Strategisk støykartlegging veg

Datasett

De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 for de største byområdene i landet og i tillegg langs de riks- og fylkesveger der det passerer mer enn 8200 kjøretøy per døgn.Denne støykartleggingen gjøres for eksisterende veg etter krav i forurensingsforskriften §5 og inngår i en større kartlegging i Europa. Byområdene som inngår i kartleggingen er: • Oslo, med nabokommunene Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen • Bergen • Stavanger, med nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola • Trondheim • Fredrikstad og Sarpsborg Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 5 år.

Bruksområde

De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 og brukes ved rapportering til miljømyndighetene. Kartleggingsresultatene er også grunnlag for videre arbeid med handlingsplaner mot støy som revideres hvert 5. år etter forurensningsforskriften §5.

Distribusjoner

{{TitleSelf}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Visningstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Nedlastingstjenester

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedDataset}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServices}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedServiceLayer}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

{{TitleRelatedApplications}}

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Statens vegvesen

Metadatakontakt:
Jan Kristian Jensen, jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Faglig kontakt:
Helena Axelsson, helena.axelsson@vegvesen.no – Statens vegvesen

Teknisk kontakt:
Jan Kristian Jensen, jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Kartene skal ikke brukes i arealplanlegging eller til detaljvurdering av enkeltboliger, til det er usikkerheten i inngangsdata for stor.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)