BarentsWatch WMS

Tjeneste

BarentsWatch sin WMS tjeneste leverer de tjenestelagene som brukes i tjenestene på barentswatch.no og noen tilleggslag for å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for annen bruk. Ved tydeliggjorte behov kan tjenestelagene tilpasses ytterligere. Enkelte tjenestelag som ikke egner seg for ekstern bruk er ikke omtalt. Alle tjenestelagene baserer seg på andre etaters data. BarentsWatch/Kystverket er derfor ikke dataeier for alle. Der BarentsWatch ikke tilfører ny informasjon og tjenestelaget allerede presenteres fra dataeier, er det ikke lagt inn i Geonorge selv om det forekommer i tjenesten. Se også BarentsWatch API for annen tilgang til de samme dataene.

Bruksområde

Visning av operative og statistiske data om fiskeri, akvakultur, bølger og strømvarsel.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Barentswatch

Metadatakontakt:
BarentsWatch, post@barentswatch.no – Barentswatch

Faglig kontakt:
BarentsWatch, post@barentswatch.no – Barentswatch

Teknisk kontakt:
BarentsWatch, post@barentswatch.no – Barentswatch

Distribusjon

Format:
  • PNG 1

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://geo.barentswatch.no/geoserver/bw/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)