Strategisk støykartlegging veg

Datasett

De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 for de største byområdene i landet og i tillegg langs de riks- og fylkesveger der det passerer mer enn 8200 kjøretøy per døgn.Denne støykartleggingen gjøres for eksisterende veg etter krav i forurensingsforskriften §5 og inngår i en større kartlegging i Europa. Byområdene som inngår i kartleggingen er: • Oslo, med nabokommunene Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen • Bergen • Stavanger, med nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola • Trondheim • Fredrikstad og Sarpsborg Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 5 år.

Bruksområde

De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 og brukes ved rapportering til miljømyndighetene. Kartleggingsresultatene er også grunnlag for videre arbeid med handlingsplaner mot støy som revideres hvert 5. år etter forurensningsforskriften §5.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Statens vegvesen

Metadatakontakt:
Jan Kristian Jensen, jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Faglig kontakt:
Helena Axelsson, helena.axelsson@vegvesen.no – Statens vegvesen

Teknisk kontakt:
Jan Kristian Jensen, jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Kartene skal ikke brukes i arealplanlegging eller til detaljvurdering av enkeltboliger, til det er usikkerheten i inngangsdata for stor.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)