fbd75dd;;; Kartinnsyn Arendal kommune;software;Basis geodata;Arendal kommune;Åpne data;;9fb7dce4-ea66-4503-b348-a52469d13ad5;;; Vansjøregionen;software;Basis geodata;;Åpne data;;d6944279-d0eb-4884-89f6-6eb494a616c3;;; Kartinnsyn Larvik kommune - arealplan;software;Plan;Larvik kommune;Åpne data;;ec935367-4215-4d12-8cf7-ed22abd88ad4;;; Matrikkelen - Eiendomskart Teig;dataset;Annen;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;74340c24-1c8a-4454-b813-bfe498e80f16;;; Topografisk norgeskart dybde WMS;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;65e2e563-29f9-4c56-a225-3c22573d649e;;; Bunnsedimenter (dannelse), regionalt;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;c7ee3b10-9383-49ef-a46c-087ddb1735bb;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinBunnsedimenterWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Jordsmonn - Årsak til dårlig drenering;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;9b6ce414-f501-451c-93ef-a0cd6e2be78c;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Artsutbredelse Fisk (WMS/WFS);service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;2936eac3-8ab1-413f-82dd-5ef19d6b5566;;; Fiskerihavner;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;fabfe189-06b5-4a3f-84ba-3c48b02ce6de;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; Moss kommune;software;Basis geodata;Moss kommune;Åpne data;;205000e9-bff8-46ed-a487-89062bda1b1a;;; Nordhordlandskart;software;Basis geodata;;Åpne data;;9ec893ab-11ed-4113-92e9-d732aa26e932;;; Rørledninger;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;3a31a1f1-f836-4565-937f-731286fb8baa;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Strømretning og -fart;dataset;Kyst og fiskeri;Meteorologisk institutt;Åpne data;;630cb575-629e-49d0-9218-8a4cbc47eb54;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Viktige naturtyper;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d776ff93-104d-4aa5-a8d9-276df01eb51c;http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_naturbase/mapserver/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Ortofoto Trondheim 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cd105955-6507-416f-86d2-6d95c1b74278;;; Kartinnsyn Hole kommune;software;Basis geodata;Hole kommune;Åpne data;;f3a5e702-092f-4e40-8ed9-41b5ffe43707;;; Biogeografiske regioner;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;40558d42-4636-46e1-8132-4c136777a341;http://wms.miljodirektoratet.no/geoserver/biogeografiske_regioner/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Miljøstatus Kart;software;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;625c3a8c-aa74-4b11-8289-58478bb586c1;;; Storviltjaktfelt;dataset;Friluftsliv;Statskog;Åpne data;;c23c14c6-63c4-40f4-bae4-2d40198a2f40;;; Europakart WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;15726b49-a586-46d7-98b0-35c71f9451fa;;; Ortofoto Søndre Land 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aef1d924-065f-4945-815e-9e020959fab5;;; Kartinnsyn Røros kommune;software;Basis geodata;Røros kommune;Åpne data;;aa899a11-806b-460d-beec-d97b6b2cde7c;;; Kartinnsyn Fet kommune;software;Basis geodata;Fet kommune;Åpne data;;54a0b38a-8e0b-45e1-98de-78e5a2f3b0b5;;; Naturbase;software;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;5740dc33-a27b-48ea-a4e8-28a7d2849af5;;; Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM33);service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;;efae19ae-c267-47b7-ae0d-61861fb3b24f;;; Sjøkart - raster Havnekart;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f566c03d-5154-48eb-ad1f-2af4e8a1a5a3;;; vannmiljo (WMS);service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;98dd016f-b905-463b-a633-6be2a33fcec2;;; Norges grunnkart graatone WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d24a0bf9-1398-4bc4-a4ba-63896b0a599c;;; Vannforekomster WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;46515853-2672-42a3-b665-7a82c6174629;;; Nettanlegg WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;ac9533a0-03e7-4127-8e96-109a20ab6b9c;;; Kartinnsyn Kongsberg kommune;software;Basis geodata;Kongsberg kommune;Åpne data;;6518d240-72b3-4172-9c19-8e169e9a2b1f;;; Noregskart stadnamn;software;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d0940f8e-4bdc-4572-859d-2a8c9aeab55a;;; Kartinnsyn Midtre Gauldal kommune;software;Basis geodata;Midtre Gauldal kommune;Åpne data;;5f88fe5f-e3c5-4c64-bab0-e688b9e8f01a;;; Vann-Nett Saksbehandler;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;23a2f6cf-fec9-42a4-aae6-8d6236871eb1;;; Arctic SDI cache;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;f860dd80-9e54-4c5b-aaaf-f3870c9e59e0;;; Kartinnsyn Halden kommune;software;Basis geodata;Halden kommune;Åpne data;;e1847202-2246-4123-9ab8-3cf2f28759e3;;; MetallerWMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;d20ed245-2ad5-4a3f-a39c-28dcd5549c41;;; Topografisk norgeskart 4 cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;8f381180-1a47-4453-bee7-9a3d64843efa;;; Discoveries;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;8b846f28-dc35-43c6-8e0d-6b356ad8eac5;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Fields;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;b6155f32-ed42-4e96-ad64-dd8ab559ecae;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Forvaltningsplanområder for havområdene;dataset;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;Åpne data;;1af22776-7e05-47f4-9699-48a7d3eba42d;http://wms.miljodirektoratet.no/geoserver/forvaltningsplaner_havomrader/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Polarsirkelportalen;software;Basis geodata;Rana kommune;Åpne data;;757a8470-c349-42f8-86b9-b35f87abae63;;; Havbunn grunnkart WMS;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;24d27b51-2823-4f37-bcbd-10e5eb84ed33;;; Høydedata - laser;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;f297e948-8a34-4e6c-9740-54b3a657f8d5;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dom1_35/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; "Hav og is; Globale sjøisprodukter (analyser fra satelittdata)";dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;773678c8-57cc-457f-aa31-7b50e0c5cdb0;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Vær og klima - Nedbørradar (observasjoner);dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;f3e7af08-1ce5-4614-9037-1c2000d70945;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Vær og klima - Nedbørvarsel;dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;ed37ef28-8459-4a64-bf91-14bf03395f36;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Vær og klima - Lufttrykk;dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;5c4ef410-280d-42db-8376-5ddd6283c1e1;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Navigasjonsinstallasjon;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;94b8c392-e2c8-426a-8dbe-ae828049a1df;https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS; Production licences;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;a2dffbcd-1a6a-4b20-81d0-ddca6cf56c32;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Business Arrangement Area;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;7a565562-7c75-49eb-8725-2c5ec5d7d564;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Fjordkatalogen;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;d4b28454-ebd6-4425-9a66-00cb2d7e57ed;http://wms.miljodirektoratet.no/geoserver/fjordkatalogen/wms?service=wms&request=getcapabilities;; Surface facilities;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;180ed23d-e229-4d8b-95f3-c702108ec6a1;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Letebrønnbaner;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;283c5da6-3955-469a-9ea8-529adbc901f8;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Seismisk innsamling;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;522550de-3c58-45dc-9cd4-791263c2b8c9;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Development wellbores;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;34daec0a-f727-40a7-bf2d-4681474219d2;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Havbunnsinstallasjoner;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;9d64dbe8-50e3-4019-a239-f8a9f00ad438;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; Innsjødatabase;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;823b8639-9a49-41bf-8571-3608435eb149;https://gis3.nve.no/map/services/Innsjodatabase1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Forurenset grunn;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e48e71ac-16fc-4e47-9e7f-c0a4a4bbfad0;http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/grunnforurensning2/MapServer/WMSServer?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Miljøtilstand i vann;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;;bbaaee09-41f3-4a63-a98b-5f46083a62c1;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vannmiljo/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Dybdekart;dataset;Basis geodata;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;9285f93e-d6d7-498c-a289-35700d795fc1;https://gis3.nve.no/map/services/Innsjodatabase1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; APA open;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;9daa76dc-837e-418a-a8ee-bf53b58d3ce6;http://npdwms.npd.no/NPD_FactMap.asp?;http://gis.npd.no/ogc/factmaps/2_0?request=GetCapabilities&service=WFS; INSPIRE Administrative Units WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9d04250e-ed32-4432-a772-bc098fe4b75f;;; Løsmasser forenklet kart (N1000);dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;fd37fe85-ab6d-4e9e-8ca8-f09fffdba86d;http://geo.ngu.no/mapserver/LosmasserWMS?request=GetCapabilities&service=WMS;; Marine landskap;dataset;Natur;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;9db56b4f-474a-4e79-bd87-a2f0e4e4728e;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Nettanlegg;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9f71a24b-9997-409f-8e42-ce6f0c62e073;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Nettkonsesjonsområder;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;890fe9ea-5111-459b-aebd-450480c7713a;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Kraftlinjer;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;4ab8c70a-215a-4e1a-847b-b3c044526d5e;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Transformatorstasjoner;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;ae55f901-480d-4fdc-8f1e-58ef3004d169;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Sjøkabler;dataset;Basis geodata;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;101c2686-a57a-4a4a-9b77-654accc3a967;https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Villreinområder;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fc59e9a4-59df-4eb3-978a-1c173b84bf4e;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/villrein/MapServer/WMSServer?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Utslipp fra landbasert industri;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;;8f42b9c5-eaf2-4e6d-997f-5558cc4a5632;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/industri/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; Hav og is - Iskart (shapefil);dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;79013154-92ee-4647-b160-925cbc148601;;http://wms.met.no/icechart/chart_ice.map?request=GetCapabilities&service=WFS; Dyrehold med produksjonsdyr;dataset;Landbruk;Mattilsynet;Åpne data;;e7459ac1-1f3d-4210-ac3e-c7ce68001190;https://kart.mattilsynet.no/wmscache/service?Request=GetCapabilities;; INSPIRE Geographical Names (ELF) WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b10c5243-c629-4cd9-b13e-64bb03c981ca;;; INSPIRE LandCoverVector WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c1f5f3de-ce2d-4104-bee3-2560c5a5a948;;; INSPIRE Addresses (ELF) WFS;service;Eiendom;Kartverket;Åpne data;;8450dff4-3d3c-46ce-a5f0-d382893dfe21;;; Berggrunn N50;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a5c76d05-33bd-4a1d-b28b-81575092e468;http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnN50WMS?request=GetCapabilities&service=WMS;; Måleserie;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;fa5e17ee-ed0c-4786-bb5f-25619b7ac3fb;https://gis3.nve.no/map/services/HydrologiskeData2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Artsutbredelse Sjøpattedyr;dataset;Natur;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;cef06e8f-3ecc-4406-90d2-25e42f7c3f60;https://maps.imr.no/geoserver/ows?request=GetCapabilities&service=WMS;; Skredhendelser WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;d20ad767-b618-4d15-8038-13c7ffce8faf;;; Elvis hovedelv;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;b2300e43-2a61-4e77-ab97-27567b2295e6;https://gis3.nve.no/map/services/Elvenett1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; INSPIRE - Protected Sites WFS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;c7c60343-b7e6-4ce5-babc-7e1d8a404fce;;; Halo, værtjeneste for offentlig sektor;software;Natur;Meteorologisk institutt;Norge digitalt-begrenset;;4ac8bb22-3939-4971-8917-5ca650ffa8eb;;; Årsavrenning linje;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;aedf60a4-dc8e-4f6c-9342-335f4232914a;https://gis3.nve.no/map/services/HydrologiskeData2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Årsavrenning punkt;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;85a3486c-6d30-4cfb-957d-ae776e473ba1;https://gis3.nve.no/map/services/HydrologiskeData2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Totalnedbørfelt til målestasjon;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;ac1c71db-9850-4e89-8162-2baba8b980e7;https://gis3.nve.no/map/services/HydrologiskeData2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; SAT-SKOG - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;b35ec9f6-5eca-42ab-a8bd-bf56703ff4ea;;; Kartinnsyn Indre Fosen kommune;software;Basis geodata;Indre Fosen kommune;Åpne data;;88341bea-9b9e-432c-81ca-75b478f5468b;;; Terreng norgeskart cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;db2280ab-1f55-4596-b1fc-26ff147a2bc5;;; Georef 2 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;cc344783-1ef1-4e00-a71c-e7d2ba75f694;;; Kart i vest;software;Basis geodata;Hordaland fylkeskommune;Åpne data;;8346890e-32ae-40fc-9265-129c7345dc60;;; Sjøkart - elektroniske (ENC);dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;d030dffb-82c4-4eaa-a7c7-0e8cbbb515c5;;; Fiskeridirektoratets WFS;service;Annen;Fiskeridirektoratet;;;411a0773-949c-475f-bbb4-bba2237bddaf;;; Ortofoto Auran IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0bdd95b6-81e9-4246-8f00-c035a9264ffa;;; Ortofoto Aurdal 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ece83130-0586-40f6-9f43-a0edb1e53cf9;;; Ortofoto Aurskog-Høland midt 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;69e2b198-2409-40f8-8786-6d98fbe81b83;;; Ortofoto Aure-Halsa-Smøla 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;687032be-8818-4420-9d3e-f161b2d0970c;;; Ortofoto Auskarnes 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fa899ba3-86b3-430a-aa18-962b59f878d7;;; Ortofoto Askim 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ca9b6479-ea62-468a-9374-d1dc59f2f729;;; Ortofoto Austertana 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d07344a-5057-4542-b8e5-eca29d243815;;; Ortofoto Bjerka-Mo-Storforshei 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6534989c-d222-485c-8e5f-7b4317b40360;;; Ortofoto Bjerkreim Gjesdal 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;928b97b1-8855-472f-86c3-834a1eab5918;;; Ortofoto Berg og Torsken 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;87dde76c-e5d1-4c2a-825a-873535864d5c;;; Ortofoto Birkenes 10 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e7db6421-2a87-48cc-8055-55b3631d14dd;;; Ortofoto Bjerkreim 40 cm 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3b6deb5f-02ec-4e1a-90f2-c111ed4e48f8;;; Ortofoto Bjerkreim 20 cm 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4f2ed681-134a-4e3c-a23e-8a0082dedbb6;;; Ortofoto Birkenes 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6187c415-a572-4b3c-9053-a42e5e16447a;;; Ortofoto Birkenes 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f8662cb9-38f5-4fdd-ab36-f3d87a31cfcf;;; Ortofoto Bergen 1951;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f4774282-1bad-43d6-8e35-8742d557fb01;;; Ortofoto Berg-Skjeberg-Borge-Torsnes-Fredrikstad-Sarpsborg 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;96a169e1-a163-489e-aadb-e68dda49f0bf;;; Ortofoto Bjugn bebyggelse 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;918ab326-5e2f-40e8-9d54-d2e59db2eeab;;; Ortofoto Beitstad 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a26b1a7e-29c9-4ce9-abf0-664f142ec311;;; Ortofoto Birkenes Grimstad 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0aa60cf2-44d0-42b4-90e2-da4ba02fee56;;; Ortofoto Bjønnes Longum 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4e01a0cd-84e5-40df-a169-156ad66b7422;;; Ortofoto Biri-Vardal 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;65f5c88c-3c93-40f1-8a25-d103c3227089;;; Ortofoto Beisfjord 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e36e0d15-18e4-40bf-9346-59b8a957a2c4;;; Ortofoto Bjønnes 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;31bf239f-18f6-4e8e-bdae-b8ccf6e69baa;;; Ortofoto Berlevåg 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;75442841-c0f4-4f15-b75c-6acc6df67eb4;;; Ortofoto Birkeland Samkom 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;403e08d9-1ce7-4c6e-a0fd-9b4f65a149fc;;; Ortofoto Bjormyr 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;80458c86-1eee-498d-9bc4-4c902c5f620e;;; Ortofoto Eidsvoll-Stange-Nord-Odal-Åsnes-Grue 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8c7b044b-0571-4ecd-8007-039a0bfbd7c5;;; Ortofoto Bekkarfjord-Hopseidet 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0f985827-ed70-4868-ade0-e898c3c3532c;;; Ortofoto Dokka 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f408bb98-79c3-4014-a631-a5175b3156f9;;; Ortofoto Berg 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;df16ee24-4d67-4d61-8404-3d7525085d62;;; Ortofoto Fet 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e4791850-ae1d-4850-af1d-d636b5b3360a;;; Ortofoto Berg og Torsken 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a9ca3a4-696c-4426-938b-02387f0657a9;;; Ortofoto Hardangervidda 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a702d7f8-25fa-4121-a455-24d89c585e6f;;; Ortofoto Haram Skodje Ørskog Vestnes 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;303164cc-993b-4e1b-871e-5c9bae721932;;; Ortofoto Haugalandet 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;997dfd1f-8b2b-4d8b-9684-4458ee15045e;;; Ortofoto Haram-Skodje-Ålesund 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb26d6cf-1418-4169-b05b-c592d32242fe;;; Ortofoto Haugesund 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;822af94f-cfca-4f06-8a1a-9bb472dd0b3c;;; Ortofoto Haugesund 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ec7cbcc0-bdb6-4f9c-8cc0-7071bcdd40d1;;; Ortofoto Hedmark Nord 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2151591b-d894-4ddc-b9ee-2f26baf3ab0e;;; Ortofoto Hedmark Nord 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;68304a09-875f-4d11-b3a0-397484c4487d;;; Ortofoto Hedmark Nord 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;74f7509f-ee3d-47b9-bbdc-402b4b8b9b97;;; Ortofoto Hareid-Herøy-Ulstein 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;04429c7d-c4b5-49e4-b09c-5dc64eb1cf5c;;; Ortofoto Harran 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0f1232d7-2488-4e81-8287-114abee39c9c;;; Ortofoto Haugesund sentrum 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;49c4825d-e392-4e90-9d98-fbaa3b08e239;;; Ortofoto Haukedalen 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0f0f099a-bef4-4fa9-9350-6297195da8ad;;; Ortofoto Hedalen 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;be8417c5-4793-4d22-83c2-97f945b87419;;; Ortofoto Hafjell 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;95232fac-9e7c-4f34-ad51-fce3421bcfee;;; Ortofoto Hedmark Sør 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6c87e812-0ca9-41ee-840a-ff4bd786db08;;; Ortofoto Harstad og omegn 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;55d9eefd-dc4c-465b-908f-417ed86505bd;;; Ortofoto Lågaros IR 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aca15f7f-740c-4119-b175-d844a0d20f24;;; Ortofoto Kristiansand 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;70bd4a54-c222-4a29-abc6-2fab14822224;;; Ortofoto Kongsberg 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c519e8f5-2ad0-48df-9759-0a8f2a1de59a;;; Ortofoto Kongsberg kommune 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5be72948-1536-448b-95c0-bb6813605203;;; Ortofoto Luster 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3240edcb-25fc-4761-8656-89362ca6e707;;; Ortofoto Malvik 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5bab8739-eb66-43c7-921c-3054f1e7a2b7;;; Ortofoto Lågen flom 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;678b5058-74ac-4439-9e70-32b76cf789d5;;; Ortofoto Lørenskog Rælingen Skedsmo 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;57bf72ab-d36d-48ea-a769-a26cf93eeb3d;;; Ortofoto Lørenskog Rælingen Skedsmo 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c18edf5e-a699-40cf-91f4-e8a53e4d4901;;; Ortofoto Midt-Gudbrandsdal 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d17c6359-5fa7-4be6-8e31-6219eeaf4e06;;; Ortofoto Midsund tett 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;06b3bc90-3f81-4d6d-bed5-de3652cfaa8d;;; Ortofoto Lørenskog 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;00b99065-9fa4-4700-a4c1-4ee31d68d3b9;;; Ortofoto Midsund 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;34a06b01-acab-46d7-b033-1ed4d4a896a5;;; Ortofoto Meråker-O20 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dcdcf33d-6089-4aa7-8791-5f7f0e2879a9;;; Ortofoto Mandal øst 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7be281bf-d48c-47a1-ab56-700732db5040;;; Ortofoto Lørenskog IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;67ef005a-5d79-4c77-b0a7-1c22ecbe20ea;;; Ortofoto Nes-Ringsaker 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;edbcd2a6-901a-479a-8163-381a174fa4d3;;; Ortofoto Molde-Midsund-Aukra-Fræna-Eide 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;35676515-128f-4466-9903-7b529336bdcd;;; Ortofoto Molde-Fræna-Aukra 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f88268ba-4ec7-4ef1-b478-81721e9163d4;;; Ortofoto Midthordland 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6815f93a-c8b2-4e48-ac70-9606a1fcdaef;;; Ortofoto Midthordland 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3c5e9e2c-8718-4231-b5d1-f21754d73f0b;;; Ortofoto Nissedal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e437ab8b-7373-4933-a7fc-c3aa29fb2107;;; Ortofoto Løten-Elverum-Våler-Åsnes 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6664dd81-056b-4213-b422-14430da0e7fd;;; Ortofoto Nittedal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7153d3db-7b19-4cd3-b415-ba0e09bc4150;;; Ortofoto Nittedal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f84f71da-c8ff-4d32-920f-d6c4251f7d11;;; Ortofoto Narvik 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc0a1a30-6e01-41ae-b7d2-655067dc52aa;;; Ortofoto Nittedal 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f744bd1f-6933-48e6-abfa-536f619ca290;;; Ortofoto Naustdal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;048d4db3-beef-40fd-9105-9f87b906f4a1;;; Ortofoto Molde Nord 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ec3528e2-e0dc-48d3-86ec-a39c047d76f3;;; Ortofoto Nedre Romerike rektifisert 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;38d02b4a-ec10-4d52-aed1-e54c221ea3c8;;; Ortofoto Mysusæter-Raphamn 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0ecc13d8-3bfe-47cc-9b56-7b9174ae9f0d;;; Ortofoto Moldjord 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;72f7471c-4889-49c5-b3c2-3b7140da0a71;;; Ortofoto Namsos lufthavn 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f46069d9-9788-46a5-854b-d01ec037252d;;; Ortofoto Namsos 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7a33e34f-7133-47ce-8bdb-4f2d212b71cd;;; Ortofoto Namsos 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2c748bdc-d71a-4112-8b41-eacf13cd912e;;; Ortofoto Moss 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e037a38a-29f3-4816-859a-c21ff55c395d;;; Ortofoto Nes rektifisert 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5054756e-f577-434c-bdb6-1ac68667547b;;; Ortofoto Nes rektifisert 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f394d0c2-3188-4c46-8499-701b81822177;;; Ortofoto Sarpsborg Fredrikstad 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f32f58a6-5df2-4530-bdcb-51bae295143f;;; Ortofoto Sarpsborg-Fredrikstad 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2fc949df-e9a0-4b8f-947d-de56a9e36968;;; Ortofoto Måsøy 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;22dbd962-83d4-4220-82a1-be402254d960;;; Ortofoto Oppdal 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;577007f7-595f-4dbe-b27f-cda1a2610495;;; Ortofoto Nore og Uvdal 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb75afb4-03f4-4e8d-ac32-6baf0ee1d64f;;; Ortofoto Nore og Uvdal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e8a22ef0-e6f4-4fbf-a12d-b1722064976e;;; Ortofoto Sarpsborg nord 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c2c236de-10c2-48dd-a23e-cba788b8b5a0;;; Ortofoto Sarpsborg 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;97127234-e8f4-4bc7-ad3d-7baad797b58f;;; Ortofoto Sandefjord 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9b0b771b-91d2-467f-bcf6-872396d5aed2;;; Ortofoto Sauda og Suldal 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;04c24b04-313f-4535-944c-e485b280f539;;; Ortofoto Sandefjord 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4026b0d6-681f-4f11-a92c-7c1a9bbca6c7;;; Ortofoto Sauherad Notodden 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;48c36879-3ae8-47b7-af80-17bb32c6f3d1;;; Ortofoto Skjervøy 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3f060fcc-2052-48c7-a78b-d847e7946bdb;;; Ortofoto Skjeberg-Sarpsborg 1957;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;29248ba2-87dd-4a13-a80a-a47eff81a7ab;;; Ortofoto Varanger 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1308db4d-eab3-4c3f-94be-d35e0afa925a;;; Ortofoto Vennesla sentrum 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ca2f3573-23f6-4f1b-a200-dad8c398ae70;;; Ortofoto Vardø 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5e118162-5413-475d-9c5b-e6ce0f35c5bd;;; Ortofoto Verdal 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6b5fe32d-9daa-4445-a9c3-95b7227d705d;;; Ortofoto Vestlandet 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;01882d6c-85f5-4752-9b61-b90692cb21e5;;; Ortofoto Vardø 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1973574b-0400-448b-82d6-88e912cc37b9;;; Ortofoto Verdal-Inndalen-Sandvika 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;413d9bc4-e490-4837-8481-669bbd0d4620;;; Ortofoto Vinje Vågslid 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;554ae50c-ae36-458d-913c-f30391910fc2;;; Ortofoto Volda-Ørsta 1961-I;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5e9d6f08-d640-497f-8f43-a0b36c1c4f29;;; Ortofoto Værøy 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5185dd50-2016-4597-82b1-b5c1db91cddb;;; Ortofoto Verdal 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a34f12de-de84-4e61-bc3e-dc91b3a93ed8;;; Ortofoto Vesterålen 2003-2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7615a0f3-b945-4a81-addf-ee2317b5291e;;; Ortofoto Vennesla nord 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;262e4f9c-eacf-49d1-aee9-a517aac97ca3;;; Ortofoto Verran 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ae973660-ab9f-4241-b5c8-1aa4f870decd;;; Ortofoto Vestlandet nord 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;102a0c32-6590-4492-a74c-1d80a0979f32;;; Ortofoto Vesterålen 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1080214d-90ed-4b4a-95c3-e8c6eae38c6c;;; Ortofoto Vestvågøy 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cdf7d934-7474-450c-b4c0-c26b8e548a22;;; Ortofoto Vennesla Kjevik 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cd35bc28-a269-4798-bdec-aae1df35ff25;;; Ortofoto Verdal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c294dcba-6c3f-49f5-8456-ad6f1db28200;;; Ortofoto Vestfold 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;856f9f11-440a-46d7-94b2-03d07c0fa1e8;;; Ortofoto Verdal øst 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d014645a-b954-473f-93b1-a89fbc7388d8;;; Ortofoto Vestfold Kyst 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;10067481-1730-4733-90ad-39693544972a;;; Ortofoto Vestlandet 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;315a512e-9cfa-4a8b-9b01-ef7bdd693f49;;; Ortofoto Vestvågøy 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;138ce128-51b6-4af0-915a-f41c7856c1ea;;; Ortofoto Vest-Telemark 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6cf17e49-f5d4-425c-903b-066876e98428;;; Ortofoto Vegårshei Gjerstad 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e3428ecd-01bd-405d-bec8-a4a2c01e4cfb;;; Ortofoto Vågsøy 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d163e7c7-f738-4126-9654-9ffb65ffaa4c;;; Ortofoto Vestfold 1959-1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0856fca3-7b03-477f-b488-b97683195167;;; Ortofoto Vestfold 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;160aba01-b11a-4e03-b39e-702417a41951;;; Ortofoto Vestfold 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d30bdd71-fc64-4324-a54e-e4494804988b;;; Ortofoto Verran 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fff65475-72f6-4ffd-913e-a195a599b3b9;;; Ortofoto Verran IR 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a606702b-245b-4304-ba9a-ee6ab1276eca;;; Ortofoto Våler øst 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;06eebcab-f0cd-46d7-b8f8-e0c4f6bf2074;;; Ortofoto Østlandet 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9105ce6c-b444-4096-872f-ed50b873254c;;; Ortofoto Østlandet 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bd7036da-4ff2-4cec-be45-7989469a286c;;; Ortofoto Østhassel 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7787aa15-bfc4-4a74-beaf-978513829d5f;;; Ortofoto Ørland 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f032470c-9f80-44b4-8905-f17b54277b32;;; Ortofoto Vålebrua 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;54e77a2e-da15-4b17-8df0-75251fe465d1;;; Ortofoto Østfold nord rektifisert 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;312a81f5-f6ba-41d1-9800-eb2c91728b1b;;; Ortofoto Østfold nord 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;366282fe-3eff-4c93-b185-3bcc2b5cdfd5;;; Reindrift - Siidaområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;524a5dfb-be65-4a8f-a25d-f753917eb12a;;; Ortofoto Østfold nord 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;126974f7-23de-4b2e-aee1-24770d1f7f93;;; Ortofoto Ørland 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ee463392-afd6-4c2d-b8b7-71cbfc70a60a;;; Ortofoto Ørland Bjugn 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a49d79c-7d20-4d95-b961-9a46632796ee;;; Ortofoto Hadeland 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;17055dc9-94c7-41bb-be0b-c114960c1486;;; Ortofoto Østlandet vest flom 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;73c871c2-4b15-4d20-b3de-e960b73cb8b0;;; O-kartregisteret WFS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;Åpne data;;8d1550dd-34d8-4171-8a1e-544af46a8093;;; Ortofoto Giske-Sula-Ålesund 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;76e13dfa-4b4b-4fbe-8080-b305595dab77;;; Ortofoto Gildeskål 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e2275200-cd26-4bfc-af1e-80276ae0906c;;; Ortofoto Gjerstad 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bafc55df-dd6f-4d5a-9c4d-7fd0f65c0ede;;; Ortofoto Gjøvik-Toten 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;400ae465-812c-497a-bbf8-b828430a2c52;;; Ortofoto Grimstad 1946;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;41f6fc29-6dee-4fd6-97f4-202ef7bc122d;;; Ortofoto Lillesand 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6af276e0-6118-4394-9ce1-20982fef45e8;;; Ortofoto Lurøy 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6ba6e124-28dc-462e-a07b-173fe05fa280;;; Ortofoto Lofoten 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e390fd99-0d5d-4549-98fa-9833adccfdc0;;; Ortofoto Luster 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;84cf6ae4-6b0b-41a9-9c48-7a1554bdecb9;;; Ortofoto Rælingen IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;388f7144-3f15-43e9-81d6-93e473554467;;; Ortofoto Sandnes 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1629e0e2-f012-4818-9a53-9c9f1da41b87;;; Ortofoto Sandnes 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9adb42b8-cfd3-4209-8de3-344bde15adc0;;; Ortofoto Rygge 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;43f77b5c-5453-4ba0-9658-e0b3e1867f76;;; Ortofoto Roan bebyggelse 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;87489089-4354-43f6-8e9c-d3bc84ad8107;;; Ortofoto Rælingen 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;42003d02-10c5-4baf-bfcc-0217a4139fd0;;; Ortofoto Selbu 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;12690abe-b5af-4bb8-82d2-013dee8e1440;;; Ortofoto Selbu-Tydal 2017 rektifisert;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9dcfb81a-b599-43bc-86dc-f66e6f0c4223;;; Ortofoto Sandefjord sentrum 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2b4228c4-9039-4e8f-9197-7a5e53ba5b7c;;; Ortofoto Selbu-Tydal-Holtålen sør 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ee8f1d64-9eca-4702-b49d-e0eb642ce204;;; Ortofoto Selbu-Tydal-Holtålen nord 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;05fa3a1e-c684-4ded-871e-6348f0115374;;; Ortofoto Skien-Siljan 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a705f48c-2e9d-456b-812f-04e3e1e5908a;;; Ortofoto Sandnes 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d4e941c4-81ff-4155-afaa-c67f125b55c2;;; Ortofoto Sel-Dovre 2005 C;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;836a45f4-f3b7-4d33-b717-ce786e1d27ca;;; Ortofoto Sel-Dovre 2005 B;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7e689d43-8ad4-4f58-b4c8-3c5f02323702;;; Ortofoto Selje B 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9a005de7-145f-4e00-a8ea-d57c941553f5;;; Ortofoto Skien-Porsgrunn 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8c48262e-5e45-4330-9e4e-794aece430ce;;; Ortofoto Sandøy 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a1a2b60-b25c-4662-b7e7-c7a33bf96ad1;;; Ortofoto Snillfjord 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2222cf3a-5920-4db2-98b1-0d5f5f8bdca7;;; Ortofoto Snillfjord 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;abf416c9-d272-472e-8222-030a2928d228;;; Ortofoto Sandnes 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b069a6ae-963e-4b69-9322-1b3486ceb245;;; Ortofoto Rissa 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0eb585ef-f866-41b8-b456-ca5d91597995;;; Ortofoto Rødøy 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;24cc9dde-6c39-4dec-adac-ab8db8b2b10c;;; Ortofoto Skjervøy nord 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;478a4994-5dab-4012-a134-4e6d488d4fa2;;; Ortofoto Snillfjord 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;beabd267-c9df-4741-ac59-6d0244c427ce;;; Ortofoto Snåsa 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;89280112-27f7-4f39-96ac-eabee288ce2d;;; Ortofoto Romeriksåsene IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c006b69c-325e-44c9-97d7-8da8d4cde869;;; Ortofoto Romedal-Stange 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;af4a77dc-032d-4376-aa89-5c8aa05b92b4;;; Ortofoto Snåsa-skogtakst 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cb3870f6-883d-4914-9b55-bc1e4e1d71a6;;; Ortofoto Strandlykkja-Hamar-Elverum 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e3454a95-7e44-4ba1-bf69-3cdb425ff11b;;; Ortofoto Stjørdal 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;24b20b44-3da5-4aa6-b1fb-f9af81dd7a75;;; Ortofoto Straumen 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f8fe58d0-5229-4583-94a7-515712429e64;;; Ortofoto Trysil-Engerdal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;222e3837-b061-4e12-8a0c-d67a409892d4;;; Ortofoto Sandnes 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc2a1257-4500-49b5-bc9b-537f168827b0;;; Ortofoto Rotsundet 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e52418a9-1d88-45c3-af1e-f36d52beda50;;; Ortofoto Trøndelag 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2e9ffac9-b810-44e9-b070-14a2c2ad143b;;; Ortofoto Vang-Vestre Slidre 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;33085a53-5e37-4db9-b81b-1df42d4967a0;;; Ortofoto Vang heimlier 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4fb9ba6b-0c53-46e9-a9cd-eea1c39a2376;;; Ortofoto Aure-Tustna 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2faac425-7027-4039-92a5-ad657866273b;;; Ortofoto Vanylven 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;68c95a2f-1ec5-48a7-949c-e9d0377ea21f;;; Ortofoto Bamble 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3cda8532-0f96-4264-91c1-f82884660f13;;; Ortofoto Vadheim 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7f753590-ed2f-429e-a915-3542b3c2929c;;; Ortofoto Midt-Troms 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2fc579ed-dfc8-4652-8070-6bf0fd5b70cd;;; Ortofoto Nordkapp 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;624c1265-ee6e-438f-b8fe-e5c7c09abcee;;; Ortofoto Målselv 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4b2c07db-a04f-4146-b09d-49a4ef808416;;; Ortofoto Lunner 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;19c1f065-3fc2-428c-8549-e3be18e7e75e;;; Ortofoto Nome 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;16f2657b-91ab-46fe-9945-67bd6572507a;;; Ortofoto Mjøsa nord skråfoto 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8283686c-f5f5-4d12-9ed1-e8dedc7d853a;;; Ortofoto Sør-Varanger 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5fb8382c-3d8b-404e-a3f8-34ade0ae8be1;;; Ortofoto Sør-Aurdal 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f37c6f92-4409-4683-9dd4-c024ce4ac04c;;; Ortofoto Trondheim rundt 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ced9f055-0f2b-4abe-b2c6-4546fc5d4a84;;; Ortofoto Trondheim 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;08db0757-c45e-4c65-ad8c-8fc4f0e01c23;;; Ortofoto Træna 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aaf93921-a515-47a8-b31f-b338fd9b8b92;;; Ortofoto Søre Sunnmøre 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;94018f09-e958-4b0f-bdbb-1625027ab6e2;;; Ortofoto Sør-Aurdal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3147db79-06c8-4a75-994d-172cc535e520;;; Ortofoto Lillehammer 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a7474587-3450-432d-a00b-434e9b8dab30;;; Ortofoto Trøgstad 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9cdb074f-b1ba-4cb6-938f-fa2fc0825f65;;; Ortofoto Østlandet 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;19f1c916-acf1-4127-8296-b8cb53bff1e9;;; Ortofoto Trolla bruk 1937;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4dc113c3-3925-47ee-8af8-26c049be9cac;;; Ortofoto Tingvoll 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a0adfcd-fd8d-4dfa-98a5-85944a4b31a0;;; Ortofoto Trydal Bykle 1987;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;576dd9a8-69dd-4036-98bd-46a71214fbcc;;; Ortofoto Trondheim 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;359808d1-a9a8-4ec9-9374-a9a4eab3bde8;;; Ortofoto Grue vest 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c03eae35-f174-4378-a0e0-4904a188ab79;;; Ortofoto Trysil sørvest 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ead2761c-8d7e-4fe4-96d9-06224360779c;;; Ortofoto Hemne 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9b44943c-580a-47f7-b72d-80bd42a21b46;;; Ortofoto Østlandet øst flom 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ecb8a816-aeb4-482e-bdaf-38d12993719a;;; Ortofoto Sørum 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;39f53498-7f8d-4d8c-9b4e-9267f1778bba;;; Ortofoto Hedmark Nord 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;472a218c-ae20-4311-89ff-7ff6bad9eeb3;;; Ortofoto Hamar 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;16b02e0b-eff6-4904-ac4f-861d32239d8b;;; Ortofoto Hemne bebyggelse 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8d703b3a-f905-422f-8588-e7e771bb35ae;;; Ortofoto Hamarøy 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8016b07f-0d3e-47cb-974a-b019bd4cd5ae;;; Ortofoto Hemnes 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;04e264b6-ff91-4f0b-937a-6c98b6c95963;;; Ortofoto Gulen 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2c6c13e7-7a6a-46e1-a00b-b5a70e734d34;;; Ortofoto Gudbrandsdal flom 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;238db7e8-b1a5-4d8c-b414-be66258088a5;;; Ortofoto Hammerfest 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d3b40279-2f5b-41f6-9746-e9677d256e86;;; Ortofoto Gulen sentrum 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b13593f8-be82-40b4-9369-b1b1d8589512;;; Ortofoto Stjørdal 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2774deb8-3550-4ff3-96d6-df81bdbe820e;;; Ortofoto Lierne Røyrvik 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3e0ce439-dae4-41d7-b41d-6839f1b49f9e;;; Ortofoto Meråker 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;29e35b74-5be8-4aef-9199-ed2548c1621f;;; Ortofoto Lærdal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;68fc6798-6a67-4978-b760-88f139df18a6;;; Ortofoto Midtre Gauldal bebyggelse 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0e03dc38-882b-4e87-8b23-947ccc3026c0;;; Ortofoto Narvik 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d2cffe4e-8298-4881-adf9-da5461b091de;;; Ortofoto Meløy tillegg 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db63c206-473a-40ed-9886-4280e5584562;;; Ortofoto Nissedal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d12b1eb2-26e0-4658-b49f-3eade85cccea;;; Ortofoto Larvik 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1b68a21d-d1a6-4491-a0ef-f5c6712699f0;;; Ortofoto Nesset-Sunndal 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;28a03d07-0884-400f-a2b1-211ae23582c8;;; Ortofoto Nieidavarri 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f0d12512-1532-4223-b0ad-e532c3424c88;;; Reindrift - Flyttlei - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;;ebe05e74-0665-42e9-a4c1-f713010d61a7;;; Reindrift - Trekklei - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;bca48668-fe4d-43a1-a5c6-2375d952c32f;;; Ortofoto Møre fjell 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f75c5720-d4fc-4428-9fff-9542663559df;;; Ortofoto Møre fjell 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c9f5e52b-0a80-4ca4-9b98-1238008e1280;;; Ortofoto Andøy tettsteder 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ba47743f-b4a4-4566-811e-217f8ab0847e;;; WMS for Levanger og Verdal kommuner;service;Basis geodata;Innherred samkommune;;;836a3c18-81fb-4bf7-9f12-36300c70d9db;;; Ortofoto Bodø 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;73e8c67f-5458-4927-a915-b26ad39ba0b6;;; Ortofoto Birkenes 25 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;194f2969-57c4-424a-9b4c-5d6a4c82daf9;;; Ortofoto Ytre-Helgeland tettsteder Vevelstad 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;445df729-d75c-4e1d-b513-cb1f0547ea14;;; Ortofoto Sørkjosen 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4e174b94-ae50-4089-b1ed-9c2d2c979127;;; Ortofoto Frei 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;10d95e46-f1d7-4ac0-a6b3-28cb33c9435e;;; 1617 Friluftsliv;dataset;Annen;;Åpne data;;94f33cee-1cf2-4c64-b849-41c0fcda76a7;;; Høydedata Leksvik-Mosvik 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bae987b6-2d29-4887-b12f-fe1f5b0342ec;;; Høydedata Drammen 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c50243a9-bfd7-44fd-adee-252e2f71f928;;; Høydedata Bodø 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6cdbf4cf-4ed4-4f33-b7b8-100fda3d3447;;; Høydedata Nordhordaland 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e2e445c8-1918-48de-85b2-f9f928c84e6c;;; Høydedata Porsanger 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d73b645e-29c0-41d0-a9bb-c73b412ac258;;; Høydedata Rogaland 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e548a439-48b9-4680-bbf7-da2259134408;;; Høydedata Rana 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8da7cb96-0976-45cc-baac-499cdca6c292;;; Høydedata Rømskog 5pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;330da462-d260-48b5-8e70-bfaba3ed406f;;; Høydedata Sande 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4ea8b165-b9e6-4455-88c6-03e8b7bfd3be;;; Høydedata Oslo Kommuneskogen 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;34200215-d597-403f-a0a2-225c6f52fcfe;;; Høydedata Nittedal 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1c36a647-76c8-4565-b8b8-962201737a2f;;; Høydedata Notodden 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6981cce9-e3c4-480b-abb2-33f493e3e0a0;;; Høydedata Ringerike Hole 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a87d9a12-76e5-419b-8507-a4fd7ba1fc73;;; Høydedata Nordland 2016 - Vega;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2fded425-2aa0-4cd4-8bb8-ada32bc0e876;;; Høydedata Norherad 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;562f5b8c-38bf-4f90-9d00-6af1e845af2f;;; Høydedata Risør 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ce80a950-ad71-42dc-86dc-419b4ed8514e;;; Høydedata Røyken Hurum 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;efc78e7b-eca0-40cc-bc00-cd483f45f243;;; Høydedata NDH Ballangen 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2f574bf3-11da-4cac-9b18-4dd3b14ecdca;;; Høydedata Rakkestad 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;695c934b-2bcd-4033-b6da-fe1342385c72;;; Høydedata Mjåvatnet 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fbecf6d0-36c5-44d1-bb39-89c9578a9bcf;;; Høydedata Rogaland 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1f906426-ee8a-490b-b360-3fca10c57350;;; Høydedata Nordfjord Sunnfjord 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fc3b707a-46aa-462e-9478-a302c9ca2615;;; Høydedata Rissa 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;aa1ef8e8-4360-4e0d-916d-076cf1a650ab;;; Høydedata Molde 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5f4f0edf-3a51-4be9-9972-f2ef9e31739e;;; Høydedata NDH Evenes 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a5b31986-3ee2-46bd-b71c-36fca6a779a5;;; Høydedata Selbu 024pkt 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2ff2cb42-7d22-4e83-8572-99a2166e2400;;; Høydedata Rindal Surnadal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;daa3c01b-1be4-496b-854b-403c4b33e6c5;;; Høydedata Sør-Fron 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0ce2103f-f6b8-488a-a6a7-1bfe8a669605;;; Høydedata Tingvoll 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a491df07-85b5-4306-83b9-92a10510dbfc;;; Høydedata Voss 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;96e46424-28a3-4160-8210-f5e65207ece8;;; Høydedata Ringerike Ådal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a98435fc-49fc-44c7-a280-1b969ad60008;;; Høydedata Romerike 2pkt 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4f472842-597d-488f-a6e8-9fbcffc6a9ce;;; Høydedata Sør-Aurdal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;21eb6456-fce7-4ef1-944a-98d83cecafcd;;; Høydedata Modum 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f43bb0e2-fbbf-47f7-91fb-1cf5cdb5fd82;;; Høydedata Vest-Telemark 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;345e51de-d136-4392-bf53-ff91a8fa04dd;;; Høydedata Nordland 2016 - Bindal;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;66d4f8e8-4702-4d05-9bf3-738defa7f6b7;;; Høydedata Sør-Fron 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dcdaf6ab-f775-4234-9139-d5bf9900f76e;;; Høydedata Tinn 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d5c81914-87ef-4970-964e-0980bb2ad1b5;;; Høydedata Tjøme 2004;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d64d6947-15e0-48c6-b67d-d13c697fcdd8;;; Høydedata Tjeldsund Utvidelse 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b93c3a12-e8f5-46dd-8cab-6ccdcd0f6871;;; Høydedata Ål 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;23bfb775-26f4-4d42-88bf-b5313fe29cc9;;; Høydedata Svorka 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;beec53d1-9a8f-45bf-bba7-8427e9d0e792;;; Høydedata Nordhordaland 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fcc86b98-bd4b-4da0-99e7-43bb797f2bf8;;; Høydedata Nordhordaland-Samnanger 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1090fe6b-f749-4982-bcca-6e44239859e0;;; Høydedata NDH Kvænangen 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b2b4b48c-2a59-404c-873f-bdae5d88b09e;;; Høydedata NDH Brønnøy 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;eff32fe0-48a4-4521-8cd5-5fdebbdced5d;;; Høydedata NDH Atna 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1d52a570-86fb-4637-a55b-b4bd3616331d;;; Høydedata NDH Atna 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3f2018a6-e80a-4e42-9ef3-edd6714f90a7;;; Høydedata NDH Brumunddal 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bb713198-b443-457f-9e02-26ed6c9ed240;;; Høydedata NDH Rogaland 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;feded90a-23a1-4c46-aa5c-b96782d3ce02;;; Høydedata NDH Alvdal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0ce6b17b-2e6e-4e85-a623-ecab4b82fd78;;; Høydedata NDH Saltdal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;297457ba-9d28-40e9-ab61-e9fae8347c52;;; Høydedata NDH Hovden 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5e09a76f-880b-410e-9824-abbcfeca0716;;; Høydedata NDH Opphus 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f2ec0f87-612b-47f8-b404-3688e1481401;;; Høydedata NDH Skien 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4d63eaa7-688c-4c4d-8e03-da9f1b7d1e50;;; Høydedata NDH Rena 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;88cd6398-69b6-48a2-b3c0-4ea0e41cdadd;;; Høydedata NDH Rena 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7f9a1034-de25-47ea-a7a3-e20fe9540d00;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Smådalen 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;90a4ef2e-bff4-4017-a826-2de4cd2c450c;;; Høydedata Østfold Syd Sarpsborg 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;16d6ae43-0af8-4426-9899-27cdd7055cf8;;; Høydedata Østfold Sør 2pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1f668262-c1ea-4d35-b34e-779c76fa35a2;;; Høydedata Nordland Nord 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4a255036-61a6-4853-8625-cae4e7a3b834;;; Høydedata NDH Steinkjer 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;33af5aac-f1fa-48da-90ca-9d814d504de9;;; Høydedata NDH Levanger 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cd7a4768-383e-4191-b14e-b40695620ec1;;; Høydedata NDH Valdres 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;34205de6-2522-4358-9128-8077ebaf055e;;; Høydedata NDH Orkdal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8c7413a8-9c89-4359-9f75-ca799f87c1bd;;; Høydedata NDH Leka 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0edb4365-c2e4-4c18-9b8b-3acf546aa9af;;; Høydedata Vestre-Slidre Valdresflya 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b0af983d-e724-46bb-b76c-8e51451dd94c;;; Høydedata E39 Leirvika-Stokkjølen 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a20dc035-2c66-4530-a0cc-204ae722a89e;;; Høydedata Midtre Namdal enkelttre 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e9fc3b96-e9ef-4a86-939c-8851b6a16004;;; Høydedata NDH Haugalandet 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;170e4522-6bb2-4bbf-917d-f2f8eed93cee;;; Høydedata Østfold Syd Våler 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bd082dbb-10d5-46be-9496-49006cd2ac4f;;; Høydedata Østfold Sør 1pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d93d3c93-a914-4935-9709-23c81157a876;;; Høydedata E39 Møre og Romsdal 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ebc218dd-8533-49b3-bdf4-3c55364a4226;;; Høydedata NDH Hedalen 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1dcb1ffd-f5c8-467d-a17b-c77f806f2a18;;; Høydedata Østre Toten RV33 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3a26dfe3-a8a7-4f16-9a2b-a0933b143a3c;;; Høydedata Breheimen isbree 03pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;22883015-da54-4d38-8dae-eaf9ccbb0dbf;;; Høydedata Midtre Gauldal 02pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;671adf54-2105-42f4-a80c-4bec1bd6c285;;; Høydedata Midtre Gauldal 2pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b7e4045a-5566-4746-99d4-0cfa2702bba8;;; Høydedata NDH Trollheimen 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dee3087e-044e-411b-ae04-4caf2eb057b2;;; Høydedata NDH Østfold 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e112e2c7-7372-4cca-ace9-34efec66f257;;; Høydedata Lørenskog Rælingen Skedsmo 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d4ba9961-15dc-4b80-abd3-dfdc9d785934;;; Høydedata NDH Mandal-Marnadal-Vennesla 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a9d04da5-641c-4d16-a9b8-b924ea414910;;; Høydedata NDH Skien-Nome-Sauherad 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;732ed0bf-8e4d-4b66-8592-cb0499bd74dc;;; Høydedata NVE laser flaum Utvik i Stryn 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1940584b-9731-4853-adbf-9630ba39b7b7;;; Høydedata NDH Vikna 5 pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a7be3351-51d6-4cc7-b2f8-c80930c0c04d;;; Høydedata NDH Hitra-Frøya 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;66570844-b6b4-4dd2-9a14-8c1e56c75e37;;; Høydedata Nord-Østerdal Tettsteder 07pkt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0835f022-b427-43e7-81d0-7f858b4dc402;;; Høydedata NDH Vanylven-Volda 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0ecf288e-fbce-49be-bc00-18f89b61833c;;; Havmiljø.no;software;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;Åpne data;;88442689-d657-4095-ac02-8fd22f0ebf8b;;; Midt-Gudbrandsdal;software;Basis geodata;;Åpne data;;0e705e2e-08f2-4e0e-b42d-0a6d35cf5657;;; regObs;software;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;17a20ebe-248a-4df8-8c7b-568ae4f0b26f;;; Kartinnsyn Tønsberg kommune - arealplan;software;Plan;Tønsberg kommune;Åpne data;;5fab6a7f-47be-4eb6-a268-70971c53b9bd;;; Ortofoto Drangedal 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2282430d-4894-4be2-8769-f64b62496798;;; Ortofoto Karlsøy 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9632f902-0b76-48d8-bfc0-a36e7d5636a1;;; Kartinnsyn Karasjok kommune;software;Basis geodata;Karasjoga gielda / Karasjok kommune;Åpne data;;b0ba4512-13a7-4ebc-a270-866e41e22d50;;; Kartinnsyn Sande kommune - arealplan;software;Basis geodata;Sande kommune - Vestfold;Åpne data;;56c8ad85-a064-4c82-8dc6-24ed6855e227;;; Kartinnsyn Siljan - arealplan;software;Plan;Siljan kommune;Åpne data;;35754126-40a0-4987-b2dd-2ff85849e547;;; Ortofoto Fitjar 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0c1aea31-352d-4fc4-853c-0185af694a90;;; Sjølaksefiske;dataset;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;Åpne data;;02ef279f-27ee-49f7-8576-c1dc189e1d98;http://lakseregister.fylkesmannen.no/a3_laksekart_mapserver/wms.ashx?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Kartinnsyn Froland kommune;software;Basis geodata;Froland kommune;Åpne data;;51599647-1eff-4bdc-9394-67f755acc385;;; Traktorveg og Skogsbilveg WMS;service;Landbruk;Kartverket;Åpne data;;e45aea66-5d98-4703-8026-692c782eb5b0;;; NPD FactMaps 2.0 REST API;service;Basis geodata;Oljedirektoratet;Åpne data;;357eeb15-0f08-4cb3-86ab-363c71acaa02;;; Ortofoto Lillesand 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3d682123-cf15-4064-ac41-220773e71e97;;; Ortofoto Lunner-Jevnaker 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e52a6afc-40fb-4d1d-8265-1745e0c151c7;;; Ortofoto Loppa 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b90c9e53-a29d-49dd-b84e-83a65241b57b;;; Høydedata NDH FV57 Susannajorda-Tromvik 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ab3d93ac-d670-4401-a31e-a7237d496f1b;;; Ortofoto Ljørdalen-Drevjedalen 1982;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8a5bff36-e9af-49e7-bec5-4cdeb611c5bc;;; Ortofoto Fosen sør 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8fa75c75-6444-4934-b7aa-9bbe948e51de;;; Ortofoto Fron-Ringebu A 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3e8cc3c4-1798-40b9-8fa8-8d6c13c21773;;; Ortofoto Fron-Gausdal 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;0597490a-3161-45fc-979c-d66551efd15a;;; Ortofoto Fron-Dovre 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ef7f3478-73b7-48af-afb0-54873ff93c95;;; Ortofoto Fron 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;1e53e515-0077-46b1-a127-ffef671ac72c;;; Ortofoto Levanger 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3f462783-54e1-414f-a844-e1039430ab66;;; Høydedata NDH Alta 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;04f9191e-c6e2-49a2-9180-31204b50f994;;; Ortofoto Fredrikstad 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;53a55b5f-fc47-49e4-98f3-fbf52615b6c1;;; Ortofoto Kristiansund lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ef2af495-87d3-4dcd-b75f-414a7507e868;;; Ortofoto Gausdal-Nord-Aurdal 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;be806024-8e92-4927-a848-edcec2658451;;; Ortofoto Halsnøya-Åkrafjorden 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2ff7a047-2cf1-4168-85b3-f03882697166;;; Ortofoto Gran-Søndre Land 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;58f7dff0-cceb-4285-9d44-6ed4471afa8c;;; Ortofoto Gran-Søndre Land 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;d4a8319f-142e-47b4-bf65-4c0174e7e56a;;; Ortofoto Fron-Ringebu B 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;81106f5e-bd91-4a2b-b355-2cc220e37933;;; Ortofoto Gulen-Høyanger 1973;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;11eb1563-913c-40c2-ae17-b1983e3bc3cf;;; Ortofoto Fron-Vågå 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;fe708a74-911b-434a-b3c4-95f1c78674af;;; Ortofoto Gulen 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;11c34482-8bd0-4f60-8971-7bc3d3f14ff1;;; Ortofoto Kvinnherad-Fusa 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;4af6b162-d4b0-4d3b-ae7f-6fda740c6380;;; Ortofoto Evenes 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;46ad9ac6-abbd-4019-b215-af3e562f8ad3;;; Ortofoto Eid-Gloppen 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9574adb4-162c-46e4-95ff-8b67f4071a9a;;; Ortofoto Finnøy 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c945be48-03a1-4168-9f7d-0019b95edd7a;;; Ortofoto Kvæfjord 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8adc685f-8b8c-4932-8cc2-f64311f40174;;; Ortofoto Lesja 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;35a94e56-ee34-47b7-b596-4e75165d33ae;;; Ortofoto Kvikne 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;08a40b0c-a964-43e7-ac15-74e0f03191d2;;; Ortofoto Kvam 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ea53b845-aeef-416b-8e0f-956134b75b0b;;; Ortofoto Folldal 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;bbbbaf5e-f153-4950-a0d1-ccd252ca4da7;;; Ortofoto Etnedal-Nordre Land 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;dfe5c3ce-165a-4352-895d-088bdd50fe43;;; Ortofoto Etnedal-Nordre Land 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;d4980c6b-de89-40dc-963e-5de965b348fd;;; Ortofoto Engerdal-Rendalen 1983;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;815682b7-eae6-46dd-af8e-5431d0f67655;;; Ortofoto Gjøvik 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a9b98a18-db09-43ce-bf64-d38f7b3baf2c;;; Ortofoto Follo 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;1d2c9e19-9683-4edb-a58f-d677245de864;;; Ortofoto Folldal 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2614d90d-667f-461d-8a5d-31a0293cca0c;;; Ortofoto Dovre 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8572ffec-dc9b-4a95-a4e8-aee78b91db10;;; Ortofoto Kongsberg B 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;4f2d9437-e751-45e7-9d9f-60f575f5360f;;; Ortofoto Kongsberg A 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;aeaec50d-ba0c-40d1-9f4d-0bf90c7b0d44;;; Ortofoto Nordkapp 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ea958e9d-1c6b-4179-9e63-259c0ca9b1b7;;; Snø- og steinskred - aktsomhetsområder WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;18258934-0a8f-491b-9607-a3cb5754fa12;;; Bergrettigheter WFS;service;Geologi;Direktoratet for mineralforvaltning;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0f0967bf-05e6-4dbc-b483-3ce342e4993a;;; Beitebruk - Lam sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;b7532a9f-af70-4cf2-abb2-205cc9f20c3a;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Brannstasjoner WFS;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;82108d7c-c4ab-41c3-bda5-95049dcfdd50;;; Støysoner Avinors lufthavner WMS;service;Forurensning;Avinor;Åpne data;;7dc3bb2a-8929-49d5-a465-9af965fb556a;;; Sub areas (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;c282648e-a224-4454-aefa-4d9b03eaf6fe;;; NPD FactMaps 2.0 WFS;service;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;21b50118-857f-4c9d-806c-27cd1d864e41;;; Arealressurskart - FKB-AR5;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;243751e8-5803-4627-898c-d0ddabe82056;;; Høydedata NDH Meldal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5980f87a-df38-4704-b73a-c60a89f77312;;; Beitebruk - Tapsprosent storfe sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;7a28cf50-0830-4e5c-a404-eecf86120a2d;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Gårdskart webservice;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;;421f1f53-d036-4852-b8ff-d0063f484de8;;; Area with stratigraphic licencing;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;f60de3d2-62f5-4041-9762-d796b42b5f0f;;; kommuneplaner_horing WMS;service;Annen;Kartverket;;;57cea287-74ef-4809-bc2f-fe441eefb925;;; 1617 Kommuneplan;dataset;Plan;Hitra kommune;Åpne data;;9b2cab38-7461-40e7-bad6-bd4ca29c1de7;;; Testopprettelse;dataset;Annen;Kartverket;;;78a3fd0e-2ba2-4307-a369-009d1e43abc5;;; Jord- og flomskred aktsomhetsområder WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;aac7c7d9-5101-49f2-870e-6e88c9633a38;;; Statlig arealplan;dimensionGroup;Annen;Kartverket;;;4a0f1b2d-7b62-492b-966a-383f8d7c2b12;;; Ortofoto Fornebu 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;522649cc-afce-4a34-b23f-4dba1fb9d164;;; Høydedata NDH Akershus 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1aaba63e-a78e-4d71-ac3d-5917d3997745;;; Reindrift - Konsesjonsområde - WFS;service;Landskap;Landbruksdirektoratet;Åpne data;;b430d8d5-7177-4e4e-8952-7d20ce15bedd;;; Reindrift - Konvensjonsområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;13587266-ed0c-4970-91d5-3a677393c393;;; Statistiske enheter grunnkretser 2017 WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d98b4ad5-5f97-4c93-bc6b-5b30e033b6bd;;; Arealstatistikk for Norge;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;ce353b52-910e-404b-8a61-f7805b021bc7;;; Reguleringsplaner_horing WMS;service;Annen;Kartverket;;;1322f05d-8e77-49cb-a59b-ecc8c7f7de79;;; Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;31c7b0c7-0e76-45e5-8f52-3ec50d18fa39;;; Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8288bbde-b916-464f-98e2-f736d4c3bff6;;; Reindrift - Beitehage - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e324a2da-b7d5-40f7-9f9a-2e045174dc80;;; Reindrift - Avtaleområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;dc13265e-bad3-4dda-a0b7-3987a4f9732c;;; Høydedata NDH Rauland 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8d65797b-96e5-41ca-81b0-b47da7d50d7a;;; Reindrift - Restriksjonsområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0257e003-51c8-4a86-ba52-575e762fbabd;;; Traktorveg og Skogsbilveg WFS;service;Landbruk;Kartverket;Åpne data;;f38e7e46-bbe1-49ea-b221-e034c81fce1d;;; Gitbarents WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;316322ee-1026-41e9-99c7-b22cefa3ec72;;; Sårbare bygninger;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;801a3713-b6fa-449b-a2b5-eda403f74abf;;; Høydedata Tvedestrand 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b7d32137-7d3e-4be9-9ba6-221f239d5e04;;; Riksgrense Norge-Russland fra 1947-1984;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;b41a996d-ccac-464a-a8f5-107008388638;;; Kartinnsyn Skedsmo kommune;software;Basis geodata;Skedsmo kommune;Åpne data;;8e76c9b6-a5b9-40c0-b52b-df517914b431;;; Mattilsynets WMS;service;Landbruk;Mattilsynet;Åpne data;;cf630753-508a-4e7a-99da-ae1111090248;;; Kartinnsyn Steinkjer kommune;software;Basis geodata;Steinkjer kommune;Åpne data;;bda6cd4c-3720-4f3f-ae93-0ab244e48264;;; Ortofoto Oppdal 1958;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;570a7091-453e-4d76-99be-abf7ceb2f53f;;; Stormflo;dataset;Samfunnssikkerhet;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fbb95c67-623f-430a-9fa5-9cfcea8366b3;;; Ortofoto Snertingdal 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;58cd5d78-fc71-4d65-b86b-7195d8f19793;;; Ortofoto Inderøy 1937;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;42cb8ab4-e867-4d3b-8e0c-37286db3ca4c;;; Fjordakart;software;Basis geodata;Fjordakart;Åpne data;;5cf0742e-baee-4602-a058-0cc15fe71f46;;; Vernskog - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;6b58021d-9c91-425a-9c67-7e424f007c1b;;; RadonWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;e43d4fd2-cfad-4feb-ac35-b020be19eb98;;; MarinGeokjemiWMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;0008ba93-e528-456d-9687-c405b3ad6da8;;; GisLink;software;Basis geodata;Fylkesmannen i Møre og Romsdal;Åpne data;;c9ab031a-cf9a-4bbe-85ea-7f9eff63fb31;;; MarinTerrengWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;d6849b36-81ce-48e4-9bf9-6e372418e247;;; Kartinnsyn Indre Namdal Region;software;Basis geodata;;Åpne data;;d6479cb1-542d-4789-8249-4f86217b7386;;; Kartinnsyn Værnesregionen;software;Basis geodata;Værnesregionen;Åpne data;;838dcf15-c561-4ff2-b9f7-492456b010a1;;; Snøscooterløyper;dataset;Samferdsel;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;07e6b8af-84a7-43cb-9d91-887885a7342f;;; Transportnett Avinors lufthavner (punktdata);dataset;Samferdsel;Avinor;Åpne data;;22485273-dc0c-4484-a8be-357105d65689;;; Europakart cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;525650f8-1eb7-488c-8b6f-259f8f71f1e5;;; Vindressurser;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;21079f3d-81b8-405b-bfb1-c213d732fcfb;https://gis3.nve.no/map/services/Vindressurser/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Ortofoto 32VNM 27 juli 2018;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a9e16442-32af-42ee-b31b-50641a5d9b59;;; Svømmeanlegg;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;;82f4785651004fe4969cbceee1cea782_69;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Eierskap vei;dataset;Samferdsel;Oslo kommune;Åpne data;;ff86ac68318443bbbba3a71f50faaeb6_85;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Isbane;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;;78d7f9d064c54bd6b481c1ebcb7b4dd4_36;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Fjelltopper;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_9;;; Fotruter;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_8;;; Åpne hytter;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_1;;; Bålplass;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_3;;; Utfartsparkering;dataset;Samferdsel;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_6;;; Utstiktspunkt;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;;030caa8741514a74a5586135477a0d01_53;;; Badeplasser - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;63a527e9-1510-4df8-b7d8-ead5b4dc2785;;; Idrettsanlegg;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_0;;; Sykkelparkering;dataset;Samferdsel;Oslo kommune;Åpne data;;686894314a3e4ad6b9023c04c080a1f7_76;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Dyreposisjoner;software;Natur;NINA;Åpne data;;fb0161e7-6c3b-4ba6-b5a8-39b58412694d;;; Kartinnsyn Kragerø kommune - arealplan;software;Plan;Kragerø kommune;Åpne data;;9d48069a-a6e7-4f3d-8e86-6a294a7797f6;;; Badeplasser;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;;f3fd56594a61492988b67563f8985145_29;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Ortofoto Bærum 2004-2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1c43e840-f8cc-4fc3-9762-e18085ab3b3f;;; Ortofoto Alstahaug 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;44ecf3c6-d532-4db9-9656-d7df021e44b2;;; Ortofoto Drammen 1939;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b14fd9b-6774-4a0c-96af-d631b266ae45;;; Ortofoto Bø 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a5227da1-81e7-4899-bf1b-6c3981c38f40;;; Høydedata Ringerike 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;75957418-d7ea-4503-b0c3-f7b3b63ab31b;;; Den Digitale Østregionen;software;Basis geodata;Den Digitale Østregionen;Åpne data;;b9313e87-8434-4382-ac00-ebcdc8c00645;;; Kartinnsyn Krødsherad kommune;software;Basis geodata;Krødsherad kommune;Åpne data;;6108b9ac-ae5d-4c0c-9299-58102a0c770c;;; Hallingkart;software;Basis geodata;GIS i Hallingdal;Åpne data;;31ad6501-67f7-469a-b508-67fb91eebafe;;; GeologiskarvWMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;044222b8-ef7a-4572-bdf6-773d2edc4a6a;;; Ortofoto Alta sentrum øst 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;51b2c749-7861-4050-9ab7-eb9fe473efbf;;; Ortofoto Audnedal Marnardal Finsland 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;384ff8a6-7e00-4be5-8476-b3d719782726;;; Ortofoto Drammen sentrum 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fe2dfd55-4ca2-4c55-9154-343d4fc1e039;;; Ortofoto Arendal sentrum 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ef0fce30-2bc5-409f-8774-d7cd22858921;;; Ortofoto Drammen 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c179166b-db0b-4660-8ec3-842234404af6;;; Ortofoto Bø 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6145592e-b391-455c-b53b-f0040a6c6b8a;;; Ortofoto Bømlo 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b6000097-7031-43dd-bffc-3712868cfe93;;; AIS nedlasting;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;7997fd76-83f9-4e94-bfe7-f4677a6cd787;;; Industriarven Rjukan -Notodden - Verdensarv;dataset;Kulturminner;Tinn kommune;;;192a6fbe-218b-4f79-9c83-afada37acbbc;;; Ortofoto Andenes Bleik 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d4e9f0c-9c2b-44b2-b178-ddc51dc08652;;; Ortofoto Aspnes-Hatten 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;efc75bd4-58dd-4484-9add-7828efd2f165;;; Ortofoto Alta Stjernøya 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b6c3190a-255b-4287-939e-8b696f4c4e07;;; Ortofoto Arendal sentrum 1990;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;585e3b6a-4e11-498e-814d-b4176f03a6b2;;; Ortofoto Arendal vest 1984;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;979e9504-e6d3-44b5-af76-d5ce0b3cead4;;; Ortofoto Arendal kyst 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;46bd5459-a360-488b-b85b-238ade486a8f;;; Ortofoto Andørja 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;99a619f3-cc33-49d7-a511-3dd4fde75f37;;; Ortofoto Aukra 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;924d7422-91a0-4b67-81d4-c26ae9956545;;; Geonorge atom feed;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;bbacf1b5-9170-4b06-93e8-1069feba73e0;;; Ortofoto Bærum 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f3f03baa-4c87-4aa8-8e48-76313ff2c301;;; Ortofoto Arendal-Tvedestrand 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0967ec84-9ca3-4cae-9a06-f8afd99ec5d1;;; Ortofoto Alvdal og Stor-Elvdal IR 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;44b475a9-6b02-4966-abff-aa05661efb89;;; Ortofoto Arendal vest 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;35326b62-8011-4a22-b67b-44acb8196a91;;; Ortofoto Andebu og Lardal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ceb47b4b-b3fc-464f-b3ab-70c2e7d554c1;;; Ortofoto Bærum 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;04d58ba7-6e37-4151-9921-1527942d8c42;;; Ortofoto Drammen 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5ed56c00-0ff2-475f-8f8f-3030a29fdf0d;;; Ortofoto Aukra 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1c0e06ef-e334-46df-a3e4-bff35086b04a;;; Ortofoto Drammen 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2fffba76-65ed-497a-9535-af334a0b0bfa;;; Ortofoto Drammen 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dda0dd69-ad40-4b8b-8005-b33c974ea510;;; Ortofoto Båtsfjord 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;91e4517b-73ae-4ea9-891c-aa5263ca982d;;; Ortofoto Egdeholmen Lundevatn 1960;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;44e0a58c-2634-4d6e-86a8-bf4363a8790e;;; Ortofoto Bykle 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0b935f83-8e02-4be0-8b7e-3005eb67b794;;; Ortofoto Drammen 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;021d04fb-61f9-423b-9a6b-5abfd5e24079;;; Ortofoto Bæivasgieddi 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;724b0a00-bca2-4368-974b-f5137cfc9930;;; Ortofoto Coahppejavri 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;72b9f760-be7c-4550-a69c-649fe007ab60;;; Ortofoto Bykleheiane 1957;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4ac8f2e5-474e-47bc-996a-d5da2d3f50f2;;; Ortofoto Drangedal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;894f15eb-b773-4e44-b383-96893120fdb1;;; Ortofoto Bygstad 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;51d8a954-dc26-409d-98d4-73525fde227a;;; Ortofoto Lebesby 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;26e92e81-431b-4cdc-8b7e-daec563da266;;; Ortofoto Lebesby 1 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;323b8068-e6ad-4433-bae6-a812ed11299e;;; Ortofoto Lierne-Sørli 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cbefebcb-9c31-416a-b491-91b972c6eb30;;; Ortofoto Lierne 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;813511d6-320e-4228-b8fa-c798fd70f1b8;;; Ortofoto Nordhordland 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7ba70052-e0a9-40a2-93b7-5a2605a360b2;;; Ortofoto Kvæfjord 2001-2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1e98943f-d612-4255-b420-5b95443a3c88;;; Ortofoto Kvinnherad 1993;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d7d41a9a-e71b-439d-be7a-61c54b4428c9;;; Ortofoto Notodden 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fad1f758-ad2d-4b47-9bc2-6cf323fb04a9;;; Ortofoto Bø 1990;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3c26a893-36b3-46ee-8d12-4f724e225697;;; Ortofoto Dale 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;808e4da3-1afa-4d00-b017-b8cde7dd0503;;; Ortofoto Kvinesdal Liknes 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;836dfe5f-a40f-4f19-885d-2d1b5cd57d48;;; Ortofoto Namdal 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;788df1eb-70d5-4a5d-b1fe-a484a7e4089f;;; Ortofoto Molde 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8588d9eb-7755-41fe-b6b5-b24bb762093d;;; Ortofoto Lebesby 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;052c8bfc-7f05-4b6f-ab18-eacc75cd2cc0;;; Ortofoto Oppdal Gjevilvatnet 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;86518bf5-5015-4232-863b-924067dbbadd;;; Ortofoto Nærøy nord 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e47a1b91-df3c-4fad-9c23-66d905ff732e;;; Ortofoto Møre kyst 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c682f668-c80f-44fe-9730-7387cef12d34;;; Ortofoto Narvik 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5b9f2ea6-76a2-4f61-8f9c-06ed79cd26e5;;; Ortofoto Målselv 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b569de3b-959c-43f6-9f27-91b6fc862cc4;;; Ortofoto Orkdal 2002 bebyggelse;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2c96d5c8-f53b-48e0-bfc8-50c5655148c7;;; Ortofoto Osen Tettbebyggelse 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2cf07418-4ba7-4816-9fcb-8fb7d02ade26;;; Ortofoto Orkanger 1954;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;549bc815-2871-488a-bce0-2ce87219630b;;; Ortofoto Osen-Roan 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3e1508d7-26e5-4e90-832c-01efe84f7133;;; Ortofoto Oppdal 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d7c53c7f-baf2-4e09-a4c0-90baeb2e44ce;;; Ortofoto Oppland 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1ba80bdc-ed7d-4c68-b4df-bc0a43a5f016;;; Ortofoto Trondheim tettbebyggelse 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f0aeec3f-13ab-4f75-abf8-808b01f724f0;;; Ortofoto Nøtterøy 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;434114df-ec77-4069-b23d-2ff70acd0d91;;; Ortofoto Løkken verk 1953;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;026fed33-99ca-4355-aeae-54886ff0f150;;; Ortofoto Trondheim rundt 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4757f4f8-ea8d-4c87-bca8-f0bfc548dd0c;;; Ortofoto Osenvegen 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;73f4d5d4-89f3-4981-a8a3-e16d7a847f78;;; Ortofoto Oppegård 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;25cfda4d-e3ad-4471-a4e7-3f57183c5a87;;; Ortofoto Steigen 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a2201d1a-9236-4258-83e7-2ff413b3e92f;;; Forsvarets snøskreddata WFS;service;Samfunnssikkerhet;Forsvaret;Åpne data;;b47f1a68-1d6c-4e4e-ae9a-62456327c2be;;; Ortofoto Nordland Nord 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7545c3f5-8eff-412f-997b-d133bfadb009;;; Ortofoto Flesberg og Rollag 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b72454de-2edd-4cbd-952a-6ca4ceb698b6;;; Ortofoto Nedre Romerike 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cc341e13-bda1-446c-8468-38c9c2254f4e;;; Ortofoto Stjørdal 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a7f7bc80-509c-4025-8a07-d0848183f75d;;; Ortofoto Steigen 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c9bba178-9bcc-421d-bdc2-873f86d09056;;; Ortofoto Njuolasjåkka 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bf95af83-0fbf-4314-abd7-95a4bae51e84;;; Ortofoto Oslo vår 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;65265cb1-fec1-43ad-8801-5ef64ae0ce3e;;; Ortofoto Sør-Rogaland 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;189baf10-fc20-49a8-a300-ade713ce9b05;;; Ortofoto Rana 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ae0255dc-ecee-4445-a12c-7089d4569a3a;;; Ortofoto Sotra-Fedje 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0626ca29-8dd3-412b-9381-a76a6773ffe4;;; Ortofoto Steinkjer 1958;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9041a609-1d30-4354-ae24-250acdadb40d;;; Ortofoto Spangereid 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;809e4259-86e3-4980-a484-176a29b900a9;;; Ortofoto Spot Agder 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;be8cc60a-b65e-41f9-aca3-f283022cce27;;; Ortofoto Nordland Sør 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;55896a49-d71c-4600-9dfc-82e75690fc54;;; Ortofoto Nordland Sør 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f3ebfa23-64c6-4de9-9b14-d16a0c40873d;;; Ortofoto Rana Vefsn Nesna 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a5ea088b-33a1-4a90-b108-3df57729ee24;;; Ortofoto Porsanger 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;63366127-0884-4b62-bd6b-b3bc3f7a2c36;;; Ortofoto Rauma 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0ecb33ba-63e0-4983-a196-b0d66042dc10;;; Ortofoto Ranheim-Muruvik 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b581e688-db3c-4230-9a2e-e74b0437e056;;; Ortofoto Rauma 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2342025b-bd89-44c0-a679-138d77226277;;; Ortofoto Osterøy 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;69d32991-360a-489c-89e9-a945b5c95555;;; Ortofoto Overhalla 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;81dee174-db0b-4788-bd5d-eb819aace22e;;; Ortofoto Polmak 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a333b61-1651-4935-9283-60a1bf8aa68b;;; Ortofoto Sør-Varanger veg 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e23685ef-2925-43ac-956f-47f5b11de45c;;; Ortofoto Porsgrunn 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bbeebcd6-f410-4aa8-8156-d849c135c1c0;;; Ortofoto Norddal-Stranda 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8faf7135-98fe-4f14-9ac7-144b4d33d079;;; Ortofoto Noarvas 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3bc9ca73-f2f3-4237-a932-77c5baa144bb;;; Ortofoto Nes 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;53cbf5bf-cb9d-49bb-b7f8-41f9c7b43e53;;; Ortofoto Rauma 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;18e41610-fefb-4746-bf3e-34ad73e56f8c;;; Ortofoto Randesund 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;acd9e9b8-cf2d-4499-a1f8-df40a1770fdf;;; Ortofoto Rekevik Josdal Salmeli 1960;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d43f40bc-2ed2-4018-a7c3-c0416ce30ab9;;; Ortofoto Reinøya 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;33366c84-1847-4e4d-9e0a-df3dd884ab51;;; Ortofoto Nesvollberget 1995;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;63be293b-9e3e-4da1-9cd3-bebc2cab311b;;; Ortofoto Porsgrunn 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;90485f56-7774-443c-a4ab-faa01dc95054;;; Ortofoto Røkland-Evenesdal 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;43143a6e-00dd-4cef-a0d1-0175a9111111;;; Ortofoto Porsgrunn Siljan 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;33f3c89f-b872-4f31-8e91-62347e161aa5;;; Ortofoto Porsgrunn Skien 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bfb592eb-c16e-4b97-8f06-05dc36defb1b;;; Ortofoto Oslo 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;070f4e17-4d38-4543-a6c4-6c46ea04c48e;;; Ortofoto Tromsdalen 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a6d3eb9-c587-4e59-8860-95dbd035ee5d;;; Ortofoto Bjorbekk Longum 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4ee18062-b018-4785-9428-4f7be582fa4a;;; Ortofoto Vadsø 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;633e3690-7f33-4e29-a1a1-dc706461ce07;;; Ortofoto Porsgrunn vest 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;781bcca8-d573-4797-99eb-8216a79e2609;;; Ortofoto Oslo 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;91c02071-2258-421a-9deb-843a2d032793;;; Ortofoto Røros 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;42a8dc05-cb19-4f07-81f6-aa5a74603b35;;; Ortofoto Sandefjord sentrum 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6ee41267-cd07-41e9-9815-b57dd1ded1cc;;; Ortofoto Kåfjord 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;89d71441-2fdd-4125-8871-397488413b5e;;; Ortofoto Sande 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3268e097-57bc-4699-b900-70bfa248a99a;;; Ortofoto Borhaug 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3deb9718-3103-4d5a-b902-59299799376b;;; Ortofoto Røros 1953;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;80cf9910-4abc-4c9e-bd9f-13e5de417af3;;; Ortofoto Trondheim 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8dc0e073-a6da-42e1-9891-fc657e49fd04;;; Ortofoto Hemne 1978;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;55b675b2-a81e-44de-bfd2-82025bf2da92;;; Ortofoto Møre 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a20c113-6bb1-40f1-b71d-f7c751c82776;;; Ortofoto Midtre Gauldal Øst bebyggelse 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;022a6942-7ab0-4bce-994c-d251cb220599;;; Ortofoto Sandar-Sandefjord 1956;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e97510a9-47f6-4b40-add1-8a6a5ffe7589;;; Ortofoto Rømskog 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;286b5132-17a8-4c95-832b-4ab63f75fc85;;; Ortofoto Vågan 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a28cfd08-e325-4c1d-ad00-13b6b7b45dec;;; Høydedata Larvik 1pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5e019d1a-b442-43d2-b98b-3f899d3e0740;;; Høydedata Lillehammer Øst 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e0217864-5b49-49c8-a84b-0fb3978069f3;;; Høydedata Bø 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;20ebb574-25e4-4425-acca-bf8393f800f9;;; Høydedata Nannestad 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;74d9f428-4194-4762-a03a-20091cec63c9;;; Høydedata bremanger 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d8cc2342-5487-4aa7-ad2b-bc0f1536baba;;; Høydedata Eigersund 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c31d24fd-4a6f-4061-8dd4-caa78f54facb;;; Høydedata Frosta 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c9cc4553-07f3-4b2e-8d64-23bf3c52d483;;; Høydedata Gjøvik 07pkt 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;72d0e726-5b94-445c-b3a7-09d64acf3766;;; Høydedata Halsa-Aure 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ebedfc8e-db47-4dd3-ac6f-aaf51f419616;;; Høydedata Bærum 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fc5db5d3-ad5d-46ce-8201-73d7316b8113;;; Høydedata Kvam 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;234804ae-a2f9-49fe-bed6-117cfbce6801;;; Høydedata Fet 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ef811dbd-2ded-4264-80db-0b7fc6ae7683;;; Høydedata Nissedal 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;161092c4-75c4-4bda-99d7-478ccfb3de4e;;; Høydedata Eidsvoll 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;03aa5cdf-7caa-4d54-9b11-ae76d45b7fa7;;; Høydedata Husby 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;986dc280-7161-4853-b8d8-0009cc68fcad;;; Høydedata Nordland 2015 - Tysfjord;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3b2b8295-d11c-4811-b94d-92cde1bb23ad;;; Høydedata Gjøvik 5pkt 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ab93ce7c-b400-4051-a4b9-11c8b3f61f1b;;; Høydedata Hammerfest 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b7d0ea4e-315e-425a-b7c8-12f4553b706e;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5ed56e35-7c8b-4949-ba7a-998289f429bd;;; Høydedata Lillesand 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6e028a63-2b61-4aa7-8cf3-5a257b55434f;;; Høydedata Nordland 2016 - Øksnes;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;18a1858e-2466-4a9e-bbd9-499045ce1422;;; Høydedata Nome 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9863d81d-61cf-4bff-a733-394f0ed109b6;;; Høydedata Tesse 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3e44b866-af59-4ec0-b72f-6c03bb9ff626;;; Høydedata Nordhordaland 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;89ce2fc7-299f-4121-b1cd-964eca421504;;; Høydedata Flekkefjord Farsund 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;336b66d3-cfc3-49dd-9115-f42bb797e2e1;;; Høydedata Hedmarken 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;25da71fa-03b7-45fd-96d2-435cd8a53958;;; Høydedata Saltdal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;15ad093b-0667-4008-926d-7448393b0ad3;;; Høydedata Røros 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;55d39488-47a1-45f4-bafb-45052b2e8c01;;; Høydedata Moss 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6112fbfe-d7c9-493c-aaa4-75542d8f0cdf;;; Høydedata E39 Livold-Ålgård 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f3794edf-957b-4ecf-8dde-0246c9f00126;;; Høydedata Bremanger-Vågsøy-Selje 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2d69f74b-e378-43dd-81aa-5aaf037355d1;;; Høydedata E18 Tvedestrand-Arendal 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f1f9af28-58a5-4972-a72d-8da0636241c0;;; Høydedata Flaum Flåmselvi Aurland 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bcf8a286-097d-4dd3-b392-1ac07ac98620;;; Høydedata Grimstad nord Arendal 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1a5eb7a5-a63f-43a9-8e2a-00a137f30db5;;; Høydedata E39 Møre og Romsdal 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;93171412-a8b1-4ae4-9513-25fc0c60f78c;;; Høydedata NDH Elverum 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;52202b80-4c0f-4c88-bd16-bd3a4eb7dd97;;; Høydedata Steinkjer sentrum 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;da66d958-c49a-4db0-9e20-5d9508ef0749;;; Høydedata Hallingdal Hemsedal NoreOgUvdal 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;62c202ce-b5da-4cb7-9840-c13e459a69d9;;; Høydedata Nord-Østerdal Tettsteder 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3dd833aa-b33a-4679-8e40-390503375a42;;; Høydedata NDH Grong 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d2a9d149-415d-483e-b4fc-c20385cad560;;; Høydedata E18 Tvedestrand-Arendal 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3adb3c48-863e-4960-9a46-1bd979ebfad3;;; Høydedata Herøy Hareid Ulstein 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9b7414f9-37a5-4d2c-84e2-22f706a6a05e;;; Høydedata NDH Våler 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a157c39a-130f-4b7c-8199-da0840253a7f;;; Høydedata NDH Voss 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9402e141-681f-4052-ae17-c95f7f47a7e1;;; Høydedata Stokmarknes 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;20d029c7-aab5-4a70-ae40-18ccddf16dc7;;; Høydedata Melhus-Skaun 1pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bcf249a6-c081-4103-8bf1-90dc887946d3;;; Høydedata Melhus-Skaun 2pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d9c64b13-4534-43dd-8440-939bad6e3f82;;; Høydedata NDH Akershus 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;55ac6531-db40-4658-b679-eea16827b2dd;;; Høydedata Lom isbre 10pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2f5bd7b4-412d-4614-b0f9-8a9ea5cf7a28;;; Høydedata NDH Fet 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;810738ac-0ab4-4cad-a647-b61a7d66f2ec;;; Høydedata Midtre Namdal skog 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1061852d-6f0c-4b03-bba7-95bd58025f28;;; Høydedata NDH Målselv 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;64a02a6e-6bb2-4d0e-a0b9-791735d18d1a;;; Høydedata Sør-Trøndelag 02pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3bb06fb1-107a-41f6-82b1-f22362d8930f;;; Markagrensen WMS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;;4d0fd462-aa69-4d49-b773-52382dc0e450;;; Ortofoto Bygland 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3b0b2149-f6ce-4d7b-bc49-43b20426b01f;;; Arctic2;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;aef58418-b0f0-4f7b-a88c-466c6525be32;;; Radioaktivitet i marint miljø WMS;service;Forurensning;Statens strålevern;;;ca357671-e26b-4fea-831a-082ef2b1e18f;;; Barnetråkk i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;9881bf73-1a5a-4df6-bfb9-dadf8ede03f6;;; Ortofoto Bømlo-Stord-Fitjar 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b48d66c3-6440-464f-aac2-88ed35da026f;;; Ortofoto Bykle 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;52c662fb-5e85-4e3f-a6ac-62d5ee66678f;;; Ortofoto Buskerud midt 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;945e9a41-85b5-4c99-8cbc-b6035dabd7c4;;; Ortofoto Dovre 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a3ec148a-a1d4-45d0-af0d-678f0076adb8;;; Ortofoto 33WWS falsk fargekompositt 15 august 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;6c8204e4-c071-4864-8b4d-eda8cb503241;;; Ortofoto 33WWS 14 september 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;29cd8bc3-d8d4-453c-94d6-d269de8a5994;;; Ortofoto 33WWS 15 august 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;90b925f8-c924-4cb0-a338-9673f23ea963;;; Ortofoto Bærum 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;856c92cc-e9f9-4aa2-bc0a-11218d79a5c9;;; Radioaktivitet i marint miljø WFS;service;Forurensning;Statens strålevern;;;96d173e1-f34d-4a9b-a63a-cde180c084b0;;; Ortofoto Balsfjord Målselv 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3e71cdbd-1fd1-46d9-bd9a-c802a678b7dd;;; Ortofoto Beiardalen 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;099b93f3-50e3-4075-abd4-ff53f8809630;;; Ortofoto Ballangen 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5be423ac-c13b-497a-a02c-4a3b1671bd17;;; Ortofoto Austrheim-Lindås 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9e47127b-9f8b-498a-9c2c-fa92502ba6b3;;; Ortofoto Aurland 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8311b5dc-74b1-47d5-b4d9-e0497fc2109b;;; Ortofoto 33WWS 21 oktober 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;199d1204-b2ca-450c-ab86-f64416324901;;; Ortofoto 33WWS 30 juni 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;084c17b4-fa2b-4bc4-9d10-eeb65f9e9ad1;;; Ortofoto 33WWS 26 september 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;caaf4b43-a877-488b-989e-2f242a97bac0;;; Ortofoto 32VNL 11 august 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3e64c510-8dd5-4a5b-9417-929465454525;;; Ortofoto Brønnøysund lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;1873c3d3-d6b5-419c-87d4-6994c90c4aa6;;; Ortofoto Mandal Søgne 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ca8d1994-45e6-4f3b-9474-2a7252556f45;;; Ortofoto Bremanger 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3b6e30e5-b538-4a3a-a5a6-69b61a6e1c2c;;; Høydedata NDH Nord-Trøndelag 4pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;00ae94bc-9077-410a-bb7b-3c3213184dd4;;; Høydedata NDH Tylldalen-Unset 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e15bf2c4-4430-4a74-a16d-8eb96b7200ad;;; Høydedata NDH Troms nord 4pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8b622fd7-d9fa-45e9-bfe8-a0bf77d45141;;; Høydedata NDH Mehamn-Kifjord 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8c13bf1f-2ab4-4c5a-be83-160ed4a0dd93;;; Høydedata NDH Lysebotn 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8b4e8d40-c985-4556-9814-8fc382cd6299;;; Høydedata NDH Tokke 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;36b6dc5e-6f69-4af9-ab70-99e1cfb070aa;;; Ortofoto Nordre Land-Fluberg 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;20b4f225-1d8d-4ada-98c3-50a8c595ba87;;; Ortofoto Notodden Hjartdal 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;773f1d03-bdfd-41d2-8a21-844d579ce150;;; Ortofoto Lærdal 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2884d97b-4887-44ea-b758-6109977be08b;;; Ortofoto Masfjorden 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;39d50231-d0df-4b55-b2fd-9a1a5d5ffb8f;;; Ortofoto Meland-Lindås 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;75fe3194-7cc6-43bf-9d78-3338e11a3a54;;; Radon in indoor air in Norway;dataset;Geologi;Statens strålevern;;;20b933c3-c17e-41e8-8fc3-ea264b199639;;; Gårdskart;software;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;74d2b5d5-6c4d-4c13-af5b-32524d59c6ba;;; Ortofoto Oslo lufthavn Gardermoen 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;660e5e4c-e184-4a88-8cfb-1e33ad3d88ac;;; Ortofoto Kristiansund-Averøy 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a5aecbc-eff2-48f9-8a4d-eca2fc22a2b0;;; Kartinnsyn Bergen kommune;software;Basis geodata;Bergen kommune;Åpne data;;e6a27184-51b0-48ea-aaac-cd09cfb376ab;;; Kartinnsyn Inderøy kommune;software;Basis geodata;Inderøy kommune;Åpne data;;5aaf1da0-ecc8-46cc-ad0b-3ebaa8c93980;;; Toporaster 3 Rett i kartet cache;service;Annen;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;d1de3ea8-e8a0-4201-883c-bad0c92cfca9;;; BarentsWatch WMS;service;Kyst og fiskeri;Barentswatch;Åpne data;;270f936d-ebed-42b0-a127-545383d773fc;;; N5 Presentasjonsdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;61f2b119-0b47-4f96-b97e-721e191cfcda;;; Kartinnsyn Tjøme kommune - arealplan;software;Plan;Færder kommune;Åpne data;;95e037dd-a65d-43a3-9176-02cd6b322b61;;; N5Raster2 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;79ea9761-1ac9-4780-a065-e4738835643e;;; Mulighet for marin leire;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;641a81c2-9354-473b-b8f0-2b1e2ab3930a;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS2?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Ortofoto Alta sentrum vest 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0b8dcbba-c678-4998-ab29-5066170ba6d8;;; Høydedata Jotunheimen isbre 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1188034a-9fc9-4d77-9656-b86cec11226e;;; Høydedata Sauda-Suldal 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a84de78b-e7bb-4a42-ad4f-0e75b4a23ab7;;; Høydedata Lofoten 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;40bdf376-2e35-4216-9bde-3e0de1ad61f9;;; Norge i bilder WMS-Prosjekt;service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;;77785340-1208-4fe8-9afd-00b83c6f5e93;;; NP Basiskart Svalbard WMTS 25833;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;c4d0693a-d723-494c-9c90-42f72139b876;;; Norges grunnkart gråtone cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;dd4a230e-0d02-4514-bab4-c7c279040c8c;;; Ortofoto Sørkjosen lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5bbd909c-78c2-43ea-bc99-36cea1fb872f;;; Ortofoto Rødberg 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2554227b-87d2-41fe-8538-938d4125c773;;; Kartinnsyn Aurskog-Høland kommune;software;Basis geodata;Aurskog-Høland kommune;Åpne data;;692660f6-aec9-4505-9da8-8aafad6c2200;;; Fastmerker & Basestajoner WMS;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;8c2c434b-07f7-4ebc-9bc6-9c15cdd75c4c;;; Høyde DTM 1 meter (UTM32) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c86c9db6-90d5-4b23-9b15-673050b35d33;;; Beredskap Pilot;service;Samfunnssikkerhet;Kartverket;Åpne data;;1f3d69d5-d6f3-4a9b-9073-0d366950a005;;; FKB4 gråtone WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d5718a41-1142-4631-8391-521e369869e2;;; Ortofoto Grimstad 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3c9a89b6-8b9c-4039-9d38-91c4b44a3523;;; Webinnsyn Kvam herad;software;Basis geodata;Kvam herad;Åpne data;;a9c8153c-6a9e-4ed2-84c8-1acbd4208051;;; Norgeskart;software;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;cc1465d3-d89f-416a-936b-2fb90da19394;;; Sirkumpolært arktisk grunnkart cache;service;Natur;Kartverket;Åpne data;;a66a7c4a-43b8-4bcf-83be-e3319ddbd37a;;; blocks (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;1b29f9eb-2516-48b6-81a0-7d6a9736df23;;; Geologi Svalbard G250/G750;service;Geologi;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;7b8ce243-077e-4c69-92f4-72737abec602;;; Skoler;dataset;Befolkning;Tromsø kommune;Åpne data;;4fbe853b302d4a77b077e4c92082dd7f_1;https://kart.tromso.kommune.no/arcgis/services/Temadata/SkolerOgBarnehager/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Samferdsel - Bussruter;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;64b28ce5f3434f46abef7e309be001be_4;https://kart.tromso.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Samferdsel/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Skiløyper;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_7;;; Ortofoto Voss-Ulvik-Granvin 1958;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a3538c1f-947d-4daf-a6f3-771fb117d836;;; Ortofoto Nesodden 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;900762ac-c49f-4ef5-8864-140b3fe040e8;;; Høydedata NDH Aurskog-Høland 5pkt 2018;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b15351fa-35af-4e75-9c43-4792299b8fab;;; Høydedata Kvaløya 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c6a11d42-35b9-4e89-894b-5664efc9e271;;; Høydedata Egge kulturminne 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;28facf1e-c6df-41ed-bc52-6c60ce4910c4;;; Høydedata Leka arkeologi 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9751aae1-e1d6-4fed-81e0-254f62f0ab44;;; Høydedata Lavangsdalen 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;2c3d336d-137b-4c4d-836f-e8d1b01ed209;;; Høydedata Grytøya 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;1246d9de-a764-45f3-88ea-ac85c548be78;;; Åpne hytter;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;0dec527268394925b7a6d1bafe2337a8_1;;; Ortofoto Tranby 1985;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;92cb2099-3eb9-4a83-8850-191fe9fc23cc;;; Høydedata Steinkjer-Verdal arkeologi 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;86e837ae-9bfb-4ec2-b73f-382c41f474fc;;; Høydedata Namdalseid arkeologi 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;f94218ad-ef3a-4548-98a9-a20b98ee4e80;;; Høydedata Rv3-Rennebu-bil 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b29adaa8-eff2-45df-a194-ba469f141c7a;;; Høydedata Grong arkeologi 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;efdeb94a-b479-4f31-98b1-df287da2aca5;;; Tredata;dataset;Natur;Oslo kommune;Åpne data;;f256d2d837554edab8b53bb6af90bc8d_19;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Ortofoto Hordaland 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;05ce45de-93a0-4ae8-882b-62f7bb6b86a7;;; Ortofoto Hjartdal 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fbab719c-48f2-4a1b-af19-2bb14bdb07b7;;; Ortofoto Hornindal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fa0273ef-abe6-498b-8078-d3c09cfc4428;;; Ortofoto Høyanger 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;50d7a1ec-db79-4a04-91e6-c4140ab9f2ba;;; Ortofoto Nærøy-vest 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc5c6442-7454-424b-905c-2fce51d824bd;;; Ortofoto Orkdal bebyggelse 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c7902e6b-be14-4c2e-8298-f771964132a7;;; Ortofoto Oftenes Lunde 1956;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7a5a375c-9472-4a1f-81fb-11b759dbe283;;; Ortofoto Odda 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;70d7ef18-1cfc-416d-98e1-f59695e2012b;;; Ortofoto Ose Brokke 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;87ecec5a-e9a8-4a00-a333-aa08edd8b8f0;;; Ortofoto Osen 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d4560ce3-3de4-45fc-b74e-3a7976c137e8;;; Ortofoto Osen 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;086b7923-230c-425d-ab8f-908ef3a28ff9;;; Ortofoto Molde 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c14d0f7b-546b-4ff5-b4d5-6d8a4cba9b6b;;; Ortofoto Bodø og omegn 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;56cdb013-ffc6-43c1-b63e-ba6da0615957;;; Ortofoto Finnmark Vest 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9d5b39f4-318c-4ea6-8dd6-105d7c48d8a2;;; Ortofoto Bruflat 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;606b36da-ad08-4b19-83b0-ed496be6c933;;; Ortofoto Orrenes 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;86183ace-5d52-4486-9a9c-62f989d3906f;;; Ortofoto Osen 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e1e95b27-c6eb-45c8-ad5e-732894333238;;; Ortofoto Flom Numedalslågen 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f79b0cb3-3c9f-41a3-a702-734caca2656f;;; Ortofoto Flom Skithegga 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f659cd0d-81f7-41b4-88ea-d7c9141bf19a;;; Ortofoto Flom Simoa 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3d32cf04-bb9a-4513-bf2a-46ab4324fc5e;;; Ortofoto Finnmark 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;28954595-a9be-4413-9070-8eabe64b1bb2;;; Ortofoto Bergen 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a61b37cb-be63-4419-8038-50e9d8384923;;; Ortofoto Åmot - Stor-Elvdal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7af0b086-bb45-4d46-bb87-944a1163fc77;;; Ortofoto Dovre 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;385950d3-622b-46d1-8c16-6ec72d19609e;;; Ortofoto Eid 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;077f1031-c39d-4757-bb7b-20cf857e1d34;;; Ortofoto Dovrefjell 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4212d1e9-dd7d-4c74-a3b0-963b42a3f631;;; Ortofoto Kvæfjord vest 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d48ecdee-a9b8-4f46-ba6d-0eb44a23d802;;; Ortofoto Midtre Sogn 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eb3c2efa-8e0d-454a-949a-101e7c19a52a;;; Ortofoto Kvitsøy 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dfefcb80-0967-4598-b5a9-3ccc72149c40;;; Ortofoto Ørskog-Stordal 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a076f9ed-f0c2-491e-88fd-e8f301d324c1;;; Arter av lokal forvaltningsinteresse;dataset;Natur;Trysil kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;d44658d9-c834-4ecb-a41b-08b24cc88aec;;; Ortofoto Sørlandet 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3d47df29-78b8-4b71-99c4-c955b494a77a;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;37db0f7f-006e-4b96-896e-31ab27ba9dc9;;; Ortofoto Kyrkjebygda-Ljosland 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4e4644b8-7068-43ac-89b6-3de1a164bf7c;;; Ortofoto Kvænangen 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bf561cbf-5f0b-4d25-bdc0-333c81bd4986;;; Ortofoto Såte 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6b5dfbbc-fb44-4e2a-b70d-aef82878fde4;;; Ortofoto Kvænangen 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0ad103d8-c391-43e5-8498-76706277c14b;;; Ortofoto Kvaløya 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5db227a5-aa92-4a0a-a567-413de167a26b;;; Ortofoto Nesna-Utskarpen 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5b7d7388-6bd5-493d-a886-f7cb04a04275;;; Ortofoto Grue vest IR 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dedf124c-e6db-4521-b5b7-711f41e1e532;;; Ortofoto Helgeland sør 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3334eaaf-2eb8-4387-b50e-c6d291a56efa;;; Ortofoto Norddal 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;92016f3c-b97a-42ba-b96c-d0d76d7c09dd;;; Ortofoto Kvam flom 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0cdd2719-4072-47d5-874c-2cce5909e353;;; Ortofoto Varanger 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;31f2d84d-7ed1-49b2-9df4-965657b6eadd;;; Ortofoto Skåbu 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;77831765-cc4e-4e39-ab34-d6e8fe642bae;;; Ortofoto Hemnes 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d60d5d18-0266-43f6-af5f-6345b1eac97b;;; Ortofoto Nord-Østerdal 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d62a250f-de58-47d0-9c0f-25c8892b35a7;;; Ortofoto Kristiansund-Averøy 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;37bc8900-9fac-4325-abeb-0cef49f7dea8;;; Høydedata Lågen Gausa 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7d1480d7-5276-4ea0-a512-f4142324c584;;; Høydedata Mandal 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cf637524-6f3c-46dd-bbe3-fc066be46bac;;; Fiskeriregulering - Kongekrabbe;servicelayer;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;506a1f33-14d2-4a5b-adb7-e62745faff2b;;; Høydedata Rauma 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;809eae04-15c8-44f5-960f-ba7960018068;;; Høydedata Oppdal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b7934212-2099-403a-ad79-3bf8b5d62495;;; Høydedata Sessvoll Hauerseter 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7622c301-433f-4dab-9e40-9b04e6153a78;;; Høydedata Setesdalen 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;245388ee-2764-4ea0-a304-0bdd48035139;;; Høydedata Ringerike 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;755b2044-f2f9-426d-81fa-ce027186489e;;; Høydedata Arendal 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4223c9c7-2574-4933-a210-a49fcde4e369;;; Høydedata Drammen 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f78209cd-1518-4d0d-b9e5-5c38d44c17fb;;; Høydedata Meløy 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9340dd56-a2bc-4ffb-98e3-20ca577fa051;;; Høydedata Asker 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e668e47a-8f2f-433e-aee2-71fae4a751d3;;; Høydedata Klæbu 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;af9eae92-b4cf-4426-ae8f-4dbf561a6ba8;;; Høydedata Askvoll Naustdal 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;955ec782-0c40-4882-a3b4-854fe6ad723e;;; Høydedata Sogn og Fjordane 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fb209ef8-5102-4bd2-ac27-ac6ce559b6fb;;; Høydedata Rogaland 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6c1d2a6a-2fec-42d4-8be2-125585dc3c6e;;; Høydedata Rogaland 2pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ee44f652-3b26-48e1-b4b3-c35e34f98c25;;; Høydedata Sør-Salten 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a2e9d25c-3755-4f53-bf09-374b2e5d91d6;;; Høydedata Sauherad 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c19477d1-af6a-4fc7-bbc7-438e95397f0d;;; Høydedata Enebakk 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fba4ebfa-ece3-4ab6-b183-5983a11fc6c0;;; Ortofoto Selbu-Tydal 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b8786adf-ad9e-4c25-b70e-898abd4d8187;;; Høydedata Nes 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;40e727ca-0d2f-499f-9cd2-643a5cd4eaec;;; Ortofoto Rendalen-Alvdal 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;d26c5a73-4a0f-46cf-87ba-fd572e13930f;;; Ortofoto Røst 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;001a7028-300b-43c4-94d0-0898571df9f4;;; Ortofoto Ringebu 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e0556a9a-1030-4303-a9f6-a076f7970a5c;;; Ortofoto Ryfylke 1959;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8085f9d4-947c-49e7-8e80-36b160ab8f36;;; Ortofoto Rennesøy 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3143964e-b2e1-41f1-a28d-5a46a0b7a941;;; Høydedata NDH Aukra-Fræna-Molde 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e0e52b18-ac3d-46ab-96d4-b91fcdbbce46;;; Ortofoto Midt-Gudbrandsdal 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5f6c4d95-8ad0-4cf3-ad60-fd22b89ac8fb;;; Ortofoto Midthordland 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;089d0720-d3f4-474c-aca0-ca76d82f7df0;;; Ortofoto Ringsaker-Elverum 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2fb3bd60-2685-40e5-84f4-e2c86873b872;;; Høydedata NDH Birkenes-Grimstad 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;99fbebad-d49c-43e7-891e-0f49873f44f3;;; Høydedata NDH Koppang 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;52e76015-48e6-428d-b596-10bb7b79902a;;; Høydedata NDH Gloppen 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;11bbbc3e-a6be-43e5-8e2a-24dd42963854;;; Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen WMS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;14db463f-50cc-4531-8c00-8d48a9f00643;;; Smaalensveven;software;Basis geodata;;Åpne data;;d38ca723-70b2-48a9-b674-5a4979eb977d;;; Høydedata NDH Jølster 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4e071877-010d-4354-969e-d2403e458b84;;; Høydedata NDH Åfjord 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;10435c9c-b0cd-4cb2-b904-cba3b278d2f8;;; Høydedata NDH Alvdal 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f158302b-172e-4ebc-8ce8-826b1dc55eeb;;; SAT-SKOG - Volum Gran;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;dac25429-3029-4dae-bc0d-c8d869baea89;https://wms.nibio.no/cgi-bin/satskog?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;Åpne data;;cbb8b9d7-4012-4b28-be8b-246af3b5478f;;; Beitebruk - Sau sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;e4899b15-79e6-492d-b27b-308964fd8fcb;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Fiskeplasser - redskap WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;c6082425-8133-4f4d-bc46-8960c78232ce;;; Forvaltningsområder for rovdyr;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;800b3274-7c07-41d8-956b-313d253ea564;http://wms.miljodirektoratet.no/geoserver/forvaltningsomrader_rovdyr/wms?service=wms&version=1.1.1&request=getcapabilities;; Ortofoto Hvaler 1948;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a170478b-bde2-4771-88f8-9ab020e53d0c;;; Høydedata Sør-Varanger 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5617f588-1845-41a9-8f94-ac3da5b35157;;; Høydedata Troms Midt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6af09cd5-1fce-4b19-8412-2581c51f77c6;;; Sentralt stedsnavnregister 2 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;de394500-fd30-405c-ab1d-e3be54d01126;;; Høydedata NDH Nissedal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a52bd5f9-f250-451c-8343-6452b7b526c1;;; Sjøfugl - utbredelseskart for utvalgte arter i norske farvann;software;Natur;NINA;Åpne data;;7a7187fc-1253-44ef-b880-24aa7239ba45;;; Barmarksløyper WFS;service;Samferdsel;Fylkesmannsembetene;Åpne data;;e62be970-977b-4e5b-911b-3d31102c2679;;; Kartinnsyn Roan kommune;software;Basis geodata;Roan kommune;Åpne data;;7baf452d-0568-47d7-87ff-690e620cd1f0;;; Høydedata Batymetri Søre Sunnmøre 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6c75bf49-efeb-4d27-8b1d-324ab5ef11eb;;; Høydedata Hasvik 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;055a3868-6fb3-45b0-86e1-5d44f629307e;;; Ortofoto Øra 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5acc2d66-799c-4fc6-ab70-c510224e5025;;; Beitebruk - Tapsprosent sau sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;5f2f9e17-cad7-445d-bcfc-5d34ef03d905;;; Ortofoto Moss og Rygge 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;0377780d-6ab5-45e7-a5db-abeb8942badd;;; Ortofoto Risberget IR 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0f9254b8-0598-4691-afa6-2871dfc27b20;;; Ortofoto Ramsund Ballangen 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c7af9994-3c07-4b88-9f83-2d8ac4107b74;;; Ortofoto Kongsvinger 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a9c74972-9aa0-4f1f-9413-f9eb801699ed;;; Ortofoto Ålesund sentrum 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;36c3386c-4538-41d3-8f39-738a13854ef5;;; Ortofoto Gansdalen Fet 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a1c6951-3aec-436e-bfe8-fd7116270478;;; Ortofoto Kristiansand 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;78101675-a273-4408-85f9-2657629cf344;;; Ortofoto Frøya 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c74753d1-5ec1-4130-8175-5516cf0f98f5;;; Ortofoto Rennebu-Meldal 1958;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d68250c8-193c-4a44-9bbd-1fbe73e4f289;;; Ortofoto Risnesøyna 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;535dc838-594e-48fd-9ba0-c3454c5514fe;;; Ortofoto Frøya 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eabf1b32-2021-4a3f-9252-ad7bdd658920;;; Ortofoto Hole 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;82a9a3d9-d450-48cf-a907-cb3bf1b1b9a5;;; Ortofoto Østfold Vestfold 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b4bd2086-11df-4de9-87ce-32030db803b2;;; Ortofoto Sør Varanger 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f4ebd07c-5a5b-4c43-89b9-8995bd82596f;;; Ortofoto Sandnes sentrum 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7f3d9fdb-c5c9-4249-a240-954f8064d7a2;;; Ortofoto Søndre Land B 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c4eb299e-954a-44c2-96d9-def8c5987bcc;;; Ortofoto Gjerstad sentrum 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cdb7e0cd-d222-4260-84ed-09eab5c81f86;;; Ortofoto Førde 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;150597d3-0d0f-4d00-9092-c6a944508d5f;;; Ortofoto Øyer 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;92cc0bd9-3fac-4a1c-8af8-1359a1171a33;;; Ortofoto Gamvik 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d8b6657-5a90-4cd7-87ac-90243d8286e3;;; Ortofoto Fosen sør 2017 rektifisert;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3dbb6901-739f-4a5f-8cca-5d535da2f4ec;;; Store fjellskred WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;dffb3e01-9186-4372-a2dd-787e0f9c5b05;;; Ortofoto Fosnes-Nærøy IR 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7c4a98ba-9abc-47d2-9a1b-bddca54af824;;; Ortofoto Frostating IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d41bd811-6138-46fe-ad8c-7b20e4d2fd8d;;; Ortofoto Øvre Romerike 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;501fa2ab-7486-4a6b-a7d0-c5263b94334e;;; Ortofoto Østfold syd 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b6ce8a8b-ea4f-416a-a209-e88bc300ae80;;; Ortofoto Røros 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;10d62eb1-7eb5-47ee-974d-f34ff29d9cd1;;; Ortofoto Lebesby 2 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a2910486-95af-4c63-a60c-fee07d6fee04;;; Ortofoto Gjesdal 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a40c996-3b2c-448b-8a07-8405828d0714;;; Høyde DTM lokal høyde sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;56472714-57dd-47bc-a343-18dfdf2d974c;;; Ortofoto Flakstad Mølnarodden 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7e4bfd22-57fd-43e6-ac8b-49e80b9a73b7;;; Ortofoto Sande-Vanylven 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d0bf8c25-3dd5-4390-805c-48fea9cbd414;;; Ortofoto Stranda 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;950bc35c-b02c-4622-ac4f-97714fb65ada;;; Ortofoto Surnadal Rindal 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;114195cb-b522-4693-a54e-f9213bc7c419;;; Ortofoto Follo 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e50b2358-4533-4b78-a783-f72e09db519c;;; Ortofoto Surnadal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0269c567-5363-457c-90d9-eff1b5215e29;;; Ortofoto Røros 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e3df84e7-b253-45f6-b860-9a5c76b47cb9;;; Ortofoto Rolla 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;122b9ef7-0b90-4cc0-9cdc-7909a2701deb;;; Ortofoto Stjørdal rektifisert 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;259c95c8-6a89-48c0-aa15-f587002c5b9e;;; Ortofoto Øvre Romerike 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4a07662c-36be-4669-aa0d-dd376f0ebc62;;; Ortofoto Flekkefjord 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5a03b5ba-2413-4595-b3aa-0dfbbba56134;;; Ortofoto Flå_Nes 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;be84da24-b49f-4c99-8a26-36dec90f06bd;;; Ortofoto Stavanger 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2d50c56d-c679-4f96-999d-529a6df52fb9;;; Høydedata NDH Notodden-Sauherad-Hjartdal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2761b2f7-db9b-47f3-aa3d-d31afeb41591;;; Høydedata NDH Ringerike Nord 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a211ebab-1b97-46b1-af07-df6f127bda1c;;; SAT-SKOG - Volum Lauv;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;c2343fc4-ac17-41a9-97f8-5d581de17bbd;https://wms.nibio.no/cgi-bin/satskog?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Seterdrift - Dyreslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;e96ae931-7062-4c13-948a-a7174fe2e9fe;;; Ortofoto Nes - Flå 1962;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;64d8f743-c64d-4407-a753-3ad9fdfbcea4;;; Drikkevann - inntakspunkter;dataset;Samfunnssikkerhet;Mattilsynet;Åpne data;;2303ad8a-eee1-446e-824f-13a46004a8f2;;; Eidsvoll Kartportal;service;Basis geodata;Eidsvoll kommune;;;e5c04da4-2e41-43ac-b5b1-8662922ab956;;; Dybdekurver WMS;service;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;7790f618-eb6a-4c4a-a925-8a605565ae92;;; Bakgrunnskart havarealverktøy;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;043a019d-c620-4b48-9d41-c5d82b7fa818;;; Matrikkelen - Bygningspunkt WFS;service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;c750a3f5-1cb8-46aa-a5eb-e13ee0cb9689;;; Matrikkelen - Adresse WFS;service;Eiendom;Kartverket;Åpne data;;0c0f114d-a8ee-444d-8a88-93459bccf506;;; Arealressurskart - AR50 - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8f191dcd-bcec-4044-8259-a2a1b43cfb85;;; Jordkvalitet - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;f575582b-a181-4f5b-989a-50bad6e90687;;; Markagrensen WFS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;;bd4c56e8-383f-4048-acd5-86aea32e457c;;; Ortofoto Midtre Gauldal øst 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d323072c-8bb2-44c5-8788-8aa9363984f0;;; Ortofoto Stadsbygd-Rissa 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6f1d19f8-bf7a-4822-a831-6ffb94c6afad;;; Ortofoto Dalselv-Sjånes 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bc690106-e5e7-4c44-b016-1d35fe2c0b4e;;; Ortofoto Stranda 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4a1fa0b0-7e89-45cb-868d-48a1e1b5ef28;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Oppdateringsbehov - WMS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;cd489214-9813-40c4-b2be-b51d9cd9a22a;;; Ortofoto Nittedal IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b19366d6-d1ed-4842-91fb-331aa405c3d5;;; Ortofoto Midtre Gauldal skog 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;15ab92b7-2cb9-4a12-a55b-768eca002fd0;;; Ortofoto Svenningdalen-Majavatn 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3d46013e-c1b1-48a2-90ac-c0e24607f9e5;;; Ortofoto Nord-Jæren 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c6ba91f2-a9bd-44a6-b9f6-e6bf724b4ee9;;; Ortofoto Nord-Jæren 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3325eef0-48f4-4861-8e6c-ab341232a79d;;; Ortofoto Nord-Jæren 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;83da80bb-c949-45c0-821c-30e7278ed3a7;;; Ortofoto Øystre Slidre 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;832c6908-d46c-43ca-8191-5c402cd574b4;;; Ortofoto Vinje 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ef39b391-4b77-4820-bf6e-e2d7da2ad618;;; Ortofoto Nordhordland 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;81bfc308-4ca6-4a53-91fa-7ffb533b5e6d;;; Ortofoto Stjørdal 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d8de147-735e-4c52-ad9b-847d08de8e19;;; Ortofoto Telemark 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;46354f65-ff96-4b8b-895b-f3603632a0b7;;; Ortofoto Øyestad 1984;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9e0e4a01-acf9-468f-bf1e-bd70a9c2fe6b;;; Ortofoto Øyestad 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c2697f09-76e8-473d-8aa5-2c02477ca61c;;; Ortofoto Østfold 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0737983c-23d5-4d3f-a26c-7d6b56b3a03c;;; Ortofoto Ål 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d57ab6a5-9be8-4bcd-a024-a38dd190b9c3;;; Ortofoto Ålesund 1947;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;23575583-7749-4411-a1d9-5f77fe4aae08;;; Ortofoto Rakkestad 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7b617ec0-7240-4500-9214-45ed1d514d6a;;; Ortofoto Østfold 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8f9b3d5d-95c5-4f1a-a948-ef900e55dacf;;; Ortofoto Lyngdal-Ålgård 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0f48ffc1-44a0-47a2-95ed-68a697cc0a08;;; Ortofoto Songdalen rest 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;848c060d-37c9-46da-bd72-eda8a6827ee3;;; Ortofoto Sortland 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bfb77afb-4688-474f-92df-85f465911d6e;;; Ortofoto Vadsø sentrum 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1c010437-37f0-4f0b-aeac-8ccaae98bbb0;;; Ortofoto Nordstranda-Festvåg 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dbcfc51b-d2fd-454f-a0e0-64aa9d0c4988;;; Ortofoto Sveio 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0773e4bf-deb8-4b10-8d74-8d1eb9edd9f9;;; Ortofoto Urdevarri 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3fb8e197-0f64-48fc-982a-cf0c06e04245;;; Ortofoto Nordhordland 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f4ccd1b7-0d75-4277-8548-eeaf48ce4a43;;; Ortofoto Songdalen sentrum 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a7c416ad-f212-44dd-9fd1-632e72b79d37;;; Ortofoto Hedmark nord 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;1a585dac-3c8a-44b3-bdba-9a8fb9991752;;; Ortofoto Arendal 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5095f312-6959-49de-a11d-c998df8f433b;;; Salten Regionråd;software;Basis geodata;Salten regionråd;Åpne data;;1fba8ca6-709d-492e-b300-fa4d06add029;;; Sunnmørskart;software;Basis geodata;;Åpne data;;7d55da8d-46d1-4933-833e-38afb82d0427;;; Høydedata Arendal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3e5383ab-8c3f-4724-a8b6-bf393a4aeeb4;;; Reindrift - Avtaleområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b585053a-a0f5-4a4d-a503-e667659f1e68;;; Beitebruk - Dyreslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;dffe4dfe-8fc7-408c-ac6d-a744c0512f05;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Høydedata Lindesnes 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;991e54e5-5ab9-4003-8b81-8c08e08fabe0;;; Høydedata Vinje 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;40416a84-183f-4d23-9cfd-96c0211739cd;;; Høydedata Meland 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bd6d8a56-9bf6-4a18-869d-09ffca3ae89b;;; Kartinnsyn Sandefjord - arealplan;software;Plan;Sandefjord kommune;Åpne data;;70875ad5-80cc-45d2-88c2-deab4fd4a3d3;;; Ortofoto Høllen Tangvall 1955;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;32ecaac7-de97-442f-b806-939bf370ff06;;; Ortofoto Stokke 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b5f5e1d4-2d9c-4384-86ee-953c40f59e29;;; Ortofoto Holtålen 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0ed87980-94d8-47c9-9cdc-767717b710eb;;; Høyde DTM helning prosent sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;933b1121-9826-4c41-95ac-ecbe7da0b114;;; Ortofoto Sør-Aurdal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;15434432-ad33-46b3-b133-26c45c2a154e;;; Ortofoto Ljørdalen 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9bbbc390-1888-4a65-ae96-b5bd8edae6ab;;; Vegetasjon - Beite for storfe - Egnethet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;44a9aa68-bd02-4d1e-8ad3-462b21b64e6f;https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Klepp 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dd20ea9d-d612-4ad6-a4d3-2980b26ded1c;;; Ortofoto Svartisen 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a4c55979-5b4c-44ee-b64e-0921eea226f9;;; Ortofoto Surnadal sentrum 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f522be38-8bda-492e-9224-c3f4080098f0;;; Ortofoto Sørfold 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;864ca69d-9602-4704-abe7-87936cad887a;;; Ortofoto Surnadal Rindal 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db54e5c3-7921-4307-83b8-153da6288dc3;;; Ortofoto Frøset-Mære 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;21eda217-0cc5-4638-a061-4967b1fb6618;;; Ortofoto Samnanger Os Sund 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c778748f-5e50-43a5-a622-105cb19108eb;;; Kartinnsyn Lebesby kommune;software;Basis geodata;Lebesby kommune;Åpne data;;a2df5b1d-664a-416a-a361-0e1b52e10a4e;;; Kartinnsyn for Kvæfjord, Tjeldsund og Evenes;software;Basis geodata;Kvæfjord kommune;Åpne data;;ae2b83f4-fde7-41f4-9dbe-575c5e3fce0e;;; Kartinnsyn Ballangen kommune;software;Basis geodata;Narvik kommune;Åpne data;;2618d452-1c58-4b6e-a10d-736048e4d65c;;; Ortofoto Haugesund lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;2c4bd804-ff81-4878-82e7-2521bc008fca;;; Ortofoto Ringerike - Modum 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a76d3a65-dad8-456e-8e6e-83e5022f6dfa;;; Ortofoto Sør-Fron 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f295e477-1469-4da8-b911-2077abf1e7b0;;; Ortofoto 32VNR 20 juni 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;7794c716-19e7-4e1c-9da2-c5e99a79fd06;;; Ortofoto 32VNR 20 juli 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c6eea9b8-bba5-4bbd-8152-a4159759eee0;;; Geologisk naturarv;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;52a55a3c-bcd2-44d7-ac21-2f4550161937;http://geo.ngu.no/mapserver/GeologiskarvWMS?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Ortofoto Hamlagrøvatn 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;36a701ec-5a02-494a-8d24-168a3d2037d1;;; Ortofoto Brønnøy Sømna 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8a96c417-42fd-47e5-be3b-c3e6d75272d1;;; Ortofoto Froland søndre del 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;627f0476-853a-4f4a-bb9a-6d3da5e07b54;;; Ortofoto Vadsø 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d30685b-adbd-46a5-a5f1-d0be30569312;;; Web Atlas Møre og Romsdal;software;Basis geodata;;Åpne data;;8b755cc4-5225-48c6-8850-b775159c3742;;; Matrikkelen WFS;service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;a9984104-30e3-4b00-8d1e-a86d118b2ee4;;; Arealressurskart - AR250 - Treslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;6ce2a354-c548-46be-a812-9e179c6435a9;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar250?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Reindrift - Reinbeitedistrikt - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;5350866f-32ac-4988-b457-3e677545b850;;; Ortofoto Brønnøy tillegg 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9ec30c00-37e3-40f0-b73f-5d4d67864712;;; Ortofoto Vadsø 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c3a79b09-6400-4535-9c63-4ce9a9b91c54;;; Høydedata NDH Aurskog-Høland 2pkt 2017;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;bf628e49-4d84-4f0e-ab6b-338aceac8f4b;;; Vegetasjon - Hovedtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;dabbee3c-b5ea-43e8-a9ce-bc1f91509108;https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Vegnett WMS;service;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;;d89437af-03ba-40c4-bc9d-c977e9787636;;; Høyde DTM 10 meter WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c8b17673-e919-4800-8b3a-75d9152df890;;; Felleskyst;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;bc7ea065-ca18-4848-9f44-6ad75c866b5d;;; Arealressurskart - AR250 - Snaumark;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;cbf2803f-3712-4a12-bdc5-ebbb80fba6e2;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar250?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Arealressurskart - AR250 - Skogbonitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;4a179a64-f16d-488a-abc0-ac478c7adf09;;; Ortofoto Kragerø 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;32b47df6-9114-4687-b902-798fb0763208;;; Arealressurskart - AR250 - Dyrkbar jord;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;b45e43a2-0537-4d42-977b-b81bd988082f;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar250?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Arealressurskart - AR250 - Arealtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;de72929c-b250-461a-85d8-2557a2597ab4;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar250?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Høydedata.no;software;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;91bd03b1-54b5-4393-9fd0-3c927b4bb608;;; Kartinnsyn Hof kommune - arealplan;software;Plan;Holmestrand kommune;Åpne data;;ac3390a9-b787-49fd-8fa2-2d6014c4638c;;; Høyde DTM skyggerelieff WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;892d016e-6cc7-48e1-b82f-7bd82ebbeabb;;; Vestfoldkart;software;Basis geodata;;Åpne data;;2c4361f8-7094-4aed-9fb4-486d9e00533b;;; Korallrev - forbudsområder WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;e8c675c4-ada7-427e-8103-abf891b824b9;;; Elgjaktfelt i Finnmark;dataset;Landbruk;Finnmarkseiendommen;;;0ad4fda9-f952-4105-a764-6003e86dd389;;; Matrikkelens EndringsloggAPI;service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;232eee00-951b-4ed8-8d0d-81fbb6f3a160;;; Topografisk Norgeskart graatone;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;e84c9a6d-2297-4323-9078-36ac4b8e35e4;;; Fonnakart;software;Basis geodata;Fonnakart;Åpne data;;8fef6aa3-3399-46be-9c12-b75b00dcacf0;;; NVDB Ruteplan nettverksdatasett;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;Åpne data;;8d0f9066-34f9-4423-be12-8e8523089313;https://www.vegvesen.no/nvdbkart/geoserver/ows?;; Kartinnsyn Øvre Eiker kommune;software;Basis geodata;Øvre Eiker kommune;Åpne data;;f3dfa277-fc78-4974-8eaf-b5d454c6b8e9;;; Kartinnsyn Grimstad kommune;software;Basis geodata;Grimstad kommune;Åpne data;;c604ee94-a134-455d-94c5-f542f351034c;;; Støysoner jernbane;dataset;Forurensning;Bane NOR;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;47234f63-a9d1-43c7-b91c-db90c92d5008;;; Kartinnsyn Gratangen, Lavangen og Salangen;software;Basis geodata;Gratangen-Lavangen-Salangen;Åpne data;;4ac1e350-f961-42af-be06-124346d64875;;; Turkart Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Friluftsliv;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;8cd5937c-65aa-4d25-9dd1-7fd60fe3e619;;; Kartinnsyn Orkdal kommune;software;Basis geodata;Orkdal kommune;Åpne data;;5165a12c-7708-45bf-ab46-6dd1088c2d4b;;; Høyde DTM 1 meter WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4d07b725-40c1-455a-a3b3-7398bb4022d1;;; Jordsmonn - Jordressurs;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;4403b8b6-6c10-4570-b402-8633e03a606e;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Jordsmonn - Vannlagringsevne;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;cac8cf14-e3b8-40f0-ba8a-11ab250ec529;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Jordsmonn - Planering;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;ec0f0cb9-bd1d-4c04-8c71-cd449582098c;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Jordsmonn - Erosjonsrisiko;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;6b910bda-66e1-4ee2-ae89-59a492c057d1;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Jordsmonn;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;c961484d-9d4b-4f6a-8bd5-e145e96d1560;;; Marin verneplan WMS;service;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;Åpne data;;6054b750-cf39-4de3-bc65-fb75e4a0c40a;;; Jordsmonn - Avsetningstyper (utgått);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;d9ac2c3b-d255-458c-a06a-7a289df780ca;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; REGINE enhet;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;8721cdac-f959-4adc-9d54-d3b770e5fa1e;https://gis3.nve.no/map/services/Nedborfelt1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Corine Landcover 2000 (CLC) - Arealdekke;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;4dcb7fb4-a222-4b37-8a94-0404696f1f1d;https://wms.nibio.no/cgi-bin/clc?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Nedbørfelt til hav;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;f637a925-28b5-457b-846c-f5000b3c2b00;https://gis3.nve.no/map/services/Nedborfelt1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Sidenedbørfelt;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;8a0545fe-025c-4afb-a3ab-5b8cb922ef03;https://gis3.nve.no/map/services/Nedborfelt1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Magasin;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;5d13cd67-dc03-458d-8715-548bafbeb2c1;https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Delfelt vannkraft;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;220f22c9-d415-4b20-bd0c-c3842be4874e;;; Dam;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;8c906c83-5192-4c2b-86ca-0d85759d37b8;https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Marine sedimentasjonsmiljø;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;7ddb1b9d-08f5-41d0-9d73-48a98d961a2e;http://geo.ngu.no/mapserver/MarineGrunnkartWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Gravbarhet;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;6f383993-592d-4c1f-bcaf-e4c905af6ddb;http://geo.ngu.no/mapserver/MarineGrunnkartWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Marine biotoper;dataset;Natur;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;6121ce08-156f-480a-a6e4-d1f664d6ab00;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinNaturtyperWMS2?request=GetCapabilities&service=WMS;; Corine Landcover 2006 (CLC) - Arealdekke;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;25c8b126-62e0-4b7c-b5c4-dcc0e87666e0;https://wms.nibio.no/cgi-bin/clc?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; INSPIRE HydroPhysicalWaters WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;37a362e9-df6a-4c07-ba92-566fa90a5da3;;; Ankringsforhold;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;af992d03-3861-47b9-b3e9-f0b985055a07;;; "Vær og klima; Værprognoser for europeisk Arktis";dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;697b637a-e7ba-4c1d-887e-c63cfed9ece3;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Norges maritime grenser WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;e4a89b8c-5c9e-4693-828f-ea813b639f3f;;; "Vær og klima; Værprognoser for norden";dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;ba074571-565e-4e47-b658-829ae6591144;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; INSPIRE Road Transport Network (ELF);service;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;;f6451bea-403e-4fa3-9648-a87d542e9a33;;; Potensielt tilgjengelig strandsone;dataset;Friluftsliv;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;1b359df9-1d36-4e90-815d-5cf98c6a8cb2;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS; WMS - alle data, alle årganger fra SSB;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;37de5d31-41ec-453a-8a33-8734383d9411;;; WFS - alle data, alle årganger fra SSB;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;e6131a02-7b51-4d4f-968e-d6822c425dfe;;; NPD FactMapsData;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;0b096caa-3244-41fb-a801-332ac3a9f6b4;;; Sentrumssoner WFS;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;5247832f-9f6d-46c6-a1ff-9d0fa5371ec1;;; SSBs metadataportal;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;46b16f3a-35ea-483a-a87e-409e78650fa6;;; Befolkning på rutenett 2018 WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;b58133a1-3a71-429e-ae6d-cee34b991831;;; "Hav og is; Bølge- og vindstatistikk for havoverflaten (Hindcast data)";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;5332dc23-2ee1-4fbc-bcab-161ffc46a8f6;;; Høydedata Osterøy 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d4e13a71-4520-4b1e-b461-b2b4165a5d9f;;; INSPIRE Sea Regions WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9bb12a44-8f3a-469c-b78f-676e6e5f6a48;;; Planområde;dataset;Plan;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;89a0f115-3292-4992-b68e-a7f1ad9094d7;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.planomraade?;; Jernbane - Banenettverk;dataset;Samferdsel;Bane NOR;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c3da3591-cded-4584-a4b1-bc61b7d1f4f2;;; Matrikkelen - Adresse Leilighetsnivå;dataset;Annen;Kartverket;;;365b0591-b536-42a6-a20d-22e404fbfe55;;; Hovedled og Biled, havneavgrensning;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;;65c79481-a2da-4095-b47d-d7744d903d9b;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; BerggrunnN50WMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;ded2bc25-e1b4-445e-ac18-755d5568d2df;;; Forvaltningsområder for rovdyr WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;08e95748-13d0-4f05-8e4e-3794d765aa5c;;; Fylkesatlas Sogn og Fjordane - wms https;service;Friluftsliv;Fylkesmannen i Sogn og Fjordane;Åpne data;;0fd3739d-c890-4004-b47b-992665f9e65a;;; Petroleumsvirksomhet WMS;service;Energi;Miljødirektoratet;Åpne data;;c73bf950-ca32-44f0-af93-6689d468ca48;;; GrusPukkWMS3;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;307a9694-295c-443e-ab64-74bb8cf89a42;;; SAT-SKOG - Volum;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;55e51b75-c325-4201-b164-10ebdb30bef0;https://wms.nibio.no/cgi-bin/satskog?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Sigdal - Krødsherad - Flå 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;96242e5a-7bd0-4b7e-a470-ceb2d92c298f;;; Ortofoto Aremark - Marker - Rakkestad 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ee830c51-f74c-4c60-9acd-7bf4f4006fa1;;; Vannregioner;dataset;Annen;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;6488264e-4ade-4430-bb27-96f0824e0eb8;https://vann-nett.no/arcgis/services/WMS/AdministrativeOmraaderOGC/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Ortofoto Kongsberg 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;e9fdbfd4-f1a7-46e4-9e8b-8ddf90db6e6e;;; Ortofoto Hole - Ringerike 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3844992c-7fdb-4f79-a983-3c17907ed494;;; Løsmasser WMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;aa780848-5de8-4562-8f35-3d5c80ea8b48;;; Fiskeriaktivitet - fiskefartøy;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;32c6c382-df87-4eef-9073-5f195c9344b0;https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities;https://ogc.fiskeridir.no/wfs.ashx; Ortofoto Hemsedal - Ål - Hol - Gol 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b304c0ed-eab2-4bbc-a768-769d89432139;;; Ortofoto Hvaler - Halden - Aremark 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;cedf8d13-fe0c-448d-ac88-18adf5eccfd0;;; Ortofoto Sigdal - Krødsherad 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8a8657ec-dd3a-4b6f-be08-8d19f1b68423;;; Ortofoto Årdal 1977;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;863c577e-7e14-4d9c-8ec7-827e0df459f0;;; Høydedata NDH Finnmark nord 4pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;2a36d12a-2e8a-4c42-8399-4bda280be12a;;; Høydedata NDH Finnmark midt 4pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;84976dea-8bad-40c5-841f-ece5d9fd7ef2;;; Høydedata NDH Bjugn-Rissa 5pkt 2018;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d1e517f6-068a-44a5-bb67-1386266096f6;;; Ortofoto Hvaler - Fredrikstad 1966;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c15abc6e-1850-44aa-a61e-19174c484ca4;;; Ortofoto Bergen 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6b6a7aa0-2fc4-4fd2-922c-4dcc8ea7c5dc;;; Ortofoto Bergen 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;990ce5e1-7d3b-42a6-a1c6-c8df11d3871f;;; Ortofoto Austevoll 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf7e5c1a-79b6-45d2-8f2f-a05cfd3317a7;;; Ortofoto Bergen 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f8e26f6e-37e0-4ea1-9455-75e3940b2396;;; Ortofoto Haram-Vestnes 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;38bb6ebd-6a47-433d-a59d-e6202d89fe05;;; Ortofoto Beitostølen 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;48717715-878a-4ac9-8d8a-4e15c88d5517;;; Ortofoto Austevoll 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;19aa9a16-64c3-4ae7-903e-f21360cfc19e;;; Ortofoto Eigersund 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d06e3849-bfdd-4a84-a6c1-effb218d9274;;; Ortofoto Beitostølen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e2506e35-63fb-4ac0-9ce8-ab192a98c9e9;;; Ortofoto Birkeland 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a733bfd2-4bf1-4515-9f52-fcbb62433bed;;; Ortofoto Evanger 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a9648e9e-e8f5-4243-9001-7e8d061e0b36;;; Ortofoto Bandak 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2511fb6f-1abe-4e32-a3f3-ccd2629825c0;;; Ortofoto Bjorli 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5c673d2b-7e54-4395-b08e-6610e1eaac1e;;; Ortofoto Hardangerjøkulen 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;39d95075-525f-4ee7-ba23-5a3e264d3f7a;;; Ortofoto Hardanger-Voss 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4889661f-986c-42ed-8f84-c2c5f319c5ec;;; Ortofoto Eiker A 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6eb673ec-f5e9-4d45-a4b3-1a37f07f32c7;;; Ortofoto Haram-Skodje-Ørskog-Vestnes 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5407ef99-df0a-4b57-9606-52f857768703;;; Ortofoto Halden 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bc3c5b3c-2693-4cc1-bfa1-7e370e70ac91;;; Ortofoto Helligskogen 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;26aa665c-3a29-4146-a8ee-e29e689a0cfc;;; Ortofoto Hasvik 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fe7bb13c-a831-4c4f-b2bf-87b41949bbeb;;; Ortofoto Hammerfest 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;33c881d2-1e78-4e15-8298-e21cd51fcb2c;;; Ortofoto Hartevatn Bjåen 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;22fc2630-cbc2-4876-b849-3e87206632b7;;; Ortofoto Hasvik 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2c4cf8d9-9a67-48b6-979f-b13e01aafbc6;;; Ortofoto Hattfjelldal sentrum 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d2bb5fc5-0917-4f7e-861d-6786d6c82026;;; Ortofoto Harstad 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a0a839a8-e388-4ed3-9c31-58b69881921c;;; Ortofoto Hammerfest Melkøya 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;86062489-be4b-4d99-9bee-fee3826530b0;;; Ortofoto Haugalandet 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ed2b53b3-5add-49f6-86e4-5308586ceac5;;; Ortofoto Namdalseid IR 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a56ef6fa-f221-4a62-b670-7b86dcf3e15a;;; Ortofoto Nes 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;97c4c69e-c96c-4d89-a611-578fb0f8d778;;; Ortofoto Hedmarken 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;be44256b-3c39-4ac7-8252-14626c5ef4b3;;; Ortofoto Nes 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a54428bc-13bb-4e51-a2fc-8bbf543625e8;;; Ortofoto Nes 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ba949d86-5540-4e97-8a62-5ee6010344eb;;; Ortofoto Songdalen 1998;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1521104e-7773-4419-a84e-e541f18ec786;;; Ortofoto Stranda-Sykkylven 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7a894617-a1f5-4673-b5e7-088ca5d11ff6;;; Ortofoto Sommarøy-Brensholmen 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7fda1b88-2905-43d0-b72b-5cd21892f7eb;;; Ortofoto Svartvika-Molvikneset 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a405c9dc-e168-46e4-a981-7ab22a2c4689;;; Ortofoto Strand-Risøyhamn 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c8259f3b-b358-448d-95c8-3b4372b02fcc;;; Ortofoto Skien 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a3f77c53-9354-4dcd-82c6-61b74976c2de;;; Ortofoto Stavanger 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c17fb4f5-7a05-41d9-9d58-882ae762fa26;;; Ortofoto Stavanger 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fd978b2b-b482-4b3a-977f-c45f02238ea3;;; Ortofoto Stavanger 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e3aabce8-0de1-44de-b0dd-5e73e16b5a54;;; Ortofoto Sveio 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;14a783d0-108b-4a93-b296-7faeb7976d59;;; Ortofoto Skjervøy 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d207d45b-4be7-49c5-8f3b-f0bb9f7c7a6c;;; Ortofoto Sigerfjord-Risøyhamn 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;10afb2fe-84f1-4816-82b4-74e6647da23e;;; Ortofoto Ski Sentrum 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3621104d-cea8-455b-8aea-e01a3ce3df05;;; Ortofoto Ski 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b2bfba35-e885-49a0-8799-594550358138;;; Ortofoto Stavanger 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e4fe57a7-a72b-46e1-9bc8-6482aed548af;;; Ortofoto Sandnessjøen 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a5d394b7-82ae-49bc-bc8b-bf943fd90893;;; Ortofoto Seljord 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c82d8f95-c119-43cd-9ce0-8b5a88f6fa53;;; Ortofoto Stavanger 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6779da08-da0e-419a-a505-21372c2e9991;;; Ortofoto Skien 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;71a0e51a-a98b-4c58-982a-d80587e9b204;;; Ortofoto Siljan 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d9a32184-995b-4f12-acca-33c9d6717755;;; Ortofoto Helgøya 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;027c10fa-ef76-41bc-a54e-4186627500d3;;; Ortofoto Hammerfest 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b78c58fe-2f63-480d-9642-ef5dcb885e16;;; Ortofoto Hitra 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1ad885c1-7570-40ac-8f93-8506aec178cc;;; Ortofoto Hadeland 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;da895d71-e683-444b-9acf-ce4e530bfb11;;; Ortofoto Hjartdal Notodden tett 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1525cf40-07a0-40f7-8085-4ab0016bcbee;;; Ortofoto Ryfylke sør 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;be028c96-5f8a-482a-81fe-a2e1fb6e1850;;; Ortofoto Samkom Rona F405 E18 1961;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;717f26e8-4b9a-4be9-bfa9-aa7f4ce9af3a;;; Ortofoto Hitra 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;da83ed5e-408e-4d38-8dec-a03713588cb7;;; Ortofoto Hammerfest 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2ddec8ec-1029-4894-a9d9-f7e0d545893b;;; Ortofoto Saltfjellet 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b4534812-343d-40ac-94f6-fcac155feb35;;; Ortofoto Rygge 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0ae32128-7ffc-449d-84c9-c720b2619530;;; Ortofoto Roan 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db7042bd-598d-4543-b129-4416360469dc;;; Ortofoto Kvalsund 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc886186-9406-4159-9e76-96c92dac2891;;; Ortofoto Kvalsund 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;381e5d7e-36e8-4b0a-b494-ba8964401cf8;;; Ortofoto Hjerkinn C 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;53fcdeeb-3fdd-4a57-942c-1d78839aaaf7;;; Ortofoto Kvalsund Måsøy 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e14dbb9c-13ec-4cec-b207-c51bbc27ea73;;; Ortofoto Gratangen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8783eab2-cc4c-4ec0-a227-60bf0a2c80f2;;; Ortofoto Alta 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f5fec8d3-00a4-4870-b493-9a578c50279c;;; Ortofoto Borge-Gimsøy-Ørsnes 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c8844f3b-d2e1-4726-9513-990a250e0dbd;;; Ortofoto Lund Vågsbygd 1946;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db18d927-dba6-42fb-a1ce-271abe2db365;;; Ortofoto Arendal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;80561857-8b6d-4045-bff8-83c46476de21;;; Ortofoto Levanger rektifisert 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c5362bec-8d39-4cfb-8093-5e7d5ecc2964;;; Ortofoto Finnmark 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e4dcab94-1bc8-48e2-b468-989d3b52397e;;; Ortofoto Finnmark 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;396a24fe-e04a-403a-8650-9167b274ad97;;; Ortofoto Finnmark 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7297578a-6711-4c0d-a520-b9c355a3a1b0;;; Ortofoto Lillesand - Grimstad midtre del 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4cf37cc3-5168-4ed6-950b-37f4e4a2a0ab;;; Ortofoto Bortelid-Ljosland 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bfe93475-ad20-48f2-8940-39d8a4ff56e0;;; Ortofoto Bygland sentrum 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eab39ae8-c250-443b-9555-5d71e3d345a5;;; Ortofoto Flekkefjord Loga 1960;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;616fd9d6-5d7e-44e9-9ab8-508017356f76;;; Ortofoto Arnøya 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b43bc28b-bb68-4e32-bd89-eff8fb9e6bb7;;; Ortofoto Alta 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a41dea84-8de4-4182-bb1f-ed180ad23d44;;; Ortofoto Buskerud midt rektifisert 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b95f1e9c-5990-499f-b76c-32864903595a;;; Ortofoto Arendal sentrum Gullknapp 1982;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2f4edcf2-780f-4db0-be5c-1a3eca430a07;;; Ortofoto Alta tillegg 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f2fb0d72-6fab-4748-90b8-87b3ef8f3d90;;; Ortofoto Flekkefjord Sira 1949;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6df423fb-ff3c-4552-a4e7-536b404410ec;;; Ortofoto Bjugn-Åfjord 1950;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f40a1028-f2b3-49e2-8ca6-d8beed021ebe;;; Ortofoto Fet Rælingen Skedsmo 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;98dfe0f8-cd1e-41c4-a222-923aae115a13;;; Ortofoto Flekkerøya 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;45d0b786-243b-476a-b564-de46c5648875;;; Ortofoto Gran 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;418e3247-26d1-4d5a-923e-458a601bf87d;;; Ortofoto Brattnæringen 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0ef01211-2c65-4bdd-8893-9b73cdc56ce5;;; Ortofoto Buskerud midt 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e096ad31-7576-4348-b0cf-764b50e5da89;;; Ortofoto Elverum 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a738dbf-3bc1-4c73-a1c7-8066ab5196bc;;; Ortofoto Finnmark 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cb2f451a-0e6f-4ef8-8aa8-75b4b7e76b66;;; Ortofoto Kvadraturen Odderøya 1956;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4fa667ca-ac47-4bf9-a0b3-0f859fe71807;;; Ortofoto Bjerkvik Herjangen 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;871741f3-d30f-497a-90da-17da42579f1f;;; Ortofoto Giske 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;84daff2b-fa1b-4306-be95-e91c6d0aa315;;; Ortofoto Bolga 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9150e8c6-f6e5-4f67-b4bd-e5cf98f1346c;;; Ortofoto Frosta-Åsen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;52ff70c5-341b-4c01-9363-7d3dd992b40b;;; Ortofoto Andørja B 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;26207dcf-6ab4-4009-bfab-459ef2645d8e;;; Ortofoto Kristiansand 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9d48f004-b705-48dc-91d0-7508aa7dc153;;; Ortofoto Flå-Nes 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b125f6de-7d89-49e9-b138-60201611c980;;; Ortofoto Tønsberg 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b1e3d6b6-26ae-40b1-a814-be77827a911a;;; Ortofoto Kvalsund 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a834d07-4d11-4536-8786-7398db300d4b;;; Artskart fremmede arter WFS;service;Natur;Artsdatabanken;Åpne data;;7ef006f0-8229-4ba3-a3b6-06249fbd1a72;;; Forurenset grunn i Skedsmo kommune - WFS;service;Forurensning;Skedsmo kommune;Åpne data;;cfd4c6e4-c52b-4e73-9a45-f11099b9b34f;;; O-kartregisteret WMS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;;;b9c31c0a-b2b4-4c35-b94c-0db14bab5fec;;; Baerum WMS;service;Basis geodata;Bærum kommune;;;8bd6e28f-1bb0-4175-89ab-7717e2ca18ae;;; Ortofoto Karlsøy nordøst 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;409a9c3a-1e5d-4435-a676-beb719d6f2b0;;; Ortofoto Karlsøya 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b88837f0-927b-4bcc-8897-fd5efe99501f;;; Jordkvalitet - WFS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;144b1a0b-f3c0-4e7a-83b6-332a1dc1209d;;; Ortofoto Trondheim 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;41838cb1-48df-48c9-9e71-03b73e236f90;;; Ortofoto Porsanger 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;75e34ce5-bd8d-425f-8fb7-c3b1322ff712;;; Ortofoto Vikna 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d46fa99a-2735-4487-8290-9c6ce865cac8;;; Iskart;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;7311b46f-bb1b-45b9-808d-f8a0d26680cd;;; Ortofoto Vikeland Grovane 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a4b9d37d-8ea0-4e45-b2da-0ac6fbd04373;;; Ortofoto Øyslebø-Bjelland-Finsland 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a6ae2bac-93de-4fdd-b255-27a31f30b881;;; Ortofoto Vikafjell 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;716a1838-42ec-4a16-9f71-08f3b5d72b25;;; Ortofoto Vik 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;043a1fd9-b6ed-46ac-b755-e1a28948a407;;; Nedbygd jordbruksareal;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;e6601b5b-d528-4880-8380-dbcfb147e03b;;; Høydedata Oppdølstranda 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b8708500-434f-44ee-a55f-2159809430c8;;; Høydedata Roan øyer 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5b58871b-0a48-45a1-af3b-8e5d793b1f33;;; Høydedata Rauma 1pkt 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bf7d085c-6f23-4a9d-b96a-19305f25b62d;;; Høydedata Nord-Salten 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e845cd3a-460c-4ead-9970-496170d8ba31;;; Høydedata Overhalla 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ef45976e-a2b5-42ca-9f6a-dd8fccd64c80;;; Høydedata Oppdal 07pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e0c86879-98c1-4682-8456-bcbef098c14e;;; Høydedata Nysetra 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c33e1843-23b9-471b-9573-38a0d20abc0e;;; Høydedata Oslo 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;553526ec-bc59-4476-97f1-83dfb10f888a;;; Høydedata Verrabotn 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1b3527ff-c1bc-495e-98c1-0f7cf2b83e7d;;; Høydedata Oppdal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c62f2ccf-641a-4315-a034-6b19eef2b7a3;;; Høydedata Vaksdal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e5e6db41-a35d-40b3-8b35-dfea8bc6a4ec;;; Høydedata Sogndal_Fjærland 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;58a9b611-fb1a-4dd4-830c-cfd9f89a0acd;;; Høydedata Tussavatnet 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;884c8604-60be-489b-9d2b-95df6b8615af;;; Høydedata Nærøya 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c9cf1438-7504-49e3-99e4-930d69b198f5;;; Høydedata Skatval-Ronglan 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e0c9beb8-b2f9-4c5f-a64d-715b70479f69;;; Høydedata Sirdal 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0c3d186e-db25-4c68-9149-ba85a19e2277;;; Høydedata Smådøla Åsaren 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;90f5c3e5-8e95-4de6-937f-06dbe04747a5;;; Høydedata NDH Skånland 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;931283f4-4122-4407-94e1-dd267b073fa9;;; Høydedata Rømskog 07pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c762ab7e-60ee-4358-900c-c39ab7f5a26a;;; Høydedata Trofors 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;959f7743-8d6c-412c-8e62-b8092d811e04;;; Høydedata Osen 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;de1c6792-6d40-460d-ba93-c5f346c6bfc4;;; Høydedata Trøndelag 4pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2f48eb81-a0aa-41a1-8c75-b8bcb3d9cad4;;; Høydedata Trysil Engerdal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;90efa888-b155-4081-92d1-8fa0699a5b2c;;; Høydedata Tokke 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c640a9d5-b663-4f10-bad5-fc294e6a0207;;; Høydedata Grimsdalen 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0c498b8c-3427-4aeb-bd03-64b7a303c02b;;; Høydedata Espedalen 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1dcc9b3c-cd0d-42c3-9e6c-b56bc1b71b20;;; Høydedata Træna 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;da403ff1-5fb4-46aa-ba93-dafedc330559;;; Høydedata Skogn 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6d91af05-1a0d-443c-a65f-1826c528b8a0;;; Høydedata Vefsn Nord 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dcb340c9-130a-4989-9380-661c07735a1f;;; Høydedata Vanylven-Sande 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4129780d-88f5-42a2-adfd-80e217b87439;;; Høydedata Sortland 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;49629a76-6ce8-4baf-8c3e-127d98ec9f7b;;; Høydedata NDH Surnadal-Rindal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a23986b0-6c56-4639-8dc9-15182cb4d144;;; Høydedata NDH Tysnes-Fusa 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;522b344c-9309-4aa5-a575-d8f684fc0f71;;; Høydedata NDH Tinn-Tuddal 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c37509a7-3c95-49fe-b868-bf8de4c9b0be;;; Høydedata NDH Søndre Land 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bf3aebac-714b-4d7b-8cd0-10e460aca72c;;; Høydedata NDH Åmli-Mykland 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;036747b1-a3de-4bd3-9d39-267099e78321;;; Høydedata NDH Skien-Nome-Drangedal-Sauherad 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5892ebe0-cbb2-4644-9991-0d12ff532dc5;;; Høydedata NDH Gjemnes-Molde-Rauma Nord 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;aa3b093f-3895-46e9-b3f7-f2fdf00990df;;; NPDWMS - FactMap;service;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;92866d79-d470-49e2-9926-abc604a88858;;; Høydedata NDH Roan-Osen 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5bdab32f-429c-4b00-9f3d-8ef8acd57b61;;; Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM32);service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;316c56aa-ee7d-4837-90b1-8fefbbc071ab;;; NP Basiskart Jan Mayen WMTS 25829;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;7ec994a8-c971-42e7-8658-f5232491bc3e;;; Høyde DOM 1 meter WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;45efd0fd-a4f9-42c0-aed4-2937ac7c6d8d;;; Kvikkleire WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;f8007522-2b73-4702-bb97-50c720e5c3f8;;; Dyrkbar jord - WFS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;0f3b4fa0-48ff-461c-b1d0-e36a27d0aa6b;;; Ortofoto Kragerø 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f5a59b62-134c-4917-a10f-12586568eaea;;; Ortofoto Oppegård 1998;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;de4de017-30fe-4526-8f74-19a9ff1edf6e;;; "Hav og is; sjøis-konsentrasjon (automatisk analyse)";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;1d75750e-b742-463f-a137-32cdcc58b727;;; O-kartregisteret aktuelle kart WMS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;Åpne data;;5569f537-5f60-46a1-a501-ef2459269e4c;;; Europeiske grunnkart cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b1038fbd-cd9c-41a2-a44d-1901726c0ee5;;; Viltkart;dataset;Natur;Røros kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;0771882d-115c-4d3c-9045-c27fd516f8c8;;; Verneplan for vassdrag WFS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;12da1291-545a-4ebf-9c4d-bd230c8aa8c1;;; Ortofoto Haugalandet 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aaff18a5-9f94-495d-b21e-c522b0a6cde4;;; Kartinnsyn Eigersund kommune;software;Basis geodata;Eigersund kommune;Åpne data;;947f4c4e-e278-4f3d-abc3-373106ab02c4;;; Dekningsoversikter historiske kart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;2241ef4d-d81f-405d-8007-bac040345e32;;; Artskart fremmede arter WMS;service;Natur;Artsdatabanken;Åpne data;;010e6d6b-5ba7-4d1c-9b2e-e5dc6133fc79;;; Reguleringsplaner WMS;service;Plan;Kommunene;Norge digitalt-begrenset;;04dde63c-c690-432b-9d2e-ec6f1c9aa9f7;;; Høydedata NDH FV33 Totenvika 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8f6f9c74-f151-487a-ab93-34d23aa5af7e;;; Viltområder;dataset;Natur;Trysil kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;7e7fef1b-001c-4753-964c-7d8a4ec9c185;;; Ortofoto Midtre Gauldal 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c8019191-f38c-4554-b142-bdcfd08d2cfd;;; Høyde DOM 10 meter (UTM32) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3720263f-b5f1-4c9f-8f78-20166013c512;;; Høyde DOM 10 meter (UTM35) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;333c0b44-59d3-4664-abdd-e60f7d62795b;;; Bakgrunnskart forenklet cache;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;17e6fec4-7d45-4835-9809-7dd6ef18a757;;; Havbunn grunnkart cache;service;Kyst og fiskeri;Kartverket;Åpne data;;a0a8faa1-dfda-4cd3-8bda-269dd3ffdafc;;; Ortofoto Nord-Trøndelag 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5e7b9bef-4662-4012-b48a-d42ce2875cf9;;; Ortofoto Mo i Rana sentrum 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;38b915bb-65e9-4866-a840-4e2abe95e770;;; Ortofoto Kvalsund Alta 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8d734bd2-d7b3-4588-9c55-d2096b378069;;; Ortofoto Mo i Rana 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e2f428e2-c821-4f1e-95f3-13c38b7f8d5a;;; Ortofoto Steinlandsfjorden 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;024b806b-6f71-4f57-a6fe-acb1bcf3ac24;;; Ortofoto Midt-Gudbrandsdal rektifisert 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;32a8699a-469d-4673-83e2-570cb551d532;;; Satellittdata.no;software;Annen;Kartverket;;;95390027-9756-4272-b25c-6d421fe3754f;;; Kartinnsyn og plandialog eKommune Sunnmøre - Saksbehandlerløsning;software;Basis geodata;eKommune Sunnmøre;Åpne data;;c228bf83-ad4b-4560-969e-341d1ba86bb5;;; Ortofoto Randaberg Rennesøy Strand 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;149117a9-1171-421e-b9e2-467b4fcbd7f3;;; Ortofoto Bærum 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cef8d1f3-c9d1-46ff-8b66-d6696dce25c5;;; Ortofoto Trondheim 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;23133baa-1fea-4aae-95f7-20340f4e8928;;; Ortofoto Lindås 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e0972cf2-fbc0-4b46-9432-5d05680b3da7;;; Landbruk temakart;dataset;Landbruk;Røros kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;4b977f4f-15c0-4071-ad0b-c3d4783386fa;;; Kartinnsyn Stranda kommune;software;Basis geodata;Stranda kommune;Åpne data;;f1d730eb-044f-4007-adea-923aa433ba30;;; Romsdalskart;software;Basis geodata;;Åpne data;;e4d7e129-bb10-416f-9e46-edab77a72f94;;; Fargeleggingskart;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;fbf38ff5-e562-40b0-84e4-c0f70255300e;;; Rutenett turkart;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;4ddddaba-ccc7-432c-82d7-b97cb9eb2ae2;;; Ortofoto Nord-Østerdal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;811cd78e-8a97-4d49-aff0-68bffc346a42;;; Ortofoto Alta 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;138c1027-3f28-4b14-be5e-d1594731d3a3;;; Høydedata NDH Søre Sunnmøre dybdedata 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b45e74a5-8f93-46a4-82bd-2f5bc0507e4a;;; Høydedata Skien 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bd16a2d6-a81e-4e71-8f43-19f4a95c25db;;; Sjøkart - raster Svalbardkart;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c48e7cb6-1d3e-4e86-958a-562177226b5b;;; Høyde DTM 10 meter (UTM32) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7d28d80c-b4f7-4256-bea8-30c851426f8d;;; Toporaster 3;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;13e15833-8d94-4b89-a53d-eb8da289677b;;; Ortofoto Rindal-Surnadal-Stangvik 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f8f1be83-82ed-4b1d-8f06-d62461edaadd;;; Sikringstiltak i vassdrag WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;8214dda0-8a22-41f6-8ba1-76a778ad86ff;;; Store fjellskred;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;17149f79-1289-4e3c-b964-94113eeb14c8;;; Friluftsliv;dataset;Friluftsliv;Røros kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;71bd3bb4-4a40-4886-9c6f-1baf20d7b81d;;; yr.no;software;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;66c0bf7d-6bbc-442d-8a3a-f3b735f91369;;; Reindrift - Siidaområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e08b5bc3-59cf-473f-89e1-30fe02795629;;; Stedsnavn søketjeneste;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;302b3664-fe67-4e04-a361-ded4f3589331;;; WFS for dekningsoversikt;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;19a5e9c7-ce23-46e9-916d-68e8a225b209;;; Skoler - WMS;service;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;bbef843c-48bb-4030-b029-b0f80798802b;;; Bålplass;dataset;Friluftsliv;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_3;;; Fiske- og krepsevann - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;9e7e5007-4271-4306-ab83-bfea14f19789;;; Idrettsanlegg;dataset;Friluftsliv;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_0;;; Inntakssoner barneskole;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;c86a3e655e2b4fada22cf99672e4c784_2;;; Samferdsel - Bussruter - WMS;service;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;980b9679-4c8f-43ce-be81-31a0f8d3ce37;;; Omsorgsdistrikt;dataset;Annen;Fredrikstad kommune;Åpne data;;a52dc534b9c8446e892e7f3596154f21_2;;; Avfallsbokser;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;5f945708b7e34c20b2dbcb621165cdf7_2;;; Snarveier;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;b792b1e7b627463aba410ecc0bf21e3e_0;;; Fiske- og krepsevann;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;;49e42c856fac4b6a8cff56dbc3a68fe4_32;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Utfartsparkering;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_6;;; Søppelkasser;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;;de6648d6c6e44a939b40f2a8e8a6a5ea_2;;; Eierskap vei - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;2bf3d053-c07d-45bc-9f75-f9c43853adf7;;; Utstiktspunkt - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;e5290b22-5fc5-4775-ab5e-68e6b44e07ad;;; Svømmeanlegg - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;87d3b6b1-58bf-42cb-91bd-b086bbcec85f;;; Fotruter;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_8;;; Isbane - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;77ffb7c5-d499-4594-ae0f-318017388d36;;; Preppedata;dataset;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;08604d07b445439bb91641df4bfc0745_0;;; Fotballbaner;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;;aebadccf7c4941c4b42a726364894cf0_59;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Fastgrill;dataset;Friluftsliv;Oslo kommune;Åpne data;;30720052ca4b406c8dd1affe5b2243dc_31;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Søppelkasser - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;ec3085b6-0c39-4e5d-a3d3-f2181b0f0051;;; Fastgrill - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;e7005390-eae7-4eda-b63f-53f1bd303e44;;; El-ladepunkt - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;63aa32e6-7a61-4cc4-9770-ab75ea230c92;;; Fotballbaner - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;05fb93c6-86d7-4ed3-8347-db390fca1d65;;; Tredata - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;4766ee62-614f-48dc-a16e-d1d3de21b998;;; Fjelltopper;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;656d6f392e384cc29507054bfaeb03d7_9;;; Ortofoto Namdal IR 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9bd0b1d1-1707-42a4-bd3a-32a8901f1c53;;; Ortofoto Malangshalvøya 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2346996c-9811-4503-8dd1-3a720aa99b64;;; Ortofoto Namdalseid 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bb7a4c18-2144-4e64-b037-64fbb8be4eec;;; Ortofoto Lyngstuva 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3dfde78c-a9dd-4e3a-8cbe-0fa4525c73c1;;; El-ladepunkt;dataset;Samferdsel;Oslo kommune;Åpne data;;0ecfeab1aca543e294dd16d11221bf8f_111;https://geodata.bymoslo.no/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Ortofoto Møre 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9ef61ee5-6eee-4057-9fe6-ad392828de14;;; Ortofoto Møre 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1859f844-e76f-464f-aacd-0df726ae4c65;;; Ortofoto Lomsdal-Visten 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;17b9217d-6b10-4142-a19c-e0b49c69d57e;;; Ortofoto Merdø 1982;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f4fe941b-605d-4978-a6b0-82f70656e15d;;; Ortofoto Narvik 2010;dataset;Flyfoto;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;;b87ddb8c-98c5-4668-96e2-154b39de1fe9;;; Ortofoto Namsskogan-Røyrvik 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;34deeea6-8a76-40c8-ba8a-27cb9c321f14;;; Ortofoto Narvik 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;54f1f86f-f00c-4ae3-a236-a45aeb3fd284;;; Ortofoto Nannestad 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;499cf2c5-4eea-439e-af9c-87c88761d270;;; Ortofoto Trondheim-Meldal 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7f641a74-7f87-459d-862d-afec6d6c8970;;; Ortofoto Valle vest 1957;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c47545bb-1f10-4123-afde-6f5bc6181a82;;; Ortofoto Åmot 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;505cf284-bb0e-4707-81ac-66744c573309;;; Ortofoto ÅnaSira Flekkefjord Feda 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;eedc17db-fb3c-4657-9f6d-33c4c2446eaf;;; Ortofoto Åmli Froland 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;93802c98-dec5-441d-abdc-c13667515dd4;;; Ortofoto Uvdal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0515961e-a8d9-4777-8979-692ef56fc67b;;; Ortofoto Ullensaker 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d81ba523-57a2-4b4d-a2d6-ef9a3eb60dc5;;; Ortofoto Valdres 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8eb95c91-3dab-4c58-931f-d982b5f1bbc5;;; Ortofoto Åmli nord 1977;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;75c874e9-bf47-413e-bd5a-49520408905f;;; Ortofoto Valberg 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4f4327f0-7f74-4816-9b7d-7139685b51a9;;; Ortofoto Tysnes 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e7d445df-f1f2-4120-a825-2205bb03df82;;; Ortofoto Ytre Sogn 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;add7fa64-9213-4d0b-b674-9bd802b3ba0d;;; Ortofoto Trøndelag 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;363008d9-b933-4ad3-9997-347e5b84ea54;;; Ortofoto Tysvær 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;59562467-7257-47c2-82d8-1efd43490eb8;;; Ortofoto Trysil-Engerdal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e746032d-2a5c-4a0a-b89e-a9f087de01d0;;; Ortofoto Tysvær øst 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;922fbde1-3177-448c-b3ad-34e9d07aa9f9;;; Ortofoto Ullensaker 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8d4e449b-6ee3-4a80-baf1-320115e0780d;;; Ortofoto Tvedestrand Sør 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ecd3e6f9-0696-479f-88c0-b088e30afb46;;; Ortofoto Nittedal IR 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e5de7bbd-3ea8-4aa8-b0a6-7c8ee4268b34;;; Ortofoto Lødingen Tjeldsund 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b597dcea-59aa-4893-8a5a-641105cc8f4a;;; Ortofoto Norddal-Stordal 2012-2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8c6406a9-6dec-4b15-80d9-da826afc5316;;; Ortofoto Ås 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;57710e7e-fff2-4944-8fb1-8177001be874;;; Ortofoto Østfold Sør 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a43aaab2-e8e6-431b-aea4-5e056ee01ff6;;; Ortofoto Lofoten Tettbebyggelse 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6abab1bd-f9ba-4a2d-a763-4c118f447868;;; Ortofoto Sør-Varanger 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;44982765-d069-4aec-91b3-0dc263bd3a14;;; Ortofoto Sør-Varanger bebyggelse 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;547a8371-a6df-45dc-8b57-a88e6301d27d;;; Ortofoto Sula 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0d4286b4-8629-408c-a87b-3512674e2f1f;;; Ortofoto Oslo sommer 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ba5d3424-2172-4e31-a055-5ec3e99206fa;;; Ortofoto Tingvoll 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2c8464bc-587b-4ebb-bdd6-ae537d1ef2ca;;; Ortofoto Trondheim 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d0e6e09-dd73-4bf2-b333-92fd52f1775a;;; Ortofoto Tingvoll 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;94b3fe87-a32f-47aa-8a1d-3de00044a1bb;;; Ortofoto Sør-Varanger 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9dbc5267-c944-450a-991f-70b4cc180f81;;; Ortofoto Etne vest 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b25ca8b6-54d8-4bf7-84c4-40adcb43ccb5;;; Ortofoto Sunndal 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fc88260e-ca13-46a0-b66a-ad390cd2bf4a;;; Ortofoto Eidsvoll 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dc25cad7-b658-4d10-9e58-b97fbe4e7293;;; Ortofoto Nord-Trøndelag 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9c74456f-fb54-4a00-9670-2c0ff9a5b61c;;; Ortofoto Rørvik 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;71e49581-5555-4ecb-a311-4aee03721f9c;;; Ortofoto Modalen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d51a831-cdc8-442a-a5b0-dd23df127144;;; Ortofoto Helgeland-II 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db3758d3-3e93-4490-8fe7-dac8f4074c28;;; Ortofoto Meldal 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;420ffe20-cf36-4a30-b384-2c99a1afc1df;;; Ortofoto Midt Norge 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5383be12-ce23-4f18-95e6-f5cada0299ef;;; Ortofoto Midtfylket 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3d8f5e07-ff73-4a72-b1c6-a0da65bba161;;; Ortofoto Hamnøy-Reine 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;553e0ca7-5090-41dd-8495-fcc1b0a7f52e;;; Høydedata Kongsvinger Eidskog 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;94c97a01-846c-49e1-9232-07bfd8cc20c9;;; Høydedata Kristiansund og Fræna 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;081b51ef-0acc-4fdd-b166-5dfbee8962f7;;; Høydedata Midthordaland 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;44a43f88-dadd-4744-bc72-07d99b212f4c;;; Høydedata Korsmyra RV63 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;49d28390-cc48-4f0f-94d7-c3c7c0222cc8;;; Høydedata Granvin 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7a3d1c9f-983f-43fb-8013-b38109676812;;; Høydedata Lurøy 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;eeecaf85-d898-471a-a7b2-40410f036e17;;; Ortofoto Sande Svelvik 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ac276f69-3260-4a3b-9680-46f5f3e5ed10;;; Ortofoto Sandefjord 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c972e794-0a74-4cfe-9ec4-5f5166639f37;;; Ortofoto Røros 1960;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4f0b2a27-8405-4baf-b48a-ecde709af342;;; Høydedata Eidsberg Marker 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d19fd2d5-e6fd-49ce-8d5b-23f7d1d81a64;;; Høydedata Krødsherad 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;15a28e63-9598-430c-9b49-5541befd9107;;; Høydedata Kvernberget Vågå 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1bd786b6-2771-4bf8-85d4-3deab1bfd241;;; Høydedata Lierne Røyrvik 1pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9401a768-b5a4-46c2-bac2-17fae045b8d9;;; Høydedata NDH Harstad 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a7f7d278-17be-4ca9-be9e-2f48bdff4140;;; Høydedata Modalen 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9c0142e8-3ab9-433b-bcbe-2bea6f80a5ef;;; Inngrepsfri natur i Norge 2013;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;277bda73-b924-4a0e-b299-ea5441de2d3b;http://wms.miljodirektoratet.no/geoserver/inon/wms?service=wms&request=getcapabilities;; Høydedata NDH Ibestad 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;683fffd0-c05f-439d-8d64-e2a1ec273909;;; Høydedata Os 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d850afb3-d34f-4d13-86fd-2db6de2cff3f;;; Høydedata NDH E6 Ifjordfjellet-Lebesby 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2c955b7b-e2ff-482f-a9e5-6b3c41c6161d;;; Høydedata NDH Porságnju 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;468ebba5-0431-498c-a72e-5abad2f11dda;;; Høydedata NDH Seljord 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;afc31641-069e-4d20-b990-7122636da96a;;; Høydedata Selbu 2pkt 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b1999110-be36-4a73-97cd-cbc4f65541f3;;; Høydedata Arendal Tvedestrand Froland 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;753fd72b-0ad4-4afc-8199-b79ce6e6ae90;;; Høydedata Bamble Porsgrunn 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;321d82cf-031d-4a35-8a87-ebeb69816311;;; Høydedata Sør-Trøndelag 07pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8c967666-a58f-4fbc-9843-71ad13c47762;;; Høydedata Sør-Hedmark 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;29ceff70-1da9-41a5-bd77-14765221ea5a;;; Høydedata Stjørdal 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;de0465c3-67da-4216-afcd-0287d0159d8d;;; Høydedata Stjørdal 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;587d547d-2ec9-43fa-9210-e8093ff0f398;;; Høydedata Midsund 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b199d4e5-589a-4634-8ff6-3c726c5226b5;;; Høydedata Lindesnes 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;99fd99b8-9d0b-484a-bec4-44393392eafa;;; Bergensregionkart;software;Basis geodata;Bergen kommune;Åpne data;;b844c3cf-3c97-4c96-91c7-a8539a02f889;;; Reindrift - Tamreinlag - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;;299941c7-ec8b-4c88-9045-967712591c72;;; Høydedata Aurskog Høland 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9be9ad3f-f679-47f7-9543-7d4a612319ea;;; FKB-Tekst5000;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;42104679-7712-45e5-b09d-8a99967ae060;;; Kartinnsyn Røyken kommune;software;Basis geodata;Røyken kommune;Åpne data;;f9d38767-7e8f-4de9-9f11-bac4f04dd0f7;;; Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM33);service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;7fbce7ca-60c9-4d18-82a3-402245cd1254;;; Norge i bilder WMS-C (Mercator);service;Basis geodata;Norge i bilder;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f640cbb7-64e2-44a5-a375-d6e93ba1c80f;;; Kartinnsyn Åfjord kommune;software;Basis geodata;Åfjord kommune;Åpne data;;ef2c3848-be8a-45a7-b425-de9620b56673;;; Ortofoto Karasjok Tana 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;64ccfc09-49be-48f7-91e7-22c5a7ec3ca0;;; Høydedata NDH Øverlandheii 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bf3fba57-4703-45b5-a04d-ad7a8dde8705;;; Høydedata Stjørdal 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e517526c-4d0c-4ce3-9391-17f219c85aba;;; Høydedata Hammerfest 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;062af63c-4e40-481a-a0f0-2fbb7a6c1497;;; Høydedata Skjærneset 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c1e78fb4-3b59-437b-b3aa-3d9e624428c7;;; Ortofoto Våler 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b94d6884-91fa-4033-88e8-8f009bdc6be8;;; Tare - høstefelt WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;4f2e6663-62dd-4dbf-adb1-d199ffc0605a;;; Kartinnsyn Melhus kommune;software;Basis geodata;Melhus kommune;Åpne data;;02315b89-5e52-45bd-bc35-8a98a5449d64;;; Høydedata NDH Åmot 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0c5ffb13-34f2-4d7a-b080-40949bda8e1e;;; Høydedata Alta 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a86276f9-66a9-4f75-8c1b-030145f51c33;;; Ortofoto Jotunheimen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;02a79701-9881-405e-985c-f5e89dbc36c5;;; Ortofoto Ringerike 1985;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;489364e9-c451-432c-a3dc-1de44e5a7952;;; Ortofoto Riksveger Midtre Namdal 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3cf4b129-4638-4c48-bead-ea1ba25a8c76;;; Ortofoto Jondal skianlegg 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5ff694a8-ef2e-44a9-bc1e-e1e6cc0a28e5;;; Høydedata Breivikeidet 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;815c0e2a-6d2f-4f02-86be-fb9c2a119f55;;; Høydedata Alta 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6b4b248c-55fb-4070-b77b-8984ef76d279;;; Høydedata Alta 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;94e87da2-9db1-402e-b1fa-c6aca5294454;;; Høydedata Finnmark Vest 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f7fe83c3-1532-4b9f-9479-bfc71901cbc2;;; Ortofoto Frøya - Halten 1996;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1f8c4789-fbdf-42a1-8630-f010d32f86fa;;; Ortofoto Rv17 Tverlandet-Reitan 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;127a232b-9db2-499f-a84b-b5bb210afcd8;;; Ortofoto Rindal sentrum 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0a2f5422-989f-438a-ab63-937250a4e727;;; Ortofoto Rauma 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;50809f2d-1b9a-4252-9a65-229267875b1b;;; Ortofoto Rott 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;34c56a25-07b6-430a-b299-df36d6d441d3;;; Ortofoto Ringebu 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;259b5851-bbb8-4fb1-97d8-5f7d66b8fa25;;; Ortofoto Lier UAS 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5f0dee2e-65ac-459a-b872-c9ade99d3686;;; Ortofoto Leinesodden 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6562449d-0bb0-4933-92d0-77608657e81b;;; Ortofoto Leikanger 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;df234bd5-3c16-4553-86e1-e465a556c793;;; Ortofoto Herøy Dønna 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;11da37ab-6d75-4167-be44-85567be9fd79;;; Ortofoto Masfjorden 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7dac99d0-1776-4476-a719-429d40e39e3e;;; Ortofoto Lier 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c82ed0e0-02c5-45a7-8749-9f582f02ebe2;;; Ortofoto Nesseby 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;0325543b-7633-43c2-9fb0-adc2a6d9baf1;;; Ortofoto Kviteseid 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7060274a-1879-4134-851e-4019ebf5a06f;;; Ortofoto Kvinesdal 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;860ac413-9604-496b-aee1-757a8fb480da;;; Ortofoto Kvinnherad 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8ff0389d-b1eb-4560-abef-315124c3290b;;; Høydedata Bygland 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;83ccbb0a-0ae1-4d54-a55b-fe012d3d5d18;;; Ortofoto Oslo Rest 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a8b5233-8c77-430f-97c5-1262df5cca01;;; Ortofoto Nordkapp 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;62778515-2760-4adf-ad7b-10d24efc2d68;;; Ortofoto Blåka Foss ekstra 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b2045045-5c1c-4bf6-a253-9b5326bd0322;;; Ortofoto Meråker 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3316ad3c-a933-40b0-9ea6-3cd940d28fae;;; Ortofoto Kvalsund 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;64f8be7e-cc2f-4652-972f-fc14bfa5cf30;;; Ortofoto Farsund 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fd2d313f-c631-42f8-b638-a144a73036a4;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse grønnsaker (Kun Vestfold);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;213accf3-a3db-4166-80fa-f68e55eaabd9;;; Ortofoto Sel B 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;12c7626b-9b05-4270-b4d3-922f3cea7782;;; Ortofoto Frogn 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8cb52c75-f116-42b5-aaf8-a9b360ea9e50;;; Vegetasjon - Beite for sau - Egnethet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;bb11056b-c019-4f42-8a4b-35606cc6b153;https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Høydedata Søndre-Land Nordre-Land 5pkt 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;33a1a7da-bba9-410e-bf83-d549cfbe4ae5;;; Kartinnsyn og plandialog eKommune Sunnmøre - Publikumsportal;software;Basis geodata;eKommune Sunnmøre;Åpne data;;9ff8e258-2120-4e8c-94c3-0556d3762db3;;; Høydedata Rennebu 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;daf751d6-75c8-4bec-9172-7cb7ad5f527c;;; Høydedata Asker 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e8eb15e4-e6d9-4d43-90de-f1f42542da8a;;; Vernskog;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;7f854c3d-4c65-4581-ab94-087a76564ee2;;; Kartinnsyn Svelvik kommune - arealplan;software;Plan;Svelvik kommune;Åpne data;;a8f8ead6-257b-48dd-b6aa-74986257d979;;; Ortofoto Romsdal 1960;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf4a70ab-fe3d-435c-9143-cd0fc33302ae;;; Høydedata Namsskogan 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6bc346a9-06c7-4cac-8524-5ab21a3b9878;;; Høydedata Re 1pkt 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;004277d9-009a-470a-b486-511bf5e00cf9;;; Høydedata Orkdal 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5b5bdccd-72c9-4eaa-be72-44940b750a8b;;; Beitebruk;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;8fcf0b83-c86c-4b0c-97c5-952f1f9704f8;;; Forurenset grunn i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Forurensning;Skedsmo kommune;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;6757fc57-8686-44e6-b1fa-24c0c91257bf;https://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Forurensning/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://karttjenester.skedsmo.kommune.no/arcgis/services/Temadata/Forurensning/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS; Ortofoto Kongsberg 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;d6bc2ead-0c0b-44b1-a927-9b9e4cbbea79;;; Ortofoto Troms 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;73315a9b-7600-496b-ae88-d556439557f0;;; Kartinnsyn Knutepunkt Sørlandet;software;Basis geodata;Knutepunkt Sørlandet;Åpne data;;231f4043-0952-4874-9c3d-03959cfc9b7c;;; Høydedata Dypingspollen 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;886566ca-b9d5-430f-9184-1ef626c74582;;; Ortofoto 32VNR 30 juni 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;7617d44b-bde0-429e-a436-1773f34df707;;; Kartinnsyn Setesdal;software;Basis geodata;Setesdal;Åpne data;;7635723f-c30c-4bc0-b0ec-82360255dfb6;;; Kartinnsyn Flora kommune;software;Basis geodata;Flora kommune;Åpne data;;e5bba6f0-1a95-4179-a335-e3c293e32229;;; Ortofoto Lillestrøm 1998;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c6768886-fd88-4403-a25f-9439494b8077;;; Høydedata Bergen 10pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;89397896-c891-4149-a0c2-3675dc064897;;; Høydedata Nord-Salten 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a15961f3-22da-41aa-bf7c-55055a9952bf;;; Høydedata Hordaland 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;119cd27c-70a5-49c5-8329-ea99ee8d04a9;;; NP Basiskart Svalbard WMS;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;0c5bb880-bcbe-4297-841b-0a1680950d7b;;; Kartinnsyn Ørland kommune;software;Basis geodata;Ørland kommune;Åpne data;;292ccb63-bf8f-40ef-9482-6ab6785d6ea5;;; Svalbard Matrikkel WMS;service;Annen;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;0ad7c206-7988-4687-9ff3-ce9c79d2d8e2;;; BarentsWatch Fiskehelse;software;Kyst og fiskeri;Barentswatch;;;42927b8b-8ddb-4bc1-abda-65ff4f1ce8ac;;; Ortofoto Ringebu-Øyer 1974;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;f1b7e0b9-53b3-4e40-9a60-3930027cc784;;; Ortofoto Luster 1964/65;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a7fe8d43-4538-4089-8bff-d1a6d48ed3e2;;; Ortofoto Indre Østfold rektifisert 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;89e5ff9e-43bb-4c2c-a5e0-02ff966bf3af;;; Høydedata NDH Storfjord 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c616be9a-671f-46ab-89b0-d5c329756949;;; Høyde DTM 50 meter WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;12d9e00f-0232-489f-9810-3bccf54914ed;;; NVE snø og klima WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;073b334a-5778-46b4-906d-d28427821ecd;;; Høyde DTM 10 meter (UTM35) WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;d3b2d436-8851-47c2-b079-b6f47ce82006;;; Kartinnsyn Klæbu kommune;software;Basis geodata;Klæbu kommune;Åpne data;;913d0b7f-be83-4668-ac49-043b1243201f;;; Ortofoto Risberget 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3c5ed104-e229-45f1-8087-56d33086bcda;;; Ortofoto Flakstad Vestvågøy 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;21b2dcf8-7dcc-4a8c-b2c2-dacfb5302615;;; Ortofoto Askim Spydeberg 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8d2a1012-6f0d-42b3-b398-942897a6b314;;; Ortofoto Flakstad E10 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;97247faa-80c5-48b8-96f1-c7664311635c;;; Høydedata Båtsfjord 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;42ca43cf-9e6d-460d-a693-2a0b076e5a1e;;; Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS;service;Plan;Forsvarsbygg;Åpne data;;82770fd4-633d-48cc-9056-3d5fba5891c2;;; Transformasjon- Web Service;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;b0a3c1e7-36a8-4329-9c78-e8722145fb40;;; "Vær og klima; Observasjoner og klimadata";service;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;f6dc885f-f44c-42b9-9095-56e9aa5aaa6b;;; Ortofoto Odda aust-Røldal 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;4c5862c3-fbad-4e2e-ae78-0f36722da99e;;; Ortofoto Kristiansand Vest 2000;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf065bfb-b4ed-4144-96e3-2ed21cf449c4;;; Ortofoto Arendal 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;08514fb2-908d-430a-a78d-85c8020e7334;;; Ortofoto Rena 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b239b2ce-759d-4861-8cf5-4dc8e178bc74;;; Kartinnsyn Hadsel kommune;software;Basis geodata;Hadsel kommune;Åpne data;;e46da5da-6276-41e3-84f3-b053351b9b84;;; Havdata fra ROMS Arctic 20km;dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;f5deb798-0ee8-4a41-a812-8626afd11913;;; Gjesdal kommune - faresone ras;dataset;Natur;Gjesdal kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;a5dae50d-e433-4a7d-954e-25f5ff540329;;; Fotruter;dataset;Friluftsliv;Tromsø kommune;Åpne data;;1a0268475af1407cb57f6ec5d5ac33e6_1;;; Private Lekeplasser;dataset;Annen;Tromsø kommune;Åpne data;;709c29dc08874259b583cebd7ff3eeec_0;;; Ortofoto 32VNM falsk fargekompositt 18 mai 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;07533af9-119c-49c1-8c69-d91247a5388e;;; Høydedata NDH Jiehkkevárri 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a49d59fc-6046-4938-a5bf-4d67b91ee5da;;; Ortofoto Moss sentrum 2018;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;0dfbc2a0-a93c-4439-80cb-153f5dcd2395;;; Høydedata Sande Svelvik 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0dfa1050-9544-499c-b829-32ad137fc406;;; Høydedata Oslo Marka 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;f8750f45-c6c7-4d74-8b4d-646120e268f3;;; Høydedata Romerike 07pkt 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8500f4df-96af-4c32-815c-28dcebbc6e52;;; Høydedata Rondablikk 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;af5091df-9c15-479f-bf1e-11aa4e3c4688;;; Høydedata Ofoten 4pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d72a6fbb-4036-419f-9c05-5d0e5b2e863e;;; Høydedata Molde Aukra Fræna og Rauma 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8f8c4515-7bfd-42a6-942a-1a2e56d41720;;; Høydedata NDH Norddal-Rauma 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3cfb138f-817a-4892-aca3-55c824f31f5c;;; Høydedata NDH Biri-Vingrom 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f08b5010-cf04-41c0-857b-c6c64a7e5534;;; Høydedata NDH Møre Øst 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;53c94ce4-599d-4bea-9608-8ac56006dfb8;;; Høydedata NDH Høylandet 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6729ea02-2ac5-45bd-85cf-550bfd05c2d3;;; Høydedata NDH Eidskog 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b57c2930-5286-4962-8e96-89674884c271;;; Høydedata NDH Luster 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1b2386dd-1f23-4fbd-b448-ff6ee194fe2c;;; Høydedata Ofoten 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;033035ab-b05c-4376-9090-8c1fdf037773;;; Høydedata NDH Bindal vest-Sømna 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f53a8190-05b1-41ee-afd9-42130de6f4a4;;; Høydedata NDH Evenes og Harstad 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8fb95b09-7160-4863-a257-60cd19c7ed35;;; Høydedata NDH Melhus 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b61a797c-9bbd-4952-b499-0b4755324c41;;; Høydedata Troms 10pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;96ca0400-0250-4625-b8ee-8044ec43ad73;;; Høydedata Klæbu 07pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;81bbb50d-81b1-48e3-86c4-e340296494c7;;; Høydedata Einunndalen 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c6e67819-6dcd-4666-af6d-8172791a0b8b;;; Høydedata Troms 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;64810e2d-7334-4172-b7ac-bef6439aac25;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Treslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;12531460-8eae-4a9d-aa1e-8538de3b71f4;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Kartinnsyn Vest-Finnmark Regionråd;software;Basis geodata;Vest-Finnmark regionråd;Åpne data;;ceaeb29c-e91b-4aed-9481-b268f4283b82;;; Høyde DOM skyggerelieff sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;eb911cde-0ac9-48aa-87c0-e6f4c45115f5;;; Fiskeriaktivitet Norske fiskefartøy kvartalvis 2011-2017;servicelayer;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;6fbe0d1d-89a0-46e5-9de3-2f9b4f0185c4;;; Havforskningsinstituttet sin WMS / WFS geoserver;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;22d9bcde-ef8c-480e-a16b-d69278402948;;; Hardbunnskorallskog WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;a6fa3f8d-464d-46ee-a107-8be52337c86b;;; Transformasjoner;software;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;352fba08-f25e-499d-8a80-a1f78e526641;;; Grabb individer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;7723206c-5f38-4376-a0c4-7a0c3aaa1932;;; Kartinnsyn Tana kommune;software;Basis geodata;Deanu gielda / Tana kommune;Åpne data;;3a36938b-abc7-43a6-9598-c60267194d39;;; Vegetasjon - Vegetasjonstyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;7469d461-0633-422b-a223-344f5a6ec555;https://wms.nibio.no/cgi-bin/vegetasjon?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Isidella lofotensis WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;fdfe382a-539c-47f3-ba5c-4a20df5c23d2;;; NorKyst-800 Gjennomsnittlig strømhastighet ved havbunn;servicelayer;Natur;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;9ff54da2-aa43-4036-a3a6-e5b6dca2dad0;;; Dybderelieffpolar v02 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;0b18580c-6091-41e6-b6bd-f404288236f9;;; Jordsmonn - Dreneringsforhold;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;0ef2560d-3f80-4ef6-afe9-2f388bd0303c;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Vann-Nett;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;65107f31-eaa2-4a53-a038-d07df7e8901b;;; Jordsmonn - Begrensende egenskaper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;7a932662-cd4b-43af-9f51-7429f8b42087;https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; NorKyst-800 Gjennomsnittlig temperatur ved havbunn;servicelayer;Natur;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;32f69ecf-034b-423b-90af-f99bea04fa4e;;; Slede individer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;0861a16c-32a3-46a0-aff4-a3c123193206;;; Paramuricea placomus WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;c24bf2c6-89e9-4aa9-9114-8f96e4dd4f9e;;; Paragorgia arborea;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;da4fc4f6-881d-4f25-b9a1-eb2a8b19a594;;; Radicipes WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;04a4d61b-f584-430e-9a46-dbf580d6275f;;; Perylen nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;ee674b14-cc1c-4d37-853c-05d009526cda;;; Bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;39c357fc-8c56-49e0-a6ba-3e434d62a585;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinBunnsedimenterWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Bunntyper fra sjømåling;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;f3e05c87-4f92-41ed-a1fe-dd551fd5325a;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinBunnsedimenterWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Artskart - funn av arter;dataset;Natur;Artsdatabanken;Åpne data;;d2810d22-6974-4897-94fd-bdfe0af1cfbe;https://kart.artsdatabanken.no/WMS/artskartfa.aspx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://kart.artsdatabanken.no/WMS/artskart.aspx?version=1.0.0&service=WFS&REQUEST=GetCapabilities; Nasjonal marin verneplan - Rådgivende utvalgs A-liste;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;99f8ef88-7208-406b-bd8a-3f614a5acfe8;http://wms.miljodirektoratet.no/geoserver/marin_verneplan/wms?service=wms&request=getcapabilities;; Beredskapsdepoter;dataset;Samfunnssikkerhet;Kystverket;Åpne data;;e2475b7c-798b-4e5f-bd0e-a5fb9b0ad3b0;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; Avløpsanlegg;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;Åpne data;;276db913-395d-4867-9717-eb86636806d9;https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/avlop/MapServer/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities;; INSPIRE Elevation Vector Elements WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;1a0206f2-42b8-4fff-85f4-3a84a67a753a;;; Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;79f0f17d-9f62-456d-b1a9-2a8c754c51c4;;; Bunnsedimenter (dannelse), oversikt;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;79b687ac-7eba-4432-97e2-04dcbc98ccd6;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinBunnsedimenterWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; IUA - Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;dataset;Samfunnssikkerhet;Kystverket;Åpne data;;c9a242b5-43dc-469a-8b06-12c151d7fd12;;; Bunnreflektivitet;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;0c2af0d4-c954-4dce-a012-0365f539e6d4;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinBunnsedimenterWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Ankringsområder;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d6a20e09-fa68-4d57-ab43-c22e755ff60a;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; Adresse, hurtigsøk - REST service;service;Eiendom;Kartverket;Åpne data;;77e0e5b2-77d8-486f-b540-a41156b91b4e;;; Felles kartløsning for Elverum, Våler, Åsnes kommune;software;Basis geodata;Elverum kommune;Åpne data;;8912b7bd-a97c-4e02-8423-72edc746452b;;; Kartinnsyn Skien kommune - arealplan;software;Plan;Skien kommune;Åpne data;;7839f77a-5aa8-4cf6-b379-087db4c97652;;; 1617 VANN OG AVLØP;dataset;Basis geodata;Hitra kommune;Åpne data;;6330e991-7c19-4104-b550-72a11dfd3ee1;;; Bunnsedimenter (kornstørrelse), regionalt;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;c6738716-1954-4f88-aa5f-1be7eef36b25;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinBunnsedimenterWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Kartinnsyn Sør-Varanger kommune;software;Basis geodata;Sør-Varanger kommune;Åpne data;;9c20565a-d8cf-4e44-8ffa-9254865ba7b1;;; Mineraluttak WMS;service;Geologi;Direktoratet for mineralforvaltning;Åpne data;;04c24266-ef07-4649-9865-85ab51108999;;; Matrikkelen Web Services (SOAP);service;Eiendom;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;56ec841f-fc71-4d0c-b4d4-5dec833dd01e;;; Kartinnsyn Porsanger kommune;software;Basis geodata;Porsanger kommune;Åpne data;;6ec9ef4a-1222-4614-a339-f353a0dc8533;;; Historiske flyfoto - vertikalbilder;dataset;Flyfoto;Kartverket;;;be4f12d6-9145-41d8-99b0-16dd7a6cc729;;; Opplagsområder;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;14771301-a73b-4c95-8270-5822f9b1510c;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; Kartinnsyn Narvik kommune;software;Basis geodata;Narvik kommune;Åpne data;;e98f9e84-b1e7-41d3-8182-5eef63a7fa85;;; Sjøkart - raster cache WMTS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;72044503-938b-4955-a931-9e5a7eabf28e;;; Vannforekomster;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b203e422-5270-4efc-93a5-2073725c43ef;https://vann-nett.no/arcgis/services/WMS/Vannforskriften_TilstandPotensialRisiko_OGC/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; "Hav og is; Bølgevarsler";dataset;Kyst og fiskeri;Meteorologisk institutt;Åpne data;;73bc1af3-5a14-4480-9b9c-2b7edda20fef;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Se Eiendom;software;Eiendom;Kartverket;Åpne data;;b3a794d7-f2e7-485d-a8ea-9ae179c15489;;; Topografisk norgeskart gråtone 4 cache;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;6e41f528-3684-4b0c-9d72-b6bf2c7b075d;;; Matrikkelen - Adresse Web Services (SOAP);service;Eiendom;Kartverket;Åpne data;;2fe0ca91-512b-4894-8afd-ebe8bfaf8cc9;;; Hav og is - bølge- og vindstatistikk for havoverflaten (Hindcast data);dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;efc3aea2-db0e-46a6-a486-ec807a753642;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Artsutbredelse Fisk;dataset;Natur;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;0fdd8501-cacd-40a4-9085-ac6d9a757a8d;https://maps.imr.no/geoserver/wms/ows?request=GetCapabilities&service=WMS;; Vær og klima - Lufttemperatur (0-66 timer);dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;a9591d4f-e485-413c-bafd-3fc286464987;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Hav og is - bølgekart;dataset;Kyst og fiskeri;Meteorologisk institutt;Åpne data;;4331f31c-db17-458b-b954-3f8415d1b315;;; Befolkning på rutenett 250 m 2018;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;65877687-46c7-4926-94a5-7974f1f8606b;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;; Tettsteder 2016 WFS;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;69807bf7-9826-458d-b655-1681fcde1468;;; Tettsteder 2015 WFS;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;eb184454-2df6-4a5c-b2a6-2382ea2f61c3;;; Hav og is - Havnivå;dataset;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;41649c30-cab2-4dbb-b5d9-ce1a7649ce9b;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Riggområder;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;91a9a937-3c03-44e2-9dd8-c347031e52a9;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;; Tettsteder 2017 WFS;service;Annen;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;0ffb41b8-e091-49d8-bc95-a18620da4bfe;;; Vær og klima - Vindvarsel;dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;20b749e9-16a2-4327-a2dd-987d8e32c809;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Befolkning på rutenett 2017 WFS;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;043bde59-7a00-4c7d-9bbb-3a85715c62a5;;; Befolkning på rutenett 2016 WFS;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;ca40aa58-9ea1-43f4-bc23-b9b4d1887b83;;; FKB Metadatakatalog;software;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d21c682f-b749-46b7-894f-d47972ac941d;;; Skoler WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;8e1765d3-6ec0-4745-8ff5-4aaa51fb9f2f;;; Vær og klima - Polare lavtrykk (strike probability);dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;e2dadc82-c628-47ed-af31-74763052aa6c;https://metmaps.met.no/metmaps/default.map?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0;; Forvaltningsplanområder for havområdene WMS;service;Basis geodata;Miljødirektoratet;Åpne data;;0af2aa07-abc1-4759-ab90-234b493bfe9a;;; Gårdskart WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;;38ff8b95-2af9-4a56-967a-839a933c9ee4;;; Kommuneplan wms, Røyken;service;Plan;Røyken kommune;;;83bdd13d-3799-40c2-affe-cf51353e4977;;; Biogeografiske regioner WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;31e7887a-5c45-4086-a9e9-203412ca72c4;;; Ortofoto Hedmarken 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8aa28347-dfea-46d0-b148-1d9c12671feb;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nib-prosjekter?;; Ortofoto Sogndal-Aurland-Lærdal 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;09d27d84-5cf8-4537-a399-64d84fdae526;;; Ortofoto Stangebyen 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f1855757-f34e-4477-9540-78d9dfd2bf55;;; Ortofoto Sokndal 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c4fcede0-1209-4587-9353-2fc8dd9d8211;;; Ortofoto Hedmarken 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cdcb0c1c-123b-4a03-adcf-9c7d4fadd4d6;;; Ortofoto Sokndal 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6f8f94a6-6eed-41b6-985d-29b964440554;;; Ortofoto Ifjordfjellet-Syltefjorddalen 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dbbdae00-336a-445a-a0e4-8bf80367fd0d;;; Ortofoto Hornindal Stryn 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;160f9e5d-cb31-4db8-816f-40aaf4045a77;;; Ortofoto Hammerfest 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6112078d-abc7-447e-8941-8003de3db05f;;; Ortofoto Svartisen 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;053f2ffb-0361-4f6e-b470-66a778fd1c88;;; Ortofoto Hommelstø 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7ba21cd4-bed5-4304-831e-220d984b9c0b;;; Ortofoto Sola 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a5ed54e-d027-4a4f-8d7f-88a3c071d6ff;;; Ortofoto Iesjåkka 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cab8f841-137e-41a0-81e0-b2c29fa2104f;;; Ortofoto Smalfjord 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c1cedd1d-290b-4efd-8d6e-a2f9218c88dc;;; Ortofoto Slidre 1993;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;885e0143-9d05-436e-8cd3-3598c0ea58f2;;; Ortofoto Sandnes sentrum 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f4243eda-9719-4525-8781-ec6de9c43568;;; Ortofoto Meråker-O10 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3bbf411f-6ed3-44f9-b4cc-aac7611ce136;;; Ortofoto Sandnes 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;66d621d5-98bd-440e-aa4e-f3ed01b43958;;; Ortofoto Strand 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;73c7bae3-a994-4f3f-bd72-04b60228f2cb;;; Ortofoto Suvcaganvarri 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;93b1b373-a7b5-43ce-a7f1-294481a18760;;; Ortofoto Sel 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4a23bbef-2562-40ed-9826-193b91d6b2aa;;; Ortofoto Røyken rektifisert 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4ba6dfb6-43a2-4bd4-aa5b-332fb202d718;;; Ortofoto Skiptvet 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e20db77c-c820-4da3-be2f-0cc422a2506c;;; Ortofoto Skiptvet 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3a1cd438-de74-46a5-8d94-5906da408bcf;;; Ortofoto Møre kyst - korrektur 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;729fb69d-0894-4d6e-b187-34ba3371f447;;; Ortofoto Lillehammer-Gausdal 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;63a7e486-a4d0-4afc-ac10-082944bde2bd;;; Ortofoto Grimstad sentrum 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ad6b9317-ebf6-49c2-890a-12e9d382e707;;; Ortofoto Hagaheimstølan 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;813239d8-e3b6-4274-be7a-929095c1aeff;;; Ortofoto Grimstad 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7901b71e-4838-42e6-a560-da3ba18e07d0;;; Ortofoto Kristiansand sør 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;72da4eeb-31dc-4041-bfbf-6c6c0b250e3f;;; Ortofoto Gjemnes 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;414078a0-7348-4371-97d0-924248fda91c;;; Ortofoto Lurøy 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;aafa8c16-cb9c-4006-b3da-736d06e3dd61;;; Ortofoto Gjerstad 1990;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;16f036ca-3340-47c2-87d0-1272cbc52036;;; Ortofoto Halden 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;29aff0a6-6320-483c-be71-e2b9242a3dc8;;; Ortofoto Saltfjellet 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5e687c4e-a4dd-4717-8a5a-e70e6def2731;;; Ortofoto Salten 2004 tettbebyggelse;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c7ac9d7e-3f1a-4065-85ac-054d6286b9c6;;; Ortofoto Hammerfest Forsøl 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8ee9f75b-b912-4ac6-8234-31e2309926cb;;; Ortofoto Førde sentrum 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fa7542eb-9a41-4919-9c93-e95a0c6962dd;;; Ortofoto Kvaløya 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;28c61842-1aed-4afe-a172-7b0de66229bf;;; Ortofoto Saltdal 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a10bc061-bcc6-45f8-84d9-755f4e63a4db;;; Ortofoto Salten 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ebbf42d5-6fc0-47ae-852e-aeb79a0093ae;;; Ortofoto Førde 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6f5ea7f6-a3b0-40ce-a348-028eb1945c87;;; Ortofoto Førde 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d411e5f4-d776-4de3-969a-cc1bfe4a68b5;;; Ortofoto Ryfylke nord 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d385fb4-1ef0-4336-beb1-5b62b45b5dca;;; Ortofoto Bremanger-Vågsøy-Selje 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a52cbede-0e85-42de-8475-f28dbbdebfe3;;; Ortofoto Bjørnestad Ovedal 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d6434dae-7d5e-4cc0-932d-439d4f266065;;; Høydedata Aurskog Høland 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1c2afd23-e6fb-4818-af6e-c4dd4aa4e1f5;;; Høydedata Drevja-Elsfjorden 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7e76dd72-56e1-41bb-ab8a-d922669754b5;;; Høydedata E6 Lillehammer 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0beced7d-522e-4ba3-b0b6-5915b18f3eca;;; Høydedata Olstappen 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c896c9d7-4438-4915-8978-347e505ec019;;; Høydedata Rogaland 1pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7e7989dd-0be6-4f89-9e3c-f7bc1c9c9127;;; Høydedata Naustdal 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1d0b1a93-2fc5-47fe-abff-49ea7c9b5973;;; Høydedata Re 07pkt 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;abe7977c-5f2e-4f36-8e05-3543e6994b8e;;; Høydedata Narvik 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c9119d11-8065-4d3f-aaa6-ada72fc5f50c;;; Ortofoto Karmøy 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e053fe44-2b25-4fa9-87da-354866933be6;;; Høydedata Oppdal 12pkt 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;869a1a00-cf03-48f4-b9b0-a2669e04d931;;; Høydedata Tønsberg 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;752ebff0-c226-499c-8ca3-bb1fdc8eeee4;;; Høydedata Sandnes 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;855e6a87-9b7e-4ea5-964b-974f9d9222ab;;; Høydedata Smøla 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a6cb4b97-3def-4427-841e-bfcc2208ef2d;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 07pkt 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;75513e51-aefa-415f-a6e4-c7a103fe84a4;;; Høydedata NDH Flatanger 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;56172c12-309a-4fab-99ec-8f3cfdee22eb;;; Høydedata NDH Drangedal 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;78c6603b-17b7-4a91-b7e1-900ecbeac8c6;;; Høydedata Midsund-Eide 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0dbc7ec1-b56d-4e89-8e55-b999ec5910a7;;; Høydedata E39 Jærlinja 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ff81ae7c-0166-4b29-a644-a57cf9a0ed9a;;; Høydedata Balestrand 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2a11ba00-4942-4df6-b0d8-bd84c91212c7;;; Høydedata Oslo Byggesonen 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;0423aa98-e7d6-4cd2-ad41-407ac4cb6a5c;;; Høydedata NDH Hamarøy 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0182da9b-bd0d-44d7-a83a-fe433bae9c93;;; Høydedata NDH Evje-Bygland 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;98d93393-abed-4f1a-a022-2fdc32f376b3;;; Høydedata NDH Flisa 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c6152e29-e72b-4205-84fa-192437bae6d3;;; Høydedata NDH Tydal 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;47b8be59-b4fe-46ea-b164-f70ef01d3b67;;; Høydedata NDH RV 85 Gullefjordbotn-Langvatnet 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1cdaf23a-d52a-446f-a4bf-e695af8595a1;;; Høydedata NDH Flesberg-Rollag-Øvre Eiker 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;cf2882bc-1af2-426f-9b8b-c5de7d48e095;;; Høydedata NDH Fevik-Tromøy 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;eb7b2bfa-9e34-46c8-a60a-e3fa8e87c045;;; Høydedata NDH Vestfold 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0b2ffe7b-2b89-46e4-97ac-c72466eedaad;;; Høydedata NDH Opphus 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a676a634-e61e-413f-984a-fb6c7616a310;;; Høydedata NDH Troms sør 4pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c528fc9a-d8a9-4af4-a370-bd9714639764;;; MarinGrenseWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;cb66bedd-7408-4fa4-917b-f66ba8f3ffa5;;; Høydedata NDH Søre Sunnmøre vannoverflate 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0b75bd0a-5591-498b-921d-1031975dae7b;;; Høydedata NDH Elverum 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e48e6ed7-98fd-4dbe-a2e8-31bcbe34788b;;; Høydedata NDH Beiarn 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e1821d44-4859-46fa-9078-bc6a8eac739a;;; Høydedata NDH Bongna 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c8d3f68a-cf4c-45f0-8bc7-9b6d7018ba71;;; Høydedata NDH Selbu 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;aa95aecc-7288-4cae-b4b2-ae1381ee9617;;; Høydedata Sund 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9c853abb-4461-4e7e-bfeb-e347ff72ad0b;;; Steinsprang - aktsomhetsområder WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;0cf7a167-4cd2-4ea0-8c06-445597a99cf6;;; Corine Landcover 2012 (CLC) - WFS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;00f64065-9035-4ff4-8f99-c17d50227247;;; Ortofoto Øyjord-Bjørnfjell 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e07f929f-e222-4d2b-a285-e33b29fab336;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 01pkt 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0f2014e8-d6b9-4183-84ee-a0a24e980597;;; Høydedata Førde 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5600f35c-97c9-4aeb-953e-8a87bea04436;;; Høydedata Vegårshei Tvedestrand 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2091457e-19e8-4243-b2b0-5ae7032b3dbb;;; friluftsliv_kartlagt;service;Friluftsliv;Miljødirektoratet;Åpne data;;0e937264-abb0-4bcd-b690-73832640a44a;;; Forvaltningsapplikasjon for stedsnavn (SSR);software;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;124176c0-b283-4771-8294-2fbadfb6c0cf;;; TFO Omsøkbart;dataset;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;be11a863-e7c3-4b00-8a48-3578db7cd924;;; Ortofoto Sogn 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2551e7ba-4d63-4b6f-966a-fad38278893a;;; Ortofoto Finnmark 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9e308a1f-f8e9-4958-ade9-ffc61e3713ae;;; Høydedata NDH E6 Storfjorden-E8 Skibotn 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0683dd38-fff3-432d-9068-c492b0d6fb00;;; Høydedata NDH Bømlo-Stord-Fitjar-Sveio 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;54a80df2-23f0-468c-8f0d-d428edb4ef27;;; Kartinnsyn Midtre Namdalsregionen;software;Basis geodata;Midtre Namdalsregionen;Åpne data;;3329b5f8-3c33-478a-a7cd-4696c9de7ee3;;; Kartinnsyn Sund kommune;software;Basis geodata;Sund kommune;Åpne data;;b50edfa9-fc14-4e6e-8da1-61d4fce93c31;;; NP Basiskart Jan Mayen WMS;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;6bf84018-1724-4ba9-9c25-879b5d204a19;;; Høyde DTM skyggerelieff sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8cebdd23-bbbc-44d3-bdd0-56af1ba0b689;;; DSB Grensekart;software;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;3ba3c2c3-e149-4d5e-b1c7-f5312a184d97;;; Ortofoto Sortland-Sigerfjord 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ea0d0cd5-d241-442e-8ccc-90de7624db77;;; Reindrift - Reindriftsanlegg - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a0e6d5aa-9818-47b4-affc-4df3fdb007e1;;; Høyde DTM lokal høyde WMS;service;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;31ff5717-f9dd-4279-a456-b079b4735b3e;;; Kartinnsyn Levanger og Verdal kommune;software;Basis geodata;Verdal kommune;Åpne data;;d9e2c8be-8994-4c1a-bd58-f55c9a10af3b;;; Statistiske enheter grunnkretser 2018 WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;cda161f7-94d7-41ba-9f31-786a2e5c5ae7;;; Kartinnsyn Andebu kommune - arealplan;software;Plan;Andebu kommune;Åpne data;;579e8fe9-d257-4b8b-98d4-50cf9c578944;;; Jordskiftedomstolenes karttjeneste;software;Basis geodata;Domstoladministrasjonen;Åpne data;;d5e0482b-d6a5-4004-b2a9-759701af5f38;;; Ortofoto Åsnes 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b079f14b-c745-4e50-881e-afe3842d0f3b;;; Listerkart;software;Basis geodata;Listerkart;Åpne data;;6eeef33d-8611-4635-b0ff-b707ee75800b;;; Kartinnsyn Drangedal kommune;software;Basis geodata;Drangedal kommune;Åpne data;;7f31f2be-d4b3-41b0-b0b7-9eeede354b5c;;; Kartinnsyn Sigdal kommune;software;Basis geodata;Sigdal kommune;Åpne data;;4494b26b-428a-44f4-bed4-25c42d11e65e;;; Sykkelparkering;dataset;Samferdsel;Tromsø;Åpne data;;c0964ef04a5442f38a814f4b5fe44c59_0;;; Ortofoto Lyngen 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d5c5aa9-26e4-48c6-bf9f-df47044bc0b0;;; Ortofoto Åseral 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d38bbb73-a223-4058-adab-721c4878c603;;; Kartinnsyn Bodø kommune;software;Basis geodata;Bodø kommune;Åpne data;;d7e4d0b7-069b-48b9-b7ab-ef7e05030d15;;; Bakgrunnskart forenklet WMS;service;Annen;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;36c3ca6f-8d95-4a3d-b1f5-a269e93fb3e5;;; Ortofoto Vest-Agder 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d2ff262c-5464-492d-815e-dcf75a4e3676;;; Ortofoto Åseral sør 1972;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2f336d98-4233-4d32-bf86-e01da43d3cfa;;; Ortofoto Åsnes 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b6d6e63c-35ff-4a27-a4ab-2284741494dc;;; Ortofoto Åsnes 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a18ab516-7ad4-47d6-9029-9bbd75860f10;;; BarentsWatch varsling av polare lavtrykk;software;Natur;Barentswatch;;;92e4c30f-9f8e-49de-a2bb-863d51bb66c1;;; Ortofoto Tysfjord-Ballangen RV827 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;23a41bfd-94ff-4d51-994b-cf049a2adb1a;;; Ortofoto Åsnes-Grue-Kongsvinger 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bc6ebeb4-8307-421d-81cb-9f324481733a;;; Ortofoto Tysnes 1968;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1b9d3a59-e95a-45f7-9a2e-ce07f32ab06e;;; Arealressurskart - AR250 - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;3b6d11f2-065d-46eb-bd7c-0febfa03a0b4;;; Ortofoto Trøndelag 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;14d19fc7-c1bc-433c-814f-41497a9c7c70;;; Ortofoto Jærlinja 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;82ad666b-c1cf-4000-8c4e-27ea1eff74fd;;; Ortofoto Kirkenes lufthavn høytflyvning 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a1bd2ac7-f00d-40e2-bd13-4392535a1b72;;; Ortofoto Coavddatmohkki 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3ee0b1b1-829e-48bc-b036-e485a48e44ce;;; Ortofoto Ullensvang 1966;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;22f7d933-8c23-4fd1-a383-420081a6f48c;;; Beitebruk - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;a236c695-cf01-430c-a23d-42ed36dc4e33;;; Seterdrift;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;1a3ba516-84e8-41d2-9448-0a85e14581cb;;; Ortofoto Kjølaberget 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2473f36f-46f8-4bcc-9d1c-477038b60665;;; Ortofoto Skauvoll-Sund 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e594fba6-5969-4319-86a1-37b05f7debee;;; Ortofoto Jarfjordbotn 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;648f3fea-dbcf-460b-84ac-56030b22ef94;;; Ortofoto Østfold vest 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;64a47d35-680a-44cf-bc95-1332b04a1d9c;;; Ortofoto Ytre-Helgeland tettsteder Leirfjord 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;520453e4-f344-4ec3-b81a-318854e771e8;;; Ortofoto Jessheim 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;afb7f360-ce9f-4087-9681-6ac5374bb837;;; Ortofoto Stavanger - Randaberg 1960;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;639d04e7-a2cf-4582-b776-ab0b97134002;;; Ortofoto Jessheim 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f7d9042a-f05c-4291-9b8a-50c5c31b7126;;; Ortofoto Nesna 1994;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4bce936a-3c86-4465-83a2-8c7a2716915e;;; Høydedata Lierne Røyrvik 2pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;eb9d0a29-399b-4aec-80a9-3708840e4896;;; Høydedata Søgne Songdalen 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0f4f2215-4134-40f4-9924-06759227aec1;;; Høydedata Mjøsa lavannstand 2003;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2ca9ef6f-d857-4cca-b268-286be01fe657;;; Høydedata Stjørdal Nord 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bb172f5c-6758-4168-a813-40eb7e5a1c93;;; Høydedata Søndre Land 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;96cbf23f-1221-43ac-894a-31f56f60ba29;;; Høydedata Løten Stange Hamar 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;478930c8-23ae-4874-97cd-90c379396c2b;;; Høydedata Rollag 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;7c423d76-9642-4b49-8e54-3c7381944ef6;;; Høydedata Sel 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1111487e-ee06-4794-b98c-05e2d084cc76;;; Høydedata Skaun 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1a3d42d6-ca76-4426-82e5-803e931f3d40;;; Høydedata Troms 5pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d1bf28f2-7f3b-4487-a525-86848bfd3dd1;;; Høydedata Stranda 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;30fa9559-69fc-4862-b434-5286359ba087;;; Høydedata Tinn 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fc5db5b9-3ad1-401c-b87e-53de04f1630e;;; Høydedata Elvran 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;69a5f08e-10d4-4b7b-9efb-008780a22230;;; Høydedata Rauma Sandøy Haram 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6c661420-032d-468b-afbf-424a478e136a;;; Høydedata Askøy Meland Lindås 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fab743f4-038b-467c-8f3a-aa82573de05e;;; Høydedata Troms Vest 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8cf4d891-a736-4a99-a1b5-b3111c1b486d;;; Høydedata NVE Gaula 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dc70d13d-ab21-44fc-aef8-36e0638dce64;;; Høydedata Berlevåg 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2def37d4-5cfe-4fc1-8201-74a59bfde182;;; Høydedata Hedmark 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a7486ad8-286c-4e15-a838-5a7e7875565e;;; Høydedata Vadsø 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;50fd347e-22c4-437c-bd6f-e63d4f614255;;; Ortofoto Junkerdal-Graddis 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5c055168-9195-473a-980f-a35ae1474c24;;; Ortofoto Åmotsdal 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a1666da8-b722-48d2-ab26-d6886e5698ce;;; Høydedata Alta Kvalsund Måsøy 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b6f9b695-0c5c-4cb1-9f7a-cd55f85187a2;;; Høydedata Balsfjord Storfjord 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c4407f4e-f59f-4e63-a7b5-ffe1ce0cf982;;; Ortofoto Østlandet 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5eb9af4d-4ee5-4457-a331-055917f58c24;;; Ortofoto Rv24 Haraset-Rasan 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;542cc83c-8abd-42c8-a933-8525cccc052b;;; Ortofoto Stjørdal 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a90d55d4-969c-44c2-be31-6d1287829bd8;;; Ortofoto Rissa-Åfjord 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;506dbb6f-ffa2-4be6-877e-3d6c8658a262;;; Ortofoto Ski kommune 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7031c12b-3443-4eab-88d5-a6d27d3a9ce2;;; Ortofoto Jevnaker 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d2171c4-b954-4aee-91e9-131bc9126ee3;;; Ortofoto Åmli 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8a757369-7152-44a3-bfcb-038cb3eb89ab;;; Ortofoto Skjåk 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;52f98741-499d-47bf-a8b3-7f8edf8cb917;;; Ortofoto Skjomen 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4afe42e0-270f-49f6-9c6a-6333ae89c91c;;; Ortofoto Sirdalsheiane 1981;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5191447b-11b0-4cea-8e1a-f101d32c8ee2;;; Ortofoto Masfjorden 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;25fed804-2c20-41d9-bf66-d7bd35c85c2a;;; Ortofoto Jølster 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9500b0d2-79e4-4397-84ec-ac16e52f6869;;; Ortofoto Rauma 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4d3d3165-87da-4718-80da-436b0c278be1;;; Høydedata Romeriksåsene 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;78924972-56cc-4242-a952-7d5b9d7fc4e3;;; Ortofoto Trondheim sentrum 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1d5bb2da-3c8c-4a1e-91ac-a06b94174990;;; Ortofoto Fagernes 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;73e1e243-3324-4ac8-81e0-3f976a7fbbaf;;; Ortofoto Hægebostad 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;81356a81-f4df-4a67-bb4d-745d8b3e584a;;; Ortofoto Farsund 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b0d08e74-95bd-47ab-9619-d2695fae3c2c;;; Ortofoto Leka 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cf39e2c9-97f6-45b9-9021-7ca9f79b6dbc;;; Ortofoto Leka 1979;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7ef94d70-8e76-4409-8b99-f7193558a073;;; Ortofoto Melbu 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;902d790c-51f9-4a68-97c5-b4cdfd250396;;; Ortofoto Lebesby 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e17f2c1c-2b41-476a-b3d8-4c5b3cafa6ac;;; Ortofoto Sørum IR 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;82b815b3-fc7b-4d39-8e1a-bb0c0bc142cc;;; Ortofoto Finnøy 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;22cf528d-db11-460e-913c-7cdbae95c987;;; Ortofoto Ballangen tillegg 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b0aae2d7-7764-430d-a210-bad88b4dee18;;; Ortofoto Hyllestad 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;bc142f95-4e8e-4903-8309-aa125ccb37bd;;; Ortofoto Fusa 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;89aa1aad-0608-431a-b865-3ed137a8a5e5;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Flom Ras 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f9bc21fa-5159-46f8-9e9b-e276d7ba2249;;; Høydedata RV3 Stor-Elvdal Rendalen 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dc59e184-a6d8-4d87-9c1e-4f6c9bcdeeae;;; Høydedata Lillehammer 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4b935e41-209f-4db0-b9a1-bf72bb7b3c4c;;; Høydedata Hommelvik 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;95b9a394-ff8b-462a-95fe-985a6e105d4c;;; Høydedata Mjønes 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;99ee49c6-1830-4593-9176-95de3f7d6ec2;;; Høydedata Meløy 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;fa3fe6b2-eb4c-4cf0-84b6-599a3b6ce121;;; Kartinnsyn Hamar, Ringsaker, Stange og Løten;software;Basis geodata;Hamar kommune;Åpne data;;b1361544-b5c7-454d-ad18-cc236df1d545;;; Høydedata Overhalla Grong Høylandet 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;df56d01a-c3ad-4221-88a4-e61cd72bf45b;;; Høydedata Oslo Kommuneskogen tynnet 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2012d1d6-b6cf-435f-ba18-07c3a89f563b;;; Høydedata NDH Bolærne 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ed1f69ac-ce24-40de-b32c-a5614a6ceae2;;; Høydedata Elverum Solør 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e48d3390-d7fd-415c-a1b9-210b41405aa8;;; Jordsmonn - Jordressurs - Potensiell tørkeutsatthet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;943d3490-faeb-4340-a060-863a5c253c4b;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse Mandelpotet (Oppdal kommune);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;3667edbe-1cb7-4a63-8422-807cf3f9dacb;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse Vårrybs;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;dbc2fb34-4854-4d55-9e33-41d6b887b9ee;;; Høydedata Bamble Porsgrunn 2pkt 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3f60702f-0c93-4076-ad4a-04ae5f0dee18;;; Høydedata Bykle 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0f8aadc3-8642-40d3-88ad-ffd4d68052e2;;; Tilgjengelighets WMS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;;b139a2c3-bdc3-4420-9def-4ce1080fcf0c;;; Seterdrift - Setertype;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;38ab995a-95cb-42dc-8720-74c83ac20be7;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Arealtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;280bbd7a-5ce9-4c83-9e15-ac162cabd8a6;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Jordsmonn - Miljøtiltak (utgått);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;1dc0fa1d-aa2a-468a-8358-ffaf9d930de6;;; Jordkvalitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;35c38144-c0a0-4ed9-a66f-21b80bc17fa7;;; Artskart API;service;Natur;Artsdatabanken;Åpne data;;42b59f02-2a61-4d4e-b0bd-358e26094a4f;;; Ortofoto Lier 1971;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;9ed84396-df19-4438-904b-0412e787af86;;; Høydedata Rollag 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;e9e4d610-7cbc-4403-a5a5-e76d7c3121d2;;; Ortofoto Rørvik lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3e0fe006-b1d3-4c8b-be66-8768847bdb10;;; Trafikkmengde WFS;service;Samferdsel;Statens vegvesen;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e4dce4f5-d7e0-400b-82e4-8fcf7fc1aa29;;; Ortofoto Vadsø 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;70ccc0b4-442e-43b4-8828-dd8f2506ab73;;; Ortofoto Setesdal 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e8cfff61-fc8b-4d8a-be3c-58c980cce025;;; Fartsforskrifter for sjø og vassdrag;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;c8dae114-4458-4a8f-9f09-ec5518183de4;;; Ortofoto Sør-Hedmark 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f3fa8ba8-0f1a-4602-8ada-9fb769335159;;; Ortofoto Rana 2001 og 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ad18da21-7b90-4cd5-b850-7511ac04734d;;; Ortofoto Rennesøy 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e77dbd74-914d-4fc5-8dd9-8d63df877db2;;; Ortofoto Songdalen 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;66445e7d-0f0e-4ba7-a000-e0ce3e9bf9d5;;; Ortofoto Tydal-Røros 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;716a396c-e22b-4de8-bc01-270e6a16a780;;; Høydedata Sør-Hedmark 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4622ef7e-37e7-4886-b9bf-37d260f6f0ce;;; Høydedata Songdalen 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9bf03b8b-6a4a-4761-a029-c1f30b895400;;; Ortofoto Tynset sentrum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6ecfaa51-af0e-4902-8293-f01f22d177a1;;; Kartinnsyn Midt-Telemark;software;Basis geodata;Midt-Telemark;Åpne data;;441fa7c2-a2a5-4a2d-85d6-6816c49ebe49;;; Strategisk støykartlegging veg;dataset;Forurensning;Statens vegvesen;Åpne data;;3f4e08c5-f6d6-413f-bfa3-82e916bf58eb;;; Høydedata Steinkjer kulturminne 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;dd4e0f75-f31b-42b1-a05c-cd88ad21c90a;;; Høydedata Toten 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c1a9d4c7-5c58-4ae4-8c14-9ac929bef38a;;; Ortofoto Ålesund sentrum 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5d98c3a9-c6c3-4f35-ac3b-ffc7163043a2;;; Ortofoto Samnanger 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7f7d1c68-c904-4084-97d4-965a4dbae6b9;;; Ortofoto Sør-Hedmark 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;156f4e44-21ae-4726-8d6d-9ad90b804a72;;; Høydedata Sigdal 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;102664b8-5fbd-4457-a018-a4c34ff88fd7;;; Høydedata Eid 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;0b17cef6-8ab5-49c4-b2f1-a702bd6921ad;;; Felles kartinnsyn Hemne og Snillfjord kommuner;software;Basis geodata;Hemne kommune;Åpne data;;129b5f0d-b0d3-4c1e-b4be-d076181c8d85;;; Kartinnsyn Seljord kommune;software;Plan;Seljord kommune;Åpne data;;5d3508d7-6ffe-4cf7-b8de-c3663b66dd90;;; Ortofoto Rv2 Ullensaker-Kongsvinger 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4526811a-6a30-4f0f-999d-d284929e0990;;; Ortofoto Sør-Hedmark 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;78ff4aa6-5838-42f6-a001-63898140b8e1;;; Ortofoto Tømmerneset 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b92888b5-628c-4983-a3f9-b061fd720612;;; Ortofoto Time 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1a08514d-f673-4713-be34-0fe928772c40;;; Ortofoto Tydal bebyggelse 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;730de433-d67e-4012-b363-9e702d33837f;;; Høydedata NDH Ytre Søre Sunnmøre 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;887eaa9b-a00d-4ac3-93a2-11e324d5c7d5;;; Jordsmonn - WRB-grupper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;19b263b3-f461-4284-a8f9-058c3d8991cb;;; Høydedata Bodø Samkopiering 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;56b1339f-b0d6-4516-b927-2e6506810f6d;;; NorKyst-800 Gjennomsnittlig salinitet ved havbunn;servicelayer;Natur;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;50bcd7ba-2be1-4a71-a3d4-610ac28f8b90;;; Identifiserte korall områder WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;49b9439d-9dc9-4883-8e6a-9bfc6ee04c49;;; Støysoner for Forsvarets flyplasser;dataset;Annen;Forsvarsbygg;;;ec1541d3-4a56-4095-9bf7-08dcfbb673d1;;; Ortofoto Lyngdal Lindesnes 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1d8475c0-1fec-4be2-9d85-13266d28ceba;;; Ortofoto Malvik bebyggelse 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b64b15e0-7519-4692-bc31-f1c011080c34;;; Ortofoto Mandal 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5cda1e87-34f3-4941-8d03-db832f33083e;;; Ortofoto Hammerfest Akkarfjord 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5f3e41ef-480a-4e10-bb23-29d6fb9eee96;;; Ortofoto Hattfjelldal 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fb3b630f-925b-489e-917a-a7cca209578e;;; Ortofoto Alta Eibydalen 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;49b1d34c-8efe-4475-b814-f2de8bbe891e;;; Ortofoto Aurland 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;522776b7-2935-42ea-8654-2347dd98b1ee;;; Ortofoto Aure-Tustna 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e7421aba-989e-43c0-9590-53c4ebca2fbd;;; Ortofoto Asker 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;dcc3d911-c642-43b8-bd06-dbff06558796;;; Kommuneplan Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommune (wms);service;Basis geodata;Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommune;;;5c171f4b-48d8-49eb-bc63-5e6ea26f4cc1;;; Laksekart WMS;service;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;Åpne data;;c60f16ad-7519-4b2f-9cae-2f61d1d1b413;;; Ortofoto Asker og Bærum IR 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;59510c17-aef1-496a-b32e-59bb96c3173e;;; Ortofoto Arnøy 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;50c82781-c787-47a3-a017-3aa9961de24d;;; Ortofoto Hjartdal Notodden 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9a1d737f-c9bf-440d-8b0e-34cbf1a663a2;;; Ortofoto Sparbu Mære 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;987d4c5a-69ab-4f6b-96f1-19cdb9c67a25;;; Ortofoto Vegårshei 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2dc9ba90-3ad1-4fc7-97d9-91cd5f46e7fe;;; Ortofoto Arendal 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;07fe5415-a654-4ce7-a31b-f93b31cdf6e1;;; Ortofoto Hadeland 2011;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3e12738b-cb05-4c6e-aa32-41955b85309a;;; Ortofoto Hammerfest 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3ccc08cd-9c56-4321-bc8c-948f3fbe3057;;; Ortofoto Skjeberg 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;108206e2-a00f-4964-be7f-d424e5291117;;; Ortofoto Hitra Frøya Agdenes 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ed6f9be4-9dbd-4e52-922a-2f9e324be536;;; Ortofoto Andenes-Nordmela 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;495d6c4b-b6aa-46cf-a7ea-47405900c9f5;;; Ortofoto Vestby 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;66c3c711-f1ce-4a02-9583-540e6e032443;;; Ortofoto Vestertana 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;694ea9b7-1b66-4089-b338-7284f95a3df5;;; Ortofoto Tjeldsund 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;775d651e-76dd-4408-ba9f-1b990cd97204;;; Ortofoto Eidskog IR 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d93afe35-d56f-4818-a62b-b92800b10258;;; Ortofoto Voss 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8542949a-41c3-4286-aeb6-e29069733024;;; Ortofoto Vågå 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c0656cdd-80ac-4eea-81a9-2ddecf244b6b;;; Høydedata Midt-Telemark 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;407f4fe3-c582-4eaf-a6f2-0b61ecaa335e;;; Ortofoto Drammen 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;679c80fe-85a8-4304-b296-d2a74499b467;;; Ortofoto Bokn stripe H 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;54a12ea2-a337-4a6e-af0d-3eb09f78c647;;; Ortofoto Hemne 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;068910b7-ed56-43b4-bf2d-3bd0fbd60c5e;;; Ortofoto Orkdal 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;01c9d410-c228-4468-bbfe-99c8fc067b21;;; Ortofoto Hitra 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;53a38bf1-6497-453c-baed-c16cbce60731;;; Ortofoto Eidsvoll 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d5fdf28c-94f1-4984-9876-2d64c01a78e6;;; Høydedata Midtre Namdal 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9139fafa-88ad-4d03-9b22-a0ba820fbc1f;;; Høydedata Masfjorden 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;079261be-5755-4451-a87e-31a6acce62b4;;; Høydedata Såte 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1ef146c1-2a79-49d6-a475-85d4f1ff7814;;; Høydedata Ringerike 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ab9b5169-d927-4f35-87b6-1e31e68ed4c1;;; Høydedata Steinkjer 2011;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4a6284e9-1fe6-4ad6-8df0-dba2888cd409;;; Høydedata Nissedal 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bdb8199a-3ee0-40b4-8198-e1730df46889;;; Høydedata Ringebu 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;50a03345-fbf8-4505-8411-26b4bd90be45;;; Sikringstiltak;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;bc27d7aa-afaf-43c2-802f-6a47f792b2aa;https://gis3.nve.no/map/services/Sikringstiltak/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;; Kartinnsyn Drammen kommune;software;Basis geodata;Drammen kommune;Åpne data;;ca66a41e-21bd-4670-9f03-2a1e9e4581ac;;; Kartinnsyn Hurum kommune;software;Basis geodata;Hurum kommune;Åpne data;;1fcbb097-96eb-4baa-a7bb-95533d9cbb2b;;; Kartinnsyn Rennebu kommune;software;Basis geodata;Rennebu kommune;Åpne data;;309d5781-562e-4ea3-9091-e70e76d3db38;;; Naturvernområder WFS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ec9972b4-0d3e-4492-bf35-5bca2f7143d1;;; Ortofoto Lindesnes 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;ee145c1b-cc7a-487f-a61b-9e1d5d088d13;;; Ortofoto Bodø 1946;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f83b302a-f281-4822-bc9d-20c60c83f2ac;;; Kartinnsyn Nedre Eiker kommune;software;Basis geodata;Nedre Eiker kommune;Åpne data;;a1278e70-6157-473c-adb2-566e2352145d;;; Kilden til arealinformasjon;software;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;9a4c1f6d-215d-4f8b-8b57-34a5f31e16ec;;; Høydereferansemodell NN2000;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;71a73064-59a5-4f03-a0b8-fa5c649c3fc9;;; Kartinnsyn Trondheim kommune;software;Basis geodata;Trondheim kommune;Åpne data;;c5e6c8ba-8feb-423d-8744-6a58d3279328;;; Grunnskoler WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;b48ec4e6-03b1-4f87-bbfc-a1f203808642;;; Høyde DOM prosjekter sømløs WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;df7ae5d3-ce98-43c4-a65e-ee77340cb255;;; FKB-LedningLaser;dataset;Annen;Kartverket;;;b7b79ac3-f7c1-4ebc-8d9e-c5c0ede47a05;;; Regionale friluftsområder i Hordaland;software;Basis geodata;Hordaland fylkeskommune;Åpne data;;47c5825f-73f0-4600-a262-fb94c58952b9;;; Kartinnsyn Nord-Østerdalen;software;Basis geodata;Geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal;Åpne data;;68525136-af44-44bc-8729-a29236dc8e01;;; Ortofoto Naustdal sentrum 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b17a5845-fdd1-4b7d-83d0-7424f63d5999;;; Ortofoto Nea-Essandsjø-Stuesjø 1953;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6ee6e99b-14c5-48b1-aa77-cbd7ca9cbe79;;; O-kartregisteret;software;Basis geodata;Norges orienteringsforbund;Åpne data;;84a17d4b-75d3-4182-9349-ef260d648b82;;; Nordatlas - WMS;service;Basis geodata;Fylkesmannen i Finnmark;;;109aa635-9ab4-4ab0-aff3-f18ac246d633;;; Postnummerområder WFS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;237aad42-8e68-4e05-9886-98ac1d4364ef;;; 1617 VANN OG AVLØP privat;dataset;Basis geodata;Hitra kommune;Åpne data;;56b72d03-a17f-4a68-b074-3c46d05bec1e;;; Ortofoto Naustdal 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7d6a7761-aaa4-4086-bd43-cf7500ceaea8;;; Ortofoto Nedre Romerike 2015;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3087b01f-9927-4c0d-b32d-d3bda0714046;;; Ortofoto Trysil Innbygda 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;df29e79a-c79a-4327-8853-90d410f67531;;; Ortofoto Tønsberg 2001;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9988ed73-0249-4c24-9e1d-1debf535eece;;; Ortofoto Nedre Buskerud 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;52f2c4db-c5f7-4de4-b1ca-ac8799e0a05b;;; Ortofoto Årdal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5cd48095-c3bd-4a55-8bf6-83df25315a54;;; Ortofoto Utsira 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9e8462f3-73ab-4200-82d9-e5c7a654788d;;; Høydedata NDH Mosjøen 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;2cb54768-eefe-4499-88bc-7fb736f5637f;;; Ortofoto Trysil flom 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c915c2d4-c3e5-4af9-ad04-b63d550d2021;;; Normaler (nedbør, temperatur, vind og lufttrykk);dataset;Vær og klima;Meteorologisk institutt;Åpne data;;6578c540-8a28-4ca9-921c-c5afbed79326;;; Ortofoto Vefsn Fustvatnet-Granmoen 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b9183255-1a0f-4dd3-8155-dca16ba3d3c1;;; Ortofoto Leknes med omland 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8bde5163-53d0-4b3d-8128-6e695fc8164b;;; Ortofoto Valdresflya 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7c7c2f4e-a372-432d-8761-7d5c5c47ec1b;;; Ortofoto Åndalsnes 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5344fdd1-352e-4f32-a3c9-7acbefa7d948;;; Ortofoto Leksvik Mosvik 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;192a45be-102a-4003-87ed-e2e2112e6dfc;;; Ortofoto Tysvær vest 1970;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c0b1b271-3711-45dc-a67d-5288c114dea4;;; Ortofoto Lavvoaivi 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;931983ac-17ca-4699-8804-639ab4fa2e3c;;; Forurenset grunn i Skedsmo kommune - WMS;service;Forurensning;Skedsmo kommune;Åpne data;;9a9d1682-1dc6-489e-b37c-7b054449169a;;; Sykkelparkering - WMS;service;Annen;Oslo kommune;Åpne data;;fb82584b-3ade-4aea-9f3d-e10371a154bb;;; Ortofoto Østfold Vestfold 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f76d4569-2ee3-4244-a3be-17d16ef7bae6;;; Ortofoto Leksvik 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;92ca65d0-e086-45c8-9980-d8130f62dcc6;;; Storulykkeanlegg;dataset;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Skjermede data;Det offentlige kartgrunnlaget;63190f80-8692-492a-8e7a-b2cb0a59d27a;;; Eksplosivanlegg;dataset;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Skjermede data;Det offentlige kartgrunnlaget;ceef6c79-27ea-4e3e-895d-33d2a64763bf;;; Høydedata NDH Møre Vest 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b8808713-b9ab-4a5a-8bc3-f95b43b6aa55;;; Nasjonale laksefjorder i Finnmark;dataset;Kyst og fiskeri;Fylkesmannen i Finnmark;;;1480a012-ba90-43c1-92bd-cc6977b5e7cf;;; Ortofoto Lom-Skjåk 1981;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b73354cc-c2eb-45bd-bb4f-0a273db935f7;;; Ortofoto Kvæven Ådneram 1980;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;243da374-32a4-4b9b-bccd-d71ac36c8ab9;;; Ortofoto Leikanger 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c79262b3-30be-425f-b446-b6b19ded7a52;;; Høydedata NDH Eid 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5184eb2f-2bb8-461b-8712-d779e6d92446;;; Høydedata Selbu 5pkt 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;de9a1e61-941d-4d91-9b28-04609e1ae42e;;; Høydedata NDH Sørlandet 4pkt 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4f2081f2-0449-4d9d-8e79-97636e5c7984;;; Reindrift - WMS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;;ff879537-4031-4e80-bff0-87d0e0638a7f;;; Arealressurskart - AR50 - Dyrkbar jord;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fd4f0d98-3667-4910-8afb-933629cc1c00;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar50?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Jordsmonn - Dyrkingsklasse Vårraps;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;c17c6467-093d-4b2b-9674-f0ec70559115;;; Ortofoto Lebesby-Porsanger 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;346ef8ad-6294-43cd-b480-f2fbeb7af594;;; Ortofoto Hidra 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d68a6e82-eb0f-49a0-927f-e7b38f45ba1f;;; Ortofoto Holm-Kollbotnet 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fea3a3f2-4cda-4887-80d8-2245dbf12a64;;; Ortofoto Hitra-Agdenes 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;60133d8f-8072-48f0-8e6c-d339a861d736;;; Ortofoto Kragerø 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b5f1853d-87ff-4c7e-80f6-341474a06822;;; Ortofoto Tana 1997;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e0aca567-90fa-44ac-99a2-4a91b871f44e;;; Ortofoto SÅTE 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3cc826c7-3b7a-449e-bb51-01ac18028917;;; Arealressurskart - AR50 - Snaumark;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3bca1b39-934e-474b-b684-e9de9885ed9a;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar50?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; MarinNaturtyperWMS2;service;Natur;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;83aa05eb-aa2f-42e0-8775-daa474883120;;; Arealressurskart - AR50 - Treslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;04b6aa8e-ac46-4303-baba-0149403a2acb;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar50?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Arealressurskart - AR50 - Jordbruk;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;76255ebe-2a0e-401e-87c8-7618dd196cf2;https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar50?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Naturtyper i Norge - Landskap;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;77512fbd-cfc5-497a-8c41-ebaf5f736ded;;; Jordsmonn - Organisk materiale;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;6898f450-01ea-4b1c-b284-194308de1445;;; Jordsmonn - Jordarbeiding (utgått);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;1a97120d-d9e4-4ae7-b211-5bd0c13b1039;;; Høydedata Nøtterøy Tjøme 2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;616f75a6-7e95-4ed7-9a26-2ed389fe744d;;; Høydedata Ringebu Sel 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3f7e07e9-742f-4910-be31-2c1520814b95;;; Jordsmonn - Teksturgrupper i plogsjikt;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;d4b64eaa-6beb-4bca-8432-e1cceac2e019;;; Ortofoto Kongsberg - Lågen 1964;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;414bc9a4-a4b0-41c1-810b-a4923da9af46;;; Ortofoto Naurstad-Bognes 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3b74073e-564b-4165-859c-1d7c173c17e3;;; Ortofoto Sandnessjøen 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f41bcba5-3558-492a-8d96-32408f0a6335;;; Høydedata Ringerike 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9872000e-a029-4bde-8f24-38c3ed40dfd0;;; Høydedata Vesterålen 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;c9ecf6ed-d4d4-4e9d-a5de-899cfabcb3e1;;; Høydedata Rygge 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;663c8fa7-1a79-42dd-8847-e443e7d0108e;;; Høydedata Vik 2015;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;512f1995-96e9-4833-bfac-05d0b50ec6f6;;; Høydedata Sør-Salten 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bba64b08-970c-4d6a-b072-c94f49defc56;;; Høydedata Troms 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;70395b2d-fb00-4fa0-86ac-bfdc0bd8d13a;;; Høydedata Sola 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3bf3619b-5f05-4f2a-bf94-ea2d2280662c;;; Ortofoto Øvre Romerike 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;00f80bcd-ff75-4e52-bf95-5c3ff4dbeb83;;; Korallrev WFS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;4e3c59b4-528f-4806-ada3-e9455c9b7d4e;;; Norges grunnkart WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;8ecaa2d5-8b0a-46cf-a2a7-2584f78b12e2;;; Ortofoto Hallingdal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;b36dedb6-2def-4655-9b2b-251441de843d;;; Ortofoto Meråker rektifisert 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1346492e-4f21-4b9d-8b64-a80c89dcb7f2;;; Ortofoto Vestpollen-Fiskebøl 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9dab1616-dbbf-46de-bf05-9e089f8550f0;;; Ortofoto Malvik 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cb538062-0efd-4b9a-9dc2-55b8830126d0;;; Ortofoto Eidskog-Kongsvinger 1967;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9f53655d-5a28-4702-ab3a-355184c2f158;;; Ortofoto Volda-Ørsta 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1d063040-f263-4471-93e7-758a7cc5e3d1;;; Ortofoto Holtålen 2002-2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a04039d7-eb56-424c-a400-ad95871aab15;;; Ortofoto Holsen 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;db3a6c1c-966b-41dd-a23a-83066f312053;;; Skredregistrering;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;808af0a8-ef0d-40e5-88fc-28c08e9083a8;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;171c700e-46a3-4ef6-ba37-87600aecd5b2;;; Ortofoto Hisøy 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;fd44cdd5-03d2-4321-aa10-a4071f2faef0;;; SAT-SKOG;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;ee232937-578e-4e4b-b35c-c50c0473fc25;;; Quadrants (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;9b56e878-98d7-47f7-8392-bf2262dde3ca;;; Høyde prosjekter WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;b97109c6-d16e-4a1b-b555-51167f8be9bb;;; Helse WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;1a19e1e0-f97d-4ce8-84af-ec40f4809ad2;;; 1617 Reguleringsplan;dataset;Plan;Hitra kommune;;;a63cfca7-ec7f-4c10-8dbf-a65fa794a4c2;;; Ortofoto Steinkjer 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a052637b-9a96-421d-9e9f-2816195c6d25;;; Ortofoto Iveland Birkenes 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d0f7ffa1-d403-44d3-b36f-d4d3f82ffdfa;;; Ortofoto Gransherad 1991;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8a56fe58-20a2-4616-b00e-f8d7d7298ddf;;; Ortofoto Haugalandet 2002;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;41f59800-e0f4-4708-aa85-6053646ca9aa;;; Ortofoto Nissedal 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;c30419e5-c5ed-45bd-91f9-66bec9ef2484;;; Ortofoto Midtre Gauldal 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;cddb5ccd-4d2f-45ce-8bbc-5af126abfd2c;;; Høydedata Sunndal 2011-2013;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a01b3cf0-2b90-4c6d-ad12-e4acbc3df128;;; Høydedata Otta 2005;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ca173817-400e-4c63-b036-3299bb2eb166;;; Beitebruk - Tapsprosent geit sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;1b6ec0dd-e4c6-4b86-b680-9e81a03ec894;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Sogn 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4900ec30-1137-4675-a9f1-b36adaac89e6;;; Ortofoto Storfjord Skibotndalen 2009;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8db905d5-dc2f-4cd3-9547-008efa4b891e;;; Ortofoto Stord 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1e0cfed2-81bb-4e92-a1fe-b925d825cc41;;; Ortofoto Skjoldastraumen 1992;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d4f21d1e-b53a-45ef-871a-249fe22b7761;;; Høydedata NDH Lier-Røyken-Hurum-Svelvik 5 pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f5848151-020e-4ea1-8dda-c0277eccc87f;;; Høydedata NDH Lesja-Vågå 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;f510ba0e-a2b6-4ead-88f8-a9c717ba16cb;;; Høydedata Sogn og Fjordane 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;6460443c-a73f-4f48-bf90-c89d84a8d201;;; Ortofoto Sogn 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;de25ea0e-210a-4fa5-ba74-019955360d03;;; Ortofoto Steigen 2013;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d2e4a010-5d9b-4e99-9eaa-546c73d27cc7;;; Høydedata NDH Koppang 2 pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;39b1bba2-f567-44a0-98f9-9b29a19c8c14;;; Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;4a121d8e-e271-4f47-b063-17cc9347b4f6;;; Høydedata Østfold Syd Marker 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;91c14369-c5c3-40b2-8046-2443bd670e36;;; Høydedata NDH Holtålen 2pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;bffc3427-2216-43e8-8a53-ac9114bd54ba;;; Høydedata Åmot Stor-Elvdal 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;85de8424-c05d-40bf-8287-4fddafd3c93d;;; met.no;software;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;ebc7fead-050b-4837-a245-f1c6b706aecf;;; Kartinnsyn Karlsøy kommune;software;Basis geodata;Karlsøy kommune;Åpne data;;e4126142-ea07-46e7-9b30-429b50d6302a;;; Ortofoto Nord-Aurdal B 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5daf3170-fa04-4751-af59-965717437a99;;; Høydedata Flesberg 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;eb046ec5-0485-4afd-a4a2-b18b4e065e42;;; Kartinnsyn Fjell, Fusa og Øygarden;software;Basis geodata;KartIKUS;Åpne data;;95326bce-278c-45ed-8a0b-3d02bcff102b;;; NP Basiskart Jan Mayen WMTS 25833;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;32165035-2d7b-4ac4-ba97-881b616e31b7;;; Ortofoto Steinkjer 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d30e360a-d35e-4327-8282-0999e8e29337;;; Jaktrestriksjoner i Finnmark;dataset;Landbruk;Fylkesmannen i Finnmark;;;175f7d04-f24c-41c8-844f-001d498cb836;;; Ortofoto Skavanger 1976;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;23c4eae6-c598-42b8-a732-5e4bb7969906;;; Ortofoto RV 9 Storstraumen Helle 1988;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;5fa4868c-8707-4b58-944a-5fc4fdd68e39;;; Ortofoto Røyken og Hurum 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;91a2d73e-4f95-4917-8bf5-302e854e03b9;;; Ortofoto Tønsberg 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f1be88a1-54dd-43a2-80db-53c2649d94b5;;; Ortofoto Røyken 1999;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f21f292a-3594-4e7e-8220-c51ac00feb8e;;; Bølgevarsel - punkt;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;c900cc0a-09c9-4c3a-9cd4-bc1686332a4f;https://geo.barentswatch.no/geoserver/bw/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Skjåk Stryn 2005;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;005bfee4-b549-4368-ae97-3cbb4e28dbe2;;; Ortofoto Tysfjord 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e7f5427f-56ce-4711-b4ab-b333834fdd17;;; Ortofoto Seljord 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1315ca1e-2e97-4265-aae5-615d8f6aa5e5;;; Ortofoto Hitra 1959;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8ae5f416-1388-4b69-a4c9-cef5fbc19e21;;; Høydedata Fauske 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;08384ec2-cdb3-440c-b55c-cdc39b6ba280;;; Høydedata Halsa-Aure 2009;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d951fdb2-3465-426d-9a0f-466c90c98387;;; Høydedata Hobøl 2006;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;541d600c-7b94-446c-88f9-ba4058cde6c8;;; Særlig verdifulle områder i havområdene;dataset;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;Åpne data;;1bf63cd3-3cde-4f81-b4f6-535677da1079;http://wms.miljodirektoratet.no/geoserver/svo/wms;; Ortofoto Holtålen 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d5777749-9d44-4062-a706-68e1639bd915;;; Ortofoto Seljord 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;8067a66d-ab73-44f2-a340-f32b6db66497;;; North Atlantic currents;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;b1980b24-70fa-420e-972a-7aa070a72240;;; Ortofoto Trondheim lufthavn 2017;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;13ecb664-c9e4-4ff4-b8c9-4ac860b257de;;; Høydedata Falstadskogen og Lyngsnesengan 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;2883bc67-3c4b-4337-b4b3-96643059d9f9;;; Høydedata Kittilbu 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;43eee019-68c6-49b1-ac5d-551a01e1a4e5;;; Høydedata Lindesnes 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;11230d46-36af-4a3a-90f2-b044a16242aa;;; Høydedata Aukra 2008;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5588ed24-c773-4c70-909f-f3922ce2ac68;;; BarentsWatch Fiskehelse API;service;Kyst og fiskeri;Barentswatch;;;7e48127b-83f1-4b2f-8a8b-7fa808a0580c;;; Primnoa resedaeformis WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;cd0c81f8-89eb-4a05-b9ec-281e30e940a2;;; Ortofoto Samnanger 1965;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f0dbafae-b7ae-44d7-a8e3-9269d7ddcee5;;; Høydedata Kvam 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;51aa26e7-97aa-4244-a882-f92457b47cd7;;; Høydedata Malvik 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;1a483163-61e8-40a5-8974-b078f6b61fb2;;; Umbellula bestander WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;20297393-0564-4178-bdef-021dd9820cbd;;; Svampspikelbunn WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;9bb72d8b-de45-4afa-b93b-02a9814567d6;;; Svampskog WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;06b02787-3bef-495c-a52a-835cf40e031c;;; Slede arter WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;47d63cb6-ce6f-44c2-a75a-55c814b07694;;; Naftalen nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;b06e24a1-b8b5-4257-8573-a75e2f3f223d;;; Beitebruk - Tapsprosent lam sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;594eda46-e1fd-4087-a082-8c5a3e1314bb;https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities;; Ortofoto Skarnes skråfoto 2016;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;3b599158-be64-4246-9db7-05baecb94060;;; Sjøfjærbunn WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;bcce03b3-40e2-4876-a40b-b47a8d3ceb7b;;; Sårbare naturtyper WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;af3b64f5-0f43-4c9d-b839-cb48af737dec;;; NPD nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;cd1c79d7-3714-456f-808d-69ce419357b1;;; Mareano kartapplikasjon;software;Natur;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;d114f29c-e13f-453c-8051-1baacd7644e5;;; Ortofoto Sirnes 1960;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;846cb45e-fd9b-4817-a835-eb923f0a742c;;; Høydedata Lillehammer Øyer Gausdal 07pkt 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d778d6d5-f620-4459-9752-8f0a818980dd;;; Ortofoto Stokke 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e2768048-2eb1-450c-9db4-bde6b0b15320;;; Høydedata NDH Vesterålen vest 2pkt 2017;dataset;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;9c6c3e60-eabf-4fc3-8a97-5954b61f2d9f;;; Høydedata NDH Krødsherad-Ringerike-Hole 5pkt 2016;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;700f8e52-cc58-4bf2-84ad-8148de9d5daf;;; THC nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;07ba2870-bfc8-4971-ac0a-3f02772d72a5;;; Ortofoto Hedmarken 2012;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6a8f077c-a3e9-4c53-8cae-df53aee9243b;;; Ortofoto Skien omegn 2004;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;918490a7-d532-4f9e-b8bb-530c0620fcf4;;; Ortofoto Herøy 2007;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;6e8c9170-d360-49ec-a349-1349949eac79;;; Ortofoto Hesthagen 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;66dd0b59-9487-4f9a-b35a-922172c5ae9f;;; Ortofoto Melhus Skaun bebyggelse 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4698bfb3-c074-401d-a2cf-e490bcdd3b66;;; Ortofoto Soknedal 2006;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e8cef424-9420-4fbb-a942-74791226247c;;; Ortofoto Hasvik 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;018160d8-3f90-4d90-bfd0-4b3c982f976c;;; Ortofoto Hedmarken 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a3bc2b1b-7d7a-42e2-88e5-6ef446d5c950;;; Skredfaresoner WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;551ebd8b-d5e8-4304-a030-505b03dd8773;;; Ortofoto Sola - Tananger 1975;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;1696003b-4265-4fc5-a012-d8cb37ee75bf;;; Ortofoto Hemne kyst 2010;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2348e367-004a-4a80-a78b-4c4bd63e9664;;; Ortofoto Hjerkinn B 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;43890759-ea4b-450d-b6e6-8dd871fbd109;;; Ortofoto Haugesund 1969;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;d7a6b96a-5daa-4570-8a93-bf8d95ada035;;; Høydedata Trondheim 2014;dataset;Høydedata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;acf5b543-4331-42ac-9ea7-c675150e97b6;;; Kartinnsyn Verran kommune;software;Basis geodata;Verran kommune;Åpne data;;50c76af0-c41e-4451-922d-af62232b6085;;; Sjøkart - raster Hovedkart;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;5442bb1d-b0fb-4271-bf47-d80716699149;;; Foreslåtte naturvernområder;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0e7eb17f-35ef-46d3-a465-3112d8bb2b5e;;; Høydedata NDH Sør-Aurdal 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;8060235e-baf2-445f-a6cc-dee68a040eff;;; Høydedata Porsanger Lebesby 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;ec79d7fe-a984-4de8-bb8c-c1a9bdf1196b;;; Høydedata Hammerfest 2010;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;9123ad2b-df62-48aa-a8d7-238ace8c5447;;; Høydedata Fv714 Snillfjord 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;5348ae0f-aae7-4743-9b8f-f15ec17f85d5;;; Ål;dataset;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;fbdfe4dc-baa9-4477-aae0-4446313d4c5c;https://maps.imr.no/geoserver/wms/ows?request=GetCapabilities&service=WMS;; Ortofoto Sørlandet 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;e0afabe0-ae29-400f-8345-620e607b9b54;;; Ortofoto Børgefjell 2008;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;f731a2fc-c3bb-43c4-86bf-a885d2970899;;; Ortofoto Bygland øst Åmli vest 1963;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;a87ff85e-661b-402f-ab79-a05640bf86a0;;; Smartkommune;software;Basis geodata;;Åpne data;;3bbe04f4-2a77-4d05-b6fe-d3436e9230e6;;; Ortofoto Bygland 2014;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;4f8f9d8b-6cb0-444f-a27b-3ba3919b5220;;; Høydedata Gjøvik 2007;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;d27308f9-e5ec-4336-8d8d-64c3127319b5;;; Lufthavn - Byggerestriksjoner (BRA);dataset;Samferdsel;Avinor;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e0db7ab9-c1fc-4a52-b381-1e5273204ef9;;; Høyde DOM 10 meter WMS;service;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;a1ba53a1-fec5-427a-a436-097ef90a278b;;; Helgelandskartet;software;Basis geodata;;Åpne data;;4290676d-04bf-4e84-a520-0f01fdc575e9;;; Sjø skyggerelieff WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;39182376-1628-408a-8d25-dd180b08d847;;; Ortofoto Siebe 2003;dataset;Flyfoto;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;2af802bb-f572-412c-a7a6-7147c254e75a;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 2012;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;3dea3c88-29b6-4ed6-ab91-17ff3ed22bf6;;; Kartinnsyn Loppa kommune;software;Basis geodata;Loppa kommune;Åpne data;;565709bd-415a-4217-9ab4-b644e816cba8;;; ILA overvåkningssoner;servicelayer;Kyst og fiskeri;Mattilsynet;Åpne data;;90038d69-952f-42f5-863c-182c0e4a0070;;; Høydedata NDH Valle 5pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;4a591f71-1324-433e-ba19-09b099955987;;; Høydedata NDH Stølehetta 2pkt 2017;dataset;Høydedata;Kartverket;Åpne data;;53f33f22-2eb9-423e-a5af-40da0fb30b89;;; Letebrønnbane (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;5c099d90-931d-46c6-a7b4-3d2b559ec2a9;;; Sjø skyggerelieff grå WMS;service;Annen;Kartverket;Åpne data;;010c3fc4-3551-47aa-b10a-e01735bd1c0f;;; inon WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;4bf46ec6-3cac-4341-be8c-709a44f0b593;;; Bølgevarsel - Punkt;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;d99fb1fc-ed98-42ab-92d3-9c382c70ca33;;; Bølgevarsel - Isolinjer;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;341a9602-c992-47c0-ae47-0b9065aeec46;;; Forretningsområde (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;ba29f345-1dc9-47b2-9031-faf589b685e3;;; Developement wellbores (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;b25025db-b3a9-4437-b989-1639a176b2f6;;; Kystlinje;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kartverket;Åpne data;;6e392cd5-e491-46b5-93e8-f63506e5cc55;;; Landareal;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4d08debd-b8a5-44c2-80d5-43d55b3bd207;;; Isbre og snøfelt;servicelayer;Natur;Kartverket;Åpne data;;6a5f5d70-e865-4a7c-8358-f1e725598bd9;;; Sjø;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kartverket;Åpne data;;853495fa-c21e-4c51-b299-d4781fec0f7d;;; Dyrkbar jord - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;9c2d96ec-b701-4532-a075-d4fcfddfe8d7;;; art_prioriterte WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;b47cb571-19c3-4fd3-b6db-15e6815df60a;;; gebco skyggerelieff;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;ba9fd4ff-93a4-4f6f-ac10-92864f5b7f22;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Forvaltning - WMS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;1dcb696c-90cc-4b36-9bce-0269bfd993d0;;; Kystlinje;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kartverket;Åpne data;;3eabdcaa-e18b-4247-815d-48e3f9305995;;; Landareal;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;25cb6fd1-27d0-4288-a008-87540fccb828;;; Reindrift - Flyttlei - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;735f9149-5228-4438-9452-a9f08126ac6b;;; Norge digitalt CSW;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;07df5d10-5b42-4555-8d6f-593582c5b026;;; Navn bestemt av navnemyndighet;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4cf5eaeb-0564-4834-82c0-2d2c6d3ebb2f;;; Avslått navneledd;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;01e98c78-6fa9-45fd-b757-e0a4d98acf72;;; Navnesak reist;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;a362c20b-a175-4fbe-b539-e19a3d037dd6;;; Norsk;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;66b73d55-ccbd-4239-b26f-1280ec9e4e4b;;; Sjø;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kartverket;Åpne data;;d1a61790-6574-4aba-bd6b-b1bd26cc385b;;; marin_vp_oppstart;servicelayer;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;6545c82d-8cfe-4fa0-b886-b3172b5036a1;;; Fiskeriaktivitet (passive redskaper);servicelayer;Kyst og fiskeri;Barentswatch;Åpne data;;69f9e7e4-daf3-4648-ac2a-faa6d158dc0c;;; Helning over 30 grader;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;9e956de9-b145-47a2-8765-5f40daa6263a;;; Bølgevarsel - Kryssende bølger;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;8075102b-01e2-47ac-b885-f5f0ff193203;;; WMS- Kartdata- Vest- Telemark;service;Basis geodata;Vest-Telemarkrådet;;;63ddd60e-0571-4ec9-89ac-2e456ba378bc;;; Nasjonale grenser;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;23a6449b-0e1b-4c5c-aad7-1c1dd4fdda96;;; Kornstørrelse_sokkelkart;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;782971ba-e7c6-47e5-abc9-6846ec872196;;; Bly nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;7a86795a-be38-43b2-89f5-880841a8fec3;;; Mattilsynet - Vannverk inntakspunkter;servicelayer;Annen;Mattilsynet;Åpne data;;96ce1a31-17d7-41ac-b6d6-11288fa1030f;;; TSS - trafikkseparasjonssystemet;servicelayer;Kyst og fiskeri;Kystverket;Åpne data;;bb05d4dd-9b01-4c59-9776-9cfacd88b317;;; Navn skal ikke behandles etter loven;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;730a0102-b342-4769-bf3a-6d4a2b9448cc;;; Samlevedtak trukket tilbake;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b170cc97-072d-4118-acd6-83403de043db;;; Navnesak iverksattVedtak;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;80db97c7-8216-4bfc-b8f6-5bb85db81fd8;;; Samlevedtak siste måned;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4ad59f0b-857d-4912-824e-160a447d81c7;;; Navn ubehandlet;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;bdef84d5-346d-4a43-96a3-56ccffd35539;;; Avslått;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;e404f3bc-6e25-4fbe-9d52-41878ad32ecc;;; Historisk;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;251fb73a-d784-47a2-beb0-be16ae208704;;; Navnetype;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;47a5e2c0-3499-412c-bbe0-e78e414f93a6;;; Samlevedtak siste 24 måneder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;3e8d0291-61c4-402d-ab9a-baa06f0b88b2;;; Samlevedtak siste 6 måneder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;de2376d4-7cc5-4b16-8b24-9cf27f3dd56c;;; Vedtatt navneledd;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;ae31faa6-eac4-4ff8-83bd-0788ca234279;;; Sørsamisk;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;6939336d-4a12-4f63-8634-5b0b82f4f0ba;;; uvurdert;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;52e08555-aafe-4848-9213-964c4b315409;;; Terreng;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;7f94142e-2290-4d76-a174-008cab7df61d;;; Kultur;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;5d99b2a2-fb8e-41f9-b18c-937e8c2ecb8e;;; Funn, alle;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;375dde86-7c3b-40c1-9c86-30aa6a216216;;; dscAll;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;8714f6a7-c981-493b-afb1-2e4133b621de;;; BunnsedimenterDannelse_detaljert;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a3c81ed6-b8f3-4f5e-84a6-b8c86d8e53ad;;; Glasitektoniske former;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;8a0af220-7ac0-4ee1-bacc-42a587f7ea85;;; Vedtak siste periode;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;84514684-d13c-41a2-862a-762aaa00c975;;; Navnesakstatus;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;de1f6d7c-d635-4d3e-8095-60234a9fa4db;;; Internasjonalt;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;74eebcdc-9461-4ba9-b607-dcf157ac1cbe;;; Språk;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;ecc1600f-4d37-432a-9053-d24eb7b2ece9;;; Markslag;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;6b158950-a601-4d5b-a066-4f8f942aaee7;;; Yttergrense for kontinentalsokkel;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d8ce8543-2de6-4d41-8e61-2c6cd65697ab;;; Lulesamisk;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4f0d4471-1945-4081-80af-9ce7ff9efbc2;;; Randmorene;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;2e523259-021f-4cc6-8100-6d79f59cd11c;;; DSBs WMS-tjenester;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;21be7540-adba-42d9-9f3c-583365491eea;;; Skredkant;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;35dee277-dbd6-4e8f-b5c8-a843be24a177;;; Godkjent;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;faa8ec03-c23c-4fed-9d7e-246afcb7a8fd;;; Structural elements (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;e897e8dc-9486-4521-a86c-61277fe72997;;; Navn maritime områder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;01b535c2-0972-43fe-ad53-6d8ec2e36969;;; Utvalgte naturtyper WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;1cc08775-f3c0-4fc9-82d1-90aa7e51b81c;;; Blynivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;fba26dbb-c2dc-4266-a7d4-d72d703d7ce2;;; wlbExplorationActive;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;fa5df2ef-373d-48b3-8944-6b12f84af0c4;;; TFO brutto;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;83807674-cd45-4c26-990c-4f11ab1e2a83;;; Marine landskap;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;32196db3-9faa-43b8-b289-cd297f0eefe8;;; Naturtyper i Saltstraumen;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;242a45b6-a6dd-4f99-a5ad-592b59ef5bdd;;; Bunnreflektivitet, MS 10m;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;157ba4ee-0316-4ce0-9655-a8e90a220e6e;;; Avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;777d43e7-7144-405c-8f1b-9600be984973;;; Fastlands-Norge med indre farvann;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d889e124-9aaf-444e-9c0c-2ba21245ffc1;;; Internasjonalt farvann;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;ac2ca3b5-75cc-4d50-a080-149d8f67994a;;; Grindhval WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;748f6e4b-384e-4820-b1cb-38c2635a4b61;;; Hvitting WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;88ada666-b89d-4171-96a6-6f7418d88879;;; Hågjel WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;4cb9419f-c1f2-4bec-92b5-d9d550e5d2b4;;; Grabb biomasse WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;7a9fa02b-d067-4053-a819-0f87233f8290;;; ÅL WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;bd5b6ea7-b389-4322-a97a-d9017044f677;;; Nordøstarktisk Torsk WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;e33aae36-f123-445e-81c1-49e3b008389f;;; Nordsjøsild WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;05d38af6-e462-4f62-bf32-ba50f8acfe08;;; Nordsjøtorsk WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;5160367b-7835-4af2-a9e4-c9083d538192;;; Lysing WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;4596341d-7fea-417a-8f2b-920fb252efdc;;; Kolmule WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;2ecb5e2d-3ad6-4088-8682-6909e51c5331;;; Lodde Island WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;d5b24bc0-5a00-4e8d-a6c4-215eb22dbf38;;; Nordsjøhyse WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;e1325da1-936b-4e7a-9b8f-976326c25c65;;; Makrell WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;2d91206e-3cdc-4966-903f-3e4cf6c8179d;;; Kysttorsk nord for 62ºN WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;a27a3860-b3d1-495a-b625-c0f1f7c38dbf;;; Mora WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;1c767a0b-d535-43f2-8f45-1d51f4a47093;;; Nordøstarktisk Sei WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;0f49ba9f-f40a-428d-a01c-8790f2108cf9;;; Nordsjøsei WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;fa0be26b-1e02-4268-95c9-64d2918158c7;;; GeodataHI - Geodata Havforskningsinstituttet;software;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;20631d30-23be-4c83-98db-dd25d63dc716;;; Kveite WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;962317a4-85a3-4e36-863f-f5cc34fb3dc5;;; Rognkjeks / Rognkall WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;82ff27de-7a39-41d7-8481-74e4239e097e;;; Kysttorsk sør for 62ºN WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;fa5ecaea-7da0-43f8-9efc-a2fdf257127b;;; Lange WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;1ba4a9db-3c49-4fd9-b54d-1960a73cec46;;; Norsk Vårgytende Sild WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;ae78eb00-0cdf-443e-86c2-f2a9ae7caaf8;;; Sjøkreps WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;a20c7f44-b69e-4a8b-9a5e-f5b71a263f47;;; Snabeluer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;997c654c-04d6-4d0c-bd9d-e5826623d201;;; PBDE sum nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;c12565a5-9491-446f-bbb8-f747177cb0b7;;; Satelitt Nordeuropa;servicelayer;Basis geodata;Meteorologisk institutt;Åpne data;;bfe67f3c-1a7e-4a39-a26b-cf1ce53b4966;;; Nebbhval WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;e8874193-89b6-4680-849c-6873dfe65e0b;;; Stortare WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;2b7429fa-1c2e-480e-ac1f-fb5785d39908;;; Snøkrabbe WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;adffdaeb-6e8d-43a7-ac59-6343b07da337;;; Sledge biomass WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;26541c84-bd97-4525-8a5c-959a2e62af23;;; Skolest WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;db2f2ef1-c284-499b-be8c-9112cdc05825;;; Temperatur (0-240 timer);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;74d1b3f9-2665-4044-8eba-668c38ec87b2;;; Prosentandel vindhastighet > 20m/s;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;c6456d2b-749a-4f23-afb1-2bf9a95b38c5;;; Strømretning og -fart (20km prognose);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;ff6827da-ddc3-445a-971b-ed784c7ab7e9;;; "Hav og is; Saltholdighet";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;8dcc87e0-84e6-4793-a745-d335aa3788f0;;; Satelitt Nordishavet;servicelayer;Basis geodata;Meteorologisk institutt;Åpne data;;2e7de89c-145f-4c95-bbbf-9b1a8bbf47dc;;; "Vær og klima; Nedbørradar (observasjoner)";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;e9e8fee7-df39-4fc9-90cb-5ad963d2f124;;; "Hav og is; Bølgehøyde og retning (signifikant)";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;a71fca9c-b792-472c-a831-ddb3f563b484;;; "Vær og klima; Lufttrykk";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;7acc012b-d87a-45f1-98eb-3626fe0d64e7;;; "Hav og is; Strømretning og -fart";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;3a3cbee1-b5bf-477f-896e-f274b8887120;;; Gjennomsnittlig vindhastighet;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;73321f35-5ec5-43b5-a838-efa7fff968ed;;; "Hav og is; Havnivå";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;1a0e8a89-3050-4d39-91c0-165660b90443;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 3m;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;ef54fc45-faf2-46e4-a15d-2881b58d639e;;; Signifikant sjø (0-240 timer);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;699762d7-0aeb-4fdf-b849-cad45d77769a;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 2m;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;de0a1c28-bf8a-42c3-989f-0caafc2ed7ad;;; Satelitt Nordatlanteren;servicelayer;Basis geodata;Meteorologisk institutt;Åpne data;;52cea57c-598d-4951-a5fd-20863001afba;;; Polar Low Strike Probability small;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;b64463c9-9f0a-4a91-a3be-4dc071919464;;; "Vær og klima; Lufttemperatur (0-66 timer)";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;c49ef735-b0ab-49be-a1ba-5654fe8e5c27;;; "Vær og klima; Polare lavtrykk (strike probability)";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;3e70a0b5-bb88-4efe-8d36-296d40363fa1;;; "Vær og klima; Vindvarsel";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;be85e945-2a60-4421-899f-20836778e7de;;; Gjennomsnittlig årlig vindhastighet over hav;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;aee05aff-d2e8-45b3-bbf2-114b07a2f5d9;;; Prosentandel vindhastighet > 15m/s;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;32b0fdc0-192c-4e7c-9171-5420ceec5518;;; Iskonsentrasjon (automatisk analyse);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;7d175f1c-3985-44f9-b6fd-817f11bf9bb7;;; Probability wind>15 m/s;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;5e263b28-bd1c-4465-b047-aea03567febc;;; Polar Low Strike Probability T40;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;48128dd3-70a5-44d2-91bf-45e7951a9f15;;; Biotoper Eggakanten/TromsIII/Vest-Finnmark;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;dc40f6df-cf2d-49e9-87cb-9d478bb1d715;;; Skjellsand modellert;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;791e40c7-18ca-4e71-9524-1a74bce5ae1d;;; Biotoper TromsII/NordlandVII;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a1979758-4bf8-423f-b2d3-812331c49d03;;; Skjellsand observasjon;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;8c384068-e675-489c-89e1-161f42b50325;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 6m (month);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;df4b5eb4-fd23-4754-ba5d-023312269f48;;; Nedbør (0-66 timer);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;26e912df-33c3-40e9-a0a7-871d04705512;;; Sink nivå i overflatesedimenter;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;947a9964-bb14-4cbd-9dd7-560749b639d6;;; Pockmarks;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;1bde4a60-e065-4f30-aa8c-63f137306c55;;; Vedtak siste 24 måneder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;7deb643d-b086-4da7-a50d-375f14ae8a73;;; Vedtak siste 3 måneder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;6224d31d-4b42-4b78-98b5-8191a9077ea4;;; Vedtak siste 6 måneder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9eecd1ea-a5a2-4e9c-a70a-8260beec8210;;; Samlevedtak;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;0a8e3dcb-d9e2-4a9c-b4ba-c3ce9c54eb88;;; Vedtatt;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b5b7ad7f-9886-4f7d-b85d-972f9ca9f68a;;; Utvinningstillatelser, alle;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;f63b6329-8970-4ef9-a915-b6e24de79dc9;;; Bariumnivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a1df8bc6-2f4b-46c5-9059-13a6413e6e3c;;; 1m skyggemodell av DOM;servicelayer;Basis geodata;Trondheim kommune;;;a1ca257f-477d-44b0-8b65-8c7b25d5551d;;; Bioklastiske sedimenter;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;94d8c42b-7f3c-4d13-a918-d4b4dcb9be41;;; Dybde 10m-grid;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;8bf646fe-58c6-4282-9dc8-b161b65ff031;;; Bunnfellingsområder;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;98e1bb03-cbcf-400f-b017-0496b93ffbed;;; art_naturbase WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;ed8f4a7a-7e04-4680-8ac9-342764b95867;;; Gravbarhet;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;bd3a5eb7-0f79-4ba3-a3fb-7508e6a54708;;; Dybdekoter10m;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;7a85f4cd-2ad8-4186-a75d-e736dce693f7;;; Sedimentdannelse;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;65025434-33c7-4b44-99e7-34dc3d33750c;;; Kanal;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;44d0667c-4463-4ffa-92e3-cb9d6f9dc1a5;;; Dybdekoter 100m;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;6dff9d6d-9727-4d2b-a09f-1192eb5b99b1;;; Datadekning_kornstørrelse_detaljert;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;5826358b-5b2c-4fba-80d1-160b6bb30981;;; Pockmarks område;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;361fa343-d9aa-484d-b3dd-6b3e53f53e29;;; Statlig sikra friluftslivsområder WMS;service;Friluftsliv;Miljødirektoratet;Åpne data;;ef63146d-c689-4079-97b5-89f04bcfd1ff;;; Skredhendelser WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;491a172b-4958-4b6a-8f04-fd19ee5f0959;;; Ankringsforhold;servicelayer;Basis geodata;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;2e49d448-5818-4abb-a2a5-9211cd9ad7ff;;; Fiskevernsonen ved Svalbard;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;44a4068d-0f60-418f-8ddf-16268938a76f;;; Territorialgrense 12 nautiske mil;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9ebee78a-407b-4cd9-8be5-721239810578;;; Det særskilte området, DSO;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d9f4271d-bdcf-4737-a4f3-ad8aea83b9bc;;; Indre farvann;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;40c44792-4d91-4b0f-b715-45011fbb205c;;; WMS- Kartdata- Tinn;service;Basis geodata;Tinn kommune;;;a8e00c04-b8a0-42f1-b75f-bf98c111f2ae;;; Reguleringsplan - Kragerø WMS;servicelayer;Plan;Kragerø kommune;Åpne data;;2e106fc9-3386-4011-9718-77ab522eadbc;;; Tilstøtende sone;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;aa04bc7f-c245-4e4f-b8c4-cdca6d4bc19e;;; Territorialområde;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;477a04f2-76a5-4629-bce1-e7e345c13eb1;;; Navn maritime grenser;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4cb3314f-2ee5-40ae-93d5-208842b93879;;; Korallrev WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;7dce1e0c-7a70-442a-924a-0e29f6f526d3;;; Korallrev WFS HI;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;545d6566-6ada-4034-86ba-66539c6958e4;;; Geonorge søketjenste - for tjenester og api-er;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;47cbdbe2-20ea-4af0-ac2b-9de2494c2abd;;; Sjøkart - havnekart;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;54b3f396-096d-433a-a8d7-8770e5b393d8;;; Hestmakrell Taggmakrell WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;9a54684f-4003-4563-b978-0aae5e841eba;;; Saltinnhold og sjøtemperatur (20km prognose);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;7716dfb3-6a13-44d0-9253-5035dd3baeac;;; Iskonsentrasjon (20km prognose);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;5f50a3fa-06c4-4877-9db2-435ab1323608;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 5m;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;333b90d2-50ed-4286-9903-0afaf2b7fa4a;;; Iskant (automatisk analyse);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;a3f98aef-b9e7-42f2-bf8a-e54b904ccb3a;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 2m;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;ef2acdcb-1544-4c20-a7bf-740c6ff623c3;;; Dønning (0-66 timer);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;ba699640-eee6-439e-8bd0-3c60f36e07f1;;; Vind (0-240 timer);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;99c78e3b-b6a1-40c2-8115-13fcc5e2043d;;; TOC - Total Organic Carbon;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;0035d0e4-8c11-4805-9f09-dfe55fd06204;;; Prøvestasjoner - geokjemiske målinger;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a179dc65-c8ab-4cc5-8962-8a8b7deb57ce;;; Samlevedtak siste 3 måneder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;68c381ed-6560-4cfc-941f-e6e24bef2c5c;;; Skrivemåtestatus;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;d4662eb1-5be4-4d8c-9214-9609b987fde9;;; Karbonat;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;e617ecd7-96a9-4c32-a838-e95df11b46f7;;; Kvartærmektighet;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;077939b2-9616-49d7-8591-467044b2cded;;; Randmorene flate;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;09c63c86-7610-4173-8b65-97081ff40b71;;; Nasjonalt register over luftfartshindre WMS;service;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;;fd19fb25-a517-41f3-bc5b-5401e82f7d1f;;; Sedimentmektighet;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;0ab8e4f8-7957-4f13-be26-998c5762b7fa;;; Kvikksølvnivåer - rasterkart;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;e887eb97-8c5b-401c-95c3-708bae927de7;;; Bunnreflektivitet, MS 50m;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;25888046-ee2c-480e-85f3-0ba45a9fc3ec;;; Skredområde;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;2e986915-8c93-4a15-8812-b97f64b257d9;;; Sedimentbølge;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;25621c2a-acc8-4330-baa7-5c7bf2e41b7d;;; Fiskerisonen ved Jan Mayen;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;fe136813-4784-499a-a15b-8977491358f4;;; Yttergrense for tilstøtende sone 24 nautiske mil;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c2c0c59d-04f6-4c6a-8503-b484b87d5bb9;;; 1 nautisk mil;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4659c672-5a0b-4a5f-bcb6-a887106a993e;;; prlCurrent;servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;25aa2501-8124-481b-b9bf-4ef009b543b9;;; Dybdedata WMS;service;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;e7d85ee1-2579-4fbc-96b2-3871cf1c32bb;;; Brisling WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;ef936999-5df5-4a2d-9a94-439b720d7a92;;; Bunnreflektivitet, MS 100m;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;3073d35c-2547-4c42-bab8-892e88f93077;;; Norges kontinentalsokkel;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;fb5d6173-bd45-4745-b56d-fc429d6d340c;;; Knølhval WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;8c44acbf-9577-4aeb-b796-0cd196c76721;;; Hyse Nordøstarktisk WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;ed936c91-aec0-4c55-9058-ced534559cbd;;; Territorialfarvann;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;18178955-5eb5-4ab7-895f-3354ba727479;;; Verdifulle kulturlandskap WMS;service;Landskap;Miljødirektoratet;Åpne data;;14fc5112-8c2f-481d-a03e-f88b3fe0bd24;;; Lyr WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;62d1ffdb-0652-48c5-8071-2afa608a3f97;;; Artskart rødlistearter WMS;service;Natur;Artsdatabanken;Åpne data;;6023d55e-f0c2-4e70-b207-441bb8ddbfd1;;; PAH 16 WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;7f9c2b13-7957-4e71-b6d4-a31bac122c78;;; PAH-nivåer;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;e6e8ffe3-8345-4c2c-8ac7-99624ffdf086;;; Lodde Barentshavet WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;b9085985-c1a8-428e-8041-b115d1429cdb;;; Breiflabb WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;e8b09cba-042a-4a37-bc63-32023c009615;;; Hummer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;66021058-dd55-4e66-9708-590668c98d4e;;; Håkjerring WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;3c160b56-99fd-4a27-81fa-c4f87f7a1d65;;; Kjemistasjoner pr år Mareano WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;bfd149c3-c37c-477b-b77c-5adc6040392e;;; Håbrann WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;b2d51dbe-92c3-4995-b446-f5d400926a42;;; Statistikkområder;servicelayer;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;a147ed1a-aa4d-4a9e-94e9-518d03dfe695;;; Istype (automatisk analyse);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;a4ac57ad-0b32-4a0b-a4dd-7d548f6aa43b;;; Ising på fartøy (0-66 timer);servicelayer;Samferdsel;Meteorologisk institutt;Åpne data;;a6ffe796-aeb2-4015-8251-70083f978eef;;; Signifikant sjø (0-66 timer);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;a801209e-46ae-4dd2-83aa-be50d988f9c5;;; Sjøterritorium;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;9b86ee62-10af-4fda-8579-b73057974dc0;;; Gjennomsnittlig iskonsentrasjon;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;90d52bcd-c377-43f3-8651-7d107f69769c;;; Biotoper Midtnorsk sokkel;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;2aebef47-fa1e-435a-9be0-6f36422bd96b;;; Skjellsand kartlagt;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;a1d163a7-c62e-4a6c-a3a8-1b5e7b5aa9dd;;; Biotoper NordlandVI;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;4daa136d-5c1d-4cad-abb3-a51696a1451b;;; Bunntype;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;d8992738-c6d2-413f-b89a-06d57d99b904;;; Mattilsynet - Uttak av vann til drikkevannsformål (10.04.2018);servicelayer;Annen;Mattilsynet;Åpne data;;c394e93c-77e2-43eb-bae4-c561ad3c3890;;; Prosentandel vindhastighet > 10m/s;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;2ae56041-cf79-4b1f-8c27-08bce4146b7c;;; Satelitt Nordpolen;servicelayer;Basis geodata;Meteorologisk institutt;Åpne data;;9a233cf8-376c-4408-afcd-16c10b436c8c;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 3m;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;c9b30c2b-74ee-4fef-9f02-e7795f0b5f69;;; Iskart (Sar);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;3be6162a-1630-40c0-a06d-c6756138e8d1;;; Israndavsetninger;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;c2af5df9-346c-492d-8760-4f90eb60da3f;;; Svovel;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;83b0c46a-965d-4ded-ac94-6a76b73174ed;;; Vegetasjon - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;6a4a485a-1dc4-4d20-8d9a-53271797168a;;; Totalkarbon;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;c409e4d5-2d7a-45ef-8281-9484e2261816;;; Slam;servicelayer;Forurensning;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;ec013935-1763-4d0e-99c3-56cb5e7498a1;;; Samlevedtak siste 12 måneder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;abca0750-656a-4290-a8fe-e39e94159485;;; Vedtak siste 12 måneder;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c459df52-cd7d-4a51-b42f-f212394ba63a;;; Helling - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;Åpne data;;98eda42b-c771-46fa-b1ea-bd875840fe60;;; Havbunnsinstallasjoner (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;Åpne data;;645b621d-b15f-4c6a-b105-79d0be9dfb5e;;; Skjellsand datadekning;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;4a77be86-06c3-4d1b-91bf-547a5b675892;;; Klappmyss WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;1c9cf8a2-c16c-4560-85ca-05b4cd726c98;;; Kamskjell WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;4d60e5df-ad46-48d4-9043-a685ad92c0b9;;; Iskart (nær sanntid Skagerak);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;a737a35e-509c-413b-8c56-0bdcb0b73383;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 6m;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;01ba1f4b-ae07-4d21-b4d6-55d0157cbf4f;;; MarinLandskapWMS;service;Natur;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;af0f6a79-846c-4b24-bfd6-2d06dc103f71;;; Isgalt WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;2c6d4f04-3059-43d9-a4a1-2af016aab901;;; Kongekrabbe WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;3147b200-e5b5-426c-9606-35940899a9d1;;; Avtalt avgrensningslinje;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4e1d1055-2311-4a9a-b66a-c5dbec523a86;;; "Hav og is; Havtemperatur";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;7c34646c-4895-48f2-8c19-cb2ede7700fb;;; Havert WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;;e45ea97b-254d-4d38-9e0d-af27d1ca00b3;;; Prosentandel vindhastighet > 15m/s;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;da2a1e45-0d3d-4590-a244-c0a97b2a491c;;; Prosentvis signifikant bølgehøyde > 5m;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;f269a7ad-f74d-43c9-8dff-07da64d741f8;;; Probability precipitation>2.5mm/6h;servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;Åpne data;;141f43db-7fbb-4c52-9857-a37936f2bb0d;;; INSPIRE Administrative Basemap;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;ffae8722-a16c-473f-9a06-67149fe06094;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.elf_admin_basemap?;; INSPIRE Landcover Vector;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;;14f4793b-3cc7-4168-856c-7526ea79abd7;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-lcv?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; INSPIRE Basemap;dataset;Basis geodata;Kartverket;Skjermede data;;8ed0e764-dc1b-40cc-bd99-72de47bf008b;;; INSPIRE Elevation Vector;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;dd295648-82f1-4dd7-b9dc-dbb47a530958;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-el-vec?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; INSPIRE Cadastral parcels;dataset;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;;ad470050-fd12-45dc-ac4a-1c5e7c868db2;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-cp?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; INSPIRE Buildings core 2D;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;bff47a2e-693d-49f3-987a-e8becce72f4c;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-bu-core2d?service=WFS&request=GetCapabilities; INSPIRE Transport network Road;dataset;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;;a76704df-fdd4-4e09-92ac-a7ad1a77b328;;; INSPIRE Administrative units;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;554d9e3f-18d1-40f2-bf23-5d104a8cb1ff;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-au?request=GetCapabilities&service=WFS; INSPIRE Sea regions;dataset;Kyst og fiskeri;Kartverket;Åpne data;;73402336-593a-466e-a059-d181fac417c7;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-sr?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; INSPIRE Hydrography - Physical Waters;dataset;Natur;Kartverket;Åpne data;;df9713ba-97b4-4c0a-9baf-fa278c326639;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-hy-p?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; Befolkning på rutenett 1000 m 2018;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d7780544-408f-450a-a0b1-1eef3ac4cd9a;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;; Statistiske rutenett;dataset;Basis geodata;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;558c4995-9c55-4686-8143-f329f87ce33f;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS; Befolkning på rutenett 5000 m 2018;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1f10071e-fc43-4a21-8d77-d5394246c388;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;; Bygningsmassestatistikk på ruter;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;f1affbab-396c-462b-a413-5e7f9c1485b1;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS; Sårbare områder (Nitratdirektivet);dataset;Annen;Miljødirektoratet;Åpne data;;10715431-e74e-41c0-8ee5-3ff8bec0da7f;;; Tettbebyggelser (Avløp);dataset;Annen;Miljødirektoratet;;;85d3cc07-e209-42fb-9c6f-b03051cd957c;;; Følsomme områder (Avløpsdirektivet);dataset;Annen;Miljødirektoratet;Åpne data;;6fcba5d4-36f8-4387-a83c-c5d90d6708bf;;; Støy Veg WMS;service;Forurensning;Statens vegvesen;Åpne data;;4bbae38e-4718-481d-9827-237cd5e115c8;;; Grunnvannsborehull;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;82cd33ef-52dd-4c83-b2d6-e55a0941b33b;http://geo.ngu.no/mapserver/GranadaWMS3?request=GetCapabilities&service=WMS;; Marin grense;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;cf8ccec7-9505-4d84-94a9-eac9c69971d3;http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS2?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS;; Fiskeridirektoratets kartløsning;software;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;9de4436f-a856-4ba4-bb8f-edf1bfdec5ab;;; Snø og steinskred - Aktsomhetsområder WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;1af1a34f-af1a-463e-a1bf-c3bcd1347c5e;;; Snøskred - Aktsomhetsområder WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;4e030688-94c6-4fce-841e-42a8dda3701c;;; Steinsprang - Atksomhetsområder WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;77749f6a-7eb3-4ac3-9f51-0d511d7abf62;;; Geologien i min kommune;software;Natur;Norges geologiske undersøkelse;Åpne data;;eb354d73-815a-4dbc-8180-47a0a16e4744;;; Verneplan for vassdrag WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;e98a6c16-efe4-486c-87d4-8dfd06b822b3;;; Kulturminner - Brannvern WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;6cbea7c0-885f-41c9-a931-3551fd140b01;;; Kulturminner - Brannsmitteområder WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;;cbe4baab-94c0-449b-bea9-ce1084cf373d;;; Kulturminnebilder;dataset;Annen;Riksantikvaren;Åpne data;;2f9b3637-077b-456d-b1f2-5bc405db7760;;; Kulturminner - Enkeltminner WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;edf2942d-fa03-4e7f-af3b-f8115381fba5;;; Kulturminner - Freda bygninger WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;;0dec383e-3d90-4fde-8d5b-1f7c460f640d;;; Kulturminner - Lokaliteter WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b0c1513c-09da-4569-ae49-035f17081f2e;;; Kulturminner - Kulturminner WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;;bddba6c6-0629-4d1f-b98c-5492bf637c9c;;; Kulturminner - REST-API;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;;1e9b83e3-40e7-43ee-a96a-b9a084edc212;;; Kulturminner - SEFRAK-bygninger WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;;4b3d44cd-a866-4bb7-a053-e60181da3901;;; Kulturminner - Sikringssoner WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;;6ee27514-1982-42ff-a2b2-27bd14ed6745;;; Kulturminner - SEFRAK-bygninger WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Norge digitalt-begrenset;;674aa14a-1c61-478f-9230-f2417baea240;;; Kulturminner - Fjernmålte;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a36779ba-3f96-43cd-8194-74a0b0ad2435;;; Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;;68eb7647-cd2e-4d76-ad0c-44ff459b7656;;; Svalbardkartet;software;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;b2b8868e-5a2c-4096-9031-97d296f02f26;;; Kulturminner - Askeladden;software;Kulturminner;Riksantikvaren;Skjermede data;;b05e2fc7-1f16-4533-99b0-737fd7cfedc9;;; Jordbruksstatistikk på ruter;dataset;Landbruk;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;30446aa0-049f-47f7-b416-463d89ba3fea;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS; Boligstatistikk på ruter;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;1d267604-5275-4c7a-91e4-9135f7e22cfb;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS; Landbrukseiendomsstatistikk på ruter;dataset;Landbruk;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;c8aab625-4f98-43f2-bdbd-6919ca57f84f;;; Kulturminner - Kulturminnesøk;software;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;;7399496b-ea53-4e21-9c1a-279e504c2a4b;;; Virksomhetsstatistikk på ruter;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;c8c7f433-ce61-4089-b67b-f5250172643f;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS; Flomsoner WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;fc5f7878-8696-47f3-a9a7-d8bf51068203;;; NVE Atlas;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;b3aa1f1e-0fc2-484d-8e35-73721f999181;;; Breer i Norge;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;;ef3e36ad-6914-432e-a0e0-4ff8e091a423;;; Høydedata NDH Solund 2pkt 2018;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b8c06e5b-abf0-48e3-bb9f-2e3e657ebdc6;;; Ortofoto Son - Hvitsten - Hølen 1962;dataset;Basis geodata;Geovekst;Skjermede data;Det offentlige kartgrunnlaget;254ccf88-bc2a-449f-b15d-b6893c47500d;;; Ortofoto Aurskog-Høland øst-vest 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;Skjermede data;Det offentlige kartgrunnlaget;cf5a5157-6584-4fd2-bd46-5e179b05b9ed;;; Befolkning på rutenett 5000 m 2017;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;4ab88050-f07f-48ee-927b-e178f1548b1b;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningsstatistikkRutenett5km2017_AtomFeedGML.fmw Tilgjengelighet - tettsted WFS;service;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;3bec7256-86c2-4d43-a122-0760a6a21790;;; Tilgjengelighet - friluft WFS;service;Plan;Kartverket;Åpne data;;e9bb34bf-5bc0-43b0-a406-4c6066ff2490;;; Tilgjengelighet – friluftsliv – rapporter;dataset;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;5a7033dd-fb13-4d0c-ac6f-286abfcead13;;; Antarktis, illustrasjonskart;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;;45e69e05-d17f-42fd-8f01-43751b671853;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/IllustrasjonskartAntarktis_AtomFeedAI.fmw Terrängkartan - basis geodata for Sverige;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;15ae5e80-e643-430e-9124-848f2855ff26;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.lantmeteriet_topo?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Terrangkartan_AtomFeedFGDB.fmw S100 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;bd6050e8-7182-459b-9989-66c4ecbae874;https://geodata.npolar.no/arcgis/services/Basisdata/NP_Basiskart_Svalbard_WMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Svalbard100k_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Kombinert lager og deponi i Himdalen;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;33786651-a77d-4306-ae02-ffebacd61bb0;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanKominertLagerOgDeponiIHimdalen_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Småsetran-området;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;17d27950-a99d-41e2-8b7d-c9d5492ada03;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanSmasetranOmradet_AtomFeedSOSI.fmw Befolkning på rutenett 1000 m 2016;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;245e20e0-d811-407c-8fec-8b025fcda68e;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningsstatistikkRutenett1km2016_AtomFeedGML.fmw Sentrumssoner 2017;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;4b6da2fb-67f9-4cab-ad18-ae064eb135e1;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.sentrumssoner?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sentrumssoner2017_AtomFeedGML.fmw Befolkning på rutenett 1000 m 2017;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d1bc3c36-959f-4ee4-bcc7-01caa430bce4;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningsstatistikkRutenett1km2017_AtomFeedGML.fmw Reguleringsplaner;dataset;Plan;Kommunene;Norge digitalt-begrenset;;00036352-a2aa-4b90-89d1-862bc80439d3;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.reguleringsplaner;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Reguleringsplaner_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Reinbeiteområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d02dc4bd-77d5-4b3b-a316-5a488b6fe811;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinbeiteomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftReinbeiteomrade_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Oppsamlingsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;a02e84ec-322c-47a7-a626-ca02d57d1f7e;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/oppsamlingsomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftOppsamlingsomrade_AtomFeedGML.fmw N50 Raster (UTM32) - Rutevis;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;bbe517ba-3b3a-4c96-a78e-104f6c4804d1;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50RasterUTM32_AtomFeedTIFF.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Leirsund-Kløfta søndre del;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;d24df5aa-a833-4b73-b380-75f8f9f07bc8;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellLeirsundKloftaSondreDel_AtomFeedSOSI.fmw Høydekurve-5m;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;9dc66ebe-cae5-4157-a953-f11fdac34ac4;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Hoydekurve5m_AtomFeedSOSI.fmw Jord- og flomskred aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;30e1883e-70e9-4510-9e97-00edbdcddc02;https://gis3.nve.no/map/services/SkredJordFlomAktR1/MapServer/WmsServer;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.jordogflomskredaktsomhetsomrader?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/JordOgFlomskredAktsomhetsomrader_AtomFeedGML.fmw Matrikkelen - Vegadresse;dataset;Eiendom;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e628729b-90fc-4f32-b018-655e045c541d;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.matrikkelen-adresse?service=WFS&Request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/MatrikkelenVegadresse_AtomFeedCSV.fmw N5000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c777d53d-8916-4d9d-bae4-6d5140e0c569;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.norges_grunnkart?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N5000Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw Brannstasjoner;dataset;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;0ccce81d-a72e-46ca-8bd9-57b362376485;https://ogc.dsb.no/wms.ashx?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0;https://ogc.dsb.no/wfs.ashx?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Brannstasjoner_AtomFeedFGDB.fmw Interkommunale brannvesen;dataset;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;5bbce535-f909-44b8-b89f-1c395dc92598;https://ogc.dsb.no/wms.ashx?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0;https://ogc.dsb.no/wfs.ashx?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/InterkommunaleBrannvesen_AtomFeedPostGIS.fmw Fastmerker - høydefastmerker;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;43838cda-fa62-11e6-bc64-92361f002671;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Hoydefastmerker_AtomFeedSOSI.fmw Jan Mayen DTM 25;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;54886c07-9c3f-48f2-8599-ddf16a552bc4;;; Skredhendelser;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;de19fbbf-3734-47a0-89f5-6c5769071cdd;https://gis3.nve.no/map/services/SkredHendelser/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skredhendelser?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skredhendelser_AtomFeedGML.fmw DTM 10 Terrengmodell (UTM32);dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;fd851873-f363-46f9-9fc6-bb1b403575df;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.terrengmodell?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DTM10UTM32_AtomFeedDEM.fmw FKB-Tiltak;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8944603c-9414-43a7-9421-9a1de9850a96;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Tiltak_AtomFeedFGDB.fmw Norgesrelieff, illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;0a850dd9-3c45-4cde-b3c5-b61d6157871d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/IllustrasjonskartNorgeRelieff_AtomFeedTIFF.fmw Reindrift - Konsesjonsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;49efb2b2-93e3-4175-b10b-65b509d73c2a;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinkonsesjonsomrade?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftKonsesjonsomrade_AtomFeedGML.fmw J1000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;0b57598e-768c-46cf-8af9-a04267fe833f;https://geodata.npolar.no/arcgis/services/Basisdata/NP_Basiskart_JanMayen_WMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/JanMayen1000k_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Ekspropriasjonsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;1c64c5ff-0069-4f8e-9a2b-948c7ce3d527;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinekspropriasjonsomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftEkspropriasjonsomrade_AtomFeedGML.fmw Befolkning på grunnkretsnivå 2016;dataset;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;3aab89b5-0320-4ba8-9a81-16e373418c94;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.befolkningpagrunnkretsniva2016?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningPaGrunnkretsniva2016_AtomFeedGML.fmw Snø- og steinskred - aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b68212a2-ecb4-4733-8964-2882dc2ea363;https://gis3.nve.no/map/services/SkredSnoSteinAkt/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.snoogsteinskredaktsomhetsomrader?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SnoOgSteinskredAktsomhetsomrader_AtomFeedGML.fmw Kulturminner - Sikringssoner;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.sikringssone?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sikringssoner_AtomFeedFGDB.fmw Tettsteder 2016;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;b4135456-43af-43fa-8111-7652b7c53b19;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Tettsteder2016_AtomFeedGML.fmw Arealbruk;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Arealbruk_AtomFeedGML.fmw Statistiske enheter grunnkretser 2017;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;88b03ea5-3846-47d7-be7e-983f256d8b1b;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.grunnkretser2017?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Grunnkretser2017_AtomFeedFGDB.fmw FKB-Servitutt;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;7e39afd2-5af6-435f-a859-5a86d136945b;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Servitutt_AtomFeedFGDB.fmw Låssettingsplasser;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fb59846b-edb3-4631-ba85-90dd0193e3be;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Lassettingsplasser_AtomFeedGML.fmw Korallrev - forbudsområder;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;3be8f59c-cf30-47b5-ab5d-61abab25942b;https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.korallrevforbudsomrader?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/KorallrevForbudsomrader_AtomFeedGML.fmw N50 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;ea192681-d039-42ec-b1bc-f3ce04c189ac;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4.graatone?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-hy-p?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Kartdata_AtomFeedPostGIS.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fa02a652-cd6d-4828-9fb5-7bd4515aa6d0;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftVarbeite_AtomFeedGML.fmw Støykartlegging veg etter T-1442;dataset;Forurensning;Statens vegvesen;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d6db9f39-9725-4630-909e-5e62f09a0766;https://www.vegvesen.no/kart/ogc/norstoy_1_0/ows;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vegstoydata_AtomFeedSOSI.fmw DTM 10 Terrengmodell (UTM35);dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;294c21ca-eb83-49b9-8861-bb1595ce8768;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DTM10UTM35_AtomFeedDEM.fmw FKB-Høydekurve;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;b49478fd-038e-4c2c-ae28-dda1958a8048;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Hoydekurve_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Rjukan transformatorstasjon;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;5fdf689d-6cd2-42b5-aec4-48fb68212503;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanRjukanTransformatorstasjon_AtomFeedSOSI.fmw Konnekteringspunkter mellom Norge og Finland;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;738d7288-f990-498b-9136-a8e9b24e9a10;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/KonnekteringspunkterNorgeFinland_AtomFeedShape.fmw Dybdedata Søre Sunnmøre;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;eb2933a9-1699-40bf-b6b7-2adb66ccd714;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DybdedataSoreSunnmore_AtomFeedTIFF.fmw Rødlistearter;dataset;Natur;Artsdatabanken;;;00b0ab63-de0b-4f12-ac40-655de5163b8d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Rodlistearter_AtomFeedGML.fmw Kulturminner - Kulturmiljøer;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;17adbcac-bbb2-4efc-ab51-756573c8f178;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.kulturmiljoer2018?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Kulturmiljoer_AtomFeedFGDB.fmw Korallrev;dataset;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;31edb985-138e-46a7-a910-a0c1cd9baf4c;https://maps.imr.no/geoserver/wms/ows?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.korallrev?service=WFS&request=GetCapabilities; Valgkretser;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;885225ca-a29f-4b22-95be-f886db66e4bb;;; Statistisk rutenett 250m;dataset;Basis geodata;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;122cf146-90a9-4557-96ea-e639fb28d896;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatistiskRutenett250m_AtomFeedFGDB.fmw Reindrift - Reindriftsanlegg;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;8dfa67c5-3099-4353-9ce0-72f9ebd44a2c;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reindriftsanlegg?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftReindriftsanlegg_AtomFeedGML.fmw P50 Kartdata (Peter I Øy);dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;4e8e4064-9e50-4dc7-af6c-7c82f1b27be3;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/P50Kartdata_AtomFeedSOSI.fmw Europa, Illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;825eab8c-9f97-4a21-8424-d51f0b02cada;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/IllustrasjonskartEuropa_AtomFeedAI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen søndre del;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;cb59223e-f7b1-49fc-9943-20687b64eef2;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellKloftaKverndalenSondreDel_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Bekkedalshøgda-Råholt;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;a4f4d1ed-42d9-496a-b96c-e1f22478b59c;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellBekkedalshogdaRaholt_AtomFeedSOSI.fmw Bergrettigheter;dataset;Geologi;Direktoratet for mineralforvaltning;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b3c319bd-910d-4663-8ce8-23a246afe879;https://kart.dirmin.no/dirmin/services/Bergrettigheter/MapServer/WmsServer?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.bergrettigheter?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Bergrettigheter_AtomFeedGML.fmw Statistisk rutenett 1000m;dataset;Basis geodata;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;d8346ab9-05ba-4f48-b33a-b7270b433c2d;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatistiskRutenett1km_AtomFeedFGDB.fmw Dekningsoversikter - flyfoto;dataset;Flyfoto;Kartverket;Åpne data;;9c6fd538-fde4-4764-864f-3d51308b717b;;; Markagrensen;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;45e9ba77-388c-40eb-87df-e34e9d9ab300;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.markagrensen?request=GetCapabilities&Service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.markagrensa?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Markagrensen_AtomFeedFGDB.fmw Norges maritime grenser, illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;870d142b-a8fd-4f26-9c72-948d79c1a454;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/IllustrasjonskartNorgesMaritimeGrenser_AtomFeedAI.fmw Reindrift - Konvensjonsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;5cb86063-3f66-4d7a-9799-0551e2e21a46;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinkonvensjonsomrade?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftKonvensjonsomrade_AtomFeedGML.fmw Tare - høstefelt;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;4d0bd656-640b-4592-be35-e7435aa313dc;https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities;https://ogc.fiskeridir.no/wfs.ashx;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Tarehostefelt_AtomFeedGML.fmw Svartelistearter;dataset;Natur;Artsdatabanken;;;53f55741-c9b3-419b-bb86-15bd2a2413e1;https://kart.artsdatabanken.no/WMS/artskartfa.aspx?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Svartelistearter_AtomFeedGML.fmw Elveg;dataset;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;;ed1e6798-b3cf-48be-aee1-c0d3531da01a;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.vegnett?service=wms&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Elveg_AtomFeedSOSI.fmw Nasjonalt register over luftfartshindre;dataset;Samferdsel;Kartverket;Åpne data;;28c896d0-8a0d-4209-bf31-4931033b1082;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Luftfartshindre_AtomFeedGML.fmw Sivilforsvarsdistrikter;dataset;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;44ecfa66-3d7e-4ace-a10a-fccb6961301c;https://ogc.dsb.no/wms.ashx?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0;https://ogc.dsb.no/wfs.ashx?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sivilforsvarsdistrikter_AtomFeedFGDB.fmw Konsesjonsområder for uttak av skjelsand, sand og grus fra sjøområdet;dataset;Kyst og fiskeri;Fylkeskommunene;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d1fe81f9-27a5-449c-9b47-9553a895aa09;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skjellsandkonsesjonsomrader?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skjellsandkonsesjonsomrader_AtomFeedGML.fmw Statlig arealplan - Rv23 - Oslofjordforbindelsen fra Buskerud grense til Vassum;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;dc19d735-a28a-481c-adce-369b63a6e3be;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligPlanRv23OslofjordforbindelsenFraBuskerudGrenseTilVassum_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen midtre del;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;2066090a-b6d8-48b9-b286-b433793b5d7a;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellKloftaKverndalenMidtreDel_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Kraftleidning Skåreheia-Holen;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;bb632639-d04e-4cd3-9807-4e71a1cde8b7;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplan420KVKraftleidningSkareheiaHolen_AtomFeedSOSI.fmw Steinsprang - aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;02c6d51c-4e8c-4948-a620-dc046c8cb747;https://gis3.nve.no/map/services/SkredSteinAktR/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.steinsprangaktsomhetsomrader?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SteinsprangAktsomhetsomrader_AtomFeedGML.fmw Befolkning på rutenett 250 m 2017;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;fa79e0b3-3b66-4fd1-8d0c-07fd59a7e168;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningsstatistikkRutenett250m2017_AtomFeedGML.fmw FKB-TraktorvegSti;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;cc3a2d98-52ac-4699-9947-ed0625903de4;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.traktorveg_skogsbilveger?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.traktorveg_skogsbilveger?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_TraktorvegSti_AtomFeedFGDB.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;85a4c5e3-25ab-427c-b664-bbac2d0c9e79;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;https://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/hostvinterbeite?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftHostvinterbeite_AtomFeedGML.fmw Nasjonale laksefjorder;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b12d041d-03d4-4562-b333-bc9d7c9bd123;https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities;https://ogc.fiskeridir.no/wfs.ashx;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Laksefjorder_AtomFeedGML.fmw FKB-Bane;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;3165138f-1461-44fe-8b10-eac44e08a10a;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Bane_AtomFeedFGDB.fmw B20 Kartdata (Bouvetøya);dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;687232b8-a662-4c68-8868-005034c30649;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/B20Kartdata_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen nordre del;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;bac1ce76-9ce2-4f32-8d7d-4ca73d6669e1;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellKloftaKverndalenNordreDel_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Rv35 - Grualia til Akershus grense;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;ac3f624e-d612-4e27-b0f1-e54888fd007d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanRv35GrualiaAkershusGrense_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d5d1e2d4-7dc0-47ce-8776-ff64b07d788e;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/sommerbeite?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftSommerbeite_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;63f655ef-f625-43cf-a512-bb8164bf53a4;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/vinterbeite?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftVinterbeite_AtomFeedGML.fmw INSPIRE Geographical Names (ELF);dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;be676da7-4339-4f1c-8932-0fbb3cee9f2b;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ElfGeographicalNames_AtomFeedGML.fmw FKB-Bygning;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;8b4304ea-4fb0-479c-a24d-fa225e2c6e97;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Bygning_AtomFeedFGDB.fmw Postnummerområder;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;462a5297-33ef-438a-82a5-07fff5799be3;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.postnummeromrader?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Postnummeromrader_AtomFeedGML.fmw Fastmerker - Landsnett og stamnett;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;b0bea40a-2e4b-4ae0-8439-7037a3b60181;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fastmerker2?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/LandsnettStamnettpunkter_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Nitelva-Åråsen;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;f38fb890-fdbf-45e8-89d2-a8a3f4ea297e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellNitelvaArasen_AtomFeedSOSI.fmw Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f587a15a-c72a-4b21-aae9-4132df1bdd27;https://gis3.nve.no/map/services/Vannkraft1/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.vannkraft?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vannkraft_AtomFeedGML.fmw N20 Kartdata;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;c9e53371-c296-4631-a08d-2e7248a81757;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N20Kartdata_AtomFeedSOSI.fmw Statistisk rutenett 5000m;dataset;Basis geodata;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;32ac0653-d95c-446c-8558-bf9b79f4934e;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatistiskRutenett5km_AtomFeedFGDB.fmw Dybdedata 50m grid;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;bbd687d0-d34f-4d95-9e60-27e330e0f76e;;; Reindrift - Reinbeitedistrikt;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;6bfec384-92cf-44d3-863b-0187afa06658;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinbeitedistrikt?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftReinbeitedistrikt_AtomFeedGML.fmw Vägkartan - basis geodata for Sverige;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fded00fd-062b-4505-a552-3996176ceb23;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.lantmeteriet_topo?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vagkartan_AtomFeedFGDB.fmw Svalbard DTM 20;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;9d118d31-182c-495b-b7be-d819cc7444b1;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SvalbardDTM20_AtomFeedTIFF.fmw Bouvetøya DTM 20;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;0cfe0ce1-603a-4692-a3c3-5f6427f63a19;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BouvetoyaDTM20_AtomFeedTIFF.fmw Kulturminner - Lokaliteter;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c6896f24-71f9-4203-9b6f-faf3bfe1f5ed;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.lokaliteter?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Lokaliteter_AtomFeedFGDB.fmw Nødhavner;dataset;Samferdsel;Kystverket;Åpne data;;7d76ca2a-31c7-482c-8557-e477c9ac12a2;https://services.kystverket.no/wms.ashx?service=WMS&request=GetCapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.nodhavner?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Nodhavner_AtomFeedGML.fmw Befolkning på rutenett 250 m 2016;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;7a5782c4-4e54-412f-8d0e-09140a456543;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningsstatistikkRutenett250m2016_AtomFeedGML.fmw J100 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;ffc69436-78f2-455e-8586-d67219d3df8e;https://geodata.npolar.no/arcgis/services/Basisdata/NP_Basiskart_JanMayen_WMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/JanMayen100k_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Beitehage;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;df2db95d-adbc-4807-bb46-00b729caed7c;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/beitehage?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftBeitehage_AtomFeedGML.fmw Svalbard DTM 5;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;010bfb4a-65aa-4d30-aba9-7d090a432df7;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SvalbardDTM5_AtomFeedTIFF.fmw Statlig arealplan - Nytt Rikshospital Gaustad sykehus;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;176e31bf-83c7-47ee-9751-91dd5e881136;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanNyttRikshospitalGaustadSykehus_AtomFeedSOSI.fmw Befolkning på rutenett 5000m 2016;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;a0a90a81-7954-44c1-8e1e-45dc03da5eb1;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningsstatistikkRutenett5km2016_AtomFeedGML.fmw Adresse, tabelluttrekk;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;58cad8d3-b09a-44e7-9d38-f67fb5c9eaae;;; N50 Kartdata med svensk koding lik Terrängkartan;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;6be1a769-cbf2-425d-86b9-fc075c0505c5;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataTerrangkartan_AtomFeedFGDB.fmw Reindrift - Restriksjonsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;05a9cb73-639e-48ab-8533-bd80521a84bf;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinrestriksjonsomrade?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftRestriksjonsomrade_AtomFeedGML.fmw Peter I Øy DTM 20;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;2aeb93a8-1015-4d8c-bf93-5a10bf613dc8;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/PeterIOyDTM20_AtomFeedTIFF.fmw P0 Stedsnavn (Peter I Øy);dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;7e5e0982-7b0c-4e36-a3f3-4a71c36b0c07;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/P0Stedsnavn_AtomFeedSOSI.fmw SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav - sommersesong;dataset;Natur;NINA;;;cc16f814-1bdc-4a0f-b543-953173b97ec8;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.seapop_season;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.seabirdsinopensea?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SeabirdsInOpenSeaSummer_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Enkeltminner;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;17150d2c-b50d-4792-80f4-0cb2ec5eaa79;https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.enkeltminner?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Enkeltminner_AtomFeedFGDB.fmw Sentrumssoner 2016;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;65509eba-5301-473c-8a91-84b2bba59173;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sentrumssoner2016_AtomFeedGML.fmw INSPIRE - Protected Sites;dataset;Natur;Miljødirektoratet;Åpne data;;df13894d-28f4-448c-890c-d14fd397bbd9;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.inspireprotectedsites?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.protectedsites?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ProtectedSites_AtomFeedGML.fmw Skredfaresoner;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;b2d5aaf8-79ac-40f3-9cd6-fdc30bc42ea1;https://gis3.nve.no/map/services/Skredfaresoner1/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skredfaresoner?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skredfaresoner_AtomFeedGML.fmw Fjordlinjer - Kysttorskregulering;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;;74365043-9f95-42c9-a87b-801c5c93b5e7;https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Fjordlinjer_AtomFeedGML.fmw Satellittdata - Sentinel-2 - Skyfritt opptak Norge 2018;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;;e6f6bd82-7303-47c5-8f2a-bc8212cfa9cd;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SatellittdataSentenielSkyfritt2018_AtomFeedTIFF.fmw Svalbard DTM 50;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;3a83e0a7-113e-4850-8fed-1646838acb02;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SvalbardDTM50_AtomFeedTIFF.fmw Tilgjengelighet – tettsted – rapporter;dataset;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;b043db49-9627-4d19-a772-5accc200f3b2;;; SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav - vintersesong;dataset;Natur;NINA;;;04e9a0cc-b186-4c73-9d66-c6a0f5fcce90;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.seapop_season;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.seabirdsinopensea?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SeabirdsInOpenSeaWinter_AtomFeedFGDB.fmw INSPIRE Addresses (ELF);dataset;Eiendom;Kartverket;Åpne data;;8a3da298-dad8-4b8f-b8fc-668efffad0d7;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-cp?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ElfAdresses_AtomFeedGML.fmw Barnehager;dataset;Befolkning;Utdanningsdirektoratet;Åpne data;;e229a364-0caa-4a24-8dbe-225b3d83e075;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.barnehager?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Barnehager_AtomFeedGML.fmw Grunnskoler;dataset;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;db4b872f-264d-434c-9574-57232f1e90d2;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Grunnskoler_AtomFeedGML.fmw N50 Kartdata med svensk koding lik Vägkartan.;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;c885e6ae-a7d0-44dd-aa2f-681fc0d4a344;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataVagkartan_AtomFeedFGDB.fmw SEAPOP Estimerte hekkebestander for sjøfugl;dataset;Natur;NINA;;;ed4f31ed-7497-479d-bc8d-9dfab7d8c37a;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.seabirdbreedingpopulation;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.seabirdsbreedingpopulations?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SeabirdsBreedingPopulations_AtomFeedFGDB.fmw Satellittdata - Sentinel-2 - Skyfritt opptak Norge 2017;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;;42f35de3-c8eb-47be-972e-f0d5a80b6543;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SatellittdataSentenielSkyfritt2017_AtomFeedTIFF.fmw Statlig arealplan - E6 - Bomstasjon ved Raukerud;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;862f51ae-abfc-401d-9515-85555bc5b26e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanE6HP08HalmstadAkershusGrenseParsellBomstasjonVedRaukerud_AtomFeedSOSI.fmw Fylkeskart - kommunegrenser, illustrasjonskart;dataset;Annen;Kartverket;Åpne data;;82399812-ae1e-43fc-b29f-f1b28954b59b;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/IllustrasjonskartKommunegrenser_AtomFeedAI.fmw Administrative enheter fylker;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;6093c8a8-fa80-11e6-bc64-92361f002671;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/AdministrativeEnheterFylker_AtomFeedGEOJSON.fmw Tettsteder 2017;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9b4fdbcb-d682-4cea-8e10-e152bbeb481e;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Tettsteder2017_AtomFeedGML.fmw Brannalarmsentraler;dataset;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Åpne data;;c4436a5f-1e22-461a-8209-786f7052acb5;https://ogc.dsb.no/wms.ashx?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&version=1.3.0;https://ogc.dsb.no/wfs.ashx?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Brannalarmsentraler_AtomFeedFGDB.fmw Snøskuterløyper i Finnmark;dataset;Samferdsel;Fylkesmannen i Finnmark;;;1828d312-3646-49a8-8421-bfa3467c80bf;http://wms.nordatlas.no/wms.ashx?;http://wms.nordatlas.no/wfs.ashx?service=wfs&request=describefeatureType&version=1.1.0;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Snoskuterloyper_AtomFeedGML.fmw Hastighetsfelt for Norge ITRF2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;4adc9b7e-17ee-4d77-a748-f244d3655485;;; Statlig arealplan - E10 - Raftsundet øst til Ingelsfjordeidet;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;e8ff8c05-c373-40e2-9621-50f4cc24a735;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanE10RaftsundetOstIngelsfjordeidet_AtomFeedSOSI.fmw S0 Stedsnavn (Svalbard);dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;46660b69-b4e4-4c1c-a1c5-204b7ed02187;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SvalbardStedsnavn_AtomFeedSOSI.fmw SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav - høstsesong;dataset;Annen;NINA;;;e627d580-0c51-4552-ad2e-90218ce299d1;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.seapop_season;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.seabirdsinopensea?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SeabirdsInOpenSeaAutumn_AtomFeedFGDB.fmw Tur- og friluftsruter;dataset;Friluftsliv;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.friluftsruter2?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.turogfriluftsruter?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/TurOgFriluftsruter_AtomFeedFGDB.fmw Akvakultur - lokaliteter;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;4ca8af5e-ffc7-4636-847d-4eca92c4a3b0;https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities;https://ogc.fiskeridir.no/wfs.ashx;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/AkvakulturLokaliteter_AtomFeedGML.fmw Statlig arealplan - Fv311 - Bomstasjon Kambo nord;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;c8d888cf-4214-459c-b279-3a2162a3b3b9;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanFv311HP01TigerplassenAkershusKamboParsellBomstasjonKamboNord_AtomFeedSOSI.fmw N1000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;aee42bb6-d0e9-4d70-86fe-6ea76c381055;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.norges_grunnkart?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N1000Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw Tilgjengelighet - friluft;dataset;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;638b5ee7-6ab0-4a27-a71a-716bb3a4541d;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.tilgjengelighet2?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/TilgjengelighetFriluft_AtomFeedGML.fmw N250 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;442cae64-b447-478d-b384-545bc1d9ab48;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo4.graatone?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw FKB-Veg;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;4920b452-75cc-45f2-964c-3378204c3517;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Veg_AtomFeedFGDB.fmw Trafikkulykker;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;;Det offentlige kartgrunnlaget;2c47f033-b877-4885-a0ea-50333afd8fab;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.trafikkulykker?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trafikkulykker_AtomFeedGML.fmw Statlig arealplan - Kraftlinje Ravnanger-Merkesvik;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;a0802187-a04a-409e-a5e3-ce87d91a06b1;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplan132KVkraftlinjeRavnangerMerkesvik_AtomFeedSOSI.fmw Fiskeplasser - redskap;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;09a40026-00e2-4fd8-b390-afd8d6f88c63;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FiskeplasserRedskap_AtomFeedGML.fmw Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f50f228a-9482-4821-97df-41166c1f5a9b;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.spr_strandsoner?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.spr?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sprstrandsoner_AtomFeedGML.fmw Tettsteder 2015;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;Åpne data;;715b6a81-4538-451f-8a2b-a3681895711a;https://ogc.ssb.no/wms.ashx?request=GetCapabilities&service=WMS;https://ogc.ssb.no/wfs.ashx?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Tettsteder2015_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Siidaområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;00828ff6-b1e4-4916-9d65-50199e293c1e;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/siidaomrade?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftSiidaomrade_AtomFeedGML.fmw Altimetri;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;68c0581f-2c16-4596-9120-84ca1d0d12fe;;; Statlig arealplan - Nedre Foss;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;7a123a32-b6fe-416a-972f-16d4838c1393;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanNedreFoss_AtomFeedSOSI.fmw Matrikkelen - Adresse;dataset;Eiendom;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;f7df7a18-b30f-4745-bd64-d0863812350c;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.matrikkel?service=wms&request=getcapabilities;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.matrikkelen-adresse?service=WFS&Request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/MatrikkelenAdresse_AtomFeedCSV.fmw Matrikkelen - Eiendomskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;13336c7c-e150-4497-915a-281f3bd34a2e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/MatrikkelenEiendomskart_AtomFeedSOSI.fmw Tilgjengelighet - tettsted;dataset;Befolkning;Kartverket;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;9c075b5d-1fb5-414e-aaf5-c6390db896d1;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.tilgjengelighet2?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/TilgjengelighetTettsted_AtomFeedGML.fmw FKB-LedningVa;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;;128248ad-f4f0-4543-901e-5e0c3bbaecfc;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_LedningVA_AtomFeedFGDB.fmw FKB-BygnAnlegg;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;ede5ffb2-ee2a-44a3-852d-369a14d97f2e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_BygnAnlegg_AtomFeedFGDB.fmw FKB-Naturinfo;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;aa3c01f3-0678-470d-b03b-33085a7bae28;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Naturinfo_AtomFeedFGDB.fmw FKB-Lufthavn;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;23dfcc33-fb04-4898-aa88-68b49c4bfea7;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Lufthavn_AtomFeedFGDB.fmw S1000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;335e3bc0-8a04-4b6f-9b88-58f174a59e12;https://geodata.npolar.no/arcgis/services/Basisdata/NP_Basiskart_Svalbard_WMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Svalbard1000k_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Leirsund-Kløfta vestre del;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;d90a8829-1701-4c11-956f-5d59c797d156;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellLeirsundKloftaVestreDel_AtomFeedSOSI.fmw Sjø terrengmodeller DTM 5;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;13b707ad-a379-4bf0-a707-da237d646f44;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.havbunnraster3;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SjoTerrengmodellerDTM5_AtomFeedENH.fmw Norge, Illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;a374f867-60c0-4524-9eda-b15ab4d12858;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/IllustrasjonskartNorge_AtomFeedAI.fmw Gyteområder;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;c3d6bba0-e4b0-44e6-93a4-5b379946acb7;https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx?service=wms&request=getcapabilities;https://ogc.fiskeridir.no/wfs.ashx;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Gyteomrader_AtomFeedGML.fmw Kirkebygg -enkel;dataset;Annen;Kulturdepartementet;;;eea87664-d936-478e-897a-c38ca7c478a0;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/KirkebyggEnkel_AtomFeedGML.fmw N5 Raster;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;bd23cc07-45d3-4346-a8cd-e8c9f506656e;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.n5raster2?;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N5Raster_AtomFeedTIFF.fmw Fastmerker - trekantpunkter;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;dc37b5b6-fa60-11e6-bc64-92361f002671;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trekantpunkter_AtomFeedSOSI.fmw S250 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;4bccbc7b-f808-4e12-bf5f-38ad496fe9ca;https://geodata.npolar.no/arcgis/services/Basisdata/NP_Basiskart_Svalbard_WMS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Svalbard250k_AtomFeedSOSI.fmw Svalbard og Jan Mayen, illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;73d6303e-7815-4f91-8cd3-99a6e227b0a3;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/IllustrasjonskartSvalbardJanMayen_AtomFeedAI.fmw B0 Stedsnavn (Bouvetøya);dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;Åpne data;;ff76986a-4f8f-42fb-b68d-0e1275460c14;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/B0Stedsnavn_AtomFeedSOSI.fmw Snøskred - aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;e9542260-6315-4770-b085-86e95179f735;http://wms3.nve.no/map/services/SkredSnoAktR/MapServer/WmsServer?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.snoskredaktsomhetsomrader?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SnoskredAktsomhetsomrader_AtomFeedGML.fmw FKB-Arealbruk;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;87b31015-a3de-4540-9b8b-cb1bf4e1cb3a;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Arealbruk_AtomFeedFGDB.fmw Verneplan for vassdrag;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;df5c70a1-e9cf-4b2c-bf9a-7dce453830cd;https://gis3.nve.no/map/services/VerneplanforVassdrag/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.verneplanvassdrag?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/VerneplanVassdrag_AtomFeedGML.fmw FKB-Vann;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;595e47d9-d201-479c-a77d-cbc1f573a76b;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Vann_AtomFeedFGDB.fmw N50 Raster (UTM33) - Fylkesvis;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;f89c916d-000c-4084-a2fb-d405dd65a7dc;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50RasterUTM33Fylkesvis_AtomFeedMrSID.fmw Radioaktivitet i marint miljø;dataset;Forurensning;Statens strålevern;;;7704fe93-c609-4b3a-9d10-e5a7d08979a2;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.radioaktivitetmarintmiljo;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.radioaktivitetMarintMiljo?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/RadioaktivitetMarintMiljo_AtomFeedFGDB.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Leirsund-Kløfta nordre del;dataset;Plan;Kartverket;Åpne data;;7e6a6adc-4537-49ae-b70f-4578f3d4f383;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellLeirsundKloftaNordreDel_AtomFeedSOSI.fmw N5 Kartdata;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;6bb353c3-2b21-42fe-b296-31e60f64f95d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N5Kartdata_AtomFeedSOSI.fmw Sjø terrengmodeller DTM 50;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;67a3a191-49cc-45bc-baf0-eaaf7c513549;http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.havbunnraster3;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SjoTerrengmodellerDTM50_AtomFeedENH.fmw Kommuneplaner;dataset;Annen;Kommunene;Norge digitalt-begrenset;;1cab28e5-6eec-4c9d-b3b7-4400a69a674e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Kommuneplaner_AtomFeedSOSI.fmw FKB-Ledning;dataset;Basis geodata;Geovekst;Norge digitalt-begrenset;Det offentlige kartgrunnlaget;6e05aefb-f90e-4c7d-9fb9-299574d0bbf6;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FKB_Ledning_AtomFeedFGDB.fmw Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;Åpne data;;3d0fe246-ae76-4e88-af1f-c0b0405e83c1;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.skytefelt?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skytefelt?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skytefelt_AtomFeedGML.fmw N50 Raster (UTM35) - Rutevis;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;7938fc49-4550-4502-a438-d36e0d12783c;https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster3?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50RasterUTM35_AtomFeedTIFF.fmw Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner;dataset;Samferdsel;Avinor;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;edddd150-1cec-4edb-90fd-06806c1f585d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/LufthavnRestriksjonsomrader_AtomFeed.fmw Forsvarets snøskreddata;dataset;Samfunnssikkerhet;Forsvaret;Åpne data;;c0fcd223-0baa-4d0a-967a-8d3bfcc6ff09;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ForsvaretsSnoskreddata_AtomFeedGML.fmw Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;21d93ab2-868f-4ef9-986b-bf362746f4bd;https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.stoyskytebane?service=wms&request=getcapabilities;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoyskytebane?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skytebanestoydata_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Avtaleområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;Åpne data;Det offentlige kartgrunnlaget;7f88f401-4e0e-4be6-9e12-265c7b23505d;https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinavtaleomrade?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftAvtaleomrade_AtomFeedGML.fmw Videregående skoler;dataset;Befolkning;Fylkeskommunene;Åpne data;;c8acfd4f-c285-45a6-9a9b-3ab8d7d3af19;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Videregaendeskoler_AtomFeedGML.fmw Barmarksløyper i Finnmark;dataset;Samferdsel;Fylkesmannen i Finnmark;;Det offentlige kartgrunnlaget;d80faca7-2a0d-47de-b58b-5007a2afdc74;http://wms.nordatlas.no/wms.ashx?;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.barmarksloyper?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Barmarksloyper_AtomFeedGML.fmw Befolkning på grunnkretsnivå 2017;dataset;Befolkning;Kartverket;Åpne data;;036b361e-ffb1-45b5-8791-6ccd2065f3e8;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.befolkningpagrunnkretsniva2017?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningPaGrunnkretsniva2017_AtomFeedGML.fmw Konnekteringspunkter mellom Norge og Sverige;dataset;Basis geodata;Kartverket;Åpne data;;04761a69-4b64-4aac-b975-f9e0dcc8526b;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/KonnekteringspunkterNorgeSverige_AtomFeedShape.fmw